Adli Para Cezasının İdari Para Cezasına Çevrilmesi İçin Değişiklik Önergesi


BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda değişiklik yapılmasına dair önerge gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygıyla dilerim.

GEREKÇE

Uluslararası finans piyasalarında başlayan ve tüm sektörleri etkisi altına alan küresel ekonomik kriz, ülkemizde de dış talebin düşmesine bağlı olarak ekonomik daralmaya neden olmuştur.

Çeklerini ödeyemeyerek adli para cezasına mahkûm olan KOBİ’ler büyük küresel kriz ile birlikte daha da zor duruma düşerek adli para cezalarını da ödeyememişler ve adli para cezaları hapis cezasına çevrilmiştir. 5941 sayılı yasanın geçici 2. maddesi ile adli para cezaları alacaklılarla anlaşma veya doğrudan ilgili makamlara verilen taahhütlerle infazlar durdurulmuş, ancak işlerini tamamen kaybeden KOBİ sahiplerinin bu anlaşma veya taahhütnamelerdeki taahhütlerini yerine getirmeleri, temerrüt faizleriyle birlikte borçlarını ödemeleri imkânsız hale gelmiştir.  Bu nedenle infaz aşamasına gelmiş taahhüt veya anlaşmaya varılmış adli para cezalarının idari para cezasına çevrilerek yapılandırılması, imkânsızlıklar nedeniyle borçlarını ödeyemeyen, hiçbir kastı, kusuru olmaksızın özgürlüğünden yoksun kalma tehdidi altında olan zor durumdaki iş adamları için zorunlu hale gelmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ

Kapsam ve Tanımlar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ndaki Beşinci Kısmın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Hükümler ve Son Hükümleri’ndeki Birinci Bölümüne aşağıdaki maddenin eklenmesi

5941 sayılı çek kanunun geçici ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;

a) Adli para cezaları, idari para cezasına çevrilir.

b)    Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.

c) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl ödemesiz üç yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak ikinci yıl taksiti, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.

(2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercîlerine verilmiş olması şarttır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanan kişi, taahhütnamede belirttiği süre içinde şikâyetçi ile anlaşmaya varması ve bu anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından mercilerine verilmiş olması hâlinde, aynı fıkranın (a) bendi hükmünden yararlanır.

(3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.

(4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.

(5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde,  soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir. Adli para cezaları, idari para cezasına çevrilerek infaz olunur.

(6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilemez.

Reklamlar

20 responses to “Adli Para Cezasının İdari Para Cezasına Çevrilmesi İçin Değişiklik Önergesi

 1. E DEVLET

  2 3 gundur e devlet vatandas portalında adalet kısmına girilemiyor. genel bir sorunmu bilen varmı ?

 2. Geri bildirim: CHP ÇEK KANUNU DEĞİŞİKLİK YASA TASARISINI TBMM’NE SUNDU « karşılıksız çek

 3. Geri bildirim: insanlık dramı yaşanıyor ! « karşılıksız çek

 4. Geri bildirim: Evrensel doğrular için birleşeceğiz ! « karşılıksız çek

 5. Geri bildirim: Artık susmayacağız ! « karşılıksız çek

 6. karşılıksız çek vermek , parasını vermeden bir malı alıp gitmekten pek farklı değildir. dolandırıcılığa yakın bir davranıştır. ben de bir koçan çek alayım .. yazıp yazıp vereyim size verdiğini malın /hizmetin/ işin karşılığı olarak .. iyi mi ?

  (ilgili her yere )

