Yeni Çek Kanunu Son Dakika “Alacaklı Cephesi, doğrular ve yanlışlar”


Çek Yasasında “alacaklı cephesi” ve doğrular, yanlışlar.

Çek yasasına karşı mücadelenin sonuna yaklaştık.
“Alacaklılar cephesi” yasanın çıkmasını engellemek için sesini yükseltmeye çalışıyor.
Bazı Barolar, Esnaf Odaları, basın kuruluşları, Faktoring şirketleri ve hatta bazı Milletvekilleri alacaklılar adına “kaygılı !!!” olduklarını açıklıyorlar.
Kaygılı olanların “alacaklı cephesinde” yer aldıklarına ilişkin inançları tam olabilir.
Bence “alacaklı cephesinde” olduklarına ilişkin düşüncelerinde yanılıyorlar.
Tespitleri hatalı, kaygıları yersiz.

Çek yasasınından kaynaklı borçlarda tek bir alacaklı vardır: Adli Para Cezasını tahsil edecek olan Maliye Bakanlığı.
Çünkü Adli Para Cezası Mahkemeler tarafından -karşılıksız çek miktarı kadar- belirlenir ve Maliye veznesine yatırılması ile birlikte -veya ödenemezse günlüğü 100 tl den hapsedilerek- son bulur.
Kendilerini “alacaklı cephesinde” sanıp gereksiz yere “kaygı” duyanların çekte Adli Para Cezasının kalkması nedeniyle boşuna üzülmemelerini öneriyorum.
Kaygıları yersiz.

“Alacaklı cephesi” gereksiz yere kaygılanırken “borçlu cephesi” de benzer kaygıları taşır.
Adli Para Cezasının alacaklısını, borçlu olduğu kişi zanneder. Yemin Billah ederek, ceza kalkarsa borcunu ödeyeceğine alacaklısını ikna etmeye çalışır.
Borçlunun yakarışları Maliye Bakanlığı veznesinin ilgi alanı dışındadır.
Yakarışlar yersizdir.

Yersiz olmayan tek gerçek vardır, ödenmeyen Adli Para Cezası –günlüğü 100 tl den- hapis cezasına döner.
Diğer bir gerçek AİHS 4 “Hiç kimse, yalnızca akdi ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.”
Daha da önemlisi “Kişinin islendiği tarihte suç oluşturmayan bir eylemi nedeniyle mahkum olması başka bir ifadeyle geçmişe etkili olarak ihdas edilen ve ceza içeren bir normun
uygulanması da, 7.maddenin ihlali anlamına gelir. “Ceza kanunlarının geçmişe
yürümezliği” olarak adlandırılan bu kural, yalnızca maddi ceza kanunları
bakımından geçerlidir.”
Yani 3167 sayılı çek kanunundan dolayı hala cezaevinde olan insanların durumu -3167 sayılı yasanın 30/12/2008 tarihi itibarı ile yok hükmünde olması ve yasasız mahkumiyetlerin devam etmesi- AHİS 7 ye açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

“Alacaklı cephesi” tüm bunlar beni ilgilendirmez, ben alacağımı bilirim diyebilir.
Yukarıda açıkladık burada konunun ilgilisi Maliye veznesidir, konu zaten “alacaklı cephesini” ilgilendirmiyor.
Kısaca konu Maliye veznesi ile AHİM arasındadır. Yeni yasa gerekçesinde, yargının hızlanması ve dolayısı ile AHİM vurgusu yapılması tesadüf değildir.
Lütfen kimse kendini Maliye veznesi yerine koymasın.
Maliye veznesi kimden ne alacağını, kime ne vereceğini bilir.
Geri kalanı yersizdir.

Reklamlar

34 responses to “Yeni Çek Kanunu Son Dakika “Alacaklı Cephesi, doğrular ve yanlışlar”

 1. Bence bu konuda en güzel cümleyi; (siyasetçiliğini hiç sevmesem de) hukukçuluğunu herkesin beğendiği ve takdir ettiği, ciddi, bilgili, araştırmacı, kafası çalışr, kendini yenileyen, ve nice hukuk akademisyenini cebinden çıkaracak kapasiteye sahip olan; bu özellikleri sayesinde serbest avukatlık yaptığı süreçte son derece başarılı olmuş olan Bay Ahmet İyimaya söylemiş. Nerede mi ? Bizleri kurtaran kanunun TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Komisyonu adına 26.01.2012 tarihinde takdimini yaparken:

  ” ….. bizim Anayasa’mızın 38′inci maddesi kapsamında, özel borç ilişkilerinden kaynaklanan edimlerin yerine getirilmemesine hapis yaptırımını öngörmemiz mümkün değildir. Şu ana kadar yaşanan, bir hukuk ihlalidir, bir Anayasa ihlalidir ve CİDDİ HUKUKÇULAR, RAHAT RAHAT BI KONUDA ÖN AÇICI MEKANİZMALARI DAVA KAZANMA YOLUYLA GELİŞTİREBİLİRLERDİ ….. ”

  Evet. Gerisi laf-u güzaftır.

  Kişiler kendisine hukukçu desinler ya da demesinler; hiç önemli değil. Gerçek hukukçunun, ciddi hukukçunun memleketimizde yaşanan haksızlık ve hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında takınmış olması gereken tavır tekti ve bu sebeple hala eski teraneleri tekrarlamakta olanları bu gerçek ve ciddi hukukçular arasına tabii ki dahil etmiyoruz.

  • Daha fazla istismar edilmek istemiyoruz … !

   Kısmen tutanaklardan okuyarak, kısmen de (dünkü görüşmeleri) seyredip takip ederek bizleri kurtaran çek tasarısı görüşmelerinin tamamına vakıf olduğumu sanıyorum. Çok sevindiğim bir şey var:

   Sigortalı çek sisteminin çok saçma ve pratikte uygulanamaz bir sistem olduğu; böyle bir sistem uygulanmaya kalkılırsa bu sigortanın fonunun bizzat devlet tarafından karşılanması gerektiği ve bunun yapılamayacağı bizzat yetkili ve nispeten akıllı kişiler tarafından açıklandı. Bu talebi, “laf ola beri gele” ya da seçmenlere hoş görünme maksadıyla dile getiren milletvekillerinin ne kadar komik ve boş konuşmalar yaptığına herkes şahit olmuş oldu.

