Yıl olmuş 2011, Bilmem kaçıncı çek yasası düzenlemesi


Yıllar geçiyor. Darbe sonrası çıkan meşhur 3167 yine değiştiriliyor. 3167 ‘den sonraki tüm yeni yasalarını çıkartan siyasi  görüş “yeniden değişiklik”  düşünüyor.   Demekki bir yanlış var.

Anayasa açıktır.  Türkiye yasalara bağlıdır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir.  Bu sorunu borç-alacak dengesi değilde “insan hakları sorunu” kabul ediyoruz.  Bu nedenledirki diğer gruplardan ayrılıyoruz. Tek güdümümüz vardır. “İnsan hakları”

İbret olması için AIHM konusundaki eski yazıları tekrar yayınlayacağım.  Çek kanunu esas olarak burjuva sınıfının sorunudur. İşçi-köylü-mühendis-öğrenci ‘nin çekle işi olmaz.  Eylemlerde sınıfsal dinamikleri gözetmek gerekmektedir.

Burjuva girişimlerinin ortak özelliği “uzlaşma ve sonra daha kötüsüne razı olmak” tır.  Çek mağdurlarınında sorunu budur.  “Cezaevinden bir çıkalım, gerisini hallederiz” yaklaşımı sıcak olabilir fakat sorunu çözmüyor-çözmeyecek. Hapis cezası kalkacak, başka ceza gelecek.

Örgütsüz eylemler-direniş başarısız olur. Örgütsüz bekleyişin sonucu “razı olmak ” tır.

Bunca yıl sonra hala AIHM e toplu olarak başvurulamadı ise,  zamanında avukatlarımızı “bedelsiz iş yapıyor bunlar” şikayet edenleri sorgulamak gerekir.  Başvuru için son tarih şudur-budur söylemine katılmıyorum. Zaten toplu bir başvuru olursa kimse tazminat alamaz-verilmez.  Yasa değişir, özür dilenir.

Daha önce bireysel başvurularda sembolik tazminatlar kazanıldı bizde açıkladık.

Bunca yıl sonra, çek mağdurlarının hakkını açıkca savunan tek dernek  varsa, derneği engelleyenleri sorgulamak gerekir.

Bunca yıl sonra, internet dünyasında, sosyal medyada hala bölünme sürüyorsa “birleşik blogda ses çıkartmak yerine bölünmeyi destekleyenleri” sorgulamak gerekir.

admin, aralık-2011

Reklamlar

28 responses to “Yıl olmuş 2011, Bilmem kaçıncı çek yasası düzenlemesi

 1. Geri bildirim: Çek mağdurlarının Bakanlar Kurulundan beklentileri ve hayal kırıklığı | karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler.

 2. çek mağdurları aldatılıyor gibi bir şeyi söyleyemem, o kadar bilgim yok.

  fakat şunu söylüyorum, söyledim.

  çek mağdurları eylemleri, tepkileri yanlış yönlendiriliyor. özgür ses, güçlü çıkar. çok kişiden çıkan ses güçlü çıkar.

  eleştirilmek kimseyi zayıflatmaz, güçlendirir.

  mağduriyetden doğan bir ortaklık var. hepinizin yüzünüzde, ortak acılardan doğan izler var.

  bölünmeyi rededin. birleşin.

 3. Bu yazıdan görülüyorki; çek mağdurları açıkca aldatılıyor.
  Sorunu bilmeyen asla çözüm üretemez.
  Çek Mağdurlarının sorunu şudur; HUKUKSUZLUK.. Kanunsuzluk değil…
  KANUN VAR FAKAT HUKUK YOK.
  YANİ ORTADA OLMASI GEREKEN HUKUKA UYGUN KANUN YOK, VAR OLAN BUTLAN HUKUKUNA GÖRE KANUN ÇOK.
  Çek Hukuku var mı? Var. Nerde? Ticaret Yasasında. Kanunu var mı var? Nerde Ticaret Yasası ve buna bağlı özel yasa ÇEK YASASINDA.

  YOK OLAN NE?
  Yok olan şu;
  Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İsmail Toksöz ‘Çek Kanunu’ ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; Karşılıksız çeklerde hapis cezası kaldırılırken, çekin güvenilir bir ödeme aracı özelliğini kaybetmemesi için aynı anda caydırıcılığı yüksek uygulamaların da devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz.

  Toksöz, Çek bir ödeme aracı olmasının yanı sıra aynı zamanda çok önemli bir vadelendirme aracıdır. Bu sebeple tedbiri en baştan almak lazımdır. Bu noktada iş aleminin göz önünde bulundurmak caydırıcılığı arttıracak yeni mekanizmaların hayata geçirilmesi lazımdır. ”

  GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VADELİ ÇEK VAZGEÇİLEMEYECEK BİR ENSTRÜMAN VE BU UYGULAMA SÜRMELİ

  ANCAK ORTADA VADELİ ÇEK İLE İLGİLİ HUKUK VE BU HUKUKA GÖRE KANUN YOK.

  SORUNU OLUŞTURAN HUKUK ; GENEL HUKUK KURALLARINI OLUŞTURAN TEMEL YASALARA AYKIRI DÜZENLENMİŞ ÖZEL YASANIN OLUŞTURDUĞU, BUTLAN HUKUKU.

  KANUN VAR. ORTADA. YASAL BOŞLUK OLMASI KANUN OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ.
  YASAL BOŞLUK HUKUKSUZLUK OLUŞTURMAK MAKSATLIDIR. KANUNLARIN MEVCUDİYETİNDE DE OLUŞTURULUR.

  NASIL?
  KANUNLARI İŞLETMEZSENİZ YASAL BOŞLUK YİNE OLUŞUR.
  ÖRNEĞİN CEZA YASASI VARMI VAR.
  ÇEKE GELİNCE NİYE İŞLETİLMİYOR?

