ÇEK MAĞDURLARININ ACİL SORUNLARI VE ÇÖZÜM


Başlıkta ÇÖZÜMLER değil ÇÖZÜM dememizin nedeni çek mağdurlarının sorunları değil bir sorunu vardır ve bu sorun da sonuçta hapis cezasına çevrilen ADLİ PARA cezasıdır. Adli para cezasına karşı verilecek mücadelenin iki cephesi vardır, SİYASİ MÜCADELE VE HUKUKİ mücadele. Her iki mücadele de sonuçta politik bir mücadeledir ve bu mücadelede tek lazım olmayan şey  AVUKATLARDIR. Bu mücadelede avukatlara ihtiyaç yoktur, ama dünya görüşü ile bu mücadeleye gönül vermiş hukukçulara  kesinlikle ihtiyaç vardır. Hukukçuların bu mücadeleye katkıları profesyonel ve mesleki bir katkı değildir, bu mücadelede böyle bir katkıya hiç ama hiç ihtiyaç yoktur. Ayrıca çek mağdurları da kendilerine avukat bulma aczi içerisinde değillerdir. Bu nedenlerle avukatların internet sitelerinde “ en iyi çözüm ben de” gibi çek mağdurlarına çözüm reçeteleri sunmalarını ben yadırgıyorum. Bu tür yaklaşımlar mücadeleye zarar veriyor.

MÜCADELENİN SİYASİ CEPHESİ

Mücadelenin siyasi cephesi TBMM’ne yöneliktir. Bu mücadelenin başarıya ulaşması yaratılacak toplumsal muhalefetin gücüne bağlıdır. Özellikle önümüzde genel seçimlerin olması bu mücadelenin başarı şansını artırmaktadır. Siyasi mucadele muhalefete ve iktidara yönelik verilmelidir. Muhalefetin harekete vereceği destek iktidarı uyaracaktır, çünkü muhalefetin her kazanacağı oy iktidar hanesine eksi olarak yansıyacaktır. Bu aşamada muhalefetin tam desteği çek mağdurları için çok önemlidir. Bildiğiniz gibi ana muhalefet partisi CHP bu harekete genel başkan düzeyinde açık bir destek henüz vermemiştir. Geçmişte eski genel başkan Deniz Baykal çok muğlak tartışmalı bir açıklama yapmıştı ve biz kendisini buradan eleştirmiştik. Kılıçtaroğlu’nun açık desteğini almak bu hareket için çok önemlidir. Aynı şekilde MHP, BDP ve DSP’nin vereceği açık destek de çok önemlidir. Bilindiği gibi bu partilerinde açık, net bir destekleri henüz yoktur.

MÜCADELENİN HUKUK CEPHESİ

Mücadelenin hukuk cephesinin yukarda söylediğim gibi hukukçulara ihtiyacı vardır ama AVUKATLARA hiç ihtiyacı yoktur. HUKUKİ CEPHE çok önemlidir. Hukuki cephe neden çok önemlidir? Çünkü çek yasasından adli para cezasının çıkarılması veya idari para cezasına çevirilmesi kısa sürede başarılamayabilir. Bu takdirde  infazları gelen çek mağdurları  çok zor duruma düşeceklerdir.

OYSA HUKUKİ ÇÖZÜM SİYASİ ÇÖZÜME GÖRE DAHA KOLAY VE DAHA BASİT. ŞÖYLE Kİ:

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin “ karşılıksız çek suçunu oluşması için KAST’ın varlığı gereklidir” demesi işi çözecektir. Herhangi bir dosyada bu doğrultuda verilecek bir karar acil sorunlar için kesin bir çözüm olacaktır. Hukuki mücadelede bizim çek suçalarında KAST uygulamasını talep etmemiz çok haklı bir taleptir. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 5941 Sayılı Yasanın yürürlük tarihinden sonra verdiği bozma kararlarında 5237 sayılı yasanın 7/2 sine dayandı, neden? Çünkü Türk Ceza Yasasının genel hükümleri özel ceza yasalarını da kapsar. 5237 Sayılı TCK’nın 5. Maddesi şöyle diyor:

MADDE 5. – (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.

5941 Sayılı Yasa da bir ceza yasasıdır. O halde TCK’nın genel hükümleri 5941 sayılı yasayı da kapsar. Ceza Yasasını genel hükümleri 75 maddeden oluşmaktadır. TCK 21. Madde suçun oluşması için KAST‘ın varlığı kaçınılmazdır demektedir.

Bu cephede bu talebimiz yüksek sesle haykırmalıyız. Adliyelerde aynı günlerde başvurular yapabiliriz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığına başvurabiliriz. Bütün bunlar Kanun Yollarıdır. Bu mücadelede AVUKATA ihtiyaç yok. Hazırlanacak tek bir dilekçe bütün mağdurlarca ilgili mercilere kararlaştırılan zamanlarda ve şekilde verilir.

BÜTÜN KANUN YOLLARI HAZIRLANACAK TEK TİP DİLEKÇE İLE BASIN ÖNÜNDE İLGİLİ MERCİLERE SUNULUR, SESİMİZ BÖYLE YÜKSELİR..

HUKUKİ MÜCADELE

KANUN YOLLARI

Ceza Muhakemeleri Yasasında yasa yolları belirtilmiştir. CMY bu yolları açıkça belirtmiştir. CMY’nin belirttiği yasal yollara biz yeni yollar katamayız. Bu nedenle bu yasa yollarını bileceğiz, böylece haklı taleplerimizi doğru yöntemlerle doğru mercilere ileteceğiz.  CMY’ deki yasal yollara değinmeden önce bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu hukuki mücadele bireysel verildiği zaman hiçbir anlamı olmayacaktır. Bireysel verilen dilekçelerin sayısı on binleri bile bulsa mahkemelerin dosyaları arasında kaybolup gidecek, mahkemeler alışılmış yöntemlerle bu dilekçelere klasik, bilinen yanıtları vereceklerdir. Oysa bir önderlik altında, organize bir biçimde yapılacak başvurular ses getirecektir. Bu önderliğin nasıl oluşturulacağını önümüzdeki günlerde bu blog’da, admin’in blog’unda ve yeni açılacak blog’da duyuracağız.

KANUN YOLLARI

OLAĞAN KANUN YOLLARI

CMY olağan kanun yollarını 267-307.maddelerinde sıralamıştır. Bu kanun yolları itiraz ve temyizdir. İtiraz bizim vereceğimiz mücadelede istisnayı olarak takip edeceğimiz bir kanun yoludur. Temyiz ise ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı başvurulacak en önemli kanun yoludur. İstinaf mahkemeleri kurulmadığı için halen 1412 sayılı yasanın temyiz hükümleri yürürlüktedir.

OLAĞAN ÜSTÜ KANUN YOLLARI

Bizi en fazla ilgilendiren ve sesimizi yükselteceğimiz alan bu alandır.

Olağan üstü kanun yollarına kimler nasıl başvurabilir.

Olağan üstü kanun yoluna:

 1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Bakanlığı başvurabilir. Bu kanun yolu CMY’ nin 308,309 ve 310.maddelerinde düzenlenmiştir.

Biz organize bir şekilde, tek tip dilekçelerle Adalet Bakanlığı’na yüzlerce dilekçe verebiliriz, aynı şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da başvurabiliriz. Bunlar bizim Anayasa’dan ve Yasalardan kaynaklanan en doğal hakkımızdır. Olağan üstü kanun yolu neden bizi en fazla ilgilendiren kanun yoludur. Çünkü bu kanun yoluna iki şekilde başvurulmaktadır. Birisi kesinleşmiş hükümler için, diğeri de Yargıtay Ceza Dairelerinin kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından.

YARGILANMANIN YENİLENMESİ

Bu kanun yolu da bizim en fazla başvurabileceğimiz kanun yollarından birisidir. Yargılanmanın yenilenmesi CMY’nin 311-323.maddelerinde düzenlenmiştir. Kesinleşen hükümlerle ilgili olarak bu yasa yoluna gidilebilir. Ancak bu yasa yoluna lehe olan yeni yasa nedeni ile gidilemez. Yasa maddesinin tanımında lehe yasa yoktur.

LEHE YASA HÜKMÜ

5275 sayılı yasanın 98.maddesinin 1.fıkrası yeni kanun nedeniyle kararı veren mahkemece mahkûmiyet hükmünün yeniden değerlendirilmesini düzenlemektedir. Bu

yasa hükmü bizim hukuki mücadelemizde en çok başvuracağımız hükümlerden birisidir.

BİREYSEL MÜCADELE İLE BAŞARIYA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Artık örgütlenerek sesimizi duyurmanın zamanı gelmiştir.

Reklamlar

76 responses to “ÇEK MAĞDURLARININ ACİL SORUNLARI VE ÇÖZÜM

 1. Istanbul barosuna bağlı bir avukatım .Uzun süredir bu ve bunun gibi kurulmuş olan çek mağdurları diye adlandırılan siteleri takip ediyorum.Mağdur kimdir ve neden mağdurdur öncelikle birisi bunu izah etse.Cecabınız hazır kalıplaşmış bir cevap iş yaptık bizde alacağımızı alamadık karşılığında çek kesmiştik ödeyemedik mağduruz.Borçluyuz suçlu değiliz diyorsunuz.Birde alacaklı yönünden düşünün insanlar size güvenmişler atığınız imzalara ve size yüksek miktarda kredi olanağı sağlamışlar kredi diyorum çünkü hepimizin bildiği gibi hernekadar çek günlük isede herkes onu vadeli bir kredi aracı olarak kullanmıştır.Gidiyorsun yarın iş olur umudu ile kapasıtenın çok çok üz<erinde çek keşide ediyorsun ve sonra iş olmadı kriz oldu gibi bahanelerle ödeyemiyorsun karşında alacaklıyı da iflasın eşiğine getiriyorsun.Tek sen mi mağdursun o alacaklının ailesi çoluk çocuğu yokmu ?O alacaklı sen çekini ödeseydin daha da işini büyütecek ve istihdam sağlayacaktı sen ise ondan aldığın olmayan paranla işe kalkıstın.Burada kim mağdur?Evet bu tarz bir suç elbette cezaevınde devletin harac olarak istediği APC ları ile sonlandırılmamamlı .Fakat herkesin gözünden kaçırdığı çok önemli hususlar var.Ben de bir avukatım adımla yazmadım elbette ve benim elimdede bir cok müdaafisi olduğum çek dosyaları olduğu gibi müşteki avukatı olduğum bir çok dosyalar var.Sadece 2-3 koçan cek alıp bunun %70 ini ödemeyen cok borclu gordum Demekki bunda bir kasıt var ödemiyor 25 yaprak cek almış 23 tanesı yazılmış bunun neresine mağdur diyebilirsin?Bu bloga yazan hukukçu arkadaşları da çok yakınen tanımıyorum.İsimlerini duydum.Mağdur olarak diyorsunuz ki avukatlar bizim işimize bedava baksın .Şu konuyu çok iyi bilin buraya ben avukatım diyeyazarak ve ben yardımcı olurum diyen bir avukat bir çok olumsuz kşeyi de göz önüne almıştır.Bunun en önemlisi Baro ya şikayet edilme durumudur .ÇÜNKÜ KİMSE BEDAVA HİZMET VEREMEZ.Bundan dolayı sizlere tüm bu fedakarlıklara rağmen yardım etmeye çalışan avukatlara taş atmayınız.Avukat olup da avukatlara burada laf atan sözde bu mücadelede bir lider olarak soyunan SAYIN OFLUOĞLUNU burada protesto ediyorum.Sayın Ofluoğlu bu sorunun örgütlenme gibi mücadele ile tek tıp dilekçe örnekleri ile ve bu yolda AVUKATlara ihtiyaç olmadığını yazmıştır.Herşeyden önce tek tip dilekçe diye bir şey söz konusu olamaz.Çek mağdurları olarak gittiğiniz yön çok yanlış.Bu yanlışa da sizi sürükleyen en baş unsur lider kadronuzdur.Her ne surette bir kaç kişi biz laf söyletmeyiz sözleri ile liderlerini birer mücahitleri gibi koruyorlarsa da burada en büyük zararı sizler yani kendilerini mağdur olarak adlandıran masum borçlu insanlar görmektedir.Az bir araştırma yaptım bu yazdıklarımın her kelimesi kelimesi kelimesine doğrudur.Lideriniz olan soyunan Sayın Of….nun şirketinin KEDİ VE …şiRKETİ KARŞILIKSIZ ÇEKLERİ VARMIDIR YOKMUDUR ? Kendileri yok diyecektir fakat vekaleten o patronlar da yanlarında çalıştırdıklarına attırdılar zamanında.Ya Yargıtay kararı olmasaydı? Liderinizin soyunduğu mücadele tam bir fos olacaktı çünkü kendi yanındakı ınsanı hapse attıracaktıçekten dolayı.Neden kendin imzalamadın çekleri de yanındakıne vekalaten imzaladın? Vekaleten karşılıksız çeklere biliyorsunuz şirket ortagı değilsenız beraat var .Sayın OF….. neden buberaat ettiği çekleri daha sonra tüm iyi niyetine rağmen ödemedi? Bindiği araba malum mal varlığı malum.Böyle bir zihniyetten lider olabilir mi?Üzerinde kayıtlı tutmuyorsun tabii ki bunları bugun buraya çıkıp yemin etse benim değil haklıdır.Herkesin herkesi övme yetkisi olduğu kadar eleştirebilme yetkiside olabilmelidir.Aynı şahıs Büyükçekmecede yanında bir kac avukat arkadaşla 2010 senesi ocak ayından beri güya çek mağdurlarına hizmet vermektedir.Benim bir müvekkilime yanında şu kadar para getirmeden gelme denilmiş.Bunları başkaları da yazdığına göre demekki bir doğruluk olayı var.Bu bloga iki üç tane dilekçe örneği yapıştırarak bedava insancıl yaklaşım gösteriliyor.Yanında sayın admın her nekadar benim dosyalarım yok dıyorsa da ben olduğuna eminim ve sayın acil demokrasi ile güzel bir üçlü oluşturulmuş.Ne hikmetse bu iki zatı muhterem hiç mi olumsuz bir şey görmüyorlarda hep tipik genel başkanlarını öven vekiller gibi övme modundalar.Mutlak surette Sayın Of …NUN ÇABALARI KÜÇÜMSENEMEZ fakat bunun altındakı gerçekleri de bir taraftan düşünmek gerekir.Bir Avukat çıkıp da avukata gerek yok diyemez bu mücadele için.Ben tebliğ şerhi durumunu buradan öğrendim 22 senelik bir avukat olmama rağmen ve dün BAKIRKÖY ..bnolu asliye ceza mahkemesınden yenıden yargılama kararı verildi.Bu süreçte infazların durdurlmasına karar verildi.Ve 2005 yılına ait bu dosya yenıden ele alınacak ve temyız edilecek ve herşeyden ötesi zaman aşımına uğrayacak.Dosyanın bedeli 325 bın tl lık karşılıksız çek idi.Taahüt verılmış ve taahüt bugun itibari ile bitti.Sayın o…..bakın aslında siz seversiniz bu tarz dosyaları emin olsanız ne kadar ücret alırdınız.Arkadaşlar şimdi kararı yapıştır dıyeceklerdır .Sayın Of ..nun çevresi cok geniş ya öğrensin hangı mahkeme Bakırköyde vermiş diye.Sayın Of..NUN unuttuğu en önemli şey bizler okullarımızı bitirdiğimizden beri bu işin içindeyiz .Hayatımız değişik duruşmalara girip çıkmakla geçti Kimi gün kaybettik bizlerde fakat her zaman hukukun içinde olduk ve hukukun üstünlüğüne inandık.Doğruları yanlışları Baroda arkadaşlarımızla meslektaşlarımızla tartışırken Sayın OF …..ofosonde tıcaret yapıyordu.Şimdi son 2 senedir devamlı aynı bezberciliğe takılıp yasa asıl değil sadece Türkıyede bu ceza var demekle olmaz bu iş.Hukuku hem okuyan hem araştıran hemde yaşayan bilir Sayın mağdurlar.Sizlere buradan gercekten tüm iyi niyeti ile yardım etmeye çalışan meslektaşlarım oçıkacaktır.Beni arayın diyeceklerdir .Bunu dediklerinde kendınızı yolunacak kaz olarak görmeyin sakına.Kimin kimi nasıl gördüğünü çok iyi biliyoruz biz.Sizler çek mağdurusunuz sizin ne kimseye yalakalık yapmaya ihtiyacınız var nede onun peşinden gitmeye.Diğer bloglarada yazdım .Orada da bayan bir avukat var Sevinc hanım .Bazı konularda mağdura beni arayın demesıne rağmen hiç bir başka mağdur neden arartırıyorsun diye çıkıp hesap sormadı.Çünkü herkes herkesin iyiliğini istyor.Paranız mı yok bakın Baro ya gidip adli yardım alabılirsiniz tabbi bunun bazı krıterlerı var .Fakat karşınıza cıkacak avukatın bu konu hakkındaki deneyimlerini bilemezsiniz.Size son cümlelelrimi yazarken DERNEK adı altında alınmış davaların kaç tanesıne Sayın Of ….. girmiş ? Genelinde hepsine mahkemelerde yanında çalıstırdığı genc dinamık meslektaşlarım girdi. Tüm hesaba yatırmalar onların üğzerinden oluyor.Bu yüzden LİDER iniz evvelen size karşı dürüst olmalı yoksa sizin işiniz aman adam çok rüşvet yıyıyor fakat çok çaluışıyor mantığı ile hiç bir yere varılmaz.Web sayfasını yapmak 500 tl herkes yapar ama kım en cok bir kac sayfa yapar bilirmisiniz bir mücadelenın değişik kollarından büyük rant bekleyen zihniyet.Bu mücadelede gercek mağduru art niyetliden ayırıp da yardım etmeye çalışan tüm meslektaşlarımı kutluyorum Sayın Of…ve onun gibi meslektaşlarımı aşağılayan ve mzgürlük insan hakları gibi kavramlarla ortaya cıkıpda kendi bünyesinde çalışan insanların tüm haklarını gasp eden ve ısrarla bu koltuk sevdasını bir diktatör gibi sürdüğren zihnıyete meslektaşım demeye utanıyorm.
  Sayın Of….lu unutmayın ki bir gün bu yasa değişirse sizlerin çabaları ile değil meclisde başka bir hsaplaşmadan dolayı değişecektir.Sayın ADMIN belki bu yazımı buradan kaldıracaksın onu da herşeye rağmen demokratik blog demenıze karşın anti demokratik hareketlere bağlarım sadece.Ve Sayın Mağdurlar sizler önce kendinize inanın.Size bir harf bilgi vermeye calışan her kim olursa olsun liderinizin karızması gider mantığı ile meslektaşlarımızı üzmeyin Unutmayın ki alacaklı tarafta dameslektaşımızla muhatap olabılırsınız her an.Tüm avukatları aynı kefeye koymamanız dileği ile hepinıze hayırlı seneler dilerim

