Yargıtay Başkanı Hasan GERÇEKER “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. “


Yargıtay Başkanı Hasan GERÇEKER  “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. “

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, tam bağımsız bir yargı sistemi kurulduğu zaman, hukuka aykırı dinleme gibi sorunların en asgari düzeye ineceğine inandıklarını belirterek, “Anayasa, yargı bağımsızlığını ve kuvvetler ayrılığı ilkesini öngörüyor. Biz buna uygun bir yargı sistemi kurulmasını istiyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Tahkim Kurulu Başkanı da olan Gerçeker, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği, Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı kapsamında öğrencilere ders verdi.

Dersten sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gerçeker, bir gazetecinin “Yargıtayın telefonlarının dinlenilmesiyle ilgili Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) kayıtlarına el konulması kararları vardı, MİT de buna ulusal güvenliği zedeleyeceği gerekçesiyle karşı çıktı. Konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?” sorusu üzerine, bu konuda değerlendirme yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Gerçeker, sadece basında çıkan haberlerle değerlendirme yapıldığında doğru sonuçlara varılamadığını belirterek, “İşin esasını bilmemiz lazım. O konuda bir ön inceleme yapıyoruz. Ön incelememiz bitmedi. Her boyutuyla olayı araştırıyoruz. Ancak incelememiz bittikten sonra sağlıklı bir düşünce ortaya koymamız mümkün olur. Ama şu anda zaman vermek çok mümkün değil” diye konuştu.

“Dinleme olayları üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın başlattığı süreç üzerine, Sabih Kanadoğlu, ‘Konunun, Ak Parti’nin kapatılmasına kadar gidebileceğini’ söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu da Gerçeker, “O konu ile ilgili de bir şey söyleyemem. Çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın görev ve yetkileri kanunda sayılmıştır. Başsavcı’nın çalışmaları bizim dışımızda olan çalışmalardır. O konuda bilgim yok. Bizim öyle bir konuya, herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu değil” diye yanıtladı.

Hasan Gerçeker, “Yargıtay santrali, önlem alındığı için mi dinlenilemedi?” sorusu üzerine, santralin dinlenilip dinlenilmediği konusunun kesinlik kazanmadığını söyledi. TİB’in, bir Yargıtay Cumhuriyet Savcısı hakkında dinlenme kararı alındığını belirttiğini kaydeden Gerçeker, yasal olarak dinlenilmesi mümkün olmayan Yargıtay üyelerin tümünün dinlenilip dinlenilmediğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. TİB Başkanı’nın “Teknik açıdan dinlenilme olanağı olmadığı için dinleyemedik” dediğini anımsatan Gerçeker, bunu da araştırdıklarını kaydetti.

“TAM BAĞIMSIZ YARGI SİSTEMİ KURULDUĞU ZAMAN…”

Yargıtay Başkanı Gerçeker, “Bu süreç nereye gider?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Sürecin nereye gideceğini kimse bilemez. Ama demokratik hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklere en üst düzeyde saygılı bir demokratik sistemi istiyorsak, elbette ki kamuoyunda yanlış yorumlamalara neden olacak birtakım sorunların ortadan kalkması gerekiyor. Tam bağımsız bir yargı sistemi kurulduğu zaman bu tür sorunların en asgari düzeye ineceğine inanıyoruz.

Anayasa’da özellikle yargı bağımsızlığı konusunda eleştirdiğimiz birçok hüküm var. Ama bunun dışında Anayasa’mızda çok güzel hükümler de var. Anayasa, yargı bağımsızlığını ve kuvvetler ayrılığı ilkesini öngörüyor. Biz buna uygun bir yargı sistemi kurulmasını istiyoruz. Yargı denetimini kendi içinde yaptığı zaman daha sağlıklı sonuçlar alınacağına inanıyoruz. Temel hak ve özgürlükler içinde en önemlisi olan haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği gibi konuların da en üst düzeyde korunacağına inanıyoruz. Onun için bu sorunların halledilmesini istiyoruz.”

HSYK’NIN YAPISI

Hasan Gerçeker, “Anayasa’nın değişmesi mi gerekiyor?” sorusunu yanıtlarken, Anayasa’nın bazı maddelerinin yargı bağımsızlığının sağlanması doğrultusunda değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı bakımından birtakım maddelerin değişmesi gerektiğini belirten Gerçeker “Mesela hakimler ve savcılar bugün idari bakımdan Adalet Bakanlığına bağlıdır. Bu da sonuç itibariyle hakimler ve savcılar üzerine de idari vesayet oluşturuyor” dedi.