  BU DURUMDA İÇ HUKUK KANUN YOLLARI TIKANIR.

  KAVRAM KARMAŞASI İLE HAK ARANMAZ. AİHM DE BUNA DAHİLDİR.

  TÜRKİYE’DE ANAYASA VE BUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ TEMEL YASALAR MEVCUT. VE BUNLARA GÖRE OLUŞMUŞ OLAN HUKUK DA.

  OLMAYAN ŞEY VADELİ ÇEK HUKUKU VE KANUNU.

  TEMEL YASA TİCARET YASASIDIR, TÜRK CEZA YASASIDIR.

  ÖZEL YASANIN AMACI ÖZEL BİR HUKUK ORTAYA KOYMAKTIR. DÜNYADA VADELİ ÇEK UYGULAMASI YOKTUR. TÜRKİYE’DE VARSA ÖZEL YASA BUNUN HUKUKUNU OLUŞTURMALIDIR.

  Mevcutta çekle ilgili hukuk vardır, kanunlar da vardır.

  Sorun 1.06. 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı ceza yasası ile oluşmuştur.
  Sorunun kaynağı, bu yasaya rağmen düzenlemenin yapılmamasıdır.

  Kanun yoktur diyemezsiniz.

  5237 sayılı yasanın AMİR MADDESİ olan 5. maddeye göre düzenleme yapılmadığı için; butlan hukuku oluşturan yasal boşluk YARGI MAĞDURLARI oluşturmuştur.

  SORUN 01.06.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN AİHM LİKTİR.
  ANCAK BU ÜLKEDE TEMEL BAŞKA BİR SORUN VARDIR Kİ, YARGIDAKİ BÜTÜN SORUNLARIN DA SEBEBİDİR.
  SAVUNMANIN YOKLUĞU.
  SAVUNMANIN YOKLUĞU YARGI ÖNÜNDE HAKLILIĞI ÖNE SÜRECEK TALEBİ HİÇ BİR ZAMAN OLUŞTURMAMIŞTIR.
  BU YAZI İLE DE BU SORUNUN DEVAM ETTİĞİ AÇIKCA GÖRÜLMEKTEDİR.

  TÜRKİYE BU SORUNU AŞMADAN, YARGIDAKİ HİÇ BİR SORUNU AŞAMAZ.

  2004 yılında yasalaşıp 2005 yılında yürürlüğe giren temel yasaların doğurduğu haklar gasp edilmiştir.

  Bunun sebeplerinden en büyüğü de savunmanın yanlış talepleridir.
  Savunmanın yasalardan bi haber olmasıdır.

  TEMEL YASALARIN OLUŞTURDUĞU GENEL HUKUK KURALLARINA GÖRE ;
  A-YARGILAMA

  -BİR SUÇA YALNIZ BİR CEZA VERİLİR
  -SUÇUN VARLIĞI KASTIN OLUŞUMUNA BAĞLIDIR. SUÇ TİPİ YASALARDA BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR
  -SUÇLU İTHAM EDİLEN HER KİŞİ YARGILANMA VE SAVUNMA HAKKINA SAHİPTİR.
  -SAVUNMANIN VARLIĞI TEBLİGATLA-SUÇ İTHAMININ TEBLİĞİ İLE BAŞLAR.
  -HER SANIK İÇİN YARGI YOLU DAİMA AÇIKTIR.
  -GIYABEN SAVUNMA VE SUÇLAMA ASLA OLMAZ.
  -SUÇ İLE BU SUÇA KARŞI VERİLECEK CEZA MAKUL ORANTIDA OLMALIDIR.
  -BUTLAN OLUŞTURAN YARGILAMA VE HAK TALEBİ OLAMAZ.

  B-SUÇLAMA
  SUÇ TİPİ YASALARDA BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.
  Çek Yasası denilen yasa ile belirtilen suç tipi; dayatma suç teorisi ile üretilmiş, temel yasalarda bulunan suç tiplerine aykırı bir suç tipidir. Yasalarda olmayan bir suç tanımlamasıdır. (Yargıtay eski başkanı Hasan Gerçeker 06.06.2009 tarihli önerisinde belirtmiştir. Yargıtay bu tarihten itibaren talebe göre değerlendirme yapmıştır.) Söz konusu suç tipi, vadeli çek uygulamasında çekin karşılıksız kalması sebebiyle üretilmiştir. Bütün suçların oluşumu kastın varlığına bağlıdır. Şeklin oluşmaması kasıt olarak telakki edilemez. Şekil maksadı hiçbir zaman göstermez. Ülkemizde çek suçları şekli olarak tanımlanmıştır.

  İşte çek mağdurları bu hukuksuzlukların mağdurudur.
  SAVUNMA BU HAKSIZLIKLA İLGİLİ TALEPTE BULUNMAMIŞTIR.

  BU SEBEPTEN DOLAYI ,YASA VAR FAKAT HUKUK YOK…İSTENEN HUKUK YOK.

  Vadeli çek uygulaması ile ilgili hukuk yok. Çünkü ülkemizde bu tür uygulama yok olarak gözetilmektedir.

 4. NEDİR BUTLAN HUKUKU.
  Butlan hukuken var olmayan bir uygulamayı varmış gibi hukuken uygulamaktır.
  Örnek;
  Avukatın icra dosyası haricinde, haricen tahsilat yapması hukuken yoktur. Yasaktır. Hiçbir yasa da bu uygulamaya fırsat vermez.
  İş 3167 sayılı yasanın veya 5941 sayılı yasanın uygulanmasına gelince, BUTLAN HUKUKU TEZAHÜR EDİYOR.
  Mağdurlara taahhütleri ödeme yeri avukatlar gösteriliyor.
  BU YASADA VAR MI?
  YOK TABİ.
  NE VAR YASADA;
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ………(2) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.

