Cezaevindeki mağdurlara yardım edelim.


Bir mağdur dostumuz anımsattı.

Önümüz Ramazan’dır. Fitre, zekat veya herhangi bir şekilde yardım edebilecek arkadaşlar cezaevindeki mahkum kardeşleri düşünelim. Nasıl yardım edilir, ölçüsü nedir, kurallar nedir ? Bilmiyorum.

Sizlerden rica ediyorum. Görüşlerinizi ve bildiklerinizi paylaşınız. Bir şekilde mağdur kardeşlerimize yardım edelim.

8 responses to “Cezaevindeki mağdurlara yardım edelim.

 1. SAYIN MALİYE BAKANI……..SAYIN ADALET BAKANI……..ÇOK DÜRÜST İSENİZ…İSPATLAYIN….İCRALARDAN …TEFECİLERİN ÇEKLERİNİ TAKİP EDİN….MALİYE BAKANI AFFA ZATEN KARŞI O ZAMAN GÖREVİNİ YAP SAYIN BAKAN..İCRALARA EL ATSAN TEFECİLER HEP ORDA NİYE ATMIYOSUN..NE GEREK VARKİ HEP PATRONLAR ORDA AYIP OLUR ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN…

 2. ADALET BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI NEDEN İCRA DAİRELERİNDEN TEFECİLERİ DENETLEMİYOR…YUH OLSUN

 3. Ben konu gündeme geldiğinde, bir kaç gıda markete bununla ilgili yardım çağrısı içeren mail attım, bu bir yöntemdir başka ne yapabiliriz düşünelim…

 4. İllerde bulunan büyük cezaevlerine dışarıdan hiç bir şart ve şekilde gıda alınmıyor, ancak ilçe ve küçük cezaevlerinde yönetimin insiyatifine bağlı olarak alıyorlar. Söz konusu yardım çağrısında ve önerilerde bunu gözardı etmemek lazım.

  • detayları bilmiyorum.

   bir şekilde ortak akıl ile bir yol bulabilirsek makbule geçecektir.

   • Çek Kanunu Tasarısı TBMM’de
    Eklenme tarihi: 01.06.2009 15:00:15 | Kaynak: Zaman
    Karşılıksız çek bedelini faiziyle ödeyen kişiler hakkındaki soruşturma, dava ve mahkumiyet kararlarının ortadan kalkması ile ticari hayatta karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla bu yıl sonuna kadar çeklerin, üzerindeki yazılı tarihten önce bozdurulamayacağını öngören Çek Kanunu Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonunda 3 Haziran Çarşamba günü görüşülmeye başlanacak.

    Ticari yaşamı önemli ölçüde etkileyecek düzenlemeler içeren tasarıya göre, bankalar, önce çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını kontrol edecek, ayrıca kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterecek.

    Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin adli sicil kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını isteyecek, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını alacak.

    Çek hesabının kapatılması halinde, bunları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklamakla yükümlü olacak bankaların dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi çek defteri bastıramayacak.

    -HAMİLİNE ÇEKLER FARKLI BASILACAK-

    Hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılacak. Bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılacak ve hamiline düzenlenecek çeklerin yapraklarında ”hamiline” ibaresi matbu olarak yer alacak.

    Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu bankaya ibraz edildiğinde hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenecek.

    -KARŞILIKSIZ HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN BANKAYA CEZA-

    ”Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılacak.

    Banka, karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı ile ilgili olarak ödemekle yükümlü olduğu miktarı, ancak ibraz eden hamile talep ettiği takdirde ödeyecek. Buna göre, banka, hamile, talep ettiği takdirde süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 475 lira veya üzerinde ise 475 lira, bu tutarın altındaysa çek bedelini ödeyecek.

    Karşılığının kısmen bulunması halindeyse banka, çek bedeli 475 lira veya altındaysa, çek bedelini aşmamak koşuluyla kısmi karşılığı 475 liraya tamamlayacak bir miktarı; çek bedelinin 475 liradan fazla olması halinde çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 475 lira ödemekle yükümlü olacak.

    -BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ-

    Bankalar, hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlik, adres, vergi kimlik numarası, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarlarını ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgileri, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilecek.

    Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan, hamiline çek düzenlendiğini tespit etmeleri halinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde Cumhuriyet başsavcılığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlü olacak.

    Banka, çekle ilgili olarak karşılıksız işleminin yapılması halinde hesap sahibiyle ilgili bilgileri, ibraz tarihinden itibaren 10 gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirecek.

