Sadullah ERGİN “çek kanununda hapis cezası kalkacak. “


-Adalet Bakanı Sadullah Ergin, muhalefet partilerinin karşılıksız çekten hapis yatan yaklaşık 2 bin 172 kişiye “af” getirilmesi yönündeki taleplerine cevap verdi. Ergin, “Karşılıksız çekten hapis yatanlar “çek mağduru olarak müracaat ediyorlar, beni kurtarın diyorlar’ Muhalefet daha çok bu pencereden bakıyor. Hükümet penceresinden bakıldığında; bütün bu tarafların haklarını hukukunu aynı pencereden bakarak koruma zaruriyeti var. Ben sadece ceza evinde olanların penceresinden bakarak bir düzenleme yapamam” dedi. -Bakan Ergin, yeni yapılacak alt çalışmalar doğrultusunda yeni bir “Risk Merkezi”nin kurulacağını gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra çekte hürriyeti bağlayıcı cezayı kaldırmayı düşündüklerini de açıkladı. Ergin, bunun kısa vadede değil, orta vadede gerçekleşeceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, muhalefet partilerinin karşılıksız çekten hapis yatan yaklaşık 2 bin 172 kişiye “af” getirilmesi yönündeki taleplerine cevap verdi.
Ergin, “Karşılıksız çekten hapis yatanlar “çek mağduru olarak müracaat ediyorlar, beni kurtarın diyorlar’ Muhalefet daha çok bu pencereden bakıyor. Hükümet penceresinden bakıldığında; bütün bu tarafların haklarını hukukunu aynı pencereden bakarak koruma zaruriyeti var. Ben sadece ceza evinde olanların penceresinden bakarak bir düzenleme yapamam, sadece alacaklının da penceresinden bakarak ta bir düzenleme yapamam. Bütün bu dengeleri gözetmek ve işleyişi bozmadan geleceğe dönük olarak sistemi rehabilite etme zorunluluğumuz var” dedi.
TBMM Adalet Komisyonu AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında, Çek Yasası ile ilgili alt komisyon raporunu görüşmek üzere toplandı.
Tasarının geneli üzerinde söz alan MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, söz konusu yasanın uzun süredir komisyonda bekletildiğini, çek yüzünden hapiste yatan insanların aylarca bu düzenlemeyi kilitlendiğini kaydetti.
Türkiye’de hala çok ciddi bir ekonomik krizin olduğunu ifade eden Yalçın, “Yüzbinlerce insan çekini ödeyemiyor. Bu düzenlemenin her iki kesimi de rahatlatacağına inanmıyoruz. Bu düzenlemeyle Devlet, alacak ile verecek arasında olan özel bir ilişkiyi tehdit aracı haline getiriyor. Bu düzenleme yeterli değil” dedi.
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’de, Hükümet içerisinde farklı görüşler nedeniyle söz konusu yasanın aylarca komisyonda bekletildiği eleştirisini getirerek, “Ticari senetler suç olmaz. Çek mağdurlarının kısa bir dönem rahatlatılmasına ilişkin yapılan düzenlemeye karşıyız” dedi.
AKP Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak ise, alt komisyon çalışmaları sırasında, toplantıya katılmayan muhalefet partili üyeleri eleştirdi.
Toplantıya katılan Adalet Bakanı Ergin, muhalefetin yasa ile ilgili eleştiri ve sorularını yanıltanken, yasada yapılacak yeni düzenlemeler ile ilgili de bilgi verdi.
Ergin, 3167 sayılı yasayı anlatırken, ” Söz konusu yasa, 1983 yılında yürürlüğe girdikten sonra bugünü kadar 25 yıl geçti. Çekin fonksiyonu itibarıyla ödenmemesi ve karşılıksız çıkması halinde karşılaştırmalı müeyyideler hep vardı. 2003 yılına kadar bu hep hapis cezası şeklinde uygulandı. Ancak, 2003 yılında yapılan değişiklikle adli para cezası uygulanması, ödenmemesi halinde ise hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülmesi uygulanmaya başlandı” dedi.