  İCRA DOSYASI HARİCİNDE ÖDEME YAPILMAZ VAR. UZLAŞMA VARSA DURUM DEĞİŞİR.
  PEKİ YASADA UZLAŞMA VAR MI?

  İCRA DOSYASI YOKSA ORTADA,BUTLAN HUKUKU İLE SOYGUN VAR DEMEKTİR.

  ARZ TALEP MESELESİ SİZİN ANLAYACAĞINIZ.
  YOLSUZLUK EKONOMİSİ POLİTİKALARI BU İŞTE.
  BU SADECE BİR ÖRNEK. DAHA ÇOOOK VAR.

 5. SAVUNMANIN YOKLUĞU VE ARZ TALEP MESELESİ

  Gerek 5941 nolu yasa için, gerek öncesi yasalar için, bu yasaların mağdurları YARGITAY ve ANAYASA MAHKEMESİNDEN umut beklediler.. Şimdi Sıra AİHM e geldi.

  SİSTEM MAĞDURLUKLARININ, HUKUKSUZLUĞUN SÜRMESİNİN BAŞLICA SEBEBİ SAVUNMANIN YOKLUĞUDUR.

  Sistemin çıkardığı yasaların genel özelliği; “TAVŞANA KAÇ, TAZIYA TUT” imkanı sağlayacak yasal boşluklar oluşturmasıdır.

  5941 Sayılı Yasa böyle bir yasadır. Bu özellik yasanın 1. Maddesinde kendini sırıtarak göstermektedir.

  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ………(2) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.

  Bu genel hükümleri bilmiyorsanız, oluşacak BUTLAN HUKUKUNUN kurbanı olursunuz.

  “hukuku hukukculara bırakalım”

  Hangi hukuku; Butlan hukukunu mu, yoksa adaleti sağlayacak hukuku mu?

  ARZ TALEP MESELESİ.
  Ticaretin başlıca kuralıdır. Arz talebe göre yapılmazsa ENFLASYON OLUŞUR.
  Hukukta da bu kural geçerli.
  Mağdurlar Yargıtaydan umut bekledi. Peki talep neydi?

  Yargıtay’ın görevi yasa yapmak değildir, Anayasa Mahkemesi gibi yasayı yorumlamak da değildir. Yargıtayın görevi şekil ve uygulama yönünden hukuk birliği sağlamaktır.
  Yargıtaydan umut bekleyenler yargıtaya nasıl taleplerin gittiğinden bi haberdi.

  Anayasa Mahkemesi umut bekleyisi de ezbere bir umut beklemekti. Anayasanın 38. Maddesinin ihlali defalarca temdit pilavı gibi öne sürüldü. Buna bağlı talebi yapanlar, sonucun hangi gerekcelerle akim kalacağını bile bile bu talebi yaptılar.

  Zira bu talebi yapanlar, hukuku hukukculara bırakın diye feryat eden sorunun sürmesinden nemalanan avukatlardı.
  Mağdurlar kediye ciğeri teslim ettiler.

  Türkiye’de borca hapislik yok. Hapislik, bir yaptırım ve zorlama olan adli para cezasının yerine getirilmemesine var.
  Türkiye’de çekle ilgili farklı uygulama; ileri tarihli çeklerin vadeli çeke dönüşmesi uygulaması var ancak buna bağlı bir hukuk yok.
  Var olan hukuk ileri tarihli çeklerle ilgili. Vadeli çekle ilgili değil.
  Kavram karmaşası yapmak haklılık payı yaratmaz.
  Hükümet ileri tarihli çeklerle ilgili düzenleme yaptı. Bu vadeli çeke müsaade etti anlamına gelmez.
  ŞİMDİ SIRA MAĞDURLARIN AİHM BAŞVURUSUNA GELDİ.
  Bu başvuruyu yaparken gerçekci olunmaz ve aynı ezberlerle hareket edilirse; sorun sürmesine ortam hazırlamaktan başka hiçbir halta yaramaz.
  AİHM in beklediğimiz ARZI bize sağlaması için, bizim AİHM den TALEBİMİZ çok önemli.

  Ben 2010 yılı sonlarına doğru mağdurlara, İŞTE KURTULUŞUNUZ İŞTE DİLEKCENİZ adlı yazımla yapacakları TALEPLERİ bir bir sıraladım.

  YARGITAY talebi kendi oluşturdu. BOZMA KARARLARI VERDİ. Bu kararlar 5941 sayılı yasayı işlevsiz bıraktı. Bu işlevsizlik ZAMANAŞIMINA, YARGIDA GECİKMEYE sebep oldu. Dolayısıyla şimdi yeni bir yasa hazırlamanın da gerekcesi oluştu.

  5941 Sayılı yasanın 1. Maddesininde bulunan “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.” Hükmünün sonuçlarını ALGILAYAMAYAN VEYA ALGILAYAMAMIŞ GÖZÜKEN AVUKATLARDAN/SAVUNMADAN; Mağdurların sorununu çözecek TALEP hiçbir zaman oluşmaz.
  Aksine sorunun sürmesinden nemalanan bu zümre talebini de bu doğrultuda yapar.

  Avukatların bu durumu; hem Türkiye Barolar Birliği’ni hem hükümeti atağa geçirdi. Hükümet savunmanın yokluğuna karşı yasa çıkartıyor.
  “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” hazırlandı. Barolar Birliği de buna karşılık; ‘yabancı avukatlık’, ‘kıdemli avukatlık’ ve ‘uzun staj süreci’ gibi konularda düzenlemeler içeren ‘Avukatlık Yasa Taslağı’ hazırladı.
  Avukatlar her iki taslağa da tepkili. Neden acaba.
  Avukatlar sokağa çıkıp vatandaşa bir sormalı. Avukat denilince akla ne geliyor.