 2. Herkese şimdidien sağlık mutlu huzur ve başarı dolu yeni bir sene dilerim.Yeni yılda hiç bir çek mağdurunun kalmaması umuduyla .
  Hukukçulara elbette bende karşı değilim.Fakat unutulmaması geeken bir konu vardır oda bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm yasaların mimarı bu hukukçulardır.Kimdir bunlar senelerce aynı koltukta makamda oturan ve sonsuz dokunulmazlığı olan kişilerdir.Bir yandan bu zihniyetin değişmesi lazım.Maalesef Türkiye de hukukçular da herşeye günlük bakıyorlar.Bugün menfaatlerine geldikleri gibi davranıyorlar.Karşılıkısz çek sorunu sadece bugün yok 10 sene evvel de vardı.Ve şimdi muhalefette olan bir cok vekil o dönem koalısyon hükümetinn birer vekilleri idiler.Neden o zamanlar değiştirilmedi??Cevabı çok basit özellikle ö dönem hortumanan bankalar ve hükümetlerin altında kaldıkları baskı unsurları hiç bir zaman bu değişikliği yapmaya adım attırmamıştır.Ben babamı biliyorum sadece infaz yasası değişikti karşılıksız çek keşide etmekten cezaevınde yatmıştı.Şimdi son 8 senedir değişen bir iktidar var tek partılı ıktıdarda bunun değişmesi cok daha zor.Kaldı ki zamanında bu iktidar partısının vekili adalet komısyonu başkanı yasasnın yanlış olduğunu dile getirmişti Sayın anayasa mahkemesi başkanı karşı idi bu suclardan hapis yatılmasına peki şimdi ne oldu da herkes geri adım attı bir de o yönlerden bakmak lazım.O zaman ülkemizde kaç hukuk fakültesi var çıkacak oaradakı proflar doçentler vs sadece bu yasa ile alakalı değil bir çok hatalı yasalarla alakalı basın bildirileri yayınlayacaklar bu insanları arkamıza almak gerek oz aman Ama onu yapabılecek yürekli kaç kişi vardır sanırsınız.Insanlar ertesi gün bir bakacaklar başka yerlere sürülmüşler yani hiç bir şey o kadar kolay değil.Tek çözüm Yargıtayın cesaretli davranmasıdır.Eskiden 100 tlden olan apc sı şimdi 20 tl 10000 TL den 100 gün ceza alan yeni yasada 500 gün alıyor.

  • uzun yazamıyorum.

   10 yıl önceki iktidarı sevmezdim. Fakat o hükümetin hazırladığı kanun taslağında hapis yok idi.

   Hukukcular, varolan yasalara göre karar vermek zorundadır. En azından ceza hukukunda gözlem ile karar verilemez.
   Yasalar net olmalıdır. Yasalar net olmazsa adalet işlemez.

   şöyle düşünelim. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası netdir . Kars veya Konya ‘da farklı ceza verilmez.

   Oysa çek kanunu net değildir. O nedenle 12.ACM ceza verirken 13.ACM beraat verebiliyor.

   Adli reform gerekmektedir. Yüksek yargı, yerel yargı kast sistemi ile demokratik düzen arasında bir yerlerde stabil olmalıdır.

   Çek sorunu tek tarafı olan bir sorun değildir. Hukukcular, siyasiler, tacirler ve bankalar …

 3. merhaba dostlar, bugün yılın son günü. umut sözcükleri söylesek ne iyi olurdu ..

  • günaydın.günaydınlar..

   Hayır
   gelecek günler için
   gökten ayet inmedi bize
   Onu biz,kendimiz
   vaadettik kendimize
   …Bir şarkı istiyorum
   zaferden sonrasına dair
   Kim bilir belki yarın…(Nazım

 4. 22O MADDELİK TORBA KANUNDA(HATTA ÇUVAL,HATTA HAREL(ESKİLER ÇUVALIN EN BÜYÜĞÜNE HAREL DERDİ)….NELER VAR DERSİNİZ….

  KEÇİLER VAR,EVET YANLIŞ DUYMADINIZ KEÇİLER..

  KEÇİLERİN ORMANDA RAHAT OTLANABİLMESİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEME….

  FAKAT 2 MİLYONDAN FAZLA CAN ÇEKİŞEN ÇEK MAĞDURU İNSANLAR YOK,NEDEN PEKİ!!!

  DEVLET BÜYÜKLERİ DİYORKİ,
  (HEMDE RESMİ AĞIZDAN,BÜTÜN CÜMLE ALEM DUYDU)

  ÇEKTE HAPİS OLMAZ…OLMAMALI…SÖYLEYENLER KİMLER…

  HAŞİM KILIÇ,ALİ BABACAN,SADULLAH ERGİN,VE DAHA BİRÇOĞU….

  LAKİN ÇEKTE HAPİS OLMAZ İSE EKONOMİK DENGELER BOZULUR…BUNA MECBURUZ…

  EVET, KEÇİ,İNSAN,EKONOMİ,ORMAN,ÖZGÜRLÜK,HAPİS…

  SADECE BİR KAÇ KARŞILAŞTIRMA YAPINIZ

  YORUM SİZİN….

 5. çağrımı bu sayfadan da yapıyorum yakında bir kahvaltı organıze edeceğim.Sayın avukatlarımız Osman Ofluoğlu Gönül Madur Dilşad Şeyda Bildik ve Sibel Sevinç hanımı aynı masa etrafında görmek istyoruz bize bu mücadelede destek veren bu hukukcularımızı ve tabii ki gelmek isteye her mağdur gelsin kalabalık olalım kaynaşalım

  • bir düzeltme yapayım.

   Gönül MADUR değil Gönül MATUR
   artık Av. Gönül MATUR değil … dostumuz Gönül hanım.

   AIHM için yanımızdaki dostumuz idi. Çek mağdurlarının dostu olduğunu söyleyen bazı kişiler bedelsiz iş yaptığı için şikayet ettiler. Oda istifasını verdi, öğretmenlik yapıyor.

   Şimdi bedelsiz iş yaptığını söyleyen dostlarımız içinde bir bilgilendirme olur.

   Dilşad hanımı tanıyorum. Çay içmişliğimiz vardır. Hukukculuğunu yorumlamak benim işim değil. Dürüst, canlı ve insancıl bir arkadaşımızdır. Ticari konularını vs bilmem.

   Sibel hanım diye birisini bilmiyorum.

   • bedelsiz iş yapmak ayrıdır insanlara yardım etmek ayrıdır.Avukat hanıma da cok tepkıler geldi nasıl ınsanlara örnek dilekçeleri yollarsın diye fakat demokrasılerde çare tükenmez.Bunu da yazmayalım isterseniz burada çünkü gerçekten yardıma muhtaç olanlar birde bu yolla bir kez daha mağdur olmasınlar.Sibel hanım da avukattır.Krşı bloga yazar ve yardımcı olur cok fıkır verır yol gösterir kendi yöntemiyle.Netice itibari ile bu mücadelemize destek vren daha evvel tv proğramlarına cıkmış bir dostumuzdur oda. Burada hizmet veren herkes zıt görüşlere de sahip olsa bizlerin gönül dostudur.Aslında biz kadınların yapabıleceği doğru bir eylem çok büyük ses getirebılecektır mücadeleye .Hala nasıl bir eylem ses getirebilir düşüncesındeyim.

 6. Hakan kardeş bende dediğimde gerkçeli kararların eksikliğinden başvurdum ve kabul edilidi diye bana buradan konuşmalar yapıldı.Hukukta gerçek olan bir şey vardır .Mahkemeler farklı kararlar alııyorlarsa dahi ret edende 1 üste başvuracaksın ve gerekirse bize destek veren a-b-c-d- ismi zikri farketmez ama tuttuğunu kopartabilecek bir avukatla dayatabılırsenız inanın bir şekilde hakımlerde ikna edilebiliyor.Ben önce şahsen götürdüm dilekçemi.Hakim bune dedi olmaz öyle şey dedi sonraki gün avukat bunu zorakı verdı ve izah etti ve kararı aldım.İnfaz durdu dava sil baş olacak.Ve herşeyden evvel temyız suremi kazandım ve dava zaman aşımına uğruyor.şimdi bu durum gibi bir cok arkadaşımız var.herkese hayırlı olur inşallah bu işin sonu

  • Hulya hanim,isimlerle ve kisilerle takintim yok cok sukur.Destek olan herkesten Allah razi olsun derim hep.Biliyorum dediginiz gibi mahkemelerdeki durumlar.ben bilgi amaciyla yazdim arkadaslara.Su an avukat ucreti odeyemedigim icin sagolsun abim canla basla mucadele ediyor benim davalarim icin.bayada bilgi sahibi oldu ugrasa ugrasa.
   insallah hepimiz icin sonunda hayir olacaktir.

   • şimdi reklam diyecekler belki ama sıkıştığınız her şeyde DİLŞAD hanıma danışabilirsiniz bizim de durumumuz yoktu ALLAH kendısınden razı olsun

    • Sagolsun Sn.Rahmi beyde maillerime cevap vererek yardimci oldular,Sn.Sibel hanimda ayni sekilde yardimci oldular.Haklarini odeyemem her ikisininde.Eminim Sn.Dilsat Hanimda yardimci olurlardi talebim olsaydi.
     tum yardim eden ve bizlere destek olanlara sonsuz tesekkurler tekrar.

     • HÜLYA SERBEY

      demekki buradan şöyl bir şeyi çıkarabiliriz hukukçu olarak gezinen bir yazarımız hukukçu nicki ile yazan arkadaşı kastetmıyorum hukukculara bırakın avukata ihtiyac yok dıyen zıhnıyete seslenıyorum bak kardeş avukat arkadaşlar nasıl canı gönülden yardım ediyorlar .O yüzden hukukçuluk oynamak isteyen kpps ye yaş tutuyorsa ona yada ales sınavına gir üniversıtelerde hukuk dersi ver.Gercek hayatta ansıklopedık bilgiler değil hayatımızın kesıtlerınden orneklerle ancak başarıya varabılırız.Tıpta da kıtabı ıstedığın kadar ezberle ama pratıgın yoksa nafıledir netıce.O yuzden bıze bizi anlayacak ınsan lazım bize çözüm lazım ve bu çözüm her kıtlenın birleşmesi ile gücü ile olur.yoksa 1 senedir zaten çözüm bulabılırdı KOSIAD .Ama burda sadece reklamnı ve reytıngını arttırmaak isteyıp yenı dosyaların kokusu peşinde buna da hayır.

  • Hulya Hanim,tartismaya girmek amaciyla yazmiyorum yanlis anlamayin,Bence sizin bahsettiginiz Cumlesinde sizin israrla uzerinde durdugunuz sonucun cikmasi,kisilerin bakis acisina baglidir.Bence o ”hukukculara birakin avukata gerek yok”cumlesinde cok farkli bir anlam yuklu.
   Eger hukukcular bu hilkat garibesi kanunu sakat dogmadan once tedavisini duzgun yapmis olsalardi,su an bizlerin bu magduriyette olmayacagimiz cok acik,Yine bu kanun hem Anayasamiza aykiri hemde AIH beyannamesine aykiri diye beyanlarda bulunan buyuk!hukukcularimiz,sozlerinin arkasinda durmus olsalar ve bu garabeti duzeltmis olsalardi,yine biz magduralrin avukatlara ihtiyacimiz olmayacakti,Yaniliyormuyum?
   Bence klasik cumle olarak ”bardagin dolu kismini gorebilmek”onemli
   Yanlis anlamayin ama benim sizin ve diger elestiri yapan arkadaslarin (hatta bazilari agir hakaret)ofkenizden dolayi biraz da koru korune yorumlar yapar gibisiniz.benim cikardigim anlam bu.(Bunu kotuleme amaciyla yazmiyorum).
   Birazda iyi yonlerinden gormeye calissaniz?olmazmi?

 7. hüdai yıldırım

  AFERİN SANA BEN. APTALLIKTA DEVAM ET. NİÇİN KAYBETTİĞİN BELLİ. AYRICA HERKESİ KENDİN GİBİ ZANNETME. ÖVDÜĞÜN MURAT YALÇININ SANA NE KAZANDIRDIĞI BELLİ. APTALLARDAN ANCAK APTALLIK BEKLENİR. VE DAVAMIZA APTALCA BİR DURUŞ KOYUYORLAR. İKİ SENEDİR APTALLIKTA KALMIŞSIN DEVAM ET..
  Dağda özgürce yaşayan bir inek, bir beygir, bir eşek, dağılıp insanların arasına karışarak ne yaptıklarını öğrenmeye ve beş yıl sonra buluşmaya karar verdiler. Her biri başka yöne yola çıktılar.

  Beş yıl sonra buluşma yerine önce inek ile beygir geldi.

  Ikisi de perişan bir halde, zayıflamış, dişleri dökülmüş, kamburları çıkmış, adeta çökmüşlerdi.

  Beygir sordu: “Nedir bu halin inek?..”