-“HÜKÜMET MUHALEFETİN BAKTIĞI PENCEREDEN BAKAMAZ”-

Çek ile ilgili tartışmaların iki noktada yoğunlaştığını kaydeden Ergin şöyle dedi:
“Bir tanesi çekte hürriyeti bağlayıcı ceza sonuç itibarıyla olması halinde olmalı mı, bir diğeri çekte vade olayı olmalı mı noktasında. Çekte bir taraf yok. Çeki tanzim eden kullanıma sunan banka var, çeki alıp keşide eden borçlu var, birde çek karşılığında aynı yere bir nakdi ödeme yapıp çeki kendisine alanlar var. Bu üçlü ilişkiler sonucunda piyasada oluşan bir hareket var. Ekonominin dengelerini bir miktar etkileyen mekanizma var. Çeki ödeyemediği için soruşturma ve kovuşturma gören ve hapse düşenler kendileri açısından bir mağduriyet yaşıyorlar doğru. Ancak, baktığınız zaman bir mal vererek, karşılığında çeki alan kişiyi düşündüğünüzde oda kendi açısından mağdur olduğunu ifade ediyor. Karşılıksız çekten hapis yatanlar “mağdurum beni kurtarın’ diyorlar, çek mağduru olarak müracaat ediyorlar. Muhalefet daha çok bu pencereden bakıyor. Diğer taraftan alacaklarını alamadıkları için kendi çarklarını döndüremeyen esnaf kobi “bende alacağımı alamadım, ödemelerimi yapamadım mağdurum’ diyen bir kesim var. Önümüzde duran, çekin bu çarkın dönmesini engellemeyen bir düzenlemeye ihtiyacı var.”
Hükümet ile muhalefetin çek düzenlemesine aynı pencereden bakamayacağını kaydeden Ergin, “Hükümet penceresinden bakıldığında; bütün bu tarafların haklarını hukukunu aynı pencereden bakarak koruma zaruriyeti var. Ben sadece ceza evinde olanların penceresinden bakarak bir düzenleme yapamam ki, sadece alacaklının da penceresinden bakarak ta bir düzenleme yapamam ki, Bütün bu dengeleri gözetmek ve işleyişi bozmadan geleceğe dönük olarak sistemi rehabilite etme zorunluluğumuz var” diye konuştu.

-“HAPİS CEZASI KALKACAK AMA ŞİMDİ DEĞİL”-

Bakan Ergin, çekten dolayı hapis cezasının yapılacak düzenlemelerin ardından olabileceğini belirtti.
Ergin, “Çekte hürriyeti bağlayıcı ceza olmamalı tespitlerine katıldığımı ifade ettim. Düşünce olarak yanlış düşünce değil. Ancak, bunun önlemlerini almadan böyle bir hükmü getirir isek önümüze çıkacak çok daha mağduriyetlere yol açacak endişesindeyim” dedi.
Şu anda bu cezanın kalkmasının mümkün olmayacağını anlatan Bakan Ergin gerekçelerini ise şöyle anlattı; “Şu anda bankalarımızın Eylül ayı itibarıyla piyasaya verdiği çek adedi 35 milyon, 195 bin civarında. Bu çeklerin hepsi keşide edilip piyasada yarısının bile tedavülde olduğunu düşünsek bile bu yaklaşık 18.5 19 milyona yakın bir çekin olduğunu gösteriyor. Oysa karşılıksız olduğu söylenen ve bu karşılıksız olması nedeniyle mağduriyete uğradığını düşünülen sayıya bakıldığında, genel itibarıyla bu çoğunluk içerisinde ne kadar bir yer işgal ettiğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Şimdi elbette ki mağdur kesimin sorununu düzeltmeye gayret edelim ama, 37 milyon adet kullanımda olan ve kullanılmaya aday çek yaprağının da ekonomiyi ve piyasayı düzenleyici etkisini de gözden kaçırmamayı da dikkatlerinize sunuyorum. Bu açıdan çekte hürriyeti bağlayıcı cezanın orta vadede kaldırılmasına biz karşı değiliz. Ancak şu anda, bunu yapabilmek için alt yapıda ve bir takım düzenlemelere ihtiyaç var. O çalışmalar başlatılacak.”