  Avukatlar HAFIZ değilmiş, mazerete bak. Yasaları ben mi hıfz edeceğim. Yasaları hıfz etmeyen bir avukat tabiatıyla GENEL HUKUK kurallarından bir haber olur.

  Bütün vatandaşlar,
  YARGITAY dan değil, ANAYASA MAHKEMESİNDEN değil, AİHM den değil sadece ve sadece AVUKATLARDAN EMİN OLMAK İSTİYOR. AVUKATA GÜVEN DUYMAK İSTİYOR.
  ÇÜNKÜ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ARZ TALEP MESELESİNE BAĞLI.
  DOĞRU TALEBE BAĞLI OLUŞACAK ARZDIR SORUNU ÇÖZEN.
  Doğru talep yoksa, doğru arz hiçbir zaman oluşmaz. Bunu yapacak olan da “HUKUKU HUKUKCULARA BIRAKIN” İDDİASI İLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK amacında olmayan AVUKATLARDIR.
  Bulursanız bana da haber verin…

 6. Geri bildirim: AIHM ‘e başvuru olanakları | karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler.

 7. “GENEL AF” ŞUBAT AYINDA, ÇEK YASASI ŞUBAT SONUNA KADAR MUTLAKA…

 8. af ne zaman çıkıyor

 9. YENİ TÜRK TİCARET YASASI VE BORÇLAR YASASI 1.TEMMUZ 2012 DE DEVREYE GİRECEK. BU YASALARIN MADDELERİ ULUSLARARASI HUKUK KURALLARINA UYGUN MODERN DÜŞÜNCELERE GÖRE HAZIRLANMIŞTI.

  KARŞILIKSIZ ÇEK İN AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANMASI İÇİN SUÇ VE SUÇLAMA TİPİNİN DE AĞIR CEZA İÇERİKLİ OLMASI ŞARTTIR.

  BU YÜZDEN;
  YENİ YASALARA UYGUN SUÇ VE SUÇLAMA TİPİ ÜZERİNDE DURULMAKTADIR.

  YENİ ÇEK YASASINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYENLER BU SUÇLA SUÇLANIP AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR. BU SUÇ TİPİNİN DEVREYE YENİ GİRECEK BU TEMEL YASALARI İHLAL EDENLER İÇİNDE GEÇERLİ OLACAK.
  ÖRNEĞİN WEB SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU.

 10. Av. Serkan Ağar ın Taslağı 2008 den beri var olan, HANDİKAP ATLAMA ÇITASI diyebileceğimiz bir taslak. Çıtayı yükseltmek ve aşağı indirmek TEPKİLERİN ETKİSİNE bağlı.
  Karşılıksız çek sorunun sürmesinde en etkin şey BANKALARIN SORUMLULUKTAN kaçmasıdır.
  ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ?

  Vadeli çek vazgeçilmez bir enstrüman bu sabit bir gerçek.
  Küresel Krizin Mimarı Bankalardır. Onların sorumsuzca( bir nevi teşviktir) pompaladıkları borçtur. Bu da gerçek.
  Daha büyük bir gerçek daha var ki artık piyasalar borç yükünü kaldıramıyor.
  BORÇLANMANIN DAHA GERÇEKCİ TEMİNATLARA GÖRE YAPILMASI, KREDİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DAHA AZ OLMASI ŞART.
  CARİ AÇIĞIN ARTMASI SÜRDÜĞÜ MÜDDETCE, İŞSİZLİĞE ÇARE OLACAK İSTİHDAMI ARTIRACAK ÜRETİME DESTEK VERİLMEDİĞİ MÜDDETCE;
  BORCUN BORÇLA KAPATILMASI TEK SEÇENEK. BU DA GERÇEK
  AVRUPADA BİR ÇOK ÜLKE VE TÜRKİYE’NİN ARTIK DIŞ BORÇ BULMASI ÇOK ZOR BU DA GERÇEK.
  BU TAKDİRDE BORÇLANMA İÇİN TEK SEÇENEK ORTAYA ÇIKIYOR.
  İÇ BORÇLANMA.
  BUNUN İÇİN;
  1- BANKALARDAKİ MEVDUATIN KUVVETLİ OLMASI GEREKİYOR.
  2-BU MEVDUATIN HÜKÜMET-DEVLET GİBİ GERÇEKCİ MÜŞTERİLERİ OLMASI GEREKİYOR.
  Bankalar Birliği Ve İş Bankası Eski Başkanı Özince yi istifaya zorlayan tedbirlerle başladı her şey.
  Kredi Kartı, Çek ve Ferdi Kredilerin düzenlenmesini isteyen taleple. Aksi halde polisiye tedbirlere başvuracaktı hükümet.

  ŞİMDİ BU POLİSİYE TEDBİRLER alınıyor.

  Bu sitede boyna reklamı yapılan “GARANTİLİ ÇEK” le alınacak bu tedbirler.

  3167 Sayılı yasa ile bankalar Karşılıksız çekte taraf olup şikayetci oluyordu.
  5941 Sayılı yasa bunu asgariye indirdi.
  BU DURUMDA BANKALARIN SORUMLULUK ALMASI ÇOK BÜYÜK RİSK TİR.

  Yeni düzenleme ile Bankalar sorumluluk alacak.
  ÇÜNKÜ ARTIK GARANTİLİ ÇEK denilen çek tipi için yapılacak düzenleme ile hemde AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE şikayetci taraf olacaklar.
  Çek yasası içinde garantili çek ile ilgili olarak sadece yükümlülükler ve yaptırımlar olacakmış.
  Suçlama TCK ya ilave edilecek maddede bulunan suç tipine uygun olarak yapılacak.
  çek yasasında artık suç ve ceza ile ilgili hükümler olmayacak.