  Inek iç çekerek anlattı:

  “Bu insanlar merhametsiz. Beni durmadan birbirlerine sattılar. Alan sütümü sağdı. Bir inek daha varmış, onu yanıma koyup çifte koştular, aç bıraktılar. Canımı zor kurtardım be kardeş…”

  Sonra beygir anlattı:

  “Benim de ağzıma bir demir parçası geçirdiler, ağzımı açamadım. Üzerime bindiler. O indi öbürü bindi, o indi öbürü bindi… Binmedikleri zamanlar zincire vurdular… Belim çöküp de onları taşıyamaz bir hale geldiğimde arkama kocaman bir araba bağladılar, bu sefer birçoğunu birden taşımaya başladım. Ben onları taşıdıkça kırbaçladılar. Canımı zor kurtardım yav inek kardeş…”

  *

  Ve uzaktan eşek gözüktü.

  Eşek; ıslık çala çala, taşlara tekme ata ata geldi. Mutluydu.

  Şişmanlamıştı, tüyleri parlıyordu, gözlerinin içi gülüyordu, üzerinde lacivert takımlar vardı.

  Inek ile beygir, “Nedir bu halin, neler oldu” diye merakla sordular, eşek anlattı:

  “Bir memlekete vardım, birisi bağırdıkça insanlar onu alkışlıyordu. Ben de yüksekçe bir yere çıkıp bağırdım. Benim bağırmamı bilirsiniz, duyan benim yanıma koştu, duyan koştu. Onlar geldikçe ben daha çok bağırdım…”

  “Sonra?..”

  “Sonra beni başkan seçtiler…”

  “Yani sen başkan mı oldun?..”

  “Evet… Bir şey yapmama gerek kalmıyordu, ben bağırdıkça onlar ‘Memleket seninle gurur duyuyor’ diye alkışladılar. Yiyecek birçok şey vardı. Ben ise yedim ve bağırdım, yedim ve bağırdım…”

  “Pekiii… Senin eşek olduğunu anlamadılar mı?…”

  Eşek yanıtladı: “Anladılar anlamasına da iş işten geçmişti…”
  EŞEK EŞEKTİR VESSELAM..

  • sitedeki arkadaslara kendinizi tanitmak icin bu kadar uzun aciklama yapmaniza gerek yoktu hic.herkes tahmin etmisti zaten…

  • Devenin Gölgesi

   Socrates, agora da toplanan halka konuşma yapmaya karar verir.
   “şimdi size erdemlerden bahsedeceğim” der. Bu ciddi konuya ilgi duymak istemeyen halk yavaş yavaş dağılmaya başlar.

   Bunu gören Socrates “durun, durun gitmeyin size devenin gölgesini anlatacağım” der halk hızla toplanır ve dinlemeye başlar.

   Socrates başlar anlatmaya Sina çölünü geçmek isteyen bir bedevi, bir deve kiralar deveci de seyahat sonu devesiyle dönmek üzere seyyaha katılır. Yola çıkılır. Bir süre sonra seyyah su içmek ister. Deveden iner, suyunu içmek için devenin gölgesine sığınır. Tam bu sırada deveci seyyaha seslenir.

   – “Dostum ben size deveyi kiraladım. Gölgesini değil”

   Socrates burada susar. Bu kez hayli kalabalıklaşan halk seslenir.

   – “ne susuyorsun, seyyahla devecinin hikayesini anlatmaya devam etsene,… sonra ne oldu? … anlat

   Socrates bir süre halkı gözledikten sonra;

   – “Yurttaşlarım!! Ben size erdemlerden söz ediyordum. Konunun daha yarısına dahi gelmemiştim ki alanı boşalttınız. Şimdi ise DEVENİN GÖLGESİ üzerine konuşmama devam etmemi istiyorsunuz.” der ve alanı terk eder.

   Alanı terk ediyorum…..

   • mağdurların güçlü kalemlerinin “alanı terk”hakları yoktur bence..
    verilen onca emeğe;ama öncelikle kendinize haksızlıktır diye düşünüyorum.sn.Ben

    • Sayın eylem,

     Mağdur olduğunu iddia eden bir yorumcu üstelikte, ne dediğimizi anlamadıklarını şikayet ederken, benim ne dediğimi anlamadığını üzüntüyle gördüğüm için, onunla yaptığım karşılıklı yorumu uzatmayacağımı belirtmek için “alanı terkettiğimi” yazmıştım.

     Kendisi ile aynı kaderi paylaşan insanların düşüncelerini “aptal” tanımlamasıyla nitelendirmek maalesef bizim toplumumuza has bir düşünce tarzı olsa gerek, bu blogda hiç bir zaman hiç bir kişiyi hedef alarak ve tahkir ederek yazı yazmadım. Çok katılmadığım düşünceler ve yazılar olmasına rağmen hiç bir tepki vermeden onların da doğru düşünceler olduğunu düşünerek hareket etmeye çalıştım ve hiç bir zaman da sayın yorumcunun ifade ettiği gibi yazdıklarımdan kendimi soyutlamadım.

     En içten dileklerimle, tüm blog katılımcılarının ve yöneticilerinin yeni yılını kutlar, sevdikleriyle birlikte mutlu, sağlıklı ve istedikleri gibi bir yeni yıl geçirmelerini dilerim.

     ***

     • teşekkürler sn.Ben
      güzelliklerin paylaşılacağı bir yıl olması dileği ile;
      sarygılar…

     • bu başımıza gelenler”yaban”ın yokluğundandır 🙂

      bsa33,
      a.b.,
      elif,
      mehtap,
      sk,
      aramız çok iyi olmasada 06 ankara,
      fatih35,

      ve yolu bir nedenle buralardan geçmiş herkese bir selamla;mutlu yıllar…

 8. Üslup ve Kurallar

  İnsan önce kendisine saygı duymalı, bugüne kadar bütün bloglar da izlediğim Üslubu düzgün ve kurallara uyan Sayın Murat Yalçın’ı bir kere daha kutluyorum.

  “Kuralların olmadığı yerde kaos hakim olur.” tartışmak kafa göz yarmak değil, asgari müşterekte birleşmek ya da başkalarının fikrine saygı duymaktır.
  Kurallar; özellikle yazarken ve internet ortamında, Büyük harfle yazmak “bağırmak” anlamı taşır. İzlerken görüyorum ki, büyük harf kullanılıyor. Başkasının düşüncesinin doğru olabileceği düşünülmeden, sadece karşı çıkmak için karalanıyor, tahkir ediliyor, küfür derecesinde eleştiriler yapılıyor. Böyle bir şey bu sitenin kurallarına uymaz. Ya da ben böyle olduğunu düşünüyorum.

  Böyle bir üslup, bize ne kazandıracaktır. Bu güne kadar ne kazandırmıştır. Nic değiştirsekte, kullandığımız ifadeler hemen kim olduğumuzun başkaları tarafından algılanmasını engellemiyor. Yazılarından kimin yazdığı veya yazdırdığı hemen algılanıyor. Ben iki yıldır bu blogu takip ediyorum. Admin özgürlükler konusunda son derece hoş görülü ancak bu hoş görü kuralsızlık olmamalı, kimse kimseye hakaret etme hakkına lüksüne sahip değildir. Bu blogda yazmaya başladığımda admin bana konu açma yetkisi verdiği halde bu yetkiyi bir gün bile kullanmadım. Çünkü, henüz kendimi yeterli görmüyorum. yazdıklarım denetlenmeden başlık haline getirilmesin istiyorum. Bu aynı zamanda bir otokontrol yöntemi de sayılabilir.

  Kesinleşmiş cezalarım ve yargıtayda dosyalarım var. Gerçek bir mağdurum, burada yazan herkes, bir şekilde mağdur. Ayrışma, bölüşme, hakaret kimseye bir şey kazandırmadığı gibi burada yazan 3-5 kişi dışında herkes mağdurdur. Bedelini ödemeden yine 3-5 avukat ve hukukçu bizlere yardımcı oluyor ve şahsen ben çok yararlandım. Sayın Ofluoğlu dışında ki onu da basından tanıyorum. hiç birini de tanımam,

  Lütfen ama lütfen, birlik ve beraberlikleri bozacak, yazışmalardan kaçınalım. Savaşın bloglarla birkaç cephede sürdürülüyor olmasından çekinmeyelim, korkmayalım. Birbirimizi destekleyelim. Bugün Flash TV deki, yayında Sayın Uğur kendi blogu olmasına rağmen en az 3 blog ismini zikretmekten kaçınmamıştır. Doğrusu da budur.

  Düşüncesine katılmadığımız kişileri eleştirirken veya kendi düşüncemizi ifade ederken yazdıklarımızın en azından Sayın Murat Yalçın’ın üslubun da olması mücadelemizi kolaylaştıracak ve bizlere güç katacaktır.

  Saygılarımla,

  • Arkadaslar.infaz durdurmali yeniden uyarlama taleplerimden birtanesineret gelmisti ona itiraz ettim.2 tanesine kabul geldi ve infaz durdu onlar icin.
   kanun izmirde ayri,istanbulda ayri uygulaniyor demekki.Buyrun size hukuk devleti.
   bugun guzel haberler aldim cok sukur.insallah arkasida gelir 🙂

 9. hüdai yıldırım

  YİNE EZBERLER SIRALANDI. “HUKUKU HUKUKCULARA BIRAKIN” ZIRVASINDA REKLAMCI AVUKAT YİNE BANKALARA TOZ KONDURMADI. TÜM SUÇU YARGITAYA, HUKUKCULARA VE HÜKÜMETE FATURA ETTİ. YİNE “AF” TELAFFUZ EDİLDİ.

  EN ÇARPICI NOKTA, EZBERLERİ SIRALAMAKTAN TOPLUM VİCDANINDA HAKLI ÇIKMAK ATLATILDI VE SONUÇTA ALACAKLI TARAFIN ESAS MAĞDUR OLDUĞU ÜSTÜNE BASILARAK PROGRAM KAPANDI.

  BUNU BAŞARI OLARAK NİTELEMEK AHMAKLIĞIN DANİSKASIDIR.

  İşte özet konuşma..

  Yılmaz TUNCA : Peki çok önemli isimler saydınız. Bu kişiler çok önemli makamlarda görev yapan kişilerdir. Şimdi bunlar ya doğruyu söylemiyor veya doğruyu söylüyor ancak bunları da aşan bir mekanizma var bunların önünü kesiyor. Bunun başka izahı var mı?

  (ADAM AĞIZLARINA LAF VERİYOR. EZBERDE TAKILI KALIRSAN İZAH EDEMEZSİN. SÖYLESENE BANKALARI.) ben osam;

  işte o mekanizma bankalar ve oluşturdukları lobi. 2006 yılı başından itibaren ımf ile kredi sorunlarını halledemeyen hükümet bankalara borçlandı. yani iç borçlanma yaptı. ımf ile anlaşırım umudu ile ab uyum yasaları çerçevesinde çıkması beklenen ekonomiyi ve ticareti ilgilendiren tüm yasaları çıkartmayı bu beklentiye bıraktı. ticaret yasası ve borçlar yasası gibi temel yasalar ve çek yasası gibi özel yasalar bu beklenti ile aksadı. bankaların lobileri bu süreçte etkili oldu. yasaların çıkmasının önüne geçti. seçim ekonomisi politikaları uygulama aşamasında hükümet yine çıkmazda ve bu durumda bankaların sultası devam edecek. bu çerçevede bankaların tek mağduru da çek mağdurları değil. kredi kartı mağdurları var ve bireysel kredi faizleri yüksek olduğu için çiftcimiz dahil tüm üretici mağdur. bankaların maksadı devleti fonlamak. devleti daha çok borçlandırabilmek için üretimi durduracak faaliyet içindeler. ekonomimizdeki küçülmeye karşın tek büyüyen sektör bankalardır.

  Yılmaz TUNCA: Aslında bu konuyu, Çek Mağdurları zaman zaman TBMM’de konunun muhataplarıyla görüşüyorlar. Görüşmelerinde de hep destek sözleri alıyorlar fakat karşılık bulunmuyor. Bu olayın hukuki alt yapısını kısaca özetleyebilir misiniz?

  (SUNUCU YİNE AĞIZLARINA LAF VERİYOR DESENİZE) ÇEK MAĞDURLARI YOLSUZLUK EKONOMİLERİ POLİTİKALARI GEREĞİ İKTİDARLA YÜKSEK YARGININ ÇEKİŞMESİNİN DE MAĞDURU OLUYOR. YARGI BAĞIMSIZ DEĞİL. AYNI ZAMANDA TARFKAR HAREKET EDİYOR. YARGITAYIN VAZİFESİ VE FONKSİYONU HUKUK BİRLİĞİ SAĞLAMAK. ANCAK YARGITAY SORUNLARINDAN DOLAYI ARTIK BUNU YAPAMIYOR. VE TÜRKİYEDE HUKUK BİRLİĞİ YOK. BU ÇEK MAĞDURLUĞUNDA MAĞDURLARIN ÇOK OLMASI SEBEBİ İLE BARİZ ORTAYA ÇIKTI. YEREL MAHKEMELERDEN, HATTA AYNI ADLİYE MAHKEMELERİNDEN FARKLI KARARLAR ÇIKIYOR. BU DURUM YASA ÖNÜNDE EŞİTLİĞİ BOZUYOR. MAĞDUR DEFALARCA MAĞDUR OLUYOR. İŞTE BU HUSUS BİZİ AİHM HAKİMLERİNE MUHTAÇ HALE GETİRİYOR.

  Yılmaz TUNCA: Peki bu soruna herkes destek veriyor. Fakat bu sorun çözülemiyor. Niye sorusunun arka planına bakmak lazım. Sorunun çözülememe nedeni bankalar mıdır? (sunucu ısrarla laf veriyor ve elcevap. bankaları telefuz etmekten kaçıyorlar)

  Bu işin iki cephesi vardır. Birincisi yargı cephesi, ikincisi ise siyaset cephesidir. Ben bankaları, faktöringleri siyaset cephesinde görüyorum. Yargı cephesine baktığımızda, bu cephede ciddi bir sorumluluk var. Ben özellikle medyanın bu konuyu açmasını istiyorum. Yargı cephesinde sorumluluk var derken siyasi cephede sorumluluk yok demiyorum. Ancak yargıda ki sorumluluk daha ağır.(ofluoğlu)

  YUH SİZE BE. BU ŞİMDİ BAŞARI MI?
  korktuğunuz adamın sitesinden aldık.

 10. hüdai yıldırım

  şimdi bana da burhan işcan dersin. adam amma korkutmuş sizi.. sahi siz kimsiniz. adınız sanınız ne… burhan işcan sizin için sarı çizmeli(korkak) memet ağa diyo .

  • tanımadığın için, biz başkaları gibi onun bunun uşaklığını yapmıyoruz. bana adamlardan bahset

   • ACIL ACIL ACIL!!!!
    sn.Admin,Sn,Acil demokrasi,Sn.Ufuk 26 ve sn.Rahmi bey!!!
    Az once samanyoluhaberden mail aldim.yarin program yapmak istiyorlar(twitterde gorusmekteydik,magduriyetimizle ilgili detayli mai l yollamistim)acil irtibat bilgileri istediler.site iletisimede mail yolladim.Acil cevaplarmisiniz?

    • ASIM YILDIRIM (SAMANYOLU HABER): Yarın SON DURUM’da çek mağdurlarını konuşacağz.Haczedilen iş yerleri,dağılma noktasına gelen yuvalar,yaşanan travmalar.Hepsi 23′te SHABER’de.

     • hakan yapabileceğim bir şey olursa söylersin …

     • Sn.Admin program detayini tam olarak bilemiyorum.Ben yurtdiisnda oldugum icin arkadaslar gorustuler.saniyorum Sn.Rahmi bey katilacak.bir arkadasimizinda telefonla katilacagini ogrendim.siz detaylari ogrenebilirseniz aciklarsiniz degilmi?