Hakimler ve savcıların idari bakımdan HSYK’ya bağlı olması gerektiğini kaydeden Gerçeker, bu konuda Avrupa’da her ülkenin benimsediği değişik sistemler olduğunu söyledi.

Yargıtay Başkanı Gerçeker, şöyle devam etti:

“Hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti ilkesini kabul etmiş hiçbir ülkede yargı, yürütmeye bağlı olamaz. Bu Anayasa hükmü. Anayasa, ‘Yasama, yürütme ve yargı, üç bağımsız erkten oluşur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenlik hakkını, yetkili organlar eliyle kullanır ve yargı da demokratik meşruiyet hakkını Anayasa’dan alıyor’ yazılıdır. Yargı, Türk milleti adına karar verirken, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanıyor.

Şimdi deniliyor ki; ‘Demokratik meşruiyet açısından HSKY’ya parlamentodan da üye seçilsin.’ O zaman, yasama, yargı, yürütme birbirine girmiş olacak. O zaman kuvvetler ayrılığı ilkesi nasıl hayata geçecek? Bazı ülkelerde var. Ama onlar da çok farklı sistemler var, ama temel ilkeler konusunda fark yok.”

Hasan Gerçeker, bir soru üzerine HSYK kararlarının yargı denetimine tabi olmasını istediklerini belirtti.

“ARTIK BU GÖRÜNEN BİR GERÇEK”

Yargıtay Başkanı Gerçeker, “Siz de zaman zaman dinlenildiğinizi düşündünüz mü?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bazı şeyleri söylediğiniz zaman yanlış anlaşılabiliyor. Bugün elbette ki insanların içinde o duygu olmazsa bu sorunlar ortaya konulmaz. Artık bu görünen bir gerçek. Birtakım hukuka aykırı dinlemelerin yapıldığı, somut belge ve bilgilerle ortada zaten. Bu devletin en üst kademesinden en altına kadar var. Yani bunu herkes kabul ettiğine ve düşündüğüne göre, ortak bir bilinç ve düşünce ile bu konuda ne yapılabilir? Temel hak ve özgürlüklere aykırı olan bu sorunlar nasıl halledilebilir? Bunların çaresini aramak gerekiyor.”

Hasan Gerçeker, “Kişisel önleminizi aldınız mı?” sorusu üzerine “Benim bir korkum yok, hiçbir şeyden korkmuyorum. Dinlerlerse dinlesinler” denildiğini ifade ederek, aslında bunların doğru olmadığını söyledi.

Zaman zaman soruşturmalar sırasında dosyaya delil olarak konulan dinleme kayıtları ile karşılaştıklarını anlatan Gerçeker, şöyle konuştu:

“Bunu somut olarak yaşadığım için ne kadar acı olduğunu çok iyi biliyorum. Bir hakimi, bir savcıyı ya da herhangi bir vatandaşı alıyorsunuz, oturuyorsunuz, önünüze getiriyorlar, DVD’yi açıyorlar. Onun en mahrem konuşmalarını, karısıyla, çocuğuyla, arkadaşıyla yaptığı konuşmayı dinliyorsunuz. Espri yapmış, şaka yapmış, icabında küfür etmiş ya da başka şeyler söylemiş. İnanın benim o konuşmaları dinlerken içim ezildi. Bu o kadar kötü bir şey ki… Basit bir olay değil. İnsanı inciten bir olay. Bunlar insanın tüylerini diken diken eden, ürperten olaylar. Bunun mutlaka çözümlenmesi gerekiyor. Teknolojik gelişmeler o kadar ilerlemiş ki uluslararası boyutta, uydular, teknik aletler aracılığıyla dinlemeler yapılabiliyor.”

“YARGITAY’DA BÖCEK ARAMASI YAPILIYOR”

Gerçeker, bir soru üzerine, Yargıtayda periyodik olarak böcek taraması yapıldığını belirterek, “Yaptırdık, inkar edecek değilim. Çoğu arkadaşımız da yaptırdı. Ama ben bunu, özellikle yaptırmış değilim. Bizim kontrol koruma sistemimiz var, periyodik olarak yapılıyor. Koruma görevlisi arkadaşlarımız, benim söylememe gerek yok, ister istemez yapıyorlar” dedi.