  Bu yasa çıktığı anda 5941 sayılı yasa MÜLGA olacak.
  DOLAYISIYLA KARŞILIKSIZ ÇEKLE İLGİLİ TÜM DOSYALAR, (İCRA DOSYALARI HARİÇ) HÜKÜMSÜZ KALACAK. MAHKÜMİYETLER BİTECEK.
  BU İŞLEM DENİLDİĞİ GİBİ ARALIK SONUNA YETİŞMEYEBİLİR. ÇOK ZOR. HENÜZ ÇITANIN SEVİYESİ HESAPLANMADI.
  ANCAK ŞUBAT SONUNA KADAR MUTLAKA OLACAK.
  ŞİMDİDEN GEÇMİŞ OLSUN.
  AİHM TAZMİNATINI ALMAYAN, SİCİLİNİ DÜZELTTİRMEYENE BEN ENAYİ DERİM.
  HÜKÜMETE BASKIMIZ SİCİLLER KONUSUNDA ARTIK.
  BU BÖYLE BİLİNE.
  KİMSE DAYATMA SUÇ TEORİSİ İLE BU ÜLKENİN TİCARET ERBABINI TİCARETTEN MEN EDEMEZ.
  SAYGILAR.
  BUNDAN BÖYLE (PRESLENMEDİĞİ MÜDDETCE) KARŞILIKSIZ ÇEK VE ÇEK KONULU YAZI VE YORUMLARIMI SADECE
  BU SİTEDE KARŞILIKSIZ ÇEK VE SORUNLARI SİTESİNDE DE GÖREBİLİRSİNİZ. DUYURULUR…
  BENCE SİCİLLER KONUSUNDAN SONRA BU MESELE BİTMİŞTİR.

 11. Av. Serkan Ağar ın Taslağı 2008 den beri var olan, HANDİKAP ATLAMA ÇITASI diyebileceğimiz bir taslak. Çıtayı yükseltmek ve aşağı indirmek TEPKİLERİN ETKİSİNE bağlı.
  Karşılıksız çek sorunun sürmesinde en etkin şey BANKALARIN SORUMLULUKTAN kaçmasıdır.
  ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ?

  Vadeli çek vazgeçilmez bir enstrüman bu sabit bir gerçek.
  Küresel Krizin Mimarı Bankalardır. Onların sorumsuzca( bir nevi teşviktir) pompaladıkları borçtur. Bu da gerçek.
  Daha büyük bir gerçek daha var ki artık piyasalar borç yükünü kaldıramıyor.
  BORÇLANMANIN DAHA GERÇEKCİ TEMİNATLARA GÖRE YAPILMASI, KREDİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DAHA AZ OLMASI ŞART.
  CARİ AÇIĞIN ARTMASI SÜRDÜĞÜ MÜDDETCE, İŞSİZLİĞE ÇARE OLACAK İSTİHDAMI ARTIRACAK ÜRETİME DESTEK VERİLMEDİĞİ MÜDDETCE;
  BORCUN BORÇLA KAPATILMASI TEK SEÇENEK. BU DA GERÇEK
  AVRUPADA BİR ÇOK ÜLKE VE TÜRKİYE’NİN ARTIK DIŞ BORÇ BULMASI ÇOK ZOR BU DA GERÇEK.
  BU TAKDİRDE BORÇLANMA İÇİN TEK SEÇENEK ORTAYA ÇIKIYOR.
  İÇ BORÇLANMA.
  BUNUN İÇİN;
  1- BANKALARDAKİ MEVDUATIN KUVVETLİ OLMASI GEREKİYOR.
  2-BU MEVDUATIN HÜKÜMET-DEVLET GİBİ GERÇEKCİ MÜŞTERİLERİ OLMASI GEREKİYOR.
  Bankalar Birliği Ve İş Bankası Eski Başkanı Özince yi istifaya zorlayan tedbirlerle başladı her şey.
  Kredi Kartı, Çek ve Ferdi Kredilerin düzenlenmesini isteyen taleple. Aksi halde polisiye tedbirlere başvuracaktı hükümet.

  ŞİMDİ BU POLİSİYE TEDBİRLER alınıyor.

  Bu sitede boyna reklamı yapılan “GARANTİLİ ÇEK” le alınacak bu tedbirler.

  3167 Sayılı yasa ile bankalar Karşılıksız çekte taraf olup şikayetci oluyordu.
  5941 Sayılı yasa bunu asgariye indirdi.
  BU DURUMDA BANKALARIN SORUMLULUK ALMASI ÇOK BÜYÜK RİSK TİR.

  Yeni düzenleme ile Bankalar sorumluluk alacak.
  ÇÜNKÜ ARTIK GARANTİLİ ÇEK denilen çek tipi için yapılacak düzenleme ile hemde AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE şikayetci taraf olacaklar.
  Çek yasası içinde garantili çek ile ilgili olarak sadece yükümlülükler ve yaptırımlar olacakmış.
  Suçlama TCK ya ilave edilecek maddede bulunan suç tipine uygun olarak yapılacak.
  çek yasasında artık suç ve ceza ile ilgili hükümler olmayacak.

