Çek Yasası Meşru Değildir ! Susmuyoruz …


Vatandaş olmaktan kaynaklanan haklarımızı kullanmalıyız.
Çek yasası meşru değildir.

Adalet Bakanı açıkladı:”borç alacak ilişkisi içinde devletin işi yoktur”
Adalet bakanı açıkladı:”çek yasası Anayasamıza ve Aihs 4 e aykırıdır”
Adalet bakanı açıkladı:”adli para cezası devletin kasasına gidiyor, alacaklı ile bir ilişkisi yok”

Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısında Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen Çek Yasası görüşüldü. Bu konuda bazı MYK üyeleri, “Yasayla karşılıksız çek verenler hapisten kurtarılıyor, ancak karşı tarafın mağduriyetiyle ilgili ciddi şikâyetler geliyor. Bu konu da göz önünde bulundurulmalı” önerisinde bulundu.

AK Parti MYK sının bazı üyelerinin “karşı tarafın mağduriyetiyle ilgili ciddi şikâyetler geliyor. Bu konu da göz önünde bulundurulmalı” önerisi sonrasında çek yasası Meclis Genel Kurulundan tekrar görüşülmek için geri çekildi.

Son 24 saatte yaşanan bu gelişmeler bir konuyu çok açık bir biçimde ortaya koymuştur: çek yasası meşruiyetini kaybetmiştir.
Ülkenin Adalet Bakanının ağzından haksız bir yasa olduğu ilan edilen bir yasanın, tekrar düzenleme gerekçesiyle geri çekilmesi, bu yasadan dolayı halen cezaevinde bulunan insanların, açık bir ihlalle karşı karşıya olduklarının göstergesidir.
İhlal doğrudan insan olmaktan kaynaklanan haklarımıza yöneliktir.

Vatandaş olarak, en temel haklarımıza yönelik bu açık saldırı karşısında, evrensel bir hak olan direnme hakkımızı kullanmalıyız.
Direnme noktamız, hukuksuzluğa karşısı hukukun üstünlüğünün savunulmasıdır.
Cezaevinde yatan ve hukuksuzluğu fiilen yaşayan insanlarımız acilen direnme haklarını kullanmalıdırlar.
Cezaevinde olmayanlarımız, tüm duyarlı kamu oyu ile birlikte hukuksuzluğa karşı çıkmalıyız ve hukuksuzluğu teşhir edecek yollar bulmalıyız.
Ahim başvurularına devam etmeliyiz.

İnsan haklarıyla insandır
İnsan hakları hemen şimdi

Reklamlar

10 responses to “Çek Yasası Meşru Değildir ! Susmuyoruz …

 1. 2003 yılında mahsül karsılıgı aldıgım 113 milyar liralık cekler karsılıksız cıktı dokuzununcu senesinde yani simdi dosya kapatıldı son 3 sene temyizde bekledi Zaman asımına ugradı emeginemi üzülürsün, 113 milyara mı, mahkeme masrafları ve avukatına ödedigin paralara mı? . Çeki veren kişi hapse girme asamasına bile gelmedi. Servetine servet kattı. Yargıtayda biriken dosyalardan zaman asımıyla ve yeni cıkacak hapis cezası kalkmıs kanunlar la mı kurtulunacak! Eger bu kanunlar cıkarsa fırsatcılar, kan emiciler, dolandırıcıların önü acılmayacak mı?