   Bankalar para kazansın diye, vatandaşın sırtından edinilecek ek harçlarla, vergilerle sigorta fonu kurulamaz ! Bunu önerenler gerçekte sadece bankalar ve onların maşalarıdır.

   Bankalar bizden uzak dursunlar. Maşaları da…

 2. 26 YILLIK HEZYAN SON BULDU !
  Sevgili çek mağdurları her şeyden önce özgürlük savaşınızda kazandığınız mücadeleyi kutlarım ;(26) yıldır bir şekilde devam eden çek kanununda Hapis cezası zaman içersinde intihar eden toplu aileler iş adam cezaevine düşen aile babaları ve annelerini ve bu insanların yakınlarını yasa boğdu sizler kurtuldunuz bir çoğunuz büyük mücadeleler vererek yazışmalarla web sitelerin de mücadele vererek davanıza hizmet ettiniz bunun için sizler için çalışan bilmediğiniz hiç tanımadığınız ama sizlerin işlemlerini yapan yürüten insanlara da teşekkür ediniz EN başta asıl Kahraman Rahmi Ofluoğlunun bu davaya hizmetleri çok büyüktür büyük toplantılar düzenledi derneğin tüm yükümlülüklerini üzerine aldı Alirıza öztürk gibi milletvekilleriyle bağlantı kurdu bu çok önemli zira bu vekil her zaman mecliste bu konuyu gündeme getirdi bizde bazı kanallarla çok iknalara uğraştık ve Sayın Av.Burak erimin katkılarıyla da meclise gidin vekillerinizle görüşün önerisini kayda alan çek mağdurları Başta Rahmi ofluoğlu aynasal bir hakkın çiğnendiğini meclis görüşmelerinde belirtmiştir …
  Tarih bunu kaydetmiştir ve hakkını vermiştir aynı şekilde İyi mayada bunu teyit ederek yeni yasanın oluşumu madde 38 hükümlerine dayandırtmıştır,
  Buda tekrar söylüyorum üstad Rahmi beyin aslında iyi bir avukat olduğunu gösteriyor butlan hukuku uydurmaları arkadaşlar butlan hukukunda orda kasıt birlerin anlayacağı dilde mugalata yani saptırmadır olay şöyle o zamanlarda bu konuyu yazdım yasa 3167’ no lu mülga olunca yeni yasaya intikali
  Yani yeni yasanın yapılmasıyla boşluğa düştü bu da intikal denilen zaman içersinde yürüklük hukukudur intikal ise deyimdir ,söylemdir..
  Buna göre sayın AV Burak erim şunu önermiştir :TCK ‘nın 2. maddesine göre bu davaların üzerine gidin mahkemelerin tamamında yükseklerde dahil bu kuralın üzerinde durun lakin avukatlarla yapılan toplantıda bunu söylediğimizde hepsi taş kesildi o maddeyi karıştırmayalım diye itirazda bulundurlar..

  Şimdi ortaya butlan hukuku ,diye bir şey çıkmış öyle diyor( B.İ )bey ,öyle bir hukuk yok; şöyle bir şey var….
  Butlan ve çeşitleri var ,tam bağlamazlık ve nisbi butlan gibi…
  Butlan ortada olmayan bir akdin bir sözleşmenin olmamasıdır evet doğrudur 3167’no lu kanun mülga olmuştur TCK 2. madde devreye girmiştir ancak
  5941 no lu yasayı yapan devlettir yani bu butlan olamaz o zamanda örnek verdim anlayacağınız tarzda mesela kişi evlenecek ,sahte nikah düzenleniyor sonra eşlerden biri boşanma davası açıyor hakim böyle bir yasal prosüdül yok bu akid hiç olmamış kanun bunu kaydetmemiş yani mülga geçersiz ok
  Yani devletin kaydında olan yanlış yada doğru o butlan olmaz butlan yok yani adken hiç doğmamış kanunlarda yazman nisbi butlan nasıl olur örneğin kişiyi zorla evlendirmek yada bir sözleşmede tarafları zorla iştirak ettirmek gibi buda kayda girmiştir ama kişi bunu istemediği için kısmen geçerliliği vardır sakat tafra işlemdir bozulabilir..

  GELELİM DOLANDIRCILIK YASASINA
  EFENDİM ALLAHTAN UCUZ ATLATILDI YOKSA BANKALRIN BAŞ BOROZANCISI MAALESEF “ÇİFTE KAVRULMUŞ” HİKAYELERLE MALIN YOKSA DOLANDIRCISIN, GİBİ SÖYLEMLER SİZİ UYTURMAYA ÇALIŞIYOR BU YANLIŞ.
  Şimdi arkadaşlar ben daha önce dolandırıcılık yasasının buraya nasıl işleneceğini yazdım oradan okuyabilirsiniz son yasayla ilgili olanı kastediyorum ..
  Şimdi siz çek verdiğiniz ve bu karşılıksız çıktı eğer bu karşılıksız çek çekin üzerinde herhangi bir hile oynama ve şekil değiştirme ile karşılıksızsa aynı suça mukabil dolandırıcılık kısmından da dava görülebilecek bunun dışında çek vermek ödememek dolandırıcılık değildir nitelik bir iş yaparsa bu suçtur örneğin benim tanıdığı bir bayii var bu adam 4 tane dükkanı var adam bu güne kadar 242 tane çek ödemiş ancak 5 çeki kasıtlı ödememiş paranın üzerine yatmış ban bunu banka kayıtlarıyla gösterdi bunu da madde 707 göre eski kanunda çekin kaybolduğunu beyan ederek durdurmuş hala çek kullanıyor ama tam olarak 85 bin liranın üzerine yattı bu adam şimdi sizin mantığınızla bu çözülmez hukuki araştırmalar bu işin niteliğinden bu işi çıkarta bilirler yani geçmiş yasada çek verenler eski dolandırıcılık yasasından bahsediyorum kişi çeki verdiğinde bunun karşılıksız çıkacağını bilmekte ibaresi kişinin kastı iradesini gösterir suçun tipiklik şartları ve delilleri sübuta erdiğinden şahsın ilgili dolandırıcılık suçunu işlediği ortadır cezasının verilmesi..şimdi yeni yasa akla kara bekli olmayacak öyle bir şey yok bir vakitte yok üstün körü olacak şeyler bunu kimse bu dediklerim yapmamışsa da kayda alınmayacak dolandırıcılık işleri.. insanlara hayal anlatmayın
  KAST TAKSİR ÇOK KARIŞIK VE UZUN BİR KONUDUR BİR ARA SİZE YAZDIĞIM MAKALEDEN BURAYA AYRINTILARI İZAHEDİCEM..