  • sayın hüdai yıldırım
   yukarıdaki yazıyı sayın burhan işcan ın sitesinden aldığınızı söylemişsiniz
   yazıyı oradan almanızı anladıkta ip adresini nasıl elde ettiğinizi anlayamadık
   yoksa ip adresinidemi kopyaladınız,bunu öğrenirse burhan bey size çok kızar haberiniz olsun

 11. hüdai yıldırım

  Hukukcu kardeş siz ya hakkaten bankaar yanlısısınız, ya da okuma özürlü. Burhan işcan ın sitesine bir bak bakalım hükümet yanlısı mı?. Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz. Her kes siz gibi aptal mı?. Madem bu Burhan efendi bi şey bilmiyo niye bu kadar dert ediyon onu. Demek ki adam hakkaten bazı kişlerin (siz dahil) damarına basıyor. Adamın her söylediği gerçek çıktı ayrıcana

  • hüdai bey
   burhan bey banka yanlısı bir blokta adının zikredilmesinden hiç hoşlanmaz
   önceleri buralarda yazardı,buraların banka yanlısı olduğunu öğrenince kendine bir site kurdu,hani sizin yazılarını kopyaladığınız site
   siz orada burhan beye yardımcı olsanız bence daha faydalı olursunuz,bizimde burhan beye selamımızı iletirsiniz
   birde burhan bey böyle hakaret cümleleri kullanmaz,kullananlarada kızar haberiniz olsun

 12. Sayın Hukukcu siyasi polemiğe girersek görürüz ki bu mücadelede öncülük eden 68 kuşağının varlığını ve zihniyetlrini de biliyoruz .Elbette mağdur olarak borca hapise hepimiz karşıyız .Fakat anlatmak istediğimiz konu ya anlatamıyoruz ya anlaşılamıyor.Adamın biri çıkıyor avukatlara laf sokuyor ve kendi de avukat.Nedeb soktu çünkü onun laf soktuğu avukatlar da bu mücadelede az da olsa ses sahibi olmaya başladılar.Tek adam olmak kalmak istiyor .Demokrasi diyorsunuz başkasının fikrine zikrine saygı yok.Sen herşeyi bileceksin diye bir şey yok.Kaldı ki bu memleket bu tarz eski kafalıklar yüzünden yenılenmeyen yüzler yüzünden hep geri gitmiştir.Nedir bu ben sen veya bir başkası destek vermiş azda olsa gecici bir çözüm bulmuş .Ama hukuk uzmanı diye yazan şahıs utanmadan yazabılıyor bunun neresi çözüm .kımse kesin çözüm demedi şu senelere ait hatalar var dedi.ve yargıtay kararı da yayınlandı.Ustadın en büyük savunucusu avukatı Sayın ACIL DEMOKRASI teşekkür etmedi mi faydalı olur diye.Şimdi neyi tartışıyoruz anlayamıyorum birlikten güç olur değişik güçlerin birleşimi ile güç olur.Ama bu mücadelede artık yıpranmamış insanların önderliğine ihtiyac var.Acıl Demokrası olabılır admın olabılır ama tıcaret yapıp senelerc ve sonrasında bir dernek kurarak ve bu senede yenıden avukatlığa başlayan insanların önderliği ile olamaz .O zaman bu ısrarda ben maalesef çıkar beklenıyor diye düşünürüm.Bakın tv proğramında sadece ezbere dayanan görüşler.Çek mağdurunun gerçek sorunları bu değil.200 sene evvel hapıs kalkmış ıngıltere deöyle burda böyle kurtarmayacak bizi.Orada çek mağdurunun yuvasının nasıl yıkıldığını nasıl mağdur olduğunu gerçek delilleri ile anlatacaksın.Çek mağdurunun özgürlüğünü kısıtlayıp cezavıne atarsan cıkıtğında asıl mağdurun alacaklı olduğunu anlatacaksın.Bankalar sorumluluk almadıkca ve cezacı zihnıyet devam ettikçe gelecekte tüm alacaklıların daha cok mağdur olduğunu anlatacaksın .Anlatacaksın ki çeke ceza kalksın çek karnesı sadece çok sağlam fırmalara verılsın ve bunun netıcesınde de mağdurlar artmasın.Geleceğe de bakmak lazım.Çek mağdurlarına iş yapma fırsatı verdıreceksın.Soruyorum hangınız hapıs yatıp da öder???????????????????Kimse ödemez hiç kimse ödemez.Bunu bilin artık ve ansıklopedık bilgiler değil hayatın içinden bilgilerle mağdurların sorununu dile getirin.Martta daha da büyük kaos olacak.Hala hukukçularla demeyin ne olur.bizler suclu değiliz borcluyuz ve çalışarak borcumuzu öderiz.Bazı kafalar gibi maaşları ödememzlik yapmadık yurt dışlarına sevgililerimile para yemedık işçimizi aç bırakarak.Bu yüzden yola cıktığımız adamlarn geriye dönük yaşayışlarını bir araştıralım.Kim gercekte kimdir kim kimi kandırıyor.Ama benim gariban çek mağdurum yapamaz bunu çünkü TÜRK insanı düştü mü öyle masum inanır ki.

  • Buna tek cevap verelim hükümet bu konuda ne kadar çek mağdurunun yanındadır ?bizim felsefi konumuz bu !o istese yani azınlığın değil çoğunluğun yanında olsa bu sorun çözülecektir.. burada bakın admin , sayın ofluoğlu elini taşın altına koymuşlardır biz sadece yorumcusu ve savunucusuyuz ama onlar mücadele ve yapım ekibiler , yani yıkım ekibi oluşturup onların yaptıklarını yıkmak onura yanaşmaz ;rahmi oflu oğluyla bende bazen fikir bazın da tesr düştüğüm zamanlar oluyor ama bu onun bir sitede tehşir etmek bu ne kadar bir demokratik yaklaşım? biz kimsenin avukatlığına dil uzatmayız o diplomaları bizden almadılar ki ,bu insanlar için burası tartışma ve bir örgütlenme platformu hak hukuku demokratik yollardan arama şekli buna riayet edip kafamızdan psikotik düşünceleri silelim bu dünya ne Kanuni’lere ne fatihlere ne firavunlara kalmamış, sen sen ol kendin gibi biri ol !o sebeple rahmi beyi seviyorum her hatasına rağmen vicdanlı bir adam işte asıl mesele :buradadır …..

 13. SAYIN İŞCANLISI KARDEŞİM ,BUNLARI SÖYLÜYORSUNDA HANGİGİ MANTIĞA DAYANDIRIYORSUN ? YA SAHİ KİMDİR BU İKTİDAR BİR BAKALIM SİZİN İKTİDAR DİYE ÖĞDÜNÜZ KİŞLER BU ÇEK MAĞDURLARI TAM BİR YIL SALLAMADIRLAR ONLAR ÇEK MAĞDURLARINI HAPİSE ATTIRMADILAR BİRİLERİ KÖYÜMÜZE DÜŞMANI SOKANLAR ONLARIN BURADKİ TEMSİLCELERİ OLMADILARMI BURADA ELBETTE GİZLİ ELLER VE ONLARIN ADAMLARI VAR BİZ BUNLARI ONLARIN SAÇININ TELİNE KADAR BİLİYORUZ BU AYAK OYUNLARI ÇEK MAĞDURLARINI YILDIRMAZ ÇÜNKÜ BURADA AMACIMIZ ONLARI MAHKEMELERE HAKLARINI SAVUNACAK KADAR BİR HUKUKÇU YETİŞTİRMEKTİR BU SEBEPLE BURASI AYNI ZAMANDA ONLARIN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ BİR OKULDUR SİZ BUNU ANLMAKTA DİREBİLİRSİNİZ BUNDAN SESLENİYORUZ İKTİDARIN ELİNE KLAVYE VERDİĞİ İNSANLAR GELİP ÇEK MAĞDURLARINDAN ÖZÜR DİLESİN ONLARA RİAYET EDEREK SORUNLARINA YARDIMCI OLSUN SAĞOLSUN CHP VE MHP ÇEK MAĞDURLARI İÇİN GECE GÜNDÜZ MESAJ VERDİ İKTİDARIN KÜRSÜSÜNDEKİLER GÜLEREK VE ALKIŞLAYARAK İSTEYEREK SEVİNEREK BU YASAYI ÇIKARTILAR SAYIN İŞCAN YANLISI KARDEŞİM GEL SENDE KATIL BİZLERE ELİNDEKİ İKTİDAR KLAVYESİNİ BIRAK DERNEĞE KOSİADA GEL BAK GÖRECEKSİN BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR YANİ DAHADA AĞIR YAMAK İSTEMİYORUM ..

 14. ceza hukukunu biraz bilirim.

  TC tarihinde çok fazla çek yasası çıkmadı.

  80 ‘li yıllarda askeri darbenin artığı bir çek yasası çıktı.
  2003 yılında AK Parti hükümeti sırasında gıyabında hapis cezası verilen bir yasa çıktı.
  2009 yılında yine “hapisli” bir çek kanunu çıkartıldı.

  2010 yılında yine AK Partili vekillerimiz borca hapisi savundu.

  Borçlular hapis edilirken yanlarında “borçlu olmayan” kaç kişi var ?

  rahmi bey
  dilşat hanım
  gönül hanım
  admin 🙂

  dileyen savunur borca hapisi, ben inat ediyorum. “insanlık onuru borca hapisi yenecektir”

 15. Sayın Hukukçu bu hükümetten önceki hükümetler karşılıksız çeke adli para cezasından dolayı hapse girilmeyecek diye bir yasa getirdilermi acaba bugun sadece muhalefet olsun dıye destek veren ana muhalefet partisi aslında bence hareketlerınde kesınlıkle samimi değildir.Ve ben yine iddia ediyorum KOSIAD denilen dernek mağdurların derneği olmamıştır.Dikkat edin ve bakın kendilerine ait kac blog vardı kac web sayfası vardır ve reklam verilmiyormu burada.Derneğe gelin diye çağrılar yapıldı burada .Dernek bedava hangi işi yapmıştır.Hangi davayı kazanmıştır???Karşılıksız çek mağdurları olmasa dernek avukatlarının tek bir davaları kalmaz bunu unutmayın.Ellerinde var olan tüm müvekkiller bu bloglar sayesinde reklam yapılarak kazanılmış müvekillerdir.Bundan dolayı kımse konuşmasın.Mücadele halk hareketi ile olur.Halk hareketi de halk liderleri ile olur.Halk hareketi cipe binmekle residansda oturmakla olmaz.Halk hareketinde reklam olmaz.Ama maalesef Türkiyede solculuğun yasası olmuş solcu gibi sözde görünüp sağcıdan daha sağcı yaşamak.İnsan hakkı dediğin zaman yanında çalışanın maaşını ödeyemediğinde o evine ekmek götüremediğinde sen yurt dışlarına gitmeyeceksin.Mağdurları hor görmeyeceksiniz evet bilmiyor burada bir çok kişi.Aylarca bu mağdurların üzerinden para nasıl kazanılır diye tartışıldı.Ne yapıldı bir söyleyin olumlu tek bir adımı söyleyin ne yol katedildi???Hiç bir ilerleme yok.Anayasa mahkemesıne CHP ititraz etti peki bakan varmı kac ay oldu ???Arkadaşlar artık uyanın burada tek adam olunmak isteniyor ve bu istendiği sürece de zafer gelemez.Birlikten kuvvet doğar.Aksi tek kişilik hareketle hiç bir yere varılamaz.Varılsaydı bugüne kadar varılırdı.Bugüne dek Yargıtayın vermiş olduğu kararlarda derneğin etkisi mi oldu sanıyorsun asla .Yüce yargıtayın 10 . cesza dairesi dernek yoken karar vermiyormuydu??? Aklımızı başımıza alalım .Yıne bir rant dengesi başladı ve ısrar ediyorum bu rantta KOSIAD aman gercekten davalarına girilmesi gereken insanlar başka avukatlara gider diye ödü kopuyor.Unutmayın ki uzun bir sürece giriyoruz ve bu sürecte bazı arkadaşların işleri hukukcuların yanı avukatların yardımı olmadan ilerlemez .Küstürmeyin insanları avukatları hor gören hukukçu zıhnıyetının zaten hukukçuluğundan şüphe ederim.Insanların duyguları dini hisleri parasızlıkları ile ve görüşleri ile dalga geçmeyin.

 16. BU GÜN BANKALAR CEPHESİ AVUKAT LİDERLİĞİNDE BİR GURUP FLASH TV. DE PROGRAMA ÇIKTI.

  YİNE EZBERLER SIRALANDI. “HUKUKU HUKUKCULARA BIRAKIN” ZIRVASINDA REKLAMCI AVUKAT YİNE BANKALARA TOZ KONDURMADI. TÜM SUÇU YARGITAYA, HUKUKCULARA VE HÜKÜMETE FATURA ETTİ. YİNE “AF” TELAFFUZ EDİLDİ.

  EN ÇARPICI NOKTA, EZBERLERİ SIRALAMAKTAN TOPLUM VİCDANINDA HAKLI ÇIKMAK ATLATILDI VE SONUÇTA ALACAKLI TARAFIN ESAS MAĞDUR OLDUĞU ÜSTÜNE BASILARAK PROGRAM KAPANDI.

  BUNU BAŞARI OLARAK NİTELEMEK AHMAKLIĞIN DANİSKASIDIR.

  İşte özet konuşma..

  Yılmaz TUNCA : Peki çok önemli isimler saydınız. Bu kişiler çok önemli makamlarda görev yapan kişilerdir. Şimdi bunlar ya doğruyu söylemiyor veya doğruyu söylüyor ancak bunları da aşan bir mekanizma var bunların önünü kesiyor. Bunun başka izahı var mı?

  (ADAM AĞIZLARINA LAF VERİYOR. EZBERDE TAKILI KALIRSAN İZAH EDEMEZSİN. SÖYLESENE BANKALARI.) ben osam;

  işte o mekanizma bankalar ve oluşturdukları lobi. 2006 yılı başından itibaren ımf ile kredi sorunlarını halledemeyen hükümet bankalara borçlandı. yani iç borçlanma yaptı. ımf ile anlaşırım umudu ile ab uyum yasaları çerçevesinde çıkması beklenen ekonomiyi ve ticareti ilgilendiren tüm yasaları çıkartmayı bu beklentiye bıraktı. ticaret yasası ve borçlar yasası gibi temel yasalar ve çek yasası gibi özel yasalar bu beklenti ile aksadı. bankaların lobileri bu süreçte etkili oldu. yasaların çıkmasının önüne geçti. seçim ekonomisi politikaları uygulama aşamasında hükümet yine çıkmazda ve bu durumda bankaların sultası devam edecek. bu çerçevede bankaların tek mağduru da çek mağdurları değil. kredi kartı mağdurları var ve bireysel kredi faizleri yüksek olduğu için çiftcimiz dahil tüm üretici mağdur. bankaların maksadı devleti fonlamak. devleti daha çok borçlandırabilmek için üretimi durduracak faaliyet içindeler. ekonomimizdeki küçülmeye karşın tek büyüyen sektör bankalardır.

  Yılmaz TUNCA: Aslında bu konuyu, Çek Mağdurları zaman zaman TBMM’de konunun muhataplarıyla görüşüyorlar. Görüşmelerinde de hep destek sözleri alıyorlar fakat karşılık bulunmuyor. Bu olayın hukuki alt yapısını kısaca özetleyebilir misiniz?

  (SUNUCU YİNE AĞIZLARINA LAF VERİYOR DESENİZE) ÇEK MAĞDURLARI YOLSUZLUK EKONOMİLERİ POLİTİKALARI GEREĞİ İKTİDARLA YÜKSEK YARGININ ÇEKİŞMESİNİN DE MAĞDURU OLUYOR. YARGI BAĞIMSIZ DEĞİL. AYNI ZAMANDA TARFKAR HAREKET EDİYOR. YARGITAYIN VAZİFESİ VE FONKSİYONU HUKUK BİRLİĞİ SAĞLAMAK. ANCAK YARGITAY SORUNLARINDAN DOLAYI ARTIK BUNU YAPAMIYOR. VE TÜRKİYEDE HUKUK BİRLİĞİ YOK. BU ÇEK MAĞDURLUĞUNDA MAĞDURLARIN ÇOK OLMASI SEBEBİ İLE BARİZ ORTAYA ÇIKTI. YEREL MAHKEMELERDEN, HATTA AYNI ADLİYE MAHKEMELERİNDEN FARKLI KARARLAR ÇIKIYOR. BU DURUM YASA ÖNÜNDE EŞİTLİĞİ BOZUYOR. MAĞDUR DEFALARCA MAĞDUR OLUYOR. İŞTE BU HUSUS BİZİ AİHM HAKİMLERİNE MUHTAÇ HALE GETİRİYOR.