 2. BURHAN İŞCAN

  YİNE EZBERCİLER, YİNE SABİT FİKİR, YİNE PEŞİN HÜKÜM VE BUNLARDAN OLUŞMUŞ HEZEYAN:
  Hukuki Haber Net adlı bir site var. Çoğu İstanbul Barosu Avukatlarından Yazarların olduğu bir site. Av. Ramazan Kerpeten efendi çıkmış; hasan kırcalı efendi gibi hezeyanlarını bir bir sıralamış.
  “Türklere özgü olan vadeli çek kavramında, en güvenli teminatlardan olan bu ödeme aracının bağlayıcılığını arttırmak için, çeklerin zamanında ödenmemesi, karşılıksız kalması hallerinde hapis cezaları öngörüldü. Yani karşılıksız çek keşide edenlerin dolandırıcılık suçunu işlemiş olacakları hüküm altına alınmıştı.
  Borçlu mağdur olmasın ama alacaklı da ortada kalmasın!” diye yazı döşenmiş sitede.
  BUNU SÖYLEMEK YA CAHİLLİKTİR, YA MUGALATA=KANDIRMACA YAPMAKTIR.
  Çek Mağdurluğunun sebebi, DOLANDIRICILIK SUÇU DOLAYISIYLA YARGILANMAK değil; kendinin de belirttiği gibi eylemin cezasız kalmaması için Çek Yasası içine konmuş, dayatma suç teorisi ile üretilmiş şekli suç tipi ile yargısız infazdır.
  Eğer çek mağdurları, DOLANDIRICILIK SUÇU ile yargılansalardı;
  1-TCK nın sanık lehine olan 1.maddeden 75. maddeye kadar hükümlerinden yararlanacaklardı. Bu da onları mağdur etmeyecekti.
  2-Bir kimseye DOLANDIRICI demek o kadar basit değil. Sırf Çek Karşılıksız kaldı diye bir insana dolandırıcı denilemez.
  3-Yargısız İnfazla, CEBRİ İCRA takibi yapmaktan başka bir becerisi olmayan, yargılama karşısında hukuk bilgisi ve becerisi yetersiz kalan avukatlar güruhunun yanlışın sürmesinden nemalanmak gayesi ile hezeyanda bulunması normaldir. Tek bilgi ve becerileri boşa çıkıyor, aç kalacaklar çünkü.
  Bu avukat efendi belli ki tasarının gerekcesini okuyup algılayamamış. Hala Anayasa Mahkemesinin çek yasasını niçin iptal etmediğini de algılayamamış.
  Çünkü;
  Ne Ticaret Yasasını, Ne Ceza Yasasını, ne de Bağlayıcı Hukuku bilmiyor.
  Bilmediği bir şey daha var; “ekonomi batarsa hepimiz batarız” inancında, Aristoles’in Meşhur Eşek Arıları-Yargıçlar tiplemesindeki gibi yargıçlarımızın olduğu. Yani bağımsız yargımızın olmadığını bilmediği ortada.
  Kendi aç kalmasın da; adalet olsun olmasın, kurunun yanında yaş yansın yanmasın adamın umrunda değil.
  ÜLKE GERÇEKLERİNE FRANSIZ KALANLAR BİLMELİDİR Kİ,
  BU ÜLKEDE DEVLETE KARŞI ÇIKAN EN BETER TERÖR ÖRGÜTLERİ;
  Ne PKK dır, Ne Ergenekon dur, Ne de DERİN DEVLET
  BU ÜLKE TOPLUMUNUN KANINI EMEN, YAŞAM ŞANSI BIRAKMAYAN İKİ TANE TERÖR ÖRGÜTÜ VARDIR
  BANKALAR ve BAROLAR.
  Adalet Mülkün Temelidir. Bu temel olmazsa ortada bu iki örgütte kalmaz.
  Keşke bilincinde olsalardı.
  ÇÖZÜM ÜRETEMEYENLER, SORUNU BİLMİYOR DEMEKTİR. YARGISIZ İNFAZ ÇÖZÜM DEĞİLDİR.

 3. BURHAN İŞCAN

  ÇEK MAĞDURLARI DEVLETE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇUN, SUÇUN FAİLLERİNİN DE MAĞDURUDUR.

  NİÇİN ÇEK YASA TASARISI ŞUBAT AYINDA YASALAŞACAK DİYE İDDİA ETMİŞTİM.
  6111 SAYILI KANUNLA BANKALARA YÜKLENEN YÜKÜMLÜLÜK NEYDİ, NE OLDU?

  6111 SAYILI KANUN NEDİR?
  25/02/2011 TARİHLİ VE 27857 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 6111 SAYILI” BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”

  KANUNUN ÇIKIŞ VE RESMİ GAZETEDE YAYINLANIŞ TERİHİNE BAKARSANIZ.
  “GEÇİCİ MADDE 28- Risk Merkezinin çalışma usul ve esasları bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ek 1 inci maddenin beşinci ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen usul çerçevesinde Türkiye Bankalar Birliğince belirlenir.” YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYULMADIĞI GÖRÜLÜR.
  DAHA ÖNCE DE ÇIKARILAN YASALARA UYULMADIĞI GÖZ ÖNÜNE ALININCA;
  BANKALARIN BU EYLEMİ TERÖR EYLEMİ DEĞİLMİDİR?
  BU EYLEM ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ EYLEMİ DEĞİL Mİ?
  KARAR SİZİN. BAKIN GÖRÜN