Hukuka aykırı dinlemelerin çözüme kavuşması için toplumda bilinçlenme olması gerektiğini belirterek, yaptırımların da ağırlaştırılması yoluna gidildiğini söyledi. Gerçeker, yargı mekanizmasına da büyük görev düştüğünü ifade ederek, “Hakim, savcı ve kolluk güçleri, hukuken geçerli olmayan, hukuka aykırı olmayan delillere itibar etmemeli” dedi.

“MEVZUAT, YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞTİRİLMELİ”

Yargıtay Başkanı Gerçeker, bir başka soruyu yanıtlarken de TİB’in yürütmeye bağlı bir kurum olduğunu, başkanının da Başbakan tarafından atandığını anımsatarak, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu maddeyi iptal ettiğini, ama iptalin gereğinin yerine getirilmediğini söyledi.

TİB’in iyi niyetle kurulmuş bir kurum olduğunu ifade eden Gerçeker, “TİB, eskiden daha düzensiz şekilde yapılan dinlemelerin belli bir disipline bağlı olması için kurulmuş. Amacına uygun faaliyet göstermesi gerekiyor. Faaliyet göstermiyor da demiyorum. Somut delilleri ortaya koymadan bir şey söylemem mümkün değil” diye konuştu.

Yargıtayın, yasa yetki vermiş olsa bile, bir soruşturmada olay ve kişi belirtilmeden genel dinleme yapılamayacağına ilişkin istikrar kazanan kararları bulunduğunu belirten Gerçeker, mevzuatın da buna uygun olarak düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Gerçeker “Emniyet, MİT ve Jandarma istihbarat teşkilatları var. Mevzuatlarında ayrı ayrı dinlemeye ilişkin hükümler var. Bunların da belli oranda temel ilkelere uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

http://www.memurlar.net/haber/153962/  adresinden alıntıdır.

Reklamlar

4 responses to “Yargıtay Başkanı Hasan GERÇEKER “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. “

 1. Yargıtay’dan ”Yangın Büyüyor” Uyarısı

  Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, “Her biri 30-40 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan, uygulamanın içinden gelen, yıllarca adalet dağıtan Türk yargıçlarına güvenilmelidir. Kurumlar arasındaki güven sorunu, güvensizlik ortamı mutlaka aşılmalıdır” dedi.

  Ankara Barosu’nca Bilkent Otel’de düzenlenen “Uluslararası Hukuk Kurultayı” başladı. Kurultayın açılışına Yargıtay Başkanı Gerçeker, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, bazı baro başkanları ile çok sayıda hukukçu katıldı.

  Kurultay’ın açılışında konuşan Gerçeker, kürsüye anons edildiğinde salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

  Kurultay’da çok önemli konularda çok önemli değerlendirmeler yapılacağına inandığını belirten Gerçeker, kurultayın Türk hukukuna büyük katkı sağlayacağını söyledi.

  Yargı reformu konusunda konuşmak istediğini belirten Gerçeker, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, gösterdiği ilkeler doğrultusunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma ilkesini benimsediğini ifade etti.

  Bu ilkenin gereği olarak da çağdaş hukuk sisteminin kabul edildiğini söyleyen Gerçeker, çağdaş hukuk sisteminin en önemli özelliğinin ve temel taşının kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı ilkesi olduğunu vurguladı.

  Gerçeker, bu nedenle, Anayasa’nın bu üç ana erke tanıdığı yetki, sorumluluk ve haklara herkesin, her kurumun saygı göstermesinin bir zorunluluk olduğunu ancak bu durumda hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilebileceğini dile getirdi.

  Yargı reformu konusunda hazırladıkları raporlar hakkında da bilgi veren Gerçeker, buna göre öncelikle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) tam bağımsız bir yapıya kavuşturulması, yürütmenin etkisinden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

  HSYK’ya yargı dışı kurumlardan hakim, savcı sıfatını taşımayan kişilerin üye olarak alınmasının da yargı bağımsızlığına uygun düşmediğini düşündüklerini aktaran Gerçeker, “Böyle bir oluşumun kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı ilkelerine dolayısıyla Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

  “Yargı sistemi tıkanmış durumda”

  Temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesinin tam bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi olduğunu vurgulayan Gerçeker, “Gerçek bir hukuk devleti olmasını istiyorsak biçimsel demokrasi anlayışını değil temel hak ve özgürlüklerin gerçek güvencesi olan anayasal demokrasi düşüncesini benimsemeli ve bütün kural ve kurumlarıyla hayata geçirmenin çabasını göstermeliyiz” diye konuştu.