  SADECE:ADMİN,ACİL DEMOKRASİ ,BEN,A.B ,RAHMİ OFLUOĞLU ,SARGOZ BU KANILIN MÜDAVİMLERİNE ÖZGÜ
  BİR KAYNAK SUNUMU ÇÜNKÜ HUKUKU BİRAZ SEVİYORLAR DIŞARDA BU KİTAPLARI ELDE ETMEK ÇOK ZORDUR..BUNUN İÇİN ÜNÜVERSİTEMİZDEN YARLANABİLİRSİNİZ ŞU ANDA BÖBREK HASTASI VE BU YIL ÖĞRENCİM OLAN
  VE RAHMİ BEYİNDE MÜVEKKİLİ OLAN ARKADAŞ ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİDİR ,EĞER HERHANGİ BİR KAYNAK İSTEYENLER
  İSTANBULDA BULUNAN ARKADAŞLAR ONU ZİYARET EDEBİLİR RAHMİ BEYDE ONU TANIYOR AVUKAT ÜCRETİ VERECEK DURUMDA DEĞİLDİ RAHMİ BEY ONA YARDIMCI OLDU ;İFLAS ETMİŞ BİR ARKADAŞTI KENDİSİ OKULU KAZANDI, KENDİSİNE OKULDA OKUYABİLMESİ İÇİN MADDİ İMKANLAR VE BURS SAĞLADIM OKULUN İSMİNİ REKLAM OLMASIN DİYE VERMEYECEĞİM
  ARKADAŞIMIZI ZİYARET EDİP ÜNİVERSİTEDEN KİTAP ALACAKSANIZ SİZE YARDIMCI OLACAK TIR İSMİMİ SORSANIZDA SÖYLEMEZ BEN SADECE BU İYLİĞİ HUKUKİ KAYNAK İSTEYENLER İÇİN YAPIYORUM FAKÜLTEYE SOKUYORUM VE KÜTÜP HANESİNİ SİZE AÇIYORUM NORMALDE SİZN KİTAP ALMANIZ ZOR O ARKADAŞ HUKUK FAKÜLTESİ KARTININ ÜZERİNE SİZE ALACAKTIR .DOLANDIRCILIK KONUNDA MERAK ETTİKLERİNİZ KÜTÜPHANEYE GİRİP ARAŞTIRMA ŞANSI TANIYORUZ
  SENDE DAHİLSİN BURHAN ,BİNLERCE KİTABIN ARASINA GİRDE BU KONUYLA İLGİLİ BİLGİ EDİN LAFLA OLMUYOR BU İŞLER

  ARKADAŞIN ADI :BURÇİN BEY TEL:((0534 768 95 74 )ÜNİVERSİTE GELDİĞİNİZDE GÜVENLİKTEN GEÇİP SİZİ İÇERİ SOKACAK…
  1ile 3 de üniversite mazeret sınavlar ı vardı yoğun kar nedeniyle 7-8 şubata kaldı 16 sına kadar okul kapalı 16sından sonra sömestr açılışı var bu kaynaklara meraklı olan arkadaşlar bu numarayı arayabilirler…

  SİGORTA FONU HAKKINDA:
  Maalesef çok üzücü bir durum bu konu hakkında çok uğraştık çok emek sarf ettik paralar fona aktarılacak borçlarınız kapatılacaktı ama olmadı bo konuda baskı yapan MHP de başarılı olmadı MHP nin gazete haberinden sonra Pazar günü gerekli tepkiler ve görüşmeler yapıldı zaten bizden sonra görüşenlerde bunu fark etmişlerdir ama bu yasada tıkanacak temmuzda özel bir yasa çıkacak ve zaten göreceksiniz çek yasası yine sorunlar verecek ve teminatlı GARANTİLİ ÇEK gerçeği kabul edilecektir ..BAKANINDA SÖYLEDİĞİ GİB BANKALAR GARANTİLİ, ÇEKE KARŞIDIR DOĞAL OLARAK BUNLARA BANKALRA UŞAKLIK EDENLER DOLANDIRCILIK KASTIYLA HİZMET EDEN MİLLETİ DOLANDIRCI YERİNE
  KOYAN ZİHNİYETTİR O KİŞİDE BURADA BELLİDİR …MERAKLANMASIN TEMMUZDA O DA BİTECEK…
  Saygılarımla

  SİZLERE SEÇTİĞİM PARÇALRDAN BİR DEMET YAPTIM HEM DİNLEYİN ,HEM EĞLENİN
  Özgürlüğün tadını çıkartın…..

  NUR YOLDAŞ 1980LER

  NUR YOLDAŞ SAKİ

  .