-RİSK MERKEZİ KURULUYOR-

Bakan Ergin, yapılacak yeni düzenlemelere ilişkinde yeni bir risk merkezinin oluşacağını bildirdi. Ergin, kurulacak yeni “Risk Merkezi” Merkez Bankası bünyesinde olan risk merkezinin Bankalar Birliğine devredilerek bunun, TOBB kullanıcılarının da istifadesine sunulacağını söyledi. Bu yasal düzenlemeyle, ayrıca Ticari risk sigortasının getirilmesi sistem olarak kurulması ve daha sonrasında çek alacak kişinin muhatabının aktif ve pasiflerinin o güne kadar keşide ettiği çek sayısının bunların ne kadarının, ödenip ödenmediğini gördükten sonra bu risk merkezinin sayesinde takdiri kendisinin kullanacağını kaydetti.
Bununla ilgili bir tasarının TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda olduğunu da belirten Bakan Ergin, “Bununla ilgili merkez bankası çalışmalarını tamamladı. Bu risk merkezinde, TOBB’nda bu verilere ulaşabilmesi ayrıca çek alıcılarının, çek verecek olan kişinin rızasını almak bu bilgilere ulaşabilecek. Çek keşide eden kişinin rızası alınmak koşuluyla, alacaklı kişinin oradaki muhatabının pozisyonu görmesi ve çeki o şartlarla alıp almaması öngörülücek” dedi.
Bu şartlarda orta vadede bu alt yapı çalışmalarının bittikten sonra, çekte hürriyeti bağlayıcı cezanın kaldırılması konusunda, Hükümet olarak bir sakınca görmediklerini ifade eden Bakan Ergin, bir geçiş süreci öngörerek, gerekli alt yapı ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini savundu.
Komisyon, verdiği aranın ardından çalışmalara devam edecek

3.aralık.2009

http://www.haberx.com/Gundem-Haberleri/Aralik-2009/CEK-YASASI-GORUSULUYOR-1.aspx  adresinden alıntıdır.

Reklamlar

9 responses to “Sadullah ERGİN “çek kanununda hapis cezası kalkacak. “

 1. Arkadaşlar hepinizin açıklamalarını okudum.Herkes kendi çapında haklı.Ama benim durumum tam bir komedi.Şirketime mahkeme iflas kararı verdi.Şuan Yargıtayda.Ama komik olanı ben devletten (belediyelerden) alacağımı tahsil edemediğim için şirketim bu hale geldi.Yani borçlu devlet, sen suçlusun diyen yine devlet.Onüç yıldır çocuğum gibi büyüttüğüm şirketim maalesef sıkıntı yaşıyor.Beni ceza evine atmak kimin işine yarayacak ?Kim alacağını tahsil edebilecek?

 2. ÇEK BİR ÖDEME ARACIDIR. AVRUPA VE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PİYASADA BÜYÜK MİKTAR PARALARIN ELDE DOLAŞMAMASI İÇİN KURUMLAR ARASINDA BİR ÖDEME TALİMATIDIR. “CEZA, HACİZ, İCRA İŞLEMİ YAPILAMAZ” BİZDE YANLIŞ OLAN ÇEKLERİN KANUNLA SENET ve BONO GİBİ DÜZENLENİYOR OLMASI. BÜYÜK YANLIŞ BURADA.
  VADELİ SİSTEMLER KARŞILIKLI GÜVEN ÇERÇEVESİNDE ALICI, SATICI ve BANKA KENDİ ARALARINDA KREDİ SİSTEMİYLE YAPILIR. ÇEKTE HAPİS KAN DAVASI GİBİ BİR KANUN- DEPREM OLDU İŞLER BOZULDU, KRİZ OLDU vs. ÇEKLER ÖDENMEDİ BİNLERCE İNSAN HAPSE GİRECEK. BU ÖNCEKİ DEPREMDE YAŞANDI.
  FACTORİNK – BANKALAR VE TEFECİLER HÜKÜMETE BASKI YAPIYOR HÜKÜMET ÇAĞDIŞI BU UYGULAMADAN DERHAL VAZGEÇMELİ. ADALET BAKANI KARŞI TARAF MAĞDUR OLMASIN DİYOR BU NASIL SÖZ İCRA VE HACİZ YOLU İLE ZATEN PARASINI ALABİLİYOR % 1 İ BİLE KALSA ADAM HAPİSDEN KURTULAMIYOR DÜNYADA BÖYLE BİR SİSTEM YOK
  AKP. nin ÇEK SENET, FACTORİNK, TEFECİ MAFYASININ OYUNUNA GELMEMELİ