  Yılmaz TUNCA: Peki bu soruna herkes destek veriyor. Fakat bu sorun çözülemiyor. Niye sorusunun arka planına bakmak lazım. Sorunun çözülememe nedeni bankalar mıdır? (sunucu ısrarla laf veriyor ve elcevap. bankaları telefuz etmekten kaçıyorlar)

  Bu işin iki cephesi vardır. Birincisi yargı cephesi, ikincisi ise siyaset cephesidir. Ben bankaları, faktöringleri siyaset cephesinde görüyorum. Yargı cephesine baktığımızda, bu cephede ciddi bir sorumluluk var. Ben özellikle medyanın bu konuyu açmasını istiyorum. Yargı cephesinde sorumluluk var derken siyasi cephede sorumluluk yok demiyorum. Ancak yargıda ki sorumluluk daha ağır.(ofluoğlu)

  YUH SİZE BE. BU ŞİMDİ BAŞARI MI?

  YİNELİYORUM…

  ÇEK MAĞDURLUĞUNU SÜRDÜREN ÜÇ TEMEL NEDEN VARDIR.

  1-EKONOMİYİ İLGİLENDİREN YASALARIN KENDİ LEHLERİNE ÇALIŞMASI İÇİN ÇABA SARF EDEN VE YASA KOYUCU ÜZERİNDE NÜFUZ KULLANAN BANKALAR

  2-2006 YILINDAN İTİBAREN IMF İLE SORUNLARINI HALLEDEMEYEN, BU YÜZDEN EKONOMİ İLE İLGİLİ YASALARI ÇIKARMAKTA SORUNLAR YAŞAYAN, YASA KOYUCU ÖNCÜLÜ HÜKÜMET VE ONUN UYGULADIĞI YOLSUZLUK EKONOMİSİ POLİTİKALARI

  3-BU POLİTİKA GÖZETİLEREK ÇIKARILAN YASAL BOŞLUKLARA HAVİ YASALARI UYGULAMAKTA ZORLANAN YASA UYGULAYICILARININ PROBLEMLERİ.

  BUNLARI YANİ SONUCA ETKİ EDEN SEBEPLERİ BİLMEDEN ÇÖZÜM İÇİN ÇARE ÜRETİLEMEZ.

  çözüm tüm toplum vicdanına hitap edebilmekte, bu nedenleri izah ederek toplum vicdanını kendi tarafımıza çekmektedir.

  TOPLUM VİCDANINDA TEPKİLER YARATMAKTADIR.

  fincancı katırlarını ürkütmeden kıyamet kopmaz. BUNUN İÇİN ÖNCE KENDİ EZBERLERİMİZİ BOZMALIYIZ.

  https://karsiliksizcek.wordpress.com/2009/09/08/burhan-iscan-cek-magdurlari-bloglari-uzerinden-meshur-olmak-istiyor/

  kim bu fincancı katırları?

 17. EY ! FARKLI NİKLER KULANIP AYNI YAZILARI YAZAN ZAT SEN BİZİ AKIL MERHUMU BİRİMİ ZANNETTİN YADA SEN RAHMİ BEY KADAR BU DAVANIN NERESİNDEN TUTTUN BAKALIM ?.. SEN KENDİNİ TANIMLAMA , YORMA KENDİNİ HERKES KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR SENİN BANKALAR 100 BİNLERCE ÇEK MAĞDURUNUN HAPİSE GİRDİĞİNİ GÖRMÜŞTE PARALARINIMI ÖDEMEİŞ BANKALAR SADECE LATİFE OLSUN HESABI BİR GİRİŞİM İÇİNDELER BU İŞİN ARKASINDA DAHA FARKLI GÜÇLER VE HÜKÜMET VAR HÜKÜMET GEÇMİŞTEDE GERİ ADIM ATMADI BU GÜNDE ATMAYACAK SEBEP BELLİ TIPKİ DİĞER YASA VE HÜKÜMKLÜKLÜLERE GETİRDİĞİ YAPILANDIRMA BORÇ ÖDENSİNDE BUNDA AF OLMASIN ! BİZ DE BURADA KONU MANKENİYİZ YA HÜKÜMET BANKALARDAN OY ALMIYOR BANKALAR TOPLASAN 50 KİŞİ HALK MİLYONTANE HALKIN TALEPLERİ DAHA ÖNEMLİDİR PEKİ HAL BÖYLE İKEN HÜKÜMET NEDEN ADIM ATMAZ ÇÜNKÜ HÜKÜMETE YAKIN MÜSLÜMAN İŞ ADAMLARI BU YASANIN KENDİ LŞEHLERİNDE OLMASINI TALEP EDİYORLAR O SEBEBPLE BANKALAR SANKİ BAZI BAKANLAR TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLÜYOR AMA ÇEK MAĞDURLARI BÖLÜNMEYECEK VE RAHMİ OFLU OĞLUYLA HAREKET EDECEKLERDİR BUNU EFENDİLERİNİZE BELİRTİN . İŞTE BUNUN İÇİNDE BAZI İSİMLER ,KİŞİLER KULLANILIYOR OSEBEPLE BİZLER BU KİŞİLERİ TANIRIZ VE BİLİRİZ ..!
  SAYGILARIMLA..

 18. adalet istiyorum

  VATAN HAİNİYİM
  ZAHO SINIRINDA, SİLOPİ TARAFINDA, KOCAMAN BİR DİREK VE KOCAMAN BİR BAYRAK VAR UZAKTA…
  GİDİP O BAYRAĞIMI SEYREDİYORUM HASRET AĞIR ÇÖKTÜĞÜNDE YÜREĞİME, DOYAMIYORUM SEYRETMEYE… NASIL DA SÜZÜLÜYOR, NASIL DA SÜZÜLÜYOR AMA…
  SANKİ BANA KUCAK AÇIYOR, GEEEEL DİYOR, GEL KOLLARIMA GEEEEL…
  GELEMEM, SUÇLUYUM, SUÇUM BÜYÜK, BORÇLUYUM, GELEMEM SÜRGÜNDEYİM VATAN HAİNİYİM DİYORUM…

 19. bu ülkede hukuk depremi yaşandı.
  bu ülkede darbeler yaşandı. Bazılarımız o darbelerde cezaevinde kaldık, bazılarımız o cezaevlerinin komutanı oldu

  bu ülkede bir hukuk depremi yaşanıyor.
  bu ülkede insanlar borçlarında hapis ediliyor.
  bu ülkede insanlar gıyabında hapis cezası aldı.

  bu ülkede birilerinin oğulları cezaevine gitti. kimilerinin kocası ..
  onları savunan insanlar oldu.

  bu ülkede vicdan depremi yaşanıyor.
  insanlar gıyabında hapise gönderilirken
  birileri hala, o düzenin içine tükürmek yerine , dostlarının yüzlerine gıyabında tükürüyor.

  dost acı söyler. Benim çek derdimde yok.
  bu bölünmenin kimseye faydası yoktur.

  isteyen herkes ayrı bir grup kurar,
  isteyen herkes kendi küçük grubunun lideri olabilir.
  birileri gelir onların cezaevine koyar.

  ben inandığımı yapmaya devam ediyorum.
  insan hakları bir bütündür. ben insan haklarını savunuyorum
  insanlık onuru borca hapisi yenecektir.

  isteyen bölücülerin peşinden gider. isteyen borcaa hapisi savunanlara oy verir.

  isteyen birleşir mücadele eder.

 20. admin | Aralık 30, 2010, 3:58 pm |

  admin | Aralık 30, 2010, 3:18 pm |

  dostlarım,

  Bu blogun bir sahibi yok. Kurucusu benim.
  Bunun adı kolektif çalışmadır.

  Kimsenin dışlanması sözkonusu olamaz. Belli kurallar içinde tartışarak doğruyu bulmaya çalışıyoruz.
  Bunun adı demokrasidir.

  Mağdurlar adınada hareket edemeyiz. Öyle bir vekaletimiz yok.
  Mağdurlar için çalışabiliriz. Fikir üretebiliriz. Dileyen katılır, dileyen katılmaz.

  Birbirimiz eleştireceğiz. Birbirimize yaptığımız eleştiriden daha fazlasını “devleti yönetenlere” yapacağız. Bunu yapmazsak haksızlık olur.

  Kırarak değil, bölünerek değil … Birleşerek güçleneceğiz.
  Birlikte başaracağız. Başka çaremiz yok.

  • admin | Aralık 30, 2010, 4:02 pm |
   admin | Aralık 28, 2010, 4:57 pm |

   bir kaç gündür yapılan “bazı” yorumlar hakkında

   Ben TC Anayasasına inanıyorum ve güveniyorum.
   Benim için hukuk bir bütündür.
   İnsan hakları bir bütündür.
   Anayasa ‘nın “borca hapis yasaktır” maddesi dışındaki maddelerinede uyuyorum.
   Hukuk ‘u “çek mağdurları nın yargılanması” dışındada savunuyorum.

   Ben özgürlüğü savunurken, katılımcıların özgürce “hukuka uygun” fikir beyan etmelerini engellemem.

   İnsan hakları bir bütündür ve pazarlığı olmaz.

   Aynı şekilde “çek mağdurlarına adalet” derken, bir şekilde maddi-manevi “gizli rant” sağlamam dürüst olmaz.

   Bu blog, sizlerin ürünüdür. Sahip çıkınız ve destekleyiniz.

   ilginiz için teşekkür ediyorum.

 21. YİNE SIYIRMIŞSIN ADMİN..
  ASLINDA SİZLERİN NİYETİ BELLİ. BU SİTELERİ ADAM SANIP GELENLERİ HAKARETLERLE VE HAKARETLERE MARUZ BIRAKARAK KOVALAYIP ÇEK MAĞDURLARININ BİRLEŞMESİNİN ÖNÜNÜ TIKAMAK. SADECE BUNU YAPIYORSUNUZ.
  Kimsenin dışlanması sözkonusu olamaz. Belli kurallar içinde tartışarak doğruyu bulmaya çalışıyoruz.
  Bunun adı demokrasidir.
  BUNUN ADI RİYAKARLIKTIR. SAHTEKARLIKTIR. SİZİ ŞAHSEN TANIMIYORUM. AMA GIYABEN YÜZÜNÜZE TÜKÜRMEK GİBİ DUYGU YAŞIYORUM.
  BİZİM İÇİN MÜCADELE EDEN ARKADAŞLARA YAPTIKLARINIZI BİLİYORUM. VE SİZDEN İĞRENİYORUM.

  • YANI NEYIN KAVGASINI YAPIYORSUNUZ ANLAMAK MUMKUN DEGIL.
   EL INSAF BE KARDESIM YA BU NEDIR BOYLE?
   BIRAKIN HERKES KIMIN NE YAPTIGINI GORUYOR.
   O SUNU DEMIS ,YOK BU BOYLE DEMIS,BOYLE YAPMIS….
   KARDESIM;
   BU DAVAYA ZERRE KADAR EMEGI GECMIS HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN O KADAR!!
   BEGENMEYEN CIKAR DAHA IYISINI YAPAR.
   BU KADARDA HAKARET ICEREN YORUMLARDA YAPILMAZKI…

 22. EVET ÇOK ÖNEMLİ BİR FİKİR ŞUDUR EZBERE İŞ YAPMAYA ÇALIŞAN HUKUKÇUYUM DİYE ORTALIKTA GEZINEN BU DAVA UĞRUNA MAĞDURLARI KULLANAN VE ONLARIN ÜZERİNDEN KENDİNE REKLAM YAPAN VE BAZI BU DAVAYA BAŞ KOYMUŞ AVUKTLARI GÖRMEMEZLİKTEN GELEN MESLEKTAŞINA BU SAYGIYI GÖSTEREMEYEN ACABA BİLGİSİ BENDEN FAZLA OLABILIR MI KOMPLEKSI ILE YAŞAYAN İNSANLARLA HİÇ BİR YERE VARAMAYIZ.BUGÜNE DEK NE YAPILDI.SAYIN HUKUKÇU MAĞDURLAR İÇİN MEDYATİK OLARAK GÖRÜNMEKTEN HARİÇ NE YAPMIŞTIR.HER ŞEYİ KENDİSİNE MAL EDEN SAYIN HUKUKÇU GAYETİYİ BİLİYORKİ BU KIA SÜREDE CEZALARDA KESİNLİKLE BİR DEĞİŞME OLAMAZ.FAKAT YAPLACAK BİR HALK HAREKETİ İLE YANIMIZDA OLACAK BİR ÇOK AVUKATIN KI HER AVUKAT HUKUK BİLİR AZDA OLSA 🙂 ORTAK BİR TOPLANTI DÜZENLENSE VE BASINA BUNLAR YANSITILSA BU YASANIN HAKSIZLIĞI YANSITILMASI LAZIM.SAYIN HUKUKÇUYA SORDUKLARINDA ALACAKLI MAĞDUR DEĞİLMİDİR SORUSUNA KARŞI DÜŞÜNMEYECEK.ALACAKLI ELBETTE MAĞDUR AMA BU CEZAİ İŞLEM SÜRDÜĞÜ SÜRECE DE MAĞDURLUĞU DEVAM EDECEKTİR.ÇÜNKÜ HATALI ALACAKLI CEZAİ İŞLEMİ İSTEYEN ALACAKLIDIR BU KONU ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMAK GEREKİR ASIL.ALACAKLI ANCAK BİZLER EŞLERİMİZ CEZAEVİNE GİRMEZSE VE ÇALIŞABLIRLERSE ALACAĞINI ALABİLİR.YOKSA SENELERIN FAİZİ VS HERKES DURUMU OLN ÇIKAR ADLİ PARA CEZASINI ÖDER VE BÖYLELİKLE ALACAKLI ÇEK MAĞDURLARI OLUŞUR.5941 NOLU YASADA ZATEN LEHE UYGUN BİR ÇOK ŞEY OLDUĞU GİBİ ALEYHE DE VARDIR.ŞİMDİ EYLEMLERLE YAPILABILECEK TEK ŞEY SES CIKARMAKTIR.SAYIN HUKUKÇU MU YARGITAY CEZA BAŞKANLIĞINA HUKUK ÖĞRETECEK.ZAMANINDA SAYIN IYIMAYA EVET GECMİŞ OLSUN TÜM DAVALAR DÜŞMÜTÜR DEMEDİ Mİ SAYIN SÖZÜER İN SÖYLEDIKLERINI DÜŞÜNÜN.BUNLAR HEPSİ HUKUKÇU VE SONRASINDA KİM NE KADAR DURDU SÖYLEDIKLERININ ARKASINDA.HALA MAHKEME HAKIMLERI BİZ KAST I BAZ ALMIYORUZ DİYORLAR.YARGITAYDAN BUGÜN BİR LEHE KARAR ÇIKSA ÇÖZÜMMÜDÜR ACABA YENİ MAĞDURLAR NE OLACAK HADİ3167 YE GÖRE YASADAKI BOŞLUKTAN BOZULDU DİYELİM KALDIKI ZATEN TÜM KARARLAR BOZULUP GELİYOR YA YENI MAĞDURLAR???BURADA BANKALARA KARŞI CEPHE ALMAK LAZIM .BANKALAR TAŞIN ALTINA ELLERİNİ UZATACAKLAR .HERKESE VERMEYECEKLER ÇEK KARNESİNİ.HALA BAKIYORUM BİR MENFAAT UĞRUNA ÖRGÜTLENME YAPILMAK İSTENİYOR.TEKRAR EDİYORUM MADEM Kİ BU MÜCADELEDE AVUKATLARA YER YOKTUR GEREKDE YOKTUR SAYIN HUKUKÇU KENDISI AVUKATLIKTAN BARO DAN CIKIP DERNEKTE TÜM AVUKATLARI AZLEDEREK AVUKATSIZ DEVAM EDERMI BU MUCADELEYE ???VE DERNEK ADINA TURKIYENIN 4 BİR YANINDAN KENDILERINE GELEN CEK DAVALARINI BASKA MÜDAFFİLERE VEREBİLİRMİ GERÇI BU ZORDUR CUNKU KOSIAD BASTAN VEKALET ÜCRETI ALMADAN ADIM ATMAZ HÇ BİR ŞEYE

 23. admin | Aralık 30, 2010, 3:18 pm |

  dostlarım,

  Bu blogun bir sahibi yok. Kurucusu benim.
  Bunun adı kolektif çalışmadır.