    -KARŞILIKSIZ ÇEK VERENE HESAP AÇMA YASAĞI-

    Karşılıksız çek veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine her bir çekle ilgili olarak bin 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunacak. Ancak hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacak. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedecek.

    Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece, kişinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese Tebligat Kanununa göre derhal tebligat çıkarılacak. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terk edilmiş olması halinde de tebligat yapılmış sayılacak.

    Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, Merkez Bankasının ilgili birimine elektronik iletişim araçlarıyla bildirilecek. Bu bilgiler, Merkez Bankası tarafından internet ortamında yayımlanacak.

    -ETKİN PİŞMANLIK-

    Karşılıksız çek bedeli, faiziyle tamamen ödenmiş olması halinde etkin pişmanlıktan yararlanılabilecek.

    Buna göre, karşılıksız çek bedelini düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek faizle tamamen ödeyen kişi hakkında, ”soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine, mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına” karar verilecek.

    Bu durum şikayetten vazgeçme halinde de uygulanacak.

    -YASAKLIYA ÇEK DEFTERİ VEREN BANKACIYA CEZA-

    Tacir olmayan kişiye, tacir çek defteri veren banka görevlisine 50 günden 150 güne kadar adli para cezası uygulanacak.

    Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağıyla ilgili bankaya gerçek dışı beyanda bulunan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

    Beyanname almadan veya beyannameye rağmen, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veren banka görevlileri 50 günden 150 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

    Kısmenveya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak talebe rağmen, ”karşılıksızdır” işlemi yapmayan banka görevlisine, şikayet üzerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

    Hakkındaki çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına rağmen çek düzenleyen kişiye, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilen kişi adına çek hesabı açan banka görevlisi hakkında da aynı ceza uygulanacak.

    -YENİ ÇEK DEFTERLERİ BASTIRILACAK-

    Kanunun yayımını izleyen 1 ay içinde Merkez Bankasınca yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastıracak olan bankalar, 2009 yılı sonuna kadar müşterilerine yeni çek defterleri verecek ve eski çek defterlerini imha edecek.

    Bankaların, müşterilerine verdikleri çek defterlerinden keşide edilen çekler, Türk Ticaret Kanununda aranan koşulları taşıması kaydıyla geçerli olacak. Ancak üzerinde yazılı düzenleme tarihi henüz gelmemiş olsa bile bu çeklerin en geç 1 Temmuz 2010 tarihine kadar muhatap bankaya ibraz edilmesi gerekecek.

    Yürürlükteki kanuna göre açılmış davalar, asliye ceza mahkemesinde görülerek sonuçlandırılacak.

    Ekonomik sıkıntılarla çeklerin zamanında ödenememesi sonucunda ticari hayatta karşılaşılan sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi için de düzenleme yapılan tasarıya göre, bu yılın sonuna kadar üzerine yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz olacak.

    -”FARKLI BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKABİLİR”-

    TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürürlükteki kanunun sorunları çözemediğini, beklentileri karşılayamadığını; yoğun bir toplumsal talebe dönüşen yeni Çek Yasası arayışı olduğunu söyledi.

    İyimaya, tasarıyla ilgisi olanlara görüşlerini bildirmeleri için yazı gönderildiğini, toplantıya davet ettiklerini anlattı.

    Özellikle 2-3 konunun kamuoyunu yakından ilgilendirdiğini, gerek çek suçları gerekse cezalar bakımından yeni bir sisteme geçildiğini ifade eden İyimaya, ”Peki, bu yeni sisteme geçilirken eski suçlar ve cezalar; hüküm kurulmuş olsun, takip devam ediyor olsun veya henüz işleme başlanmamış olsun, ne olacak? İşte tasarının can alıcı noktası burası. Ben, dahi ne olacağını bilmiyorum. Anayasanın 38. maddesi, suç ve cezalarının ihdasında var olan bilimsel ilkeler, tarafların karşılıklı menfaatleri dengelenerek, Komisyonumuzda bu konuda ya Bakanlar Kurulunun benimsediği çözüm doğrultusunda bir görüş ya da farklı bir sonuç ortaya çıkabilecektir” diye konuştu.