  Bu yasa çıktığı anda 5941 sayılı yasa MÜLGA olacak.
  DOLAYISIYLA KARŞILIKSIZ ÇEKLE İLGİLİ TÜM DOSYALAR, (İCRA DOSYALARI HARİÇ) HÜKÜMSÜZ KALACAK. MAHKÜMİYETLER BİTECEK.
  BU İŞLEM DENİLDİĞİ GİBİ ARALIK SONUNA YETİŞMEYEBİLİR. ÇOK ZOR. HENÜZ ÇITANIN SEVİYESİ HESAPLANMADI.
  ANCAK ŞUBAT SONUNA KADAR MUTLAKA OLACAK.
  ŞİMDİDEN GEÇMİŞ OLSUN.
  AİHM TAZMİNATINI ALMAYAN, SİCİLİNİ DÜZELTTİRMEYENE BEN ENAYİ DERİM.
  HÜKÜMETE BASKIMIZ SİCİLLER KONUSUNDA ARTIK.
  BU BÖYLE BİLİNE.
  KİMSE DAYATMA SUÇ TEORİSİ İLE BU ÜLKENİN TİCARET ERBABINI TİCARETTEN MEN EDEMEZ.
  SAYGILAR.
  BUNDAN BÖYLE (PRESLENMEDİĞİ MÜDDETCE) KARŞILIKSIZ ÇEK VE ÇEK KONULU YAZI VE YORUMLARIMI SADECE
  https://karsiliksizcek.wordpress.com/ KARŞILIKSIZ ÇEK VE SORUNLARI SİTESİNDE DE GÖREBİLİRSİNİZ. DUYURULUR…
  BENCE SİCİLLER KONUSUNDAN SONRA BU MESELE BİTMİŞTİR.

 12. Yasa çıkınca eski dosyaların hiç birinin hükmü kalmayacakmış..
  Evet bu doğru.
  Ne 3167 NE DE 5941 E göre yargılama kalmayacak.
  Hapishaneler boşalacak…
  BU GERÇEK, UMUT DEĞİL.
  YA HAKSIZ YERE KAYBEDİLENLER.
  Çek Mağdurları AİHM önünde bunun hesabını soracak.
  KARA SİCİLLERİN, TİCARETTEN MEN CEZASININ,BANKALARIN MÜKERRER TAHSİLİNİN HESABI SORULACAK ELBET.
  Bu avukatlar var ya;
  İktidar Partisi Dahil Meclis onlarla dolu.
  Ekmekleri yeni yasa ile dahi kesilmeyecek.
  Evet Karşılıksız çek suç olmaktan çıkarılıyor
  Ama bu suçlama ÖZEL YASA ile olmayacak.
  AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE davası görülen, TCK Maddesi olan suçlama ile olacakmış.
  Bende diyordum bu avukatlar niye sus pus..

  • Özellikle son 50 yılın tüm TBMM milletvekili yapılarına bakarsanız, mesleği avukatlık olanların ne kadar çok olduğunu görürsünüz.

   550 milletvekilli bugünkü TBMM’nde tam 160 adet avukat kökenli milletvekili var; bakanlar arasında da var.

   2 sene önce 5941 görüşmesinde kendi partisinin getirdiği yasa önerisinde son dakika değişikliği ile KASIT konusunu yasa metninden çıkarttıran (niye yaptı, nasıl yaptı bilenler bilir, bir de Allah bilir) ve buna rağmen parti tarafından bir yaptırımla karşılaşmadığı gibi, ilk fırsatta bakan yapılarak taltif edilen Bay Suat Kılıç’ın mesleği nedir ? Bildiniz. Kendileri avukattır.

 13. AİHM ŞART.
  AİHM MÜRACAATLARI OLMASADA GÜRLEMESİ BİLE YETTİ YASA DÜZENLEMESİ İÇİN. YA YAĞSAYDIK NE OLURDU?
  *CEZAEVİNDEN BİR MAHKUMU BİLE ÇIKARTACAK YASA İYİDİR. (çıkacaklar)
  *KARŞILIKSIZ ÇEKE DOLAYLI-DOLAYSIZ SUÇ TANIMLANMASI KÖTÜDÜR. (karşılıksız çek=bankada karşılığı olmayan çek suç olmayacak artık. Dolaylı olarak suç tanımlaması “dolandırıcılık” olarak duracakmış.
  *DOLANDIRICILIK AYRI BİR SUÇTUR VE ÇEK YASASINDA TEKRAR TANIMLANMASINA GEREK YOKTUR.(aynen öyle olacakmış)
  VADELİ ÇEK= Vazgeçilmez bir enstrüman olarak işlevde kalması gerekiyormuş.
  Bu zaruretten dolayı çeke daha çok güvenirlilik kazandırmak da gerekiyormuş. Bu yüzden YARGILAMA EN KISA sürede ve GERÇEKCİ olmalıymış.
  SULH CEZA-ASLİYE CEZA-AĞIR CEZA-YARGITAY silsilesi yok artık.
  AĞIR CEZA-YARGITAY silsilesi olacakmış.
  Bir karşılıksız çekin ağır cezada yargılanması için suç tanımlamasının da bu ağırlıkta olması gerekir.
  Bu da olacakmış. Reklamı edilen GARANTİLİ ÇEK vasıtasıyla.
  GARANTİLİ ÇEK karşılıksız kalırsa işiniz bitti.
  Bu garantili çeke teminat verebilecek babayiğit va mı aranızda.
  İkinci soru: Devlet vatandaşına tuzak hazırlar mı?
  AİHM ŞART OĞLU ŞART BE…

 14. şu anda kesin olan bir kaç şey var.
  300.000 civarında eski dosya adliyelerde dolaşıyor.
  5941 geçişi nedeniyle bu dosyalar kısa yoldan bitmiyor.
  8.000 civarında kişi taahhütleri yapamadığı için cezaevine girdi.

  2003-2009-2011 bunların hepsinde aynı hükümet, aynı yetkililer var. bakışları değişmemiştir.

  Rahmi bey ‘in söylediği “daha ağır ceza, eski dosyaların hepsine af ” bana olabilir bir senaryo gibi geliyor.

  bir youmda yapamıyorum. söylediği gibi 1 hafta varsa, bekleriz görürüz. Kalamış’ta yerleri ayırırız 🙂

  • Siyasilerimizin, bürokratlarımızın en iyi yaptığı şey
   İDARE-İ MASLAHATTIR.