  Kimsenin dışlanması sözkonusu olamaz. Belli kurallar içinde tartışarak doğruyu bulmaya çalışıyoruz.
  Bunun adı demokrasidir.

  Mağdurlar adınada hareket edemeyiz. Öyle bir vekaletimiz yok.
  Mağdurlar için çalışabiliriz. Fikir üretebiliriz. Dileyen katılır, dileyen katılmaz.

  Birbirimiz eleştireceğiz. Birbirimize yaptığımız eleştiriden daha fazlasını “devleti yönetenlere” yapacağız. Bunu yapmazsak haksızlık olur.

  Kırarak değil, bölünerek değil … Birleşerek güçleneceğiz.
  Birlikte başaracağız. Başka çaremiz yok.

  • admin | Aralık 28, 2010, 4:47 pm |

   Din Ve Vicdan Hürriyeti —————–
   Madde 24

   Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
   Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

   Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.


   Düşünce Ve Kanaat Hürriyeti ——–
   Madde 25

   Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
   Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

   Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyeti ——
   Madde 26

   Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

   Bilim Ve Sanat Hürriyeti.——
   Madde 27

   Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir

  • admin | Aralık 28, 2010, 4:57 pm |

   bir kaç gündür yapılan “bazı” yorumlar hakkında

   Ben TC Anayasasına inanıyorum ve güveniyorum.
   Benim için hukuk bir bütündür.
   İnsan hakları bir bütündür.
   Anayasa ‘nın “borca hapis yasaktır” maddesi dışındaki maddelerinede uyuyorum.
   Hukuk ‘u “çek mağdurları nın yargılanması” dışındada savunuyorum.

   Ben özgürlüğü savunurken, katılımcıların özgürce “hukuka uygun” fikir beyan etmelerini engellemem.

   İnsan hakları bir bütündür ve pazarlığı olmaz.

   Aynı şekilde “çek mağdurlarına adalet” derken, bir şekilde maddi-manevi “gizli rant” sağlamam dürüst olmaz.

   Bu blog, sizlerin ürünüdür. Sahip çıkınız ve destekleyiniz.

   ilginiz için teşekkür ediyorum.

 24. KİM HAKLI ÇIKTI?
  YALVARIP 5941 İ ÇIKARAN BU YALACILAR MI?

  SAYIN BURHAN İŞCAN

  Beni bağışlayın ancak yazacaklarımın ne size veya ne de bir başka arkadaşımıza yakın veya uzak olmakla alakası yok, aksine bağımsız tamamen kişisel ve vicdani gözlemlerimdir.. Ne sizi tanırım, ne bir başkasını.. Hatta herkesten önce sizinle iyi bir diyalog başlatmış idik.. Karşılıklı yazılarla mücadelemize katkı sağlamaya çalıştık..

  Darılsan da kızsan da bunları başta kendimi ve hepimizi ilgilendiren hayati bir konu olduğu için yazmalıyım..

  O sıralar size karşı saygı ölçüsü dışına da çıkarak karşı çıkan bazı arkadaşların mesajlarına bir kaç kez cevap ta yazdım.. Sizin ‘avukatınız’ olmakla suçlandım, hatta hakarete maruz kaldım..

  Daha sonraları yazılarınızda normali zorlayan, herkese her konuda laf yetiştiren açıldıkça tartışmaların daha da açılıp saçılmasına sizde büyük bir istek ve çaba gördüm.. Öyle ki son olarak bir de baktım ki benimle de (size hiçbir saygısız ifadem olmadan) biraz da saygılı olmayı zorlayan ifadelerle polemiğe girdiniz..

  Diyelim ki, Cüneyt haksız,
  Diyelim ki, Emre haksız,
  Diyelim ki, Erkan haksız,
  Diyelim ki, Av Ofluoğlu haksız,
  Diyelim ki, Av. Erim haksız,
  Diyelim ki, Admin, Özgür, Su Tav haksız,
  Diyelim ki, Dernek haksız,
  Ve diyelim ki Ben Murat YALÇIN haksızım..

  YAHU SİZ HALA HAKLI MISINIZ?

  YAPMAYIN, BEN BU ARKADAŞLARI SOKAKTA GEÇİŞSEK, RESTORANDA KARŞILASSAK TANIMAM
  AMA HEPSİ ŞİDDETLE SANA KARŞILAR..
  HAKSIZ YÖNLERİ OLABİLİR AMA
  GENEL OLARAK HAKLILAR..

  BAKINIZ 13 EKİM ANKARA TBMM ZİYARETİ KONUSUNDA SÜPRİZ BİR ŞEY SÖYLİYEYİM; O ZİYARETTE AHMET İYİMAYA’NIN ODASINDA BİRLİKTE İDİK.. SİZ BENİM FARKIMDA BİLE OLMADINIZ..
  ARAMIZDA MASA, TOKLAŞACAK KADAR KARŞI KARŞIYA İDİK..
  TOPLANTI SONA ERDİĞİNDE KORİDORDA TANIŞMAK İÇİN SENİ SORDUĞUMDA HERKES AYRILIP GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ..

  TOPLANTIYI YANSITTIĞIN YAZIN AŞAĞIDA.. PSİKOLOJİSİNİ KENDİNE GÖRE VE SANKİ EN ETKİLİ OLANI SENMİŞSİN GİBİ YANSITMIŞSIN..

  KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL..
  İYİMAYA SENİ BİZLERDEN NE EKSİK, NE DE FAZLA DİKKATE ALMIŞ FİLAN DEĞİLDİ.. HATTA OLDUKÇA SESSİZ İDİN.. KİMSENİN KİMSEYİ ENGELLEDİĞİ FİLAN DA YOKTU.. BUNU NEDEN YAPIYORSUN Kİ..

  SONRA SUÇUN OLUŞMASINDA KASIT UNSURUNU SORAN BENDİM ONU BİLE BİR YAZINDA JENARDİYİ KASDEDEREK genç arkadaş sordu diye yazdın..

  BİR DE ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN’LE GÖRÜŞTÜM, ALİ BABACAN’LADA RANDEVUM VAR GÖRÜŞECEĞİM TADINDA YAZDIN, BAZI ARKADAŞLAR OLAĞAN DIŞI HİSLERE KAPILDI..

  OYSA ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN İSTANBULDAYDI..
  ALİ BABACAN İLE İSE DEĞİL SEN, PARTİSİNİN MİLLETVEKİLİ DAHİ GÖRÜŞEMİYOR..

  YAZDIKLARIN YALAN DESEM KIRICI OLUR, DOĞRU DEĞİLDİ DİYE YAZAYIM.. YOK ARKADAŞIM BU KADARINI NE KENDİNE NE DE BİZLERE YAPMAYA HAKKIN YOK..

  (Kanaatim şudur; şayet Türkiye ‘kaliteli bir hukuk devleti’ olma yolunda ise bu yasa bizlere rağmen lehimize çıkacaktır.. Bu itibarla yarın ben şunu yaptım ben bunu yaptım diyenlerin hepsi sonucu kolay tahmin edilen bir şey için, benim katkım oldu da böyle oldu filan demesin….)

  SAYGILARIMLA
  MURAT YALÇIN

 25. KİM HAKLI ÇIKTI?

  SAYIN BURHAN İŞCAN

  Beni bağışlayın ancak yazacaklarımın ne size veya ne de bir başka arkadaşımıza yakın veya uzak olmakla alakası yok, aksine bağımsız tamamen kişisel ve vicdani gözlemlerimdir.. Ne sizi tanırım, ne bir başkasını.. Hatta herkesten önce sizinle iyi bir diyalog başlatmış idik.. Karşılıklı yazılarla mücadelemize katkı sağlamaya çalıştık..

  Darılsan da kızsan da bunları başta kendimi ve hepimizi ilgilendiren hayati bir konu olduğu için yazmalıyım..

  O sıralar size karşı saygı ölçüsü dışına da çıkarak karşı çıkan bazı arkadaşların mesajlarına bir kaç kez cevap ta yazdım.. Sizin ‘avukatınız’ olmakla suçlandım, hatta hakarete maruz kaldım..

  Daha sonraları yazılarınızda normali zorlayan, herkese her konuda laf yetiştiren açıldıkça tartışmaların daha da açılıp saçılmasına sizde büyük bir istek ve çaba gördüm.. Öyle ki son olarak bir de baktım ki benimle de (size hiçbir saygısız ifadem olmadan) biraz da saygılı olmayı zorlayan ifadelerle polemiğe girdiniz..

  Diyelim ki, Cüneyt haksız,
  Diyelim ki, Emre haksız,
  Diyelim ki, Erkan haksız,
  Diyelim ki, Av Ofluoğlu haksız,
  Diyelim ki, Av. Erim haksız,
  Diyelim ki, Admin, Özgür, Su Tav haksız,
  Diyelim ki, Dernek haksız,
  Ve diyelim ki Ben Murat YALÇIN haksızım..

  YAHU SİZ HALA HAKLI MISINIZ?

  YAPMAYIN, BEN BU ARKADAŞLARI SOKAKTA GEÇİŞSEK, RESTORANDA KARŞILASSAK TANIMAM
  AMA HEPSİ ŞİDDETLE SANA KARŞILAR..
  HAKSIZ YÖNLERİ OLABİLİR AMA
  GENEL OLARAK HAKLILAR..

  BAKINIZ 13 EKİM ANKARA TBMM ZİYARETİ KONUSUNDA SÜPRİZ BİR ŞEY SÖYLİYEYİM; O ZİYARETTE AHMET İYİMAYA’NIN ODASINDA BİRLİKTE İDİK.. SİZ BENİM FARKIMDA BİLE OLMADINIZ..
  ARAMIZDA MASA, TOKLAŞACAK KADAR KARŞI KARŞIYA İDİK..
  TOPLANTI SONA ERDİĞİNDE KORİDORDA TANIŞMAK İÇİN SENİ SORDUĞUMDA HERKES AYRILIP GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ..

  TOPLANTIYI YANSITTIĞIN YAZIN AŞAĞIDA.. PSİKOLOJİSİNİ KENDİNE GÖRE VE SANKİ EN ETKİLİ OLANI SENMİŞSİN GİBİ YANSITMIŞSIN..

  KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL..
  İYİMAYA SENİ BİZLERDEN NE EKSİK, NE DE FAZLA DİKKATE ALMIŞ FİLAN DEĞİLDİ.. HATTA OLDUKÇA SESSİZ İDİN.. KİMSENİN KİMSEYİ ENGELLEDİĞİ FİLAN DA YOKTU.. BUNU NEDEN YAPIYORSUN Kİ..

  SONRA SUÇUN OLUŞMASINDA KASIT UNSURUNU SORAN BENDİM ONU BİLE BİR YAZINDA JENARDİYİ KASDEDEREK genç arkadaş sordu diye yazdın..

  BİR DE ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN’LE GÖRÜŞTÜM, ALİ BABACAN’LADA RANDEVUM VAR GÖRÜŞECEĞİM TADINDA YAZDIN, BAZI ARKADAŞLAR OLAĞAN DIŞI HİSLERE KAPILDI..

  OYSA ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN İSTANBULDAYDI..
  ALİ BABACAN İLE İSE DEĞİL SEN, PARTİSİNİN MİLLETVEKİLİ DAHİ GÖRÜŞEMİYOR..

  YAZDIKLARIN YALAN DESEM KIRICI OLUR, DOĞRU DEĞİLDİ DİYE YAZAYIM.. YOK ARKADAŞIM BU KADARINI NE KENDİNE NE DE BİZLERE YAPMAYA HAKKIN YOK..

  (Kanaatim şudur; şayet Türkiye ‘kaliteli bir hukuk devleti’ olma yolunda ise bu yasa bizlere rağmen lehimize çıkacaktır.. Bu itibarla yarın ben şunu yaptım ben bunu yaptım diyenlerin hepsi sonucu kolay tahmin edilen bir şey için, benim katkım oldu da böyle oldu filan demesin….)

  SAYGILARIMLA
  MURAT YALÇIN

 26. KISKANÇ ADLI KİŞİ SANA KEMİK ATMADIK. BİRDE SAYIN ABİMİZİN ONLAR YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ. ÖNCE ONU TANI. SONRA HAVLA.

 27. SAYIN İŞCAN HEP HAKLIYDI. SÖZÜM ONA ACİL DEMOKRASİ İSTEYENLER DAHİ HEP BEKLEMEKTEN FAYDALANMAYI SEÇTİ. MAĞDURLARDAN GENÇ VE TECRÜBESİZLERLE (JENARDİ-UĞUR 26 GİBİ)BİRLİK OLUNUP ONA SALDIRILDI. O YILMADI. ZİRA HAKİKATEN MAĞDURDU. VE BİR ÇOK AŞAMA KAYDETTİ. ÖRNEĞİN CHP İKİ DEFA YASA TEKLİFİ VERDİ MECLİSE. BUNLARDAN İLKİNE SAYIN İŞCAN ŞİDDETLE KARŞI KOYDU. ZİRA TEKLİFTE SUÇ TUTULUP SADECE CEZA İDARİ PARA CEZASI OLSUN İDİ. İKİNCİ TEKLİFTE VADELİ ÇEKİN KARŞILIKSIZ KALMASI SUÇ OLARAKTAN ÇIKARILSIN OLDU. BİZLER KÜTAHYA VE BİLECİKTEN MAĞDURLAR SAĞ OLSUN ABİMİZDEN ÇOK ŞEYLER ÖĞRENDİK. TIPKI ANKARALI DARKMAN VE İSTANBULLU MİÇO GİBİ. AYNA, MUSTAFA MISTIK, VE DAHA 134 ARKADAŞ ONUN ETRAFINDA GURUP OLUŞTURDUK. OCAK AYINDA SIK EYLEMLERLE BU İŞİ NOKTALAYACAĞIZ.
  ŞU AN İÇİN HUKUK SAVAŞIMIZ VAR. YARGITAYA DİLEKCELER GÖNDERİLDİ. OCAK AYINDA YARGUTAYIN VE BANKALAR BİRLİĞİNİN ÖNÜNE SİYAH ÇELENKLER KONULACAK AİHM TOPLU BAŞVURULARI YAPILACAK. ADMİN ÖZGÜR SANA ADAM DOĞRU SÖYLEDİ. SEN HALA İNATLA BU AVUKATI SAVUNDUN. ARKADAŞIM DİYE TANITTIN. DEMEK Kİ SEN DE ONUN GİBİSİN. YAZIKLAR OLSUN SİZE. AKŞAMLARI YATAKLARINIZDA VİCDAN RAHATLIĞI İLE UYUYORMUSUNUZ. DERNEKTE ALDATTIĞINIZ KİŞİLER SİZE BEDDUALAR EDİYOR DA. HER YAZANI DA ÇAKMA BURHAN İŞCAN DİYE TANIMAYIN.

 28. dostlarım,

  Bu blogun bir sahibi yok. Kurucusu benim.
  Bunun adı kolektif çalışmadır.

  Kimsenin dışlanması sözkonusu olamaz. Belli kurallar içinde tartışarak doğruyu bulmaya çalışıyoruz.
  Bunun adı demokrasidir.

  Mağdurlar adınada hareket edemeyiz. Öyle bir vekaletimiz yok.
  Mağdurlar için çalışabiliriz. Fikir üretebiliriz. Dileyen katılır, dileyen katılmaz.

