karşılıksız çek, Erken İbrazda Beraat Gerçeği ve Savunma Metodları


serdar permalink
Ocak 4, 2010 2:19 pm

Erken İbrazda Beraat Gerçeği ve Savunma Metodları

Birçok işletmenin keşide etmiş olduğu ileri vadeli çekler, 2008 yılı sonlarında etkisini arttıran global krize ve panik havasına paralel olarak Ekim-Kasım-Aralık ayları içersinde erken takasa sürülerek vadesinden önce ibraz edilmiş ve yazdırılmıştır. Zaten ekonomik gücü zayıflamış ve zar zor ayakta kalmaya çalışan bu işletmeler kredileri geri çağırmak için erken ibraz hakkından yararlanıp ‘ilk önce ben alacağımı tasfiye edeyim gerisi batsın ‘ mantığı ile hareket eden faktoring ve bankaların icra-haciz-muhafaza altına alma uygulamaları ile kıskaca girmiş ve iflasa sürüklenmiştir. Bu etik dışı ve sorumsuz tahsilat şekli alacağını ilk alma stratejisiyle yürüyen hacizcilerin bazılarını avantajlı hale getirdiysede işletmeye direk zarar vermesi ve işletmenin ticari tüm hareketlerini bitirmesi sebebi ile diğer alacaklılarıda dolaylı olarak zarar ettirmiştir. Hatta uygulamalar sadece işyerinde haciz uygulaması ile sınırlı kalmamış, işletmelerin doğmuş veya doğacak alacaklarına 89/1 tebliği ile haciz konularak işletmenin müşterileri üzerindede itibar kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Hatta işletmeye borçlu olupta 89/1 talimatını alan bazı kötü niyetli müşteriler bu tebliği bahane ederek borçlarını tamamen ödememeye çalışmışlar ve başarılı olmuşlardır.

Bu haksız ve yersiz uygulamalar o dönemde başbakan Tayyip Erdoğan tarafındanda eleştirilmiş ve ‘kredileri erken çağıran bankalar bunun hesabını verecekler’ uyarısı yapılmıştır.

5941 sayılı yeni çek kanununun 3. maddesi 8. fıkrası yeni uygulamayı açıkça ortaya koymuştur:

Madde3 /8 Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.

Bu maddeye paralel Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Tayyar Cem Eralp açıklamasında ‘ Eğer, sadece yeni Çek Kanununun geçici 1/5. maddesinin dışında başka bir hüküm bulunmasaydı ilamdaki görüşe itibar etmek mümkün olurdu, ancak; yeni Çek Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında” denilmek suretiyle suçun oluşumunu çekin üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlamıştır.
Bu nedenle; 5941 s. Yasa yürürlüğe girmeden önce üzerinde yazan keşide tarihi gelmeden ibraz edilen çeklerle iligili karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan soruşturma ve koğuşturmaların 5237 s. TCK. nun 5. ve 7. maddeleri uyarınca ortadan kaldırılması gerekmektedir ‘ demiştir.

T.C.K.nun 5 ve 7. maddeleri:

MADDE 5. – (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 7. – (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

(3) Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanun uygulanır.

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.

Sonuç olarak haksız ve etik dışı bir tahsilat yöntemi olan vadesinden önce çeki ibraz edip arkasını yazdırarak haciz işlemi başlatma yöntemi, karşılıksız çek suçundan dava açılması durumunda sanığın lehine direk beraat kararı aldıracak bir uygulama halinide almıştır. Buna göre çekleri vadesinden önce yazılmış ve yargılanmış / yargılanan tüm sanıklar savunmalarını aşağıdaki şekilde yapabileceklerdir:

1. Çekin erken ibraz edildiğinin mahkemede belirtilmesi

2. 5941 sayılı yeni çek kanununun 3 maddesi 8 . fıkrasına göre erken ibraz çeklerde hukuki takip yapılamacağının belirtilmesi

3. T.C.K. nun 5-7 maddeleri uyarınca sanığın lehine olan bu durumun gözetilerek beraatine karar verilmesi.

Bu üç maddenin mahkemede belirtilmesi ve mahkeme tutanaklarına geçmesi yeterlidir. Bu durumda ceza verilemez ve verilmiş olan tüm cezalar düşecektir

Reklamlar

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s