 3. ÇEK BİR ÖDEME ARACIDIR. AVRUPA VE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PİYASADA BÜYÜK MİKTAR PARALARIN ELDE DOLAŞMAMASI İÇİN KURUMLAR ARASINDA BİR ÖDEME TALİMATIDIR. “CEZA,HACİZ,İCRA İŞLEMİ YAPILAMAZ” BİZDE YANLIŞ OLAN KANUNLA SENET ve BONO GİBİ DÜZENLENİYOR. BÜYÜK YANLIŞ BURADA . VADELİ SİSTEMLER KARŞILIKLI GÜVEN ÇERÇEVESİNDE ALICI,SATICI VE BANKA KENDİ ARALARINDA KREDİ SİSTEMİYLE YAPILIR. AKP. nin ÇEK SENET ,FACTORİNK, TEFECİ MAFYASININ OYUNUNA GELMEMELİ

 4. Bu yazı gerçekten Emre tarafından mı yazılmış merak ettim…
  ————————————-
  Saygıdeğer büyüğüm Ahmet İyimaya beni kırmayarak DENETİMLİ SERBESTLİK istemimi geri çevirmeyerek ŞARTLI TAHLİYE imkanı tanıdığınız için sonsuz saygılarımı sunarım. 13 ekimde komisyon salonunda kabul ettiğiniz guruptan genç olanım. Yakında elinizi öpmeye geleceğim. Saygılar sunarım.
  04.12.2009 21:38:55 – EMRE AKDEMİR

  pressturk

  • bence Emre değil. bu blogada bazı kişiler benzer yorumlar gönderiyor.

   Emre olup-olmamasından ziyade bir gerçek var.

   mayıs ayından beri erteleme vardı. iktidara yakın kaynaklar bunu test ediyorlardı.

   bizde ısrarla borç işini karıştırmayın, adil yargılanma ve kasıt unsurlarına yoğunlaşalım dedik.

   bilinçli ve iyi planlanmış bir kampanyaya karşı elimizden geldiğince düzgün durmaya çalıştık.

 5. ÇEKTE HAPİS KAN DAVASI GİBİ BİR KANUN-DEPREM OLDU İŞLER BOZULDU ÇEKLER ÖDENMEDİ BİNLERCE İNSAN HAPSE GİRECEK. BU ÖNCEKİ DEPREMDE YAŞANDI FACTORİNK – BANKALAR VE TEFECİLER HÜKÜMETE BASKI YAPIYOR HÜKÜMET ÇAĞDIŞI BU UYGULAMADAN DERHAL VAZGEÇMELİ. ADALET BAKANI KARŞI TARAF MAĞDUR OLMASIN DİYOR BU NASIL SÖZ İCRA VE HACİZ YOLU İLE ZATEN PARASINI ALABİLİYOR % 1 İ BİLE KALSA ADAM HAPİSDEN KURTULAMIYOR DÜNYADA BÖYLE BİR SİSTEM YOK

 6. arkadaşlar acil TV programı duyurumuzdur. çok acil destek verelim.

  https://karsiliksizcek.wordpress.com/2009/12/04/rahmi-ofluoglu-ntv-e-cikiyor-destek-verelim-acildir/

  bankalar birliğide dahil olmak üzere taraflar katılacaktır.
  ..

 7. Hükümet sadece çek vereni borçlu, alanıda alacaklı görüyor. Sanki bütün piyasa çek üzerinde dönüyor.

  Fatura kestin karşılığını alamadın. İcra dairesine git. İlamsız takip yap.Bu beni ilgilendirmez.

  Senet aldın protesto oldu. Almasaydın, bu borçlanma şekli yanlış.

  Kredi kartı patlak verdi. Alt tarafı evini kaldırırlar ama borca bir itiraz yazarsan banka senle 3 yılda anlaşır.

  Bireysel, kurumsal kredi kullandın ödemedin. Önemli değil en kötü hacizde malların satılır. Onada paran varsa sen girer ucuza alırsın.

  Bu hikayeler uzarda gider. Türkiyede bir ton türev borçlanma şekli ve borçlu var. AMA:

  Çek verdin ödemedin; ÖNCE İCRA, SONRA HACİZ, SONRA HACİZLİ MALLARIN SATIŞI SONRADA BUYUR KODESE…

  Düzen bu. Alacaklı hakkı sadece çekte korunuyor. Çünkü alacaklı devlet oluyor.

 8. Adalet bakanlığından daha net tavır beklerdim.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s