   Bir yasa çıkacak, bir yasal düzenleme yapılacak.

   Ama bu yeni düzenleme adalete, hukuka ve ülke gerçeklerine uygun olacak mı hala ?

   BİR TARAFTAN VADELİ ÇEKE İZİN VERİLİP,
   BİR TARAFTAN ÇEKTE VADE YOKTUR DENİLECEK Mİ HALA ?

   Zaten Türk Ceza Kanunu dolandırıcılar ve çeklerini ödemeyenler için yeterince geçerliyken,
   Zaten İcra ve İflas Kanunu çeklerini vadelerinde ödeyemeyenler için
   yeterince geçerliyken,

   Hukukun içinde kalarak daha ne yeni düzenleme yapılacak !??

   • yukarıdaki yazımda anlatmıştım. yıllardırda “bu blogda” benzer bir düşünceyi savunuyoruz.

    çek yasası, karşılıksız çeke ceza belirlenmesi üzerine kuruludur. Bu tamamen bir dünya bakışı farklılığından ileri gelmektedir.

    ben diğer taraftayım. borç nedeniyle hapisin insan haklarına aykırı olduğunu savunuyorum. Bu düzenleme, af vs mağduriyetleri gidermez. tazmin etmez.

    keşke yıllar önce, mağdurlar bölünmeseydi ve AIHM ‘de hakkını toplu olarak arayabilseydi.

  • gördüğümüz taslak metinler geçerse,
   -tüm dosyalar kapanır. beraat

   -dolandırıcılık ya da borç ispatına dayalı bir suç tanımlanır. bu 3167’e benzer bir suçtur.

   -son bir yıllık dosyalar için yeniden şikayet edilebilir.

   -3167 ‘nin içtihatlarında borç ispatı gibi görüşler vardı. Karşılıksız çek suçu bir tür dolandırıcılık olarak yorumlanıyordu.

   fazla sözede gerek yok aslında 🙂

   *CEZAEVİNDEN BİR MAHKUMU BİLE ÇIKARTACAK YASA İYİDİR.
   *KARŞILIKSIZ ÇEKE DOLAYLI-DOLAYSIZ SUÇ TANIMLANMASI KÖTÜDÜR.
   *DOLANDIRICILIK AYRI BİR SUÇTUR VE ÇEK YASASINDA TEKRAR TANIMLANMASINA GEREK YOKTUR.

   • Bu saatten sonra,
    herkes müracaat etmese bile;
    en azından
    hapis yatmış olanlar ya da
    halen hapiste olanlar
    AİHM müracaatlarını yapmalılar

    • 2009 yılında yayınladığımız emsal kararlar vardı. haksız hapislik kesin ihlal sayılıyor.

     AIHM bireysel olarak kullanıldığında, sadece tazmin sağlar.

     AIHM ‘e toplu olarak başvurulması ise bir eylemdir.

     • Ben bunu sürekli hatırlatıyorum.

      Özellikle son 2-3 ayda yorum bıraktığım, bu site dahil, tüm sitelerde ayni zaman diliminde yapılacak çok sayıda müracaatın YAPILABİLECEK EN ETKİLİ YASAL EYLEM OLDUĞUNU bağıra bağıra duyurmaktan dilimde tüy kalmadı.

      Maalesef çeşitli sebeplerle mevcut durumun sürmesini arzu edenlerin tamamı, ki keza maalesef bu sitede de yazanları var, benim bu çığlıklarıma

      – AİHM müracaatları çok geç neticeleniyor
      – Devletimiz çok fakir, yazıktır
      – AİHM’ne herkes müracaat edemez

      gibi bahanelerle adeta engel olmaya çalıştılar.

      Bir kısmı da bu konuyu önemser gibi yapıp, maalesef geçiştirdiler.

      APC/ÇEK MAĞDURLARI !
      BUNLARA KANMAYIN, İNANMAYIN !!!

      çığlıklarım bu site dahil pek çok sitenin arşivinde mevcut.

      ANCAK “ÇEK MAĞDURLARI” BİR ARAYA GELMEDİLER.
      GELMEK İSTEYENLER BİR ŞEKİLDE ENGELLENDİLER.

      Bakın hala vakit var; hala geç değil; hala toplanılıp bu müracaatlar yapılabilir. Ama hayır, olmuyor. “Yasa çıkıyor, kurtulduk” söylemleriyle insanlar kandırılmaya devam ediliyorlar.

      İnsanları doğru yola yönlendirmekte başarısız olduğumuzu kesin, bunun da en önemli sebebi YALAN SÖYLEMİYOR OLUŞUMUZ.

      Çok hazin.

    • Ben yasa tamamen bizim lehimizede ciksa AIHM ne basvuru yapacagim nedenmi,bizler perisan olmadan once yetkililerin akli nerdeydi,benim ailem parcalandi,yurtdisindayim,oglumu bir yildir gormuyorum,serefim 2 paralik oldu,evime isyerime gelen hacizlerin sayisini bilmiyorum,borcumun 3 kati alacagim varken yetkililerin basiretsizlikleri yuzunden 3 kurusa muhtacim,yurdum yuvam kayboldu
     Simdi magdurlara soruyorum,bize yapilanlari ne cabuk unuttuk,ne kolay affettik yetkilileri,ben affetmem,affedemem,
     uyduruk bir yasa cikacak diye nerdeyse eletek opecegiz,yahu bu adamlar gecen yil bizi kapilarindan kovuyorlar,siz odeyemeyen degil,odemeyensiniz diyorlardi,ne cabuk unuttuk,ben unutmadim,unutamam
     sirf oglumun gozundeki bir damla yas icin ben AIHM ne giderim,gidecegimda Allahin izniyle
     Yalniz daha oncede belirttim cok uzaklardayim,ulasmaz endisesindeyim,hemen gondermem lazim,onlarca dosyam var ama yalniz dosyalarimdan birkacini ogrendim,3 u yargilaniyor,biri yargitayda,digerlerini sorusturuyorum en azindan su anda yargitayda olan icin basvuru yapabilirmiyim desteginizi bekliyorum