  Yargıtay Başkanı Gerçeker, bu konuda tüm yargı kurumlarına büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, “Ne yazık ki bugün yargı sistemi tıkanmış durumdadır. Buradaki sorumlu olarak öncelikle Anayasa’nın yargı bağımsızlığını zedeleyen maddelerini söyleyebiliriz. Bunların mutlaka ayıklanması gereklidir ama madem ki sistem böyle, bu sorunları çözmekle yetkili idarenin gerekli olanakları sağlayarak yasamayı bu yönde gerekli değişiklikleri yapmaya yönlendirmesi gerekir. Üç başlı bir yargı sistemi; Adalet Bakanlığı, yüksek mahkemeler ve HSYK, yetki ve görev karmaşası yaratmaktadır. Yürütmenin hakimler ve savcılar üzerindeki idari vesayetinin mutlaka kaldırılması gerekmektedir” dedi.

  Yürütme ve yargının HSYK’nın yapısının nasıl olacağı bakımından birleşmiş bir görünüm sergilediğini söyleyen Gerçeker, “Özellikle yasaya, hukuka uygun olmayan dinlemeler, iletişimin tespiti, takibi gibi işlemler konusundaki yanlışlıklar toplum vicdanında derin yaralar açmaktadır” dedi.

  Yargının iş yükü, alt yapı sorunları bulunduğunu, hakim, savcı ve personel sayısının yetersiz olduğunu anlatan Gerçeker, eşit olanaklara sahip olması gerekirken, bu koşullar açısından yargının, yürütme ve yasamadan çok geride kaldığını kaydetti.

  Adalete güvenin sağlanması açısından tarafsızlığın, olmazsa olmaz bir koşul olduğuna işaret eden Gerçeker, tarafsızlığın sağlanması için de yargının tam bağımsız olması gerektiğini ifade etti.

  HSYK’ya TBMM’den veya yargı dışındaki diğer kurumlardan üye seçimi yapılmasının, bağımsızlığının zedelenmesine neden olacağını söyleyen Gerçeker, “Her biri 30-40 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan, uygulamanın içinden gelen, yıllarca adalet dağıtan Türk yargıçlarına güvenilmelidir. Kurumlar arasındaki güven sorunu, güvensizlik ortamı mutlaka aşılmalıdır” diye konuştu.

  “Yangın büyüyor”

  Yargıtay’ın dosya sayısının şu an itibariyle 1 milyon 700 bin civarında olduğunu dile getiren Gerçeker, Yargıtay’daki 34 üye eksiğinin halen devam ettiğini belirtti.

  Gerçeker, “250 üyeden 34’ü eksik durumda. Yasal zorunluluk olmasına rağmen üye seçimi hala yapılmış değildir. Bir çok daire asgari üye sayısı olan beş üyeden aşağıya düşmüş, çalışamaz hale gelmiştir. Bu durumda, HSYK’nın, Anayasa Mahkemesi’nin yapısını değiştirsek ne olacak, değiştirmesek ne olacak? Üzülerek söylüyorum, yargıda yangın büyüyor, ateş bacayı sardı. Bunları söylerken üzülüyorum ama bunlar acı gerçekler” dedi.

  Açılış konuşmalarının ardından Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, Yargıtay Başkanı Gerçeker’in, “Yargıda yangın büyüyor, ateş bacayı sardı” sözleri konusundaki değerlendirmesi soruldu.

  Ergin, “Yarın bunu değerlendiririz. Biz 2002’den bu yana o ateşi söndürmek için çok çalışmak yaptık” yanıtını verdi.