 3. 2003 yılında mahsül karsılıgı aldıgım 113 milyar liralık cekler karsılıksız cıktı dokuzununcu senesinde yani simdi dosya kapatıldı son 3 sene temyizde bekledi Zaman asımına ugradı emeginemi üzülürsün, 113 milyara mı, mahkeme masrafları ve avukatına ödedigin paralara mı? . Çeki veren kişi hapse girme asamasına bile gelmedi. Servetine servet kattı. Yargıtayda biriken dosyalardan zaman asımıyla ve yeni cıkacak hapis cezası kalkmıs kanunlar la mı kurtulunacak! Eger bu kanunlar cıkarsa fırsatcılar, kan emiciler, dolandırıcıların önü acılmayacak mı? ve bizim magduriyetinizi kim karsılayacak Gün gelir Adalet herkese lazım olur!

  • Arkadaşım önce geçmiş olsun,9 yıldır alamadığın paranın bu kanunla alamayacağını zannediyorsan yanılıyorsun alacağın yine alacak malı verdiğin insanın malı varsa alırsın yoksa,verirken daha dikkatli olman lazımdı araştırman lazımdı,bunca yıl hapis cezası vardıda kim alabildi alacağını,icra ile tahsile bakacaksın iyi günler.

   • Sagol arkadasım. Bir sucun karsılıgında ceza ve yaptırım olmazsa bu insanları suc işlemeye tesvik eder hangi konuda olursa olsun, bu firma yurtdısı ortakları ve farklı branslarda sirketleri var güvenip malını veriyorsun. Karsında koskoca yılların firması var ya iflasını istiyor ya da paravan bir sirket kurup onun ceklerini sana veriyor icra edecegin bir masa bir sandalye var. Son kanunda dolaylı hapis cezası vardı yani ceki veren sahsın borcunu ödemedigi için hapse girmiyordu. borclu kisiye kamu davası acılıyor ve cek bedeli kadar devlete para cezası ödemek zorunda kalıyordu. Düsün bu bile derdimize deva degil alacaklı olan benim bana ödemedigi icin degil, devlete ödemedigi icin hapse giriyordu sankı alacaklı devletmıs gibi! yine senin mahduriyetini tam karsılamıyor. Kücükte olsa bi sans doguyordu borcluya devlete cek bedeli kadar para ödeme cezası verildiginde seninle anlasıp daha azına da olsa anlasma yolu acılıyordu. ama bu seferde zaman asımı engeline takıldık. Sonuc tüccarın biri malımızı aldı sattı afiyetle yedi. bi kurus vermedi dosya kapandı Adalet bu olmasa gerek! Bunu alıskanlık halıne getirip benim onun bunun emegini gaspederek lüks hayat içinde yasayıp gidiyorlar Ben ise o mahsülü yeniden yaz kıs calısıp bunun için kredi alıp mücadele etmeye devam ediyorum. keske malımızı pesin satma imkanımız olsa ama böyle birsey ne yazıkkı bircok sektörde oldugu gibi mümkün degil. ve sunu biliyorum bir tüccar isterse sana cekini ödemez ve hicbirseyde olmaz Çünkü bunun yolları mevcut. Su haliyle bile yasalar yeterli degilken daha da kötülestirmeseler bari cünkü cok insanın daha canı yanacak ve iyi niyetli insanlar da gün gelecek kolaycılıga kacıp bu sistemin bir parcası olcak…

 4. 2003 yılında mahsül karsılıgı aldıgım 113 milyar liralık cekler karsılıksız cıktı dokuzununcu senesinde yani simdi dosya kapatıldı son 3 sene temyizde bekledi Zaman asımına ugradı emeginemi üzülürsün, 113 milyara mı, mahkeme masrafları ve avukatına ödedigin paralara mı? . Çeki veren kişi hapse girme asamasına bile gelmedi. Servetine servet kattı. Yargıtayda biriken dosyalardan zaman asımıyla ve yeni cıkacak hapis cezası kalkmıs kanunlar la mı kurtulunacak! Eger bu kanunlar cıkarsa fırsatcılar, kan emiciler, dolandırıcıların önü acılmayacak mı?

 5. çekten hapislik kalk masıyla borçlular çook sevindi ama biz alacaklılar onların yuzünden hala sıkıntı çekıyoruz birileri ödüllendirildi devlet alacaklının alacagını nıye affediyor bunun hesabını manen kaldırabilirmi borçlular yüzünden biz alacaklılar daha çok borçlu olduk.

  • BURHAN İŞCAN

   Kim kimi af ediyor? Nasıl af olunuyor? Bana bi söylesene…
   alacak tahsilinin kolaylaştırılmasının önünüğ açmak için oluşturulan yargısız infazı sen affetmek diye algılıyorsan;
   bu cehaletle ticaret yapmayı bırak. TİCARET APTALLARIN MESLEĞİ DEĞİL.

   • Karsılıksız cekten içerde yatanlar masum onlara mal verip magdur olanlar ticaretten anlamayan aptallar mı? senin dediginden de bu cıkıyor be usta!

    • BURHAN İŞCAN

     SEN ÖNCE SUÇ NEDİR, CEZA NEDİR, MASUM VE SUÇLU KİMDİR ONU ÖĞREN…
     BİR DE NASRETTİN HOCANIN; “HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?” FIKRASINI İYİ ALGILA.
     HER BORÇLU SUÇLU OLSAYDI EĞER, YÜCE KİTABIMIZDA BORÇLANMAK HARAM İLAN EDİLİRDİ.
     OYSA BAK BAKARA SURESİ 280. AYETE. NE DİYOR?
     Bİ,R YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMEMEK KASTA BAĞLI OLARAK SUÇ VEYA KABAHATTİR.
     AMA BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİREMEMEK KAYITSIZ ŞARTSIZ KUSURDUR.
     HANGİ KUSURLU CEZA ALIR?
     ALLAH’IN HALİFELİKLE GÖREVLENDİRDİĞİ İNSANA, TEVVABLIK, GAFFARLIK, GAFURLUK VE AFUVLUK YARAŞIR.
     BU SEBEPLE CAMİLERDEN SALAHA VE FELAHA DAVET YAPILIR.
     AMA SEN; BEN MÜSLÜMAN DEĞİLİM, ALLAHIN VERDİĞİ HİÇ BİR SÖZE İNANIP GÜVENMİYORUM, BENİM İNANDIĞIM GERÇEK YAŞADIKLARIM DİYORSAN O BAŞKA TABİ.
     O ZAMAN SÖYLENECEK TEK BİR SÖZ VAR..
     “ALLAH SENİ ISLAH ETSİN”

     • Senin nasıl bir dünyan var anlayamadım ! Ben ne diyorum sen ne diyosun propagandanı baska yerde yap burası yeri degil, allah sana akıl fikir versin..