  26.02.2012 TARİHİNDE MECLİS GENEL KURULUNDA ÇEK YASASI TARTIŞILIRKEN HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ NE DEDİ?
  RİSK MERKEZİNİN OLUŞUMU İÇİN 2009 DAN BERİ ADİL YASA ÇIKARAMADIK DEMEDİLER Mİ?
  Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine devam edilen, ”Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na ilişkin, ”Bu düzenlemeler hem çek keşide edeni hem alanı koruyacak, çeke de kıymet kazandıracak” dedi.
  Bozdağ, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtladı.
  Çeklere ilişkin tasarının, milletvekillerinin iddia ettiği gibi 10 gündür değil uzunca bir zamandır ülkenin gündeminde olduğunu anlatan Bozdağ, ”2001’de Anayasa’da yapılan değişiklikten sonra Çek Kanunu ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu konu çok detaylı tartışıldı. En son hapis cezasının kaldırılması konusunda tüm gruplar hem fikirdi. Yani 2 günde gündeme gelmiş bir konu değil. Paydaşların ortaklaştığı bir çalışma konusunda ortaya çıktı” diye konuştu.
  Bozdağ, tasarıya ilişkin belirtildiği gibi çok sayıda önerge bulunmadığını da ifade etti.
  Çekin para hükmümde olduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:
  ”Görüldüğünde ödenmesi gerekir. Çek alan kişiler de gözüne, kaşına bakarak çek almıyor. Ödemelerde sıkıntı olduğu zaman çek alan kişi de mağdur oluyor. Merkez BANKASINDA SİSTEM VAR, ORADAN İSTİFADE EDEBİLİYORLAR. SANTRALİZASYON MERKEZ KURULACAK, VATANDAŞLAR, KENDİSİNE ÇEK VEREN KİŞİ İLE ORADAN DETAYLI BİLGİ ALABİLECEKLER. Çekin karşılıksız olması halinde ödenecek miktarın 1000 TL’ye çıkarılması önemli bir adım.

  ÖYLEYSE ÇEK MAĞDURLARI BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MAĞDURUDURLAR. BU DÜN ALENEN İLAN EDİLDİ…..

  ÇEK MAĞDURLARINA DÜŞEN GÖREV; SUÇ İHBARI YAPMAKTIR..

  MADDE 149- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

  “Risk Merkezi

  EK MADDE 1- Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi kurulmuştur.

  Kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşlar, Risk Merkezine üye olmak zorundadır. Üye kuruluşlar, Risk Merkezince istenilen, müşterileri ile ilgili her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdür. Risk Merkezi, bu yükümlülüğe uymayanlara bilgi akışını durdurmaya yetkilidir.

  Risk Merkezi, Kurumun ve Merkez Bankasının personeli arasından belirleyeceği birer üye dâhil olmak üzere dokuz üyeden oluşan bir yönetim tarafından idare edilir. Risk Merkezi yönetimini oluşturan üyeler üç yıllık dönem için görev yapmak üzere seçilir.

  Risk Merkezi yönetimi, Risk Merkezinin kuruluş amaçları doğrultusunda özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından bilgi talep etmeye ve bunlarla Kurulun uygun görüşüne istinaden bilgi alış-verişine yönelik sözleşmeler imzalamaya yetkilidir. Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları Risk Merkezi yönetimi tarafından talep edilen bilgileri vermekle yükümlüdürler. Kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin onay vermesi koşuluyla, Risk Merkezi ile bilgi alış-verişi sözleşmesi imzalayan özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarına verilecek, müşterilerin bu kuruluşlar nezdindeki risk bilgileri Kanunun 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir.

  Risk Merkezinin kuruluşuna, faaliyetine ve çalışmasına, Risk Merkezi yönetiminin oluşumuna, toplanmasına ve karar almasına, Risk Merkezine verilen bilgilerin kapsam, biçim ve içeriğine ve bunların paylaşılmasına, paylaşılacak bilgilerin kapsam ve içeriğine, ücretlendirilmesine ve üyelerce ödenecek aidatların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Kurul tarafından belirlenen finansal kuruluşların üye oldukları meslek örgütlerinin görüşü ile Kurulun ve Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliğince belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

  Süresinde üyeler tarafından ödenmeyen aidatlar ve komisyonlar Türkiye Bankalar Birliğince kanuni yollara başvurularak tahsil edilir.