  Birbirimiz eleştireceğiz. Birbirimize yaptığımız eleştiriden daha fazlasını “devleti yönetenlere” yapacağız. Bunu yapmazsak haksızlık olur.

  Kırarak değil, bölünerek değil … Birleşerek güçleneceğiz.
  Birlikte başaracağız. Başka çaremiz yok.

 29. YA ARKADAŞLAR BEN Bİ ŞEY MERAK ETTİM. GEÇEN SENE KURULAN DERNEKTE SU-TAV, METİN FALAN VARDI. NE OLDU ONLARA SIKINTILARI BİTTİ Mİ?
  YOKSA KANDIRIKCI REKLAMCI AVUKAT ONLARI HÜSRANA MI UĞRATTI. GU GUUUUK CU.

  • ESKIŞEHİRDE BİR ABİMİZ VARDI ONUNLA BİRLİKTE ŞİRKET KURMUŞLAR

  • sayın gugukcu sizi yazınızdan dolayı tebrik ediyorum.Daha evvel de yazdığım gibi kendi maatbasında kıtap bastıran önce 5 er tl den bunları satmaya satmayaçalışan ve sonrasında göz boyamak için bedava dağıtan ve hiç bir şeye faydası olmamış olan bu kıtpların mımarı gercekçi değildir.Her defasında mağdurlar için olumlu bir iş yapmaya çalışan insanlara saldırmak onların hukuki bilgileri ile dalga geçmek nasıl ir zihniyettir??Kendilerinin avukatlık deneyimi ne kadardır acaba???Acaba zaten otomatik olarak bozma veren erken ibraza ve vekalaeten çek davaları haricinde hangı davada nerede örnek bir karar aldırmıştır??Daha önceleri dernek olmaz diyen bu zıhnıyet neden birden bire derneği kurarak masum parasız insanlardan faydalandı??Evet faydalandı kendıleri 1 kez olsun telefonlarını acmamıştır.Derneği ararsınız karşınıza sekreterler çıkar hepsı de hukuk uzmanı olmuştur:)))) Evet benim de dıkkatımı cektı bahsettiğiniz kişiler yoklar artık.Sanırım ya daha büyük sıkıntıları vardır inşallah yoktur veya sorunları çözülmüştür.Bu blogda zaten faydalı bir bilgi vermeye çalışan hemen dışlanır.Size son bir örnek vermek isterim belkı okumamıssınızdır.Tebliğ şerhıne mahsus bir yargıtay kararından dolayı dosyanızı ınceleyım dyen bir bayan avukat burada yerden yere vuruldu.ve bır daha buraya yazmama kararı aldı.Bu bayan rant yapmakla suçlandı halbukı ben şahsen zamanında derneğe gitmek ıstedığımde bana yanınızda şu kadar para ile geln denildi.Burada menfaat yokmu şimdi soruyorum hepinize.Etrafda hep aynı 3 şakşakçı ile yola devam ediliyor.Ne yapılmaya çalışılıyor.Güç nerede?? Sayın Burhan İşcan neden bu mücadelenın dışına itilmeye çalışıldı??Okuyun Sayın Işcanın blogunu ve gerçekleri görün.Fakat kendısıne bu sıtede yapılan hakaretlerı hepimiz bılıyoruz.

 30. adalet istiyorum

  ADALETSİZ ÇEK KANUNUNU KONUSUNU, MAĞDURİYETİMİZİ ORTADAN KALDIRMANIN İLK YOLU SESİMİZİ ÖNCE MEDYAYA, MEDYA YOLUYLA DA MUHALEFETE VE İKTİDARA DUYURMAKTIR…
  LUTFEN ÇALIŞMALARIMIZA BU YÖNDE AĞIRLIK VERELİM…
  LÜTFEN, YOLU BUDUR, MEDYADIR…

 31. UZUN SÖZÜN KISASI BU MÜCADELEDE HERŞEYİ KENDİSİNE MAL ETMEYE ÇALIŞAN VE YANINDA 3-5 KİŞİYİ GEZDİREN ONLARA KENDİSİNİ POHPOHLATAN BİR ZIHNIYET VARDIR.BEN SAMIMIYETE INANMIYORUM.HUKUKU O ZAMAN SENELERDIR HAYATLARINI HUKUK İÇİN ADAMIŞ KIMSELERE BIRAKALIM ONLAR BİR ÇÖZÜM SUNSUNLAR.YOKSA HUKUKTAN ONUN MIMRI ŞUNU DEMİŞ O BUNU DEMİŞ VE SONRASINDA KOPYALA YAPIŞTIR ILE BURAYA YAZARAK HUKUKTAN YOKSUN MAĞDURLARIN GÖZÜNÜ BOYAYARAK ŞÖVALYECİLİĞE SOYUNMAK SAMIMIYETSIZLIKTIR.ACABA BU ÇEK MAĞDURLARI DURUMU OLMASAYDI KENDILERI NE KADAR HUKUKUN İÇERİSİNDE OLACAKLARDI??????ACABA KENDI ŞIRKETLERINDE IMZALATTIRDIKLARI VEKALETEN ÇEKLERDEN ALDIKLARI BERAAT KARARLARI SONRASINDA YASA NIN CIKMAMASI KENDI YARARINA OLAN BU DERNEK NE KADAR BAŞARILI OLABILIR.MAALESEF INSANLAR GÖZLERINE BAKA BAKA KANDIRILIYOR.SAMIMIYETSIZLIK OLMASAYDI BURAYA YAZAN BASKA BIR YARARLI BILGI KARŞISINDA EZME TAKTİĞİ GÜDÜLMEZDİ.KIMSE CIKIP DEMEDI KI ELIMDE SIHIRLI DEĞNEK VAR.MADEM HUKUKCUYUM DİYE GEZINIYORSUN BASKA FIKIRLERE NEDEN SAYGI DUYULMAZ.AYNI HUKUK PROSEDURU ICINDE OLAN BIR KARARDAN DOLAYI.NEDEN BELLI BIR KITLE İÇİN UMUT OLABILECEK OLAN O KARAR GÖRMEMEZLIKTEN GELINDI.ŞİMDİ MAHKEMELER BAŞVURAN ARKADAİŞLAR TEBLİĞ USULUNDEN DOLAYI KARARLARI BOZUP YENIDEN YARGILAMA YAPARSA SAYIN HUKUKCU NE DIYECEK.MADEM AVUKATLAR A IHTYAC YOK BU DAVADA NEDEN HER TARAFDA AV. SIFATIYLA KATILIYOR????NEDEN HALEN DAVALAR ALIYOR O ZAMAN??EVET KENDILERI HIC BİR UCRET ALMAZ SADECE YANINDA CALIŞANLARIN HESAPLARINA YATIRTTIRIR VEYA GERCEKTEN MAĞDUR OLAN INSANA CEBINE ŞU KADAR KOY DA GEL DERLER BUMUDUR GERÇEK MAĞDURA YARDIM???BAKIN KARŞI BLOGA YAZAN AV SIBEL HANIM HERKESE TELEFONU ACIKTIR VE DONER ARAR VE YARIM EDER.sAYIN HUKUKCU KIMIN TELEFONUNA CIKMISTIR ???CUNKU BU YASANIN DEĞİŞMESİ EN COK DERNEĞİ ETKILEYECEKTIR.BU DERNEK KURULDUĞUNDA BAŞINA U OLMAYAN BİRİ GECMELİ İDİ.ÇOK YANLIŞLAR YAPILDI .MAĞDULAR HALEN KULLANILIYOR AMA NE YAPSINLAR YAPABILECEKLERI BASKA BİRŞEY YOK.

 32. BUNLARI YANİ SONUCA ETKİ EDEN SEBEPLERİ BİLMEDEN ÇÖZÜM İÇİN ÇARE ÜRETİLEMEZ.

  çözüm tüm toplum vicdanına hitap edebilmekte, bu nedenleri izah ederek toplum vicdanını kendi tarafımıza çekmektedir.

  TOPLUM VİCDANINDA TEPKİLER YARATMAKTADIR.

  fincancı katırlarını ürkütmeden kıyamet kopmaz. BUNUN İÇİN ÖNCE KENDİ EZBERLERİMİZİ BOZMALIYIZ.

  https://karsiliksizcek.wordpress.com/2009/09/08/burhan-iscan-cek-magdurlari-bloglari-uzerinden-meshur-olmak-istiyor/

  kim bu fincancı katırları?

  her eylemimde onları dile getirdim. sorunu onların sürüncemede bıraktığını asıl suçlunun onlar olduğunu hep anlattım.

  işte bunu sıklıkla dile getirdim diye bankaların lobileri ve onlara çalışan avukat tarafından hainlikle suçlandım.

  Borçları yüzünden cezaevinde yatan mahkumların yakınları, Çek Yasası’nın çıkmasına engel oldukları gerekçesiyle bankaları protesto etmek için Metris Cezaevi önünde buluştu.

  Yaklaşık 20 kişilik grup sabah saatlerinde geldikleri Metris Cezaevi önünde eylem yaptı. Çek Mağdurları Birleşim Başkanı Burhan İşcan yaptığı açıklamada, “Bugün burada bir türlü çıkmak bilmeyen Çek yasasının çıkmamasına neden bankaları protesto etmeye geldik. Bankalar meclisin çıkardığı kanunu tanımamıştır. Meclis …”

  ÖZETLERSEK SONUÇTA;

  1-ÇEK MAĞDURLARI HER AF DİLEYİŞTE KENDİLERİNİN SUÇLU OLDUĞUNU TEYİT EDİYORLAR.

  2-HÜKÜMET VE BANKALAR ALEYHİNE EN UFAK BİR HAREKETE MÜSAADE ETMEYEN SİTELERİN GÜDÜMÜNDE HER HAREKET SADECE HÜKÜMETE, BANKALARA VE BU SİTELERİN TRENDİNİ ARTIRMAYA YARAR. ZİRA BU SİTELER, MAĞDURLAR İÇİNDE AKİL HAREKETLERLE SİVRİLENLERE ASLA TAHAMMÜL EDEMEZLER. PAPAĞAN GİBİ EZBERLERİ SIRALAYAN SÜRÜ ZİHNİYETİ BİATI İÇİNDE OLANLAR BAŞ TACI EDİLİR. MAKSAT MAĞDURLARI CAHİL, BAŞARISIZ AHMAK ACİZLER OLARAK TANITMAK. AF İSTEYEN SUÇLULAR OLARAK GÖSTERMEK

 33. BU PROĞRAMDA ANLAYAMADIĞIM HUSULAR ŞU OLDU ..KONUŞMACI OLARAK KATILAN SAYIN HUKUKÇU BANKALARA TOZ KONDURMADI NEDENSE SUÇU YARGITAYA HUKUKÇULARA VE HÜKÜMETE MALETTİ.VE BİR YANDAN DA BU SORUNU HUKUKÇULAR ÇÖZER DİYOR.BU NE ÇELİŞKİDİR??İŞTE SIZE BU MÜCADELENIN DUAYENLERINDEN SAYIN İŞCANIN TEŞHİSİ BENCE ÇOK DOĞRU
  BU GÜN BANKALAR CEPHESİ AVUKAT LİDERLİĞİNDE BİR GURUP FLASH TV. DE PROGRAMA ÇIKTI.

  YİNE EZBERLER SIRALANDI. “HUKUKU HUKUKCULARA BIRAKIN” ZIRVASINDA REKLAMCI AVUKAT YİNE BANKALARA TOZ KONDURMADI. TÜM SUÇU YARGITAYA, HUKUKCULARA VE HÜKÜMETE FATURA ETTİ. YİNE “AF” TELAFFUZ EDİLDİ.

  EN ÇARPICI NOKTA, EZBERLERİ SIRALAMAKTAN TOPLUM VİCDANINDA HAKLI ÇIKMAK ATLATILDI VE SONUÇTA ALACAKLI TARAFIN ESAS MAĞDUR OLDUĞU ÜSTÜNE BASILARAK PROGRAM KAPANDI.

  BUNU BAŞARI OLARAK NİTELEMEK AHMAKLIĞIN DANİSKASIDIR.

  YİNELİYORUM…

  ÇEK MAĞDURLUĞUNU SÜRDÜREN ÜÇ TEMEL NEDEN VARDIR.

  1-EKONOMİYİ İLGİLENDİREN YASALARIN KENDİ LEHLERİNE ÇALIŞMASI İÇİN ÇABA SARF EDEN VE YASA KOYUCU ÜZERİNDE NÜFUZ KULLANAN BANKALAR

  2-2006 YILINDAN İTİBAREN IMF İLE SORUNLARINI HALLEDEMEYEN, BU YÜZDEN EKONOMİ İLE İLGİLİ YASALARI ÇIKARMAKTA SORUNLAR YAŞAYAN, YASA KOYUCU ÖNCÜLÜ HÜKÜMET VE ONUN UYGULADIĞI YOLSUZLUK EKONOMİSİ POLİTİKALARI

  3-BU POLİTİKA GÖZETİLEREK ÇIKARILAN YASAL BOŞLUKLARA HAVİ YASALARI UYGULAMAKTA ZORLANAN YASA UYGULAYICILARININ PROBLEMLERİ.

 34. SAYIN ACIL DEMOKRASIYE VE KATILAN ARKADAŞLARA PROĞRAMA TEŞEKKÜR EDERİM. BU ARADA PROĞRAMDA BİR ŞEYE DIKKAT ETMIŞSINIZDIR SANIRIM HUKUKÇULUK VE DIKSIYON KONUSUNA .UMARIM DAHA ÇOK SES GETIRECEK İCRAATLAR OLUR .

 35. Başlıkta ÇÖZÜMLER değil ÇÖZÜM dememizin nedeni çek mağdurlarının sorunları değil bir sorunu vardır ve bu sorun da sonuçta hapis cezasına çevrilen ADLİ PARA cezasıdır. Adli para cezasına karşı verilecek mücadelenin iki cephesi vardır, SİYASİ MÜCADELE VE HUKUKİ mücadele. Her iki mücadele de sonuçta politik bir mücadeledir ve bu mücadelede tek lazım olmayan şey AVUKATLARDIR. Bu mücadelede avukatlara ihtiyaç yoktur, ama dünya görüşü ile bu mücadeleye gönül vermiş hukukçulara kesinlikle ihtiyaç vardır. Hukukçuların bu mücadeleye katkıları profesyonel ve mesleki bir katkı değildir, bu mücadelede böyle bir katkıya hiç ama hiç ihtiyaç yoktur. Ayrıca çek mağdurları da kendilerine avukat bulma aczi içerisinde değillerdir. Bu nedenlerle avukatların internet sitelerinde “ en iyi çözüm ben de” gibi çek mağdurlarına çözüm reçeteleri sunmalarını ben yadırgıyorum. Bu tür yaklaşımlar mücadeleye zarar veriyor.