 2. ben yildiz teknik uni insaat mezunuyum. 1997 de firmami babamd aldigim shin araba ve 1000 tl parayla kurdum. yani sifirdan. pimapen bayiligine basladim. sisli ana caddede mgaz actim fransadan lminat ithalatina basladim 25000 eur harcayaak TSE bile aldim. yillar gectikce firmam buyudu hep. turkiye capinda 35 tane ana bayim oldu. sonrasinda sanayicilige basladim. tutkal boya fabikasi kurum. ozbekistana ihracata basladim. sonrasinda firma sayim 3 e cikti. insaat isine basladim. turkiyede 36 ayri ilde ilkokul insaai yaptim. resmi isbitirmem var. yillik cirom 8 milyon dolara ulasan yilda 50 bin tl direk vergi veren bunyesinde 60 kisi calistira ki bunlarin buyuk cogunlugu muhendis finansci vs . heryil tuyap fuarina katilan buyuk bir firma haline geldim.
  10 yillik ticaret hayatimda 9 bankayla calisiyordum. ayda 250 bin tl civarinda cek odedim. sayi olarak binlerce cek kestim ve odedim.
  1 tane bile cekim yazilmamisti. bankalar onumde pervane idi. heryil bankalara sadecee faiz 250 bin tl oderdim.
  smdi soruyorum beyinsz vekillere ben hapis cezasi var diyemi odedim ceklerimi ????? hapis cezasi olmasa bile saygin firmalar cekini odemezse is yapamaz , sayginligini yitiri kimse kredi vermez ve batar.
  siz bilgi yoksunu cahil milletvekilelrine soruyorum , firmalar hapis var diye mi oduyor ceklerini ?????
  ben suanda yurtdisinda kacagim. elimde 1 milyon tlden fazla alacak ceki var ve alacaklilr da batmis ya kacmis benim gibi ya d icerde. siz sacma bir uygulama yuzunden ekonomiyi bu hale getirdiniz. alacaklilarimla da borclularimlada zaten gorusuyorum. hepsi yillardir calisdigim arkadaslarim. am hicbirimiz bi araya gelemiyoruz nenede ???? sizin kanununuz yuzunden. hicbirimiz ulkeye gelip , yada hapisten kurutlup birbirimize olan alacak borclarimizi hal yoluna sokamiyoruz.
  3 yildir ailemden uzagim. cocuklarimi goremiyorum. hanim bosanma davasi acti. cocuklarimin pasoportu hanim pasoportunda ayirmak icin konsolosluk bana islem yapmiyor. tutuklamam var diye.
  batis donemimde kurtarmak icin 8 dairem vardi sattim , 16 araba vardi firmamin sattim , hapisa var diyemi sattim saniyorsnuz beyinsiz vekiller ??? ailem dagilmasin , borc kapansin bi sekilde alacaklarimi tahsil eder yine biryerlerden devam ederim diye. ama izin sayenizde alacaklilarim kactilar yurtdisina. sonunda ben de cikmak zorunda kaldim.
  pkk ya katilmadigim icin pismanim ,
  bu devlete 10 yilda 500.000 tl vergi verdim pismanim
  istihdam sagladim is urettim pismanim
  adam oldurmedim , dolandiricilik yapmadim , sahte cek kullanip milleti doplandirmadim pismanim,
  cunku yukardaki suclarin cezasi yok . yukardaki suclari isleyenler rahat raht dolasiyor.
  cek keseni iceri atiyosunuz mehmetcik keseni serbest birakiyorsunuz.
  siz bnkacilarin finans sektorunun abd nin usagi olmussunuz , onlra vatani milleti ve kaynaklarimizi smurtmek icin kanunlar duzenliyorsunuz.
  siz vatan hainisiniz. eger siz vatan haini degilseniz demekki ben vatan hainiyim.
  SARUYORUM YA SIZ YA BEN VATAN HAINIYIM. YA SIZ YA BEN BU VATANA BU MILLETE IHANET EDIYORUZ. YA SIZ YA BEN BU DEVLETIN KAYNAKLARINI SOMURUYORUZ. YA SIZ YABEN ULKEYI SOMURGECILERE PESKES CEKIYORUZ. SATIYORUZ KAYNAKLARINI SOMURTUYORUZ. KURUMLARINI ONLARA SATIP SONRA MILLETIN KANINI ICSIN DIYE KANUNLAR YAPIYORZ. YA SIZ YA BEN VATAN HAINIYIZ.

 3. devlet adam öldürüyor

  yürürlükte bile olmayan bir kanuna dayanarak,
  savunmasını bile almadan hapis cezası vererek,
  anayasaya aykırı hileli bir kanunla

  benim kardeşimi çürütüyor, öldürüyor.

  TC DEVLETİ ADAM ÖLDÜRÜYOR

  • sevgili sk,

   yanındayız. kardeşler çürümesin diye, aileler eksik kalmasın diye yanındayız. …

   insanlık onuru “borca hapis” i yenecektir.

   birlikte başaracağız.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s