    • dürüslük aptallık mı haince cevap veriyorsun sen burhan işcan asıl aptal senın gıbı düşünenler olsa gerek

  • Mantalite değişmedikçe….

   Sayın hayati “çekten hapislik kalk masıyla borçlular çook sevindi ama biz alacaklılar onların yuzünden hala sıkıntı çekıyoruz birileri ödüllendirildi devlet alacaklının alacagını nıye affediyor bunun hesabını manen kaldırabilirmi borçlular yüzünden biz alacaklılar daha çok borçlu olduk.” demiş

   Bu mantalite de olan kişiler, nedense çekten hapislik kalkması olarak algıladıkları suç ve ceza kavramlarını anlamak istemiyorlar. Bir kanunun hukuksuz olması o kanunun doğru olduğu anlamına gelmediği gerçeğini görmezden geliyorlar.

   Borca hapis uygulanması çap dışıdır. Uygar ülkelerde neden idam cezası kaldırıldı? hukukun suç olarak kabul etmediği fiillere zorlama kanunlarla ceza uygulanamaz, tatmin olabilmeniz için yemin ediyorum “hem vallahi hem de billahi….”

   Sayın Ahmet İyimaya TBMM çatısı altında 26.01.2012 tarihinde 137 sıra sayılı çek kanunu görüşülürken bunu o kadar açık ve seçik olarak ifade etti ki ve hatta kelimesi kelimesine şöyle dedi

   *Anayasa Mahkememiz, maalesef, bu konu gündemine geldiğinde “Çek borcu özel borç ilişkisinden kaynaklanmaz, sözleşmeden kaynaklanmaz.” dedi ve özgürlük aleyhinde bir yorum yaptı. Bir defa, Anayasa hukukunun temel işlevi, Anayasa’nın ve uluslar üstü sözleşmenin öngördüğü özlük alanını yorumuyla pekiştirmektir. Anayasa mahkemeleri özgürlük lehine yorum yapmak zorundadırlar; bu, temel bir ilke. Bugün yaptığımız düzenleme, bağlayıcı hukuk normları bakımından zorunlu bir düzenlemedir, farklı bir şey benimsesek dahi aksi Anayasa ihlali olan bir düzenlemedir.*

   Bana itimat etmeyebilirsiniz ama TBMM Adalet Komisyonu Başkanına itimat edebilirsiniz. o da aynı şeyi söyledi bir tek benim gibi yemin etmedi 🙂

   • bugun meclisde çek yasası görüşülmeye devam edılecekmı

   • sevgili arkadaşlar çek hapısligi kalkmadan önce istbulda bı şahısta 6 senedir alacagım vardı televizyonda haberler çıkmadan önce 30 000 tl alacagıma karşılık 10 000 tl nakıt 10 000tl müşteri çeki ve kalanını 1 yıl içinde ödeyecegını söyledi fakat bu hapisligin kalkacagı haberleri üzerine bana ödemeden vaz geçti ve irtibatı kesti bu şahıslar ödüllendirildimi sizce

    • BURHAN İŞCAN

     İNSAN ZALİMDİR, ÇÜNKÜ O ÇOK CAHİL BULUNUYOR.
     ÖNCE BİLİNÇSİZLİKLE SAVAŞMALIYIZ.
     Hayati sanılarla değil, bilgiyle mücadele ver. O zaman göreceksin ki, korkuların ve iddiaların çok yanlış. ve yine göreceksin ki, yasalaşan düzenleme senin alacağının önünü açıyor. hapislik tehdidi ile alacak tahsilinin bi poka yaramadığını ne zaman anlıyacak bu millet?
     el cevap:
     icralarda hukuk mücadelesini daha başarılı olduğunu gördükleri zaman.

 6. BURHAN İŞCAN

  GUKUKCULUK DÖNEMİNİN BİTTİĞİNİ ALGILAYANLAR HEZEYANDALAR. BOŞ VERİN BUNLARI
  12.01.2011 tarihinde kabul edilen ve 04.02.2011 tarihinde resmi gazete yayınlanan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), nihayet geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti.

  HMK, mevcut uygulama birikimini tamamen ortadan kaldırmadan bir yandan yargılamanın aksayan yönlerini düzeltmeye diğer yandan mevcut sorunları çözmeye yönelmiş yenilikler ve düzenlemeler getirdi.

  HMK; kolay, pratik, sistematik, , sorun çözmeye odaklı bir Kanun. HMK’da, mümkün olduğunca, “her hâkimin her avukatın ayrı bir usûlü vardır” anlayışını terk ettirecek tedbirler alınmış, yeknesak bir usul uygulaması getirilmiş, bunun için hâkimleri ve avukatları hem bağlayan hem zorlayan bir düzenleme yapılmıştır.

  BUNDAN SONRA, BİLGİSİZ, İLGİSİZ VE ÇALIŞMAYAN HÂKİM VE AVUKATLARIN YARGILAMAYI YÜRÜTMESİ NEREDEYSE MÜMKÜN DEĞİLDİR.

  Yeni yargılama usulünde dava beş temel aşamaya ayrılmıştır:

  Bunlar: Davanın açılması ve karşılıklı dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm aşamalarıdır.

  Davanın açılması bakımından dilekçeler yeniden düzenlenmiştir (m. 118 vd.).