 7. Geri bildirim: Çek Yasasında Değişiklik Önergesi « karşılıksız çek

 8. KIYMETLİ KADER ARKADAŞLARIMIZ.BİRAN İÇİN BİZİM SİTEDEN SİZE DOĞRU MİSAFİRLİĞE GELDİM.BENİM BİR RİCAM VAR ,SİTEDEKİ YORUMLARI DA OKUDUM,BÖLMEK DEĞİL AMACIM,ANCAK ŞU ANDA HERKESİN HEM MORALE HEM DE DESTEĞE İHTİYACI VAR.YARIN BİLİYORSUNUZ,HAYDAR,UTKU,UĞUR26 ,UĞUR55 VE3 BABASI ÖNCÜ GRUP OLARAK SİVRİHİSAR’DAN ANKARA’YA ZORLU BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKACAKLAR.ALLAH’IN İZNİYLE 8İNDE ANKARA’DA ABDİ İPEKÇİ PARKIN’DA KUCAKLAŞACAĞIZ.SİZDEN RİCAM ENAZINDAN SİTEDE ŞU ANDA FAAL OLAN ARKADAŞLARIN BİZİM SİTEDE ARKADAŞLARA KOMŞU SİTEDEN BİR DESTEK VE MORAL MESAJI ATARSANIZ İNANIN ÇOK İYİ BİR HAVA VERİR.SONUÇTA YAPILANLAR MÜNFERİT OLAYLAR OLMAYIP HEPİMİZ İÇİN ,AİLELRİMİZ İÇİNDİR.BÖLDÜYSEM BAĞIŞLAYIN.SAYGILARIMLA.BASKETÇİ

 9. Siz milleti ya salak sanıyorsunuz , ya kendinizi akıllı sanıyorsunuz yada hakikaten vampir para emici dunya finans sektorunun şakşakcısı olmussuuz. Acıkca desenize ceke idam verilsinki biz daha kolay olarak teminata alalım , yuzde 3 le borclanıp turk milletine yuzde 12 ile gecirelim diye. Siz kolaydan teminat olacak bir alet arıyorsunuz , devleti de tahsilatcı haraccı olmaya zorluyorsunuz , halkada ceke itibar azalır finans coker vs gibi salakca yalanlar soyluyorsunuz. Amerikada ceke teminat varmı ?? avrupanın hangi ulkesinde var ? bırak oraları asya ulkelerinde hangi devlet ceke teminat oluyor ????
  Bunlara bosuna yazı sayıyoruz. Anlamazlar ki. anlar da işlerine gelmedigi için anlamazlar.

 10. Yine DÖndük ,

  Eveeet arkadaşlar , yaklaşık 1 senelik nefes alma mola suresi doldu. Kaçanlar kaçmaya , kaçamayacaklar saklanacak iyi yerler aramaya başladı bile.
  Hepinize bol şanslar diliyorum .

 11. Bu değişiklik önergesi kabul edilirse bundan kimler yararlanabilir?
  1-5941 sayılı yasanın geçici 2. maddesinden yararlanarak alacaklısı ile anlaşmaya varan veya taahhüt veren herkes bu değişiklikten yararlanabilir.
  2- ) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin tamamı yararlanacaktır.
  GEÇİCİ 2. MADDENİN YENİ ŞEKLİ ŞÖYLE:
  GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;

  a) Adli para cezaları, idari para cezasına çevrilir.
  Taahhüt versin vermesin 1.11.2009 tarihi itibari ile haklarında soruşturma, kovuşturma açılan ya da kesinleşmiş hükmü bulunan herkes bu değişiklikten yararlanır.
  Bu değişiklik önergesi önemli bir aşamadır. Bugünlerde 5941 sayılı yasanın değişmesi ve adli para cezasının kalkması olası görünmüyor.

 12. adli para cezasının idari para cezasına çevrilmesi için değişiklik önergesi bütçe plan komisyonu başkanlığına verildi haberi bence çok önemli
  önergenin sunuş yazısında şöyle deniyor
  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda değişiklik yapılmasına dair önerge gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur.”
  buradan anlaşılması gereken şey kamu alacaklarının yapılandırılması yasası sosyal sigortalar ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeriyor
  5941 sayılı yasasınında, bütçe plan komisyonunda bulunan taslak yasadaki bazı kanunların içerisine alınması için hiçbir engel olmadığı görülüyor
  eğer tasarı kabul edilirse çek yasasının değişmesi mümkündür ve kısa sürede yasalaşabilir

 13. Bu onerge ile sadece 01/04/2010 tarihine kadar taahhutname vermis olanlar faydalanabilir.Tahhut vermemis olanlar ve o tarihe kadar davalari sonuclanmamis olupta sonradan hukum giymis olanlara bir faydasi olmayacagi gibi,genel olarak Karsiliksiz Cek sucuna hapis cezasinida kaldirmaya yonelik bir teklif degil.tabiiki Rahmi bey siz daha iyisini bilirsiniz ama sanki,genel olarak sorunlarimiza cozum olabilecek bir degisiklik onergesi degil gibi.Bilmiyorum yanlismi dusunuyorum?