     • Sayın Misafir,

      Daha önce defalarca açıkladım; burada detaylarını tekrarlamayacağım. Ama şunu söyleyeyim:

      – Hapis yatmış, çıkmış
      – Halen hapiste olan
      – Hapise girmek üzere bavulunu hazırlamakta olan
      – Hapise girmemek için yurtiçinde kaçak olan
      – Hapise girmemek için yurtdışına çıkmış olan
      – Adli para cezasını ödemiş olan
      – Dosyaları halen Yargıtay’da olan
      – Dosyalarının bir kısmı Yargıtay’da olan

      İSTİSNASIZ HERKES
      ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDIĞI (KESİNLEŞMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN) HER BİR DOSYA İÇİN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE AİHM’NE MÜRACAAT HAKKINA SAHİPTİR.

      BU ARKADAŞLARIMIZIN TAMAMI EN GEÇ
      05 OCAK 2012 TARİHİNE KADAR MÜRACAATLARINI
      STRASBOURG-FRANSA’YA ULAŞTIRMIŞ OLMALIDIR.
      (BUNUN İÇİN MÜRACAATINIZI EN GEÇ 20 ARALIK 2011 TARİHİ CİVARINDA POSTAYA VERMİŞ OLMAK LAZIM)

      (Bu tarihten sonra elbet müracaat yapmak mümkün olacak; ama bu durumda herkesin özel dosyası ve tarihlerine göre ayrı bir değerlendirme gerekli-bazı dosyalar için müracaat hakkınızı kaybedecek olabilirsiniz !)

      Gereken çok detaylı bilgi bu sitede var. Dilerseniz bana e-posta adresinizi verin, size bu bilgileri topluca uollayabilirim.

      Kolay gelsin.

 15. “GELİN TANIŞ OLALIM İŞİ KOLAY KILALIM” YUNUS EMRE BU LAFI NİYE SÖYLEMİŞ?
  VAHŞİ KAPİTALİZMİN YOLSUZLUK EKONOMİSİ KURALSIZLIK KURALLARI NI VE BU SİYASETİ YAPAN SİYASİLERİNİ TANIMADIKCA, SİSTEMİN HİÇ BİR SORUNUNA ÇÖZÜM BULAMAZSINIZ.
  Meşgul olmak yetmez. Karıncalar da meşguldur.
  Asıl soru, neyle meşgul olduğunuzdur.

 16. Konu maallesef anlaşılmamış.
  Adalet Bakanlığının gayesi tutukluluk süresini kısaltmak değil,
  GAYE YARGILAMAYI ÇABUKLAŞTIRMAK, YANİ KISALTMAK.
  Mesela 5941 sayılı yasa ile birlikte yargılama uzadı. Alacaklı bu yargılamanın sonucunu beklemeye başladı. 5941 sayılı yasadan önce yerel mahkemeler şıp diye kararı basıyordu. Fakaaaaat yargıtayda tıkanıklık söz konusu oluyordu.
  DEMEM O Kİ; ŞİMDİ HÜKÜMET GİZLİ AF YASASINDAN CAYIYOR.
  YARGILAMA SÜRECİNİ YA ORTADAN KALDIRACAKLAR, YA DA YARGISIZ İNFAZ YAPACAKLAR.
  GÖRECEĞİZ AB-I HAYAT AKTIĞIN EJDERHADAN…MÜMKÜNSE

 17. ADALET Bakanı Sadullah Ergin, tutukluluk sürelerinin kısaltılması taleplerine, “Asker polis katili de, çocuk tacizcisi, tecavüzcü de yararlanıp çıkar” diyerek karşı çıktı.

  Ergin, Meclis’te önceki akşam bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü oranlarına ilişkin olarak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin baz aldığı kritere bakarsanız orada ilk derece mahkemesi kararını verdiği anda artık tutukluluk söz konusu değil, hükümlü safına geçiyor ve bu kritere göre de şu anda Türkiye’de cezaevinde bulunanların yüzde 70’i hükümlü, yüzde 30’u tutuklu sıfatındadır” bilgisini verdi.

  İstenmeyen sonuçlar

  Ergin, “Bu gelişme pozitiftir, hükümlülerin oranı artarken tutukluların oranı düşmektedir. Ancak bu elimizde bulunan tutuklu ve hükümlülerin problemi yok anlamına gelmiyor. Uzun yargılamalar devam ettiği sürece bu uzun tutukluluk sorunu da bizimle beraber yürüyecektir” dedi. Ergin, tutukluluk sürelerinin kısaltılması taleplerine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

  “Sürelerle oynayarak uzun tutukluluk sorununu çözmeye kalkarsak arzu etmediğimiz sorunlarla karşılaşacağız maalesef. Şimdi, CHP’li milletvekilli arkadaşlarımızın verdiği teklife geliyorum. O teklif gerçekten yargılamaları kısalttığımız zaman dilimi içerisinde karşılanabilecek bir tekliftir ama bugünkü şartlarda varsayın ki o teklifi getirdik burada yasalaştırdık, bu teklifin yasalaşmasıyla beraber 2 bin 427 tutuklu tahliye olma durumuyla karşı karşıyadır. Bu 2 bin 427 kişi içerisinde terör örgütüne üye olanlar, terör suçu işleyenler, asker, polis öldürenler, çocuklara karşı cinsel tacizde bulunanlar, tecavüzde bulunanlar, her türlü, toplumu irite edecek sanıklar da var. “

 18. komunistin iyisi darda çıkar cicisi

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s