  Taraflar dilekçelerini genel ifadelerle değil, “somutlaştırma yüküne” uygun olarak açık ve somut olarak göstermek, hangi vakıanın hangi delillerle ve nasıl ispat edileceğini de her bir vakıa bakımından belirtmek zorundadırlar; aksi halde somutlaştırma yükünü yerine getirmemiş olacak ve aleyhlerine karar verilecektir.

  Bu sebeple, artık sabah müvekkili dinleyip, öğlen dilekçe yazıp, akşamüzeri mahkemeye dava açma düzeni bitmiştir. YASALARI TAM ALGILAMADAN GUKUKCULUK YAPMA DÖNEMİ ÇOKTAN BİTTİ YANİ….
  DOLAYISIYLA GUKUKCULARIN ELİNDE, CEBRİ İCRA TAKİBİNDEN BAŞKA; HUKUKİ YETENEĞİNİ ORTAYA KOYACAK BAŞKA CA BİR HÜNERLERİNİ GÖSTERME İMKANI KALMIYOR.

  UZLAŞMANIN ÖNÜNÜ KESEN, BORÇLUYA ASTIĞIM ASTIK-KESTİĞİM KESTİK ZİHNİYETİYLE YAKLAŞAN UJYGULAMALARIN BİTMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERİ BU YÜZDEN İSTEMİYORLAR.
  Farkında olmadıkları şey, hükümetin ekonomi politikası programı içinde bu düzenlemeleri yapmaya mecbur olduğu. Zor oyun bozmakta yani.
  ARTIK EZBERCİ HUKUK ANLAYIŞI BİTMEK ZORUNDA.
  Aksi takdirde, adalet mülkün temeli olmaktan çıkar; “EKONOMİ BATARSA HEPİMİZ BATARIZ” demagojisi öngörüsü ile sürdürülen politikanın geçersizliği ortaya çıkar.
  YA ALTERNATİF HUKUK ARANACAK, YA MEVCUT ISLAH EDİLECEKTİ.
  YAPILAN MEVCUDUN ISLAHIDIR.
  SORUNUN SÜRMESİNDEN NEMALANMA AZMİNDE OLANLARA KARŞI , MUTLAKA OLUŞTURULMASI ZARURİDİR.

 7. BURHAN İŞCAN

  yusuf | Ocak 30, 2012, 10:06 am | Cevapla
  slm burhan bey size daha öncede yazmıştım ben galericilik yapıyorum 1 kişiye araba verdim sordum adamı bankaya 75 yaprak çek almış bankadan 40 tanesini gününde ödemiş ben arabayı adama teslim ettim satışınıda verdim adam arabayı satmış çekin günü geldi karşılıksız bunun dolandırıcılk olduğunu nasıl ispat edicem adam senin borcun ödeyecem diyor ne yapmam lazım şikayetci olma şansım varmı ne diye şikayet edicem

  BURHAN İŞCAN | Ocak 30, 2012, 10:48 am | Cevapla
  Şikayet hakkı ANAYASAMIZ da belirtilmiştir. Herkesin şikayet hakkı var. Şikayet karşısında soruşturma açılıp açılmayacağı, soruşturmanın şekli sizin öne süreceğiniz ispat unsurlarına bağlı. Haksız şikayette cezalandırılır.
  Bir yükümlülüğü yerine GETİRMEMEK, kabahat veya suçtur, Ancak yükümlülüğü yerine GETİREMEMEK ancak kusur olarak değerlendirilebilir.
  Adamın sizden aldığı arabayı satıp size borcunu ödememesini siz DOLANDIRICILIK olarak niteliyorsunuz. Bu hukuk kuralları içinde de böyledir. Satışın gerçekleştiğini kanıtlayın yeter.
  Mesela adam beyaz eşya dükkanına gidip taksitle buzdolabı alıyor. Bunu gidip peşin parayla bit pazarında satıyor. Sonra borcu ödemiyor. Bu dolandırıcılık suçudur. Hemde nitelikli dolandırıcılık. Kaç yıl hapislik cezası var biliyormusunuz? İşte alacaklı bunu ispat ederse, bu adam kurtulamaz.
  “”İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 5377 – 29.6.2005 / m.19) Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.””
  Eskiden karşılıksız çeke hapislik çek miktarı kadardı. Bu da toplamda beş yılı geçmiyordu.
  Şimdi ASLINDA CEZA artırılıyor. Ceza Yasasına göre hem hapislik hem adli para cezası alacak dolandırıcı olan. Ayrıca karşılıksız çek dolayısıyla, çek yasasında belirtilen yaptırımlara da devam edilecek. İcra İflas Yasasında yapılacak değişikliklerle birlikte BORCU ÖDEMEMEYİ İHTİYAT HALİNE GETİRENLERE kaçış yok.
  TCK da ki yapılacak değişikliklerle daha da artırılacak.
  BUNLARLA BİRLİKTE; borcunu ödememe ihtiyatında olanlar ile ilgili CEBRİ tedbirler, YARGININ HIZLANDIRILMASI ADI ALTINDA, YARGISIZ İNFAZLA geliyor.
  ONLİNE İCRA TAKİBİ bunlardan en gaddarı.
  BUNDAN BÖYLE BORCUNU ÖDEMEME İHTİYATINDA OLANLARIN SİCİLLERİ KREDİ RİSK TAKİP MERKEZİ TARAFINDAN TUTULACAK. BU SİCİLLER DE MAHKEMELERDE DELİL OLACAK.
  YANİ SİZİN ANLAYACAĞINIZ BU KİŞİLER BU ÜLKEDE YAŞAYACAKSA;
  TİCARETTEN MEN DURUMUNDA ve HAYALET ADAM OLACAKLAR. YA DA BU ÜLKEDEN GİDECEKLER.

  AMA KİMSE BU ANDAN İTİBAREN KURUNUN YANINDA YAŞI DA YAKAMAYACAK.