  • Pardon,tarih burada yanlis yazilmis.Dogrusu 01/04/2011 imis,

  • sayın hakan yiğit
   “Bu onerge ile sadece 01/04/2010 tarihine kadar taahhutname vermis olanlar faydalanabilir.Tahhut vermemis olanlar ve o tarihe kadar davalari sonuclanmamis olupta sonradan hukum giymis olanlara bir faydasi olmayacagi gibi,genel olarak Karsiliksiz Cek sucuna hapis cezasinida kaldirmaya yonelik bir teklif degil.” demişsiniz
   sanırım ben ayni düşüncede değilim.adli para cezasının idari para cezasına çevrilmesi borca hapsin kalkması anlamına geliyor
   biliyorsunuz idari para cezası hapislik sonucunu doğurmuyor yani devlete olan borçtan dolayı hapsedilmiyorsunuz
   ayrıca bu teklifin Mecliste görüşülmesi sırasında partilerin tavırlarını görmek açısındanda faydalı olacaktır
   ilk tepki bankalar birliği başkanından gelmiştir. Cüneyt bey çek mağdurları sitesinde haberi yorumlamış
   CHP nin, çekte Adli para cezaları, idari para cezalarına dönüştürülsün teklifine

   Bankalar Birliği başkanı Ersin ÖZİNCE,
   Çekte olan adli para cezaları başka cezalara dönüşürse çeke olan güven azalır, ekonomi darbe alır bu olmamalı diye… buyurmuşlar..

   Buyrun
   Ersin ÖZİNCE
   0552 3412303

   fikrini değiştirmesi size kalmış..

   SMS ve aramalara devam..

   • Acil Demokrasi kardesim.zaten basvurudaki tarih 2011 imis.yorumumun altina hemen duzeltme yapmistim.genel olarak tabiiki adli para cezalarinin idari para cezasina donmesi muthis olur.Benim deginmek istedigim nokta,sadece 1 nisan 2010 tarihine kadar verilmis olan taahhutname sahiplerini kapsayacak sekilde algilamamdan dolayi olmustu.
    insallah bu sefer kalplere vicdan ve merhamet gelirde tefecilerin baskilarina boyun egmezler.amin.

   • Sayin Acil demokrasi kardesim.yazilan tarih nisan 2010 olunca ben sadece o tarihe kadar taahhut vermis olanlari kapsayacak seklinde dusunmustum.o yuzden yazmistim.ama asil tarih 1 nisan 2011 imis.hemn yorumumun altinda duzeltmistim zaten.
    Insallah bu sefer kalplere vicdan ve merhamet gelirde,tefeci zihniyetinin baskisi altinda kalmayarak adli para cezalarini.idari para cezalarina cevirirler.
    Allah yardimcimiz olsun.Amin.

   • Siz milleti ya salak sanıyorsunuz , ya kendinizi akıllı sanıyorsunuz yada hakikaten vampir para emici dunya finans sektorunun şakşakcısı olmussuuz. Acıkca desenize ceke idam verilsinki biz daha kolay olarak teminata alalım , yuzde 3 le borclanıp turk milletine yuzde 12 ile gecirelim diye. Siz kolaydan teminat olacak bir alet arıyorsunuz , devleti de tahsilatcı haraccı olmaya zorluyorsunuz , halkada ceke itibar azalır finans coker vs gibi salakca yalanlar soyluyorsunuz. Amerikada ceke teminat varmı ?? avrupanın hangi ulkesinde var ? bırak oraları asya ulkelerinde hangi devlet ceke teminat oluyor ????
    Bunlara bosuna yazı sayıyoruz. Anlamazlar ki. anlar da işlerine gelmedigi için anlamazlar.

  • Bu değişiklik önergesi kabul edilirse bundan kimler yararlanabilir?
   1-5941 sayılı yasanın geçici 2. maddesinden yararlanarak alacaklısı ile anlaşmaya varan veya taahhüt veren herkes bu değişiklikten yararlanabilir.
   2- ) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin tamamı yararlanacaktır.
   GEÇİCİ 2. MADDENİN YENİ ŞEKLİ ŞÖYLE:
   GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;

   a) Adli para cezaları, idari para cezasına çevrilir.
   Taahhüt versin vermesin 1.11.2009 tarihi itibari ile haklarında soruşturma, kovuşturma açılan ya da kesinleşmiş hükmü bulunan herkes bu değişiklikten yararlanır.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s