    İyimaya, düzenlemenin büyük ölçüde amaca elverişli olduğunu belirtti ve ”Tüm sorunları çözebilecek mi? Mükemmelliyetçiliğin modern hukukta da modern uygarlıkta da yeri yok” dedi

    • Rakibi AKP’li Kadir Topbaş’ın “Projesi yok” diye eleştirdiği Kılıçdaroğlu, yeni yolsuzluk dosyalarını zamanı gelince açıklayacaklarını belirterek, “Şimdi proje dosyalarına kilitlendik” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu projelerini açıklamaya hazırlanıyor. Adaylığının ilan edildiği günden bu yana sürekli “yolsuzluk dosyası” açıklayan Kılıçdaroğlu, Bugün’e konuştu: EKMEK KUYRUĞUNA SONSeçilmesi halinde 3 ay içerisinde İstanbul’da halk ekmek kuyruklarını bitirme sözü veren Kılıçdaroğlu, halk ekmek kulübeleri önünde insanların “40 kuruş için ekmek alacağım” diye beklemelerine son vereceklerini belirtti.

     VİZE ÇÖZÜM OLMAZ

     İstanbul’a göçün önlenmesi için vize uygulaması talebinin de doğru bir çözüm olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, böyle bir uygulamanın sadece komünist ülkelerde olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Çağdaş ülkeler emek-yoğun sanayiyi tamamen metropolün dışında kurulmuşlardır. Öyle olunca da ben İstanbul’a gideyim iş bulayım kapısı otomatikman kapanmış oluyor.” Memleketi Tunceli’de beyaz eşya dağıtımından memnun olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, beyaz eşya dağıtımının sadece Tunceli de değil İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde de gerçekleştirilmesini istedi.

     MAHKUM KADROSUNDAN GİRDİLER

     Kılıçdaroğlu, uzunca bir süre Genel Müdürlüğü’nü yaptığı SSK’ya terör örgütü üyesi kişileri aldığı yönündeki iddialara da cevap verdi. SSK’da 65 bin personelin görev yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, kadronun yüzde 2’sinin eski mahkumlardan olması yönündeki düzenleme nedeniyle eski mahkumların da kuruma alındığını söyledi. Bu kadrolara alınanlar arasında sol ve sağ terör örgütlerine üye bir çok kişinin de olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Mahkum kadrosunda sadece 7-8 kişi bilemedin 10 kişi vardır” diye konuştu. SSK’nın başında bulunduğu dönemde “kamu hizmetinden men cezası” almış kişilerin de bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bu kişilerin Bakanlar Kurulu’nun verdiği bir karar dolayısıyla kuruma alındığını belirtti.

     HAYATIMDA SAUNAYA GiTMEDiM

     CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında ortaya atılan Almanya’da saunaya gittiği, hakim tarafından salondan atıldığı ve PKK’lılara aynı araçta olduğunun polis tarafından tespit edildiği iddialarını da yalandı. Almanya’ya Deniz Feneri e.v davasını takip etmek için gittiğini anlatan Klıçdaroğlu, “(Elimizde belge var) diyorlar. Bırakın saunayı ben hayatımda saunaya gitmedim” dedi. Söz konusu iddialarla belgelerdeki tarih, adres, isimler ve cezalardaki bilgilere değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

     O SAATTE ANKARA’DAYDIM”

     Ben PKK’lılarla aynı araçtayken Polis Müler diye bir ceza yazmış. Baktık saat 16:45. O saatte ben Ankara’daydım.Kendi internet siteme de koydum. Saat 17.’00de yani 16.45’te ceza yazılırken ben Ankara’dan İstanbul’a gidiyorum.”

     1’E 2 BİN ÖDENEK İDDİASI

     CHP’li Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde kurumu zarara uğratmadığı yönünde iddialara karşı çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir gazete yayınlanan bir hastanenin ihalesinde “1’e 2 bin ödenek verildi” iddiasının gerçekleri yansıtmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Birisi de çıkıp şunu söyleyemez. Sen 5 kuruş parayı şuna fazla ödedin. Kimse söyleyemez” dedi.İddianın Göztepe SSK için ortaya atıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, devlet ihalelerinde her dönem ödeneğin artırıldığını dile getirerek, “Oraya yaptığımız harcamanın daha fazlasını oradan kazandık biz” sözleriyle kendini savundu. SSK’nın açıklarının onun döneminde artamaya başladığı yönündeki iddialara da cevap veren Kılıçdaroğlu, buranın ticari işletme olmadığını belirterek, devlet bütçesinin de açık verdiğini ancak buna ‘zarar’ denmediğini belirtti.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s