 8. gel burdan yak yağ :)) komediye bakrmısın yağ

  Çekleri PKK tahsil edecek”

  MHP milletvekili Lütfü Türkkan ‘’ Çekleri artık PKK tahsil edecek’’ dedi
  ANKARA – Karşılıksız çeke hapis cezasının kaldıran tasarının, PKK için de, yeni bir ‘’Kazanç kapısı’’ olacağı öne sürüldü. TBMM’deki görüşmeleri gelecek hafta da devam edecek olan tasarıda yapılacak bir değişiklikle, ‘’Karşılıksız çek vermeyi alışkanlık haline getiren kötü niyetli kişiler için hapis cezası’’ devam edecek.

  MHP Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, ‘’Çekin finansman argümanı olmasındaki en önemli etken, ödenmemesi durumunda yaptırımı bulunması. Şimdi çek tahsilatçıları devreye girecek. Çeki PKK’lılar tahsil edecek. PKK’ya sigara kaçakçılığı gibi yeni bir gelir kapısı açılıyor’’ dedi. MHP’li Celal Adan da, bu düzenlemeyle, borçlunun ödüllendirildiğini, alacaklının mağdur edildiğini söyledi.

  600 BİN KARŞILIKSIZ ÇEK
  Geçen yıl 594 bin 836 karşılıksız çek verildi. 382 bin 385 çek, ‘Karşılıksız’ damgası vurulduktan sonra ödendi. Ödenmesi yapılmayan ve halen takipte olan 212 bin 451 çek bulunuyor. 1997-2002 arasında karşılıksız çekten 1 milyon 68 bin dava açıldı ve 1 milyon 137 bin kişi yargılandı. AKP iktidarı döneminde son 8 yılda ise 1 milyon 114 bin dava açıldı.

  Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, cezaevlerindeki bin 500 kişi tahliye olacak. Karşılıksız çekte hapis yerine 10 yıllık çek kullanım yasağı gelecek. Karşılıksız çeki faizi ile birlikte ödeyenin yasağı ise kalkacak. Adli sicilde kaydı da silinecek. Bankaların sorumluluğu ise artacak. Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde; çek bedeli 10 bin lira ya da üzerinde ise 10 bin lira, çek bedeli bin liranın altında ise tümünü ödeyecek.

  • BURHAN İŞCAN

   MHP NİN BU TAVRI: “HIRSIZ YOL GÖSTERMEK” OLARAK ALGILANMALIDIR. ÇÖZÜM ÜRETEMEYENLER SORUNU BİLMİYORLAR DEMEKTİR. MHP NİN BU TAVRI AÇIKCA ÇÖZÜM ÜRETEMEME HEZEYANI İLE YAPILMIŞ MUGALATALARINI (MUGALATA=LAF CAMBAZLIĞI İLE YANILTMA) İLAN ETMEKTİR.
   KUMAR OYNAMAK İÇİN HER ŞEYİ VER HER DURUMU VESİLE SAYAN BİR KİŞİYE KİBRİT KUTUSU İLE DE KUMAR OYNANABİLECEĞİNİ SÖYLEMEK GİBİDİR BU DURUM.

   ANCAK KİBRİT KUTUSUNUN AMACININ FARKLI OLMASI GERÇEĞİNİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEMEKTEDİR.

   MHP. BU DAVRANIŞIYLA BU BEYHUDE ÇIRPINIŞIN İÇİNE GİRMİŞTİR. YAZIK..AŞAĞIDA ZOR OYUNU BOZAR YAZIMI OKURSANIZ MHP NİN YANLIŞINI BİR KERE DAHA GÖRECEKSİNİZ…
   MHP. 5941 SAYILI YASA ÖNCESİ ÇEK MAĞDURLARINA DESTEK VERMİŞTİ.
   BU DESTEĞİN NEDENİNİ O ZAMANDA ANLATMIŞTIM. SIRASI GELDİ ŞİMDİ TEKRARLAYALIM.
   MHP O ZAMAN OLASI BİR ERKEN SEÇİMDE, İKTİDAR ORTAĞI OLMAYI PLANLAMAKTAYDI. SONRASI GELİŞMELER VE KASET SKANDALLARI AKP İLE ARASINI AÇTIKCA AÇTI. ŞİMDİ HER POLİTİKAYA, İSTER DOĞRU OLSUN İSTER YANLIŞ KARŞI ÇIKIYORLAR.
   YANLIŞIN SÜRMESİNDEN NEMALANMAK VE YANLIŞI BAŞKA BİR YANLIŞLA YOK ETMEK VEYA SÜRDÜRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.
   BU BEYHUDE DAVRANIŞ, MHP YE FAYDA YERİNE ZARAR GETİRİR. GETİRECEKTİR.
   ZOR OYUNU BOZAR HERZAMAN
   DOĞRU OLAN DAVRANIŞ; NE MHP GİBİ KÖRÜ KÖRÜNE MUHALEFET ETMEK, NE CHP GİBİ KÖRÜ KÖRÜNE DESTEK VERMEKTİR.
   DOĞRU OLAN DAVRANIŞ GERÇEKTEN ELEŞTİRMEK, FİKİR ÖNERMEK DOLAYISIYLA KATKI SAĞLAMAKTIR.
   AKP HÜKÜMETİNİ SEVMİYORUM. HATTA NEFRET EDİYORUM.
   AMA BU NEFRETİM KÖRLÜĞE DE SEBEP OLMUYOR.
   AKP Yİ BAŞARILI KILAN, TOPLUMUN NABZINI DEVAMLI ÖLÇMESİDİR.
   AKİM VE BİMER İLE BAŞLAYAN BU ÖLÇÜM, GEREK İNTERNET ÜZERİNDEN, GEREK BASIN ÜZERİNDEN VE GEREKSE YAPILAN ANKETLERLE SÜREKLİ YAPILMAKTADIR.
   BU DURUMDA YENİ POLİTİKALAR ÜRETMEYE YA DA EN AZINDAN ZORDA KALMAMALARINA YOL AÇMAKTADIR.
   MUHALEFETİN EZBERCİ TAVRINDAN BAŞKA BÖYLE BİR ÇALIŞMASI DA OLMADIĞI İÇİN EZİK OLMALARINA ŞAŞMAMAK LAZIM…
   KOYUNUN OLMADIĞI YERDE BUNLARA APTIRAMAN ÇELEBİ DEMEK DE MECBURİYETİNDE OLMADIĞIMIZ İDRAK EDİLDİĞİNDE TÜM SORUNLARIMIZ BİTECEKTİR.
   İŞ BU BİLİNCİ OLUŞTURACAK BİLGİ TOPLUMU OLMAKTA.