  Kurum, gerektiğinde Risk Merkezini denetler, denetime ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

  Risk Merkezi, topladığı her türlü bilgiyi, Kurum ve Merkez Bankasına istenen biçim ve sürede vermekle yükümlüdür. Ayrıca, gerçek ya da tüzel kişilerin gerekçesini belirterek risk bilgilerinin kendilerine verilmesi için yazılı talepte bulunmaları ya da kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşlar dışındaki bir özel hukuk tüzel kişisine bu nitelikteki bilgilerin verilmesi için onay verdiklerinin ispat edilmesi halinde bahse konu bilgiler de talepte bulunan tarafça karşılanacak belli bir ücret karşılığında verilir.

  Risk Merkezinin bütün işlem ve kayıtları gizlidir. Sır sahibinin bilgilerinin açıklanması konusunda açık rızasının bulunması durumunda belirlediği kişiye risk bilgileri verilir. Kişinin rızasına dayanan bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurulun ve Merkez Bankasının uygun görüşü, Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin ve Kurulun belirleyeceği kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliğince belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

  Risk Merkezi nezdinde bulunan sır niteliğindeki bilgileri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkalarına açıklayanlar, hukuka aykırı olarak kendisi ya da başkası yararına kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele geçirenler hakkında 159 uncu madde hükümleri uygulanır. Bu fıkrada tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında Türk Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

  Risk Merkezi, nezdindeki her türlü bilgi alış-verişini 73 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca en az beş banka tarafından kurulmuş şirketler aracılığı ile ve bu şirketlerle yapılacak sözleşmeler çerçevesinde de gerçekleştirebilir.”

  MADDE 150- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 28- Risk Merkezinin çalışma usul ve esasları bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ek 1 inci maddenin beşinci ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen usul çerçevesinde Türkiye Bankalar Birliğince belirlenir.

  Bu Kanuna göre kurulan Risk Merkezi faaliyete geçinceye kadar, Merkez Bankası bünyesinde bulunan Risk Merkezi, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun yürürlükten kaldırılan 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca faaliyetlerini yürütür.

  Merkez Bankası nezdindeki Risk Merkezi bilgileri, bu Kanuna göre kurulan Risk Merkezine aktarılır.

 4. SAYIN SİTE YÖNETİMİ,

  LÜTFEN MESAJIMI İYİCE OKUYUN VE LÜTFEN YAYINLAYIN.

  ÇOK ÖNEMLİDİR.

  DOLANDIRICI DEĞİLİZ AMA DOLANDIRICILIKTAN HAKKIMIZDA DAVA AÇILIRSA, YİNE YILLARCA MAHKEMELERE, DURUŞMALARA GİDECEĞİZ, AVUKATLARA TONLA PARA VERECEĞİZ.

  LÜTFEN OKUYUN VE YAYINLAYIN:

  .
  SIKAYET SURESININ 6 AYDAN 3 YILA CIKMASI BASIMIZI AGRITABILIR.

  TAMAM CEZA KANUNLARI GERIYE YURUMUYOR, ORASINI ANLADIK.

  AMA KANUNLARDA DOLANDIRICILIK SUCU GECEN SENE DE VARDI, 1985 TE DE VARDI.

  DOLAYISIYLA SIKAYET SURESI 3 YILA UZATILIRSA VE GECMISE YURUYECEK SEKILDE UZATILIRSA, 2009 BASINDAN ITIBAREN CEKI KARSILIKSIZ CIKMIS HERKESE DOLANDIRICILIK DAVASI ACILABILIR. BUNA KIMSE ENGEL OLAMAZ.

  3 YIL ISI BIR TUZAKTIR …………………………….!!!!!!!!!!!!!!

 5. çek mağdurları susmayacak

 6. HİÇ BİR ESNAF ÇEKİNİ ÖDEMEMEK İSTEMEZ SIKINTIYA DÜŞTÜĞÜ İÇİN ÖDEYEMEMİŞTİR. KİM MALI MÜLKÜ VARKEN CEZAEVİNDE YATMAK İSTER . ÇOCUKLARINDAN SEVDİKLERİNDEN AYRI KALMAK İSTER. ADAM ZATEN BİTMİŞ HİÇBİRŞEYİ KALMAMIŞ BİR DE ALIN ONU CEZAEVİNE ATIN VARMI BÖYLE BİR ADALET

 7. eee meşru müdafa içerde 2 seneye yakın yatan insanlar ne olacak o kadar kolaymı bu iş işte şimdi başlayacak mücadele herkesin o iki senesinin bedeli sorgulanacak hukuk yoluyla.yok öyle yasa falan utanmaz hele bunlar hiç utanmaz ancak kafalarına vuracan.