  ZAMANINDA YENI YASA ÇIKTIĞINDA SİZLER DEMEDİNİZ Mİ BİZ HALLEDERİZ ?????ŞİMDİ NEDİR BU AVUKAT YOKTUR STRESİ??HUKUÇU KİM 40 SENE TICARET YAPIP SONRA 2 KITAP OKUMAKLA HUKUKÇU OLUNUYORSA BİR LAFIM YOK BENİM.BURHAN İŞCAN DEMEKKİ HAKLI İMİŞ AVUKATLARA GEREK YOK .AMA DERNEK KURULMASI AŞAMASINDA BURHAN İŞÇAN EKARTE EDİLDİ VE SENELERCE DURUŞMALARA GİRMEMİŞ INSAN AVUKATLIĞA BAŞLADI.BEN UNUTMADIM DERNEĞİ ARADIĞIM GÜNÜ MAĞDURUM DEDİM CEBINE 800-900 TL KOY DA GEL DENILDI.BUMUDUR MAĞDURLA OLMAK.NE ZAMAN HUKUKSAL DESTEĞE İHTYAÇ BAŞLANSA ORTAYA ÇIKIYORSA BİR KURULUŞ DEMEKKİ BURADA MAMALANDIĞI BİR ŞEY VARDIR.BİZLER BATAN ESNAFLARIZ KOCALARIMIZ BATTI BİZLER BATTIK .KÜÇÜK ORTA SANAYI İŞADAMLARI DEĞİLİZ.MAĞDURLAR BÖYLE KULLANILDI.VE GERÇEK MÜCADELEDE GERÇEKLERİ YAZAN HERKES BİR Ş EKARTE EDİLDİ.BLOGA YAZMALARI ENGELLENDI.NEDEN KARŞI BLOGDA BU YOK.2 YARGITAY KARARI YAPIŞTIRMAKLA ŞİRİN OLUNMAZ.ŞEFFAF OLUNMALI.NASILSA SİZLERDE BU GÜÇ VAR BİZ MAĞDURLAR VARIMIZI YOĞUMUZU VERELİM TOPARLAYIN VE O GÜÇLE YASAYI DEĞŞTİRTİN SİZDE BU MEZIYET VARKEN.AMA YASANIN DEĞİŞMESİ SİZLERİN DE İŞİNE GELMEZ ÇÜNKÜ BU DAVALARDAN BAŞKA BAKABİLECEĞİNİZ POTANSIYELINIZ YOK:)

 36. SAYIN OFLUOĞLUNUN BU DAVADAKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ELBETTE TEŞŞKÜRLERİMİZLE MINNETARIZ.ANLAMADIĞIM KONU BU SADECE SAYIN OFLUOĞLU NEDEN ARADA BİR SİVRİLEN İNSANLARA KARŞI DÜŞMANCA BİR TAVIR SERGİLİYOR.EĞER BURAYA YAZILAN BAZI HUSUSLARDA NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN BİR YARAR OLURSA ÇEK MAĞDURLARINA NEDEN BÖYLE BİR TEPKI VAR.BIR INSAN CIKTI ŞÖYLE BİR KARAR BELLİ DOSYALARDA FAYDA EDEBİLİR DEDİ.O ZAMAN VEKALETEN VEYA ERKEN İBRAZ GİBİ KONULARI DA YAZMASAYDIK.ÇÜNKÜ O IKI HUSUS DA SADECE BELLİ DOSYALARA ÇÖZÜM OLMUŞTUR.ÇEK MAĞDURLARININ GENELİN YARARI OLMAMIŞTIR.DÜN ERKEN İBRAZ VE VEKALAETEN BUGUN BU YARIN NE OLACAĞINI BİLEBİLİRMİYİZ.HUKUKÇULAR HEP DENİLİYOR.KİMDİR BU HUKUKÇULAR.AVUKATLARDAN BİZDE ZAMANINDA ÇOK ZARAR GÖRDÜK.AVUKATLARA İHTİYACI YOK MAĞDURLARIN DİYE YAZAN YAZIYI ACABA HANGİ SIFATLA YAZMIŞTIR BUNU.BİR INSAN HUKUKU ÇOK IYI BİLEBİLİR AMA BİR DE BİLDİĞİNİ ANLATABILMEK KARŞINDAKINE ANLATABILMEK AYRI BİR MEZIYETTIR.IKI KELIMEYI BİR ARAYA GETIREMEYEN COK IYI SIYASETCILER VARDIR.SIYASI BEYINLERI ÇOK İYİDİR FAKAT BİR KARIZMA VEYA LİDERLİK VASIFLARI YOKTUR.BİRDE BUNUN TERSİ VARDIR ADAM KARIZMATIK VE ÇENESIYLE İŞ BITIRIYOR BIR DE BUNUN YANINDA BEYIN TAKIMI ONU ÇOK İYİ YÖNLENDİRİYORSA ONDAN DAHA BAŞARILISI YOKTUR.AYNI ŞEY HUKUKÇU VE AVUKAT İKİLEMİ İÇİNDE GEÇERLİDİR.SEN HUKUKU ÇOK İYİ BİLEBİLİRSİN FAKAT YÜCE TÜRK MAHKEMESININ HUZURUNDA HAKİMİN KARŞISINDA İKİ KELIMEYI BİR ARAYA GETİRME YETENEĞİN OLMAYABİLİR.BU TARZ ÖRNEKLER ÇOK GÖRÜLDÜ.BEN ŞAHSEN ŞUNU GÖRÜYORUM INSANLAR KORKUYORLAR GÜYA BU MÜCADELEDE MAĞDURLAR İÇİN VARIZ DİYORLAR AMA KENDİLERİNDEN BAŞKASI BİR FAYDALI ŞEY PAYLAŞTIKLARINDA INANILMAZ KİŞİSEL HAKLARA SALDIRIYORLAR.DÜN BİR YAZAN BLOGA AVUKATA SANKI SINAV SORUSU GİBİ SORU SORMUŞ VE AVUKAT CEVAP DAHI VERMEDİ .AMAÇ BELLİ AVUKATI SINAMAK .KARDEŞİM SENIN İŞİN GÜCÜN YOKMU NEYI DENEMEYE ÇALIŞIYORSUN??????UNUTMAYIN Kİ BU YASANIN DEĞİŞMESİNİ İSTEYEN AVUKATLAR KADAR DAHA BÜYÜK BİR KESİMİ DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYOR.FARZEDELİM HÜKÜMET BR KARARNAME İLE TAAHÜTLERE EK SÜRE HAKKI VERDİ.BUNLARI DA DİLEKÇELELE VERMEMİZ GEREKİYOR.YINE INSANLAR BİR ŞEKİLDE ÇAĞRILACAK MASRAF BU BU KADAR DA YATIRIRSIN DİYECEKLER HESABA.ÖYLE OLMADI MI TAAHÜT ZAMANINDA.ÇEK MAĞDURLARI İÇİN KURULAN DERNEK NE YAPTI O ZAMAN .PARA KARŞILIĞINDA VERMEDI MI TAAHÜTLERİ.ŞİMDİ İNKAR EDİLİYOR HESABIM INCELENSIN DENILIYOR.AMA BU ÖDEMELER O BUNYEYE BAĞLI İNSANLARIN HESABINA YATMIŞTIR.BUNU ASLA KİMSE İNKAR ETMESİN.O SAYEDE BU REKLAMLARLA KAÇ MÜVEKKİLİN DOSYASI ALINDI ÇEK DAVALARI İÇİN??BUNLARIN TÜM BİLGİLERİ BENDE DE MEVCUTTUR.ORADAN COK ÖNCE AYRILAN BİR ARKADAŞ HER ŞEYİ ANLATTI.BUNDAN DOLAYI BAŞKA BİR INSAN DA YAZDIĞINDA FAYDALI BİR ŞEY BUNLARA SATAŞMAYALIM.ÇOK AYIP NE DEMEK BU ???BU BLOGUN AMACI NEDİR MAĞDURLARIN BÜTÜNLEŞMESİ DEĞİLMİ DİR????YAZAN ŞAHIS SAYISI 10-15 OKUYAN ÇOK DAHA FAZLADIR.INSAN TAKKEYI EVVELİ KENDİ ÖNÜNE KOYMALI.SEZINLENEN GERÇEKTEN ŞU YANILIYORSAM YAZIN SANKI BU PASTANIN FAYDALANMA DİLİMLERİ BAŞKA TARAFLARA KAÇABİLİR KORKUSU VAR.BEN DAHA EVVEL DİĞER BLOGDAN AVUKATI ARADIM ALDIĞIM CEVAP POTNSIYELIMIZ DOLU OLDU.BU NASIL OLABILIR ????BİR AVUKATLIK BUROSUNUN POTANSIYELI DOLU OLABILIRMI YADA DOLU İSE SEN NASIL MAĞDURLAR İÇİN ÇABALIYORSUN DEMEK Kİ BİR PASTA YARATILMIŞ.VE ŞİMDİ HERKES BU PASTANIN DİLİMLENMESİNDEN KORKUYOR.HERKES ARTIK KİM KİMİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR.BURHAN İŞCAN ÇOK SIVRİLDİ YOK ETTİNİZ AMA YOK OLMADI KENDI SİTESINDE GAYET İYİ VE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.KARŞI BLOGTAN ARKADAŞLARLA ZAMANINDA SİYASI POLIMIKLERE GİRİLDİ NE OLDU O BLOG KENDI HALINDE GAYET DE BAŞARILI GİDİYOR VE ANKARA ORGANIZASYONU ISTANBUL METRO TOPLANTISI GAYET İYİ OLDU.RESMI OLARAK KURULAN DERNEK NE YAPTI ??ANAYASA MAHKEMESİ HALA DILEKCEYI ALMADI ELINE .YASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÖNERGE VERILDI.PEKI KOCA DERNEK DENİLİYOR SADECE 1 VEKILLE MI YÜRÜYECEK BU???O ZAMAN LİDER ÇIKACAK ORTAYA LİDER OLDUĞUNU GÖSTERECEK.BAKIN SAYIN BAŞBAKAN A .AL İŞTE KARIZMA ÖRNEĞİ ÖNÜNDE.ZAMANINDA BANA KALSA DERNEĞİN İÇERİĞİ VE ADI DAHI YANLIŞ KOSIAD VE AÇILMI .BİZLER ÇEK MAĞDURLARIYIZ.FAKAT DERNEK ÖYLE BİR HAZIRLANDI Kİ ELINE ALDIĞI ICRA ERTELEME DAVALARI İLE ZATEN AMACINA BİR ŞEKILDE ULAŞTI.PEKI BU ARADA NE YAPILDI MAGDURLAR İÇİN HİÇ BİR ŞEY.NEDEN SON AY BEKLENİLDİ??BU SÜREÇTE YENI ÇEKLERİ YAZILAN MAĞDURLAR OLMADI MI??NEDEN SESSİZ KALINDIDA ŞİMDİ PASTANIN DİLİMLENME KORKUSUYLA BİRDEN BİRE ATAĞA GEÇİLDİ??NEDEN BU KADAR BAŞARILI OLAN DERNEKTE DEFALARCA ÇALIŞAN AVUKATLAR DEĞİŞMİŞTİR??BILIYORUM Kİ BELKİ ŞİMDİ AĞIR HAKARETLERE MAARUZ KALABİLİRİM.FAKAT BU GERÇEKLERİ DE GÖRMEMEZLİKTEN GELMEYELİM.BUGÜN ÜLKEMİZDE ÖYLE İŞADAMLARI VARKI ANLATILMAZ.HER ORTAMDA INSAN HAKLARI ÇALIŞAN HAKLARI DERLER PARA BASAN FİRMALARDIR FAKAT PERSONEL MAAŞLARINI DAİMA GEÇ YATIRIRLAR.BİR KAÇ MAAŞ İÇERDE KALDIĞINDAN DOLAYI ÇALIŞAN ÇEKİPDE GİDEMEZ.PATRON İSE ONCA ÇALIŞANIN AHINA RAĞMEN EN LÜKS YAŞANTISINA DEVAM EDER.VE SONRA YA BİR ORGANIZASYONDA COK BAĞIÇI DIYE BAĞIŞ YAPAR VEYA BİR RÖPORTAJDA İŞÇİ HAKLARINI SAVUNUR.MAALESEF BÖLE BİR TOPLUM İÇİNDEYİZ.BUNLAR ÇOK YAKINIMIZDA DAHI OLUYOR.BU MÜCADELE DE BÜTÜNLÜK OLMADAN OLMAZ.AMA SİZ BELLİ BİR SIYASI PARTININ SENELERDİR YAPTIĞI GİBİ SİZE MUHALİF OLAN HERKESİ RENCİDE EDERSENİZ INANIN ERAFINIZDA 3-5 KİŞİDEN FAZLASI GÖNÜL BAĞI İLE KALMAZ KALAN DİĞER ZÜMRE DE SADECE BİR UMUT OLARAK KALIR.BEN ŞAHSENBUGÜN BU YAZIYI AVUKATLARA İHTİYAC YOK YAZISINI BİR AVUKATIN YAZDIĞINA INANIYORSAM O İNSANIN YAPMASI GEREKEN TEK ŞEY AVUKATLIĞI BIRAKMAKTIR.HUKUKÇU DENİLİYOR.HANGİ HUKUKÇU NE YAPTI.BEYLER HANIMLAR BURASI ÜNİVERSİTE KÜRSÜSÜ DEĞİL HAYATIN İÇİNDEYİZ.HALK HAREKETLERİ HALKLA OLUR .ÇIKIP BİZLERİN ÖNÜNDE ŞU BU ÜNİVERSİTEDEKİ DEKAN PROF YÜRÜMEYECEK.AKSINE ALEYHIMIZE VERILEN KARARLARI ONAYAN HAKIMLERDE EN AZ ONLAR KADAR HUKUKCUDUR.BU MÜCADELE MAĞDUR VE BİZLERİ DESTEKLEYEN MÜDAFIILERLE OLUR.AKSINE İŞİMİZ SADECE MUCIZELERE KALIR.BAKIN BU HÜKÜMET ECİMLERİ YINE KAZANACAK KIMSE HAYAL KURMASIN .RAKIP YOK KARŞISINDA .VE ANCAK DAYATMA VE HALK HAREKETI ILE OLUR.

 37. Şimşek, ”çek mağdurlarının sorunları çözülmedi” yönündeki eleştiriyi yanıtlarken de, ”Devlet çek konusunda taraf değildir. Kimin mağdur olduğu belli değil. Çeki veren mi yoksa verdiği hizmetin, sattığı malın karşılığını alamayan mı mağdur? Bu tartışılabilecek bir konu” diye konuştu.

  LAFA BAK HİZAYA GEL devlet çek konusunda taraf deilmiş.ağır abi rolünü oynamıyormu devlet gel niye ödemedin borcunu sana racona göre ceza kestim.ya öde ya içeri.alacaklı insana ne faydası varki…evet çok tartışalacak bir konu benim kdv alacaklarımı neden adli cezalarıma mahsup etmiyorsunuz.bizimki borçda sizinki ne…cevap verirmisinin sayın bakan…pardon bir soru daha size benim TC pasaportumu neden temdit etmiyorsunuz.kestiğiniz cezalar için…bu sorulara cevap bekliyorum size mailime cevap verin lütfen..

  FİRARİ HAKAN

 38. .herkese günaydın

 39. evet Sn.Admin,bunada sukur o zaman…

 40. Hakan Yigit | Aralık 29, 2010, 10:17 am | Cevapla

  Torba Tasarı’nın 1. maddesi kabul edildi:
  Madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1924-2002 yılları arasında mali hükümleri ihtiva eden 31 tasarının Mecliste kabul edildiğini söyledi. Şimşek, bunun, 2,5 yılda bir mali hükümleri ihtiva eden bu türden tasarıların değişik hükümetlerce kabul edildiği anlamına geldiğini ifade etti.

  Bakan Şimşek, tasarıda, aslında kamu alacaklarının ana parasının alındığını, enflasyonla da güncelleştirildiğini kaydetti.

  ”Vatandaş zamanında ödeseydi, reel anlamda bunu ödeyecekti” diyen Şimşek, şunları söyledi:

  ”Biz vatandaştan reel anlamda kamunun alacağını alıyoruz. Bu çerçevede, tasarıda bir yapılandırma, kolaylık söz konusu, bir af söz konusu değil. Zamanında yükümlülüklerini yerine getiren vatandaş ile bundan yararlanacak vatandaş arasında bu anlamda ayırım söz konusu değil.
  Şimşek, ”çek mağdurlarının sorunları çözülmedi” yönündeki eleştiriyi yanıtlarken de, ”Devlet çek konusunda taraf değildir. Kimin mağdur olduğu belli değil. Çeki veren mi yoksa verdiği hizmetin, sattığı malın karşılığını alamayan mı mağdur? Bu tartışılabilecek bir konu” diye konuştu.

  Tasarının görüşmeleri yarın devam edecek.
  Sanirim hepimize ”Allah Kurtarsin” Denmesi gerekiyor

  • hakan bunada şükür demek gerekiyor.

   affedilen kamu alacaklarından doğan bütçe açığı için çek cezalarını arttırabilirlerdi. Kimsede sesini çıkartamazdı.

   Ne de olsa AK Partili vekillerimiz demokrasiyi uyguluyorlar, vicdanlarına göre davranıyorlar.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s