 8. BURHAN İŞCAN

  MECLİS GENEL KURULUNDA ÇEK YASASI YENİ DÜZENLEMESİ BU GÜN TARTIŞILMAYA BAŞLANACAK. ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA CUMA AKŞAMI HAPİSTE OLAN ÇEK MAĞDURLARI ÖZGÜR OLACAK……

  Bakan Ergin, Çek Kanunu Tasarısı’nı anlattı

  Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yeni Çek Kanunu ile borçlunun, devlete para cezası ödemek zorunda olmayacağından, alacaklının alacağına kavuşması ihtimali artacağını söyledi.

  İŞTE SORULARA CEVAPLAR:
  Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yeni Çek Kanunu ile ilgili detayları AK Parti TBMM Grubunda basına kapalı yapılan toplantıda paylaştı.

  Çek Kanunu Tasarısı ile ilgili verdiği bilgi, milletvekillerinin elektronik posta adreslerine de gönderildi. Buna göre Ergin, toplantıda ilk olarak mevcut düzenleme ve yeni getirilen tasarı ile ilgili bilgiler verdi.

  1-NİÇİN ŞUBAT AYI DİYE ISRARLA SÖYLEDİM..
  Türkiye Bankalar Birliği nezdinde Risk Merkezi kurulduğunu anımsatan Ergin, 2009 değişikliği sırasında adli yaptırımın kaldırılmamasının nedeninin Risk Merkezinin kurulmamasından kaynaklandığını söyledi.
  ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN TASARIDA RİSK MERKEZİ MERKEZ BANKASI TARAFINDA GÖRÜLMEKTE

  2-NİÇİN HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKASIYLA ALAKASI ÇOK DEMİŞTİM?
  Bankaların sorumluluk miktarının arttırılması önerisine bankaların; kendilerinin her bir çek yaprağı için sorumlu tutulacakları miktar kadar çek hesabı açmak isteyen kişiden teminat isteyeceklerini, dolayısıyla bu anlamda kendilerinin bir kaybı olmayacağını ve bunun yanında çek hesabı açma ve çek defteri verme yönünden çok istekli davranmayacaklarını ilettiklerini aktaran Ergin, Dolayısıyla bu yönde atılacak adımlar, piyasadaki çek miktarını ve çek kullanımını etkileyecektir dedi.

  Ergin, Adalet Komisyonunda yapılan değişiklikle sorumluluk miktarının bin TL’ye yükseltildiğini anımsattı.

  Borçlunun, devlete para cezası ödemek zorunda olmayacağından, alacaklının alacağına kavuşması ihtimali artacağını belirten Ergin, ”Yaptırımların orantılı olması” ve ”ceza hukukunun son çare olması” ilkelerine uyum sağlanacağını söyledi.

  Karşılıksız çek keşide etme suçunun uygulamada şekli bir suç olarak görülmesi ve bu suçun esasen kasten işlenebilecek bir suç olmasına rağmen kişinin kastının aranmamasından kaynaklanan olumsuzlukları giderileceğini dile getiren Ergin, şunları kaydetti:

  Mevcut Kanuna göre verilen adli para cezalarının ödenememesi durumunda, cezanın infaz aşamasında hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin eleştiriler karşılanmış olacaktır. Uyuşmazlık konusu ceza adalet sistemi dışına çıkarılmış olacağından, karşılıksız çek keşide etme eyleminin mahkemelere ve Yargıtay’a getirdiği iş yükü ortadan kalkacaktır (Yıllık yaklaşık 500.000 dosya). Savcıların da iş yükü, bu işlere ayırdıkları zaman dilimi yönünden önemli oranda azalacaktır.

  -Destekleyenler-
  Ergin, AK Parti milletvekillerine, CHP milletvekilleri Sinan Aygün ve Ali Rıza Öztürk’ün adli yaptırımın kalkması yönünde kanun teklifi verdiklerini, CHP’nin, Adalet Komisyonundaki görüşmelerde adli yaptırımın kalkmasına muhalefette bulunmadığını, MHP’nin ”alacaklıların haklarının korunması ”yönünde düzenleme talebinde bulunduğunu ancak tasarıya muhalefet şerhi yazmadığını ifade etti.

  Ergin, TOBB’un ”Risk Merkezinin hayata geçmesi şartıyla” tasarıyı uygun bulduğunu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’in de adli yaptırımın kaldırılması gerektiğini açıkladıklarını aktardı.

 9. Meşru müdafa

  Sevgili kardeşlerim sonunda nihayete varacak bu iş azmettirici sabrettiniz biraz daha sıkın dışınızı dürüst esnafı bu hallere düşüren yasalar utansın

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s