 9. BURHAN İŞCAN

  = ZOR OYUN BOZAR=

  Hükümetin özel sektör alacaklarının tahsilini hızlandırmaya yönelik yaptığı yasal düzenlemeleri, yargıyı hızlandırma amaçlı yasal düzenlemeler paketi içinde sunması; bazı yanlış algılamalara ve özellikle alacaklı kesim tarafından borca af geliyor kaygısına sebep olmuştur.

  Bu kaygı büyük anlamda yersiz ve yanlıştır. Yapılan düzenlemelerin gerekcesini anlayamayanların beyhude kaygısıdır bu.

  Evet zor oyun bozmaktadır. Küresel kriz çarpık ve aşırı borçlanma yüzünden oluşmuştur. Küresel krizin etkilerinden sıyrılmayı amaçlayan T.C.Hükümeti bir anlamda ezber bozmakta, bu çarpık borçlanmayı ve sonuçlarını düzenlemeye çalışmaktadır. Ne yazık ki, bu çabaya muhalefetin bir kısmı köstek olmakta, diğer bir kısmı da sadece destek olmaktadır. Katkı veren, bu çorbada bizimde tuzumuz olsun diyen yok gibidir.

  Bunun başlıca sebebi sorunların algılanamamasıdır. Zira çözüm üretemeyenler sorunu bilmiyor demektir.

  Hükümetin düzenlemelerde başarılı olması, kuşkusuz ezberleri bozacaktır.

  Kaygımız, hükümetin aşırı borçlanmayı tamamen ortadan kaldıracak düzenleme yapmaması, borç tuzağını muhafaza etmeye gayret etmesi dolayısıyladır. Yani sistemin sorunların sürmesinden nemalanma zihniyetini devam ettirmesinden dolayıdır.

  Buna mukabil, borçlanmanın çarpık yapıdan kurtarılması, daha gerçekci bir yapıya sokulmaya çalışması da umutlarımızı artırmıştır.

  6111 sayılı yasa ile başlayan değişiklikler, şubat ayında hız kazanacak umudundayız. Yeni çek yasası düzenlemesi ve icra iflas kanununda yapılacak değişiklikler bu umudumuzu artırmaktadır.

  Yapılanlar yapılacakların teminatı ise eğer; 6111 sayılı yasa sonuçları en güzel örnektir.

  Bazı kamu alacaklarına af getireceği gayesi ile oluşturulan, bununla birlikte başka yasalarda da değişiklikler yapan bu kanun çıkmazdan önce de bir sürü fırtına koparılmıştı. Bu fırtınalar AF üzerine yoğunlaşmış, vergi borcuna sadık bir kısım tarafından tepkilere yol açmıştı.

  Kanun uygulamaya sokulduğunda görüldü ki; bazı değersiz alacakları af etmekten öte hiçbir şekilde af yok. Bu küçük alacakların tahsili için yapılacak masraf da, astarın yüzden pahalı olmasına sebep olacaktı.

  Yasa ile birlikte, BORÇLU İLE ALACAKLININ UZLAŞMASI da devreye girdi. Bankacılık kanununda yapılan bazı değişikliklerde şubat ayında devreye girecek.

  Bunların devreye girmesi ile birlikte, öngörülen düzenlemelerin de devreye girmesi, YENİ BORÇLANMA KRİTERLERİ nin oluşmasına, UZLAŞMAYA, TEDBİRLİ –GÜVENİLİR BORÇLANMAYA yol açacağı için; borçlanma daha gerçekci, şeffaf ve güzel bir yapı içinde olacaktır. Bu durumda piyasalar, yıllarca beklenen GÜVEN e kavuşmuş olacaktır.

  Yeni düzenlemelerle, alacaklının korunmasının yanında; iyi niyetli borçlunun da korunması gözetilmektedir.
  Şimdiki eski çarpık yapı içinde alacak tahsili, bağdan üzüm koparma maksadını aşmakta; öfkeyle bağcıyı da dövme ve bağı talan edip yok etme maksadına yol açmakta idi.
  Yeni düzenlemelerle, alacak tahsilinde bağdan üzüm koparmak esas olarak gözetilirken; bağcıyı da dövüp, bağı talan etme harabeye çevirme devrine de son verilmek istenmektedir.

  Mükerrer tahsilatın, sebepsiz zenginleşmenin ve özellikle uzlaşmanın önünü kesecek yaptırımların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Hacizlerde ve hacizli malın satışında da, iyi niyetli borçlunun korunması esas alınmak istenmektedir.

  Öteden beri, ödeme gücü olduğu halde borcunu ödememeyi ihtiyat haline getirenler için, bu durumu yok edecek etkin hiçbir müdahale yapılamamaktaydı.

  6111 sayılı yasa gereği oluşturulacak kredi risk takip merkezi ve yeni borçlanma kriterleri ile artık bu kişilerin borçlanmasının önüne geçilmektedir.

  Merkez 10 yıl boyunca bu kişileri negatif sicilli gösterecek, bu kişilere borç vermek isteyenlere bu sicilleri sunacaktır. Ayrıca ON-LİNE CEBRİ İCRA takibi ile de bu kişiler, ödemeye zorlanacaktır. Bütün bu düzenlemeler sonucunda oluşan düzende bu kişiler HAYALET İNSAN durumuna düşecektir. Ticaretten men olacaklar, bankalarla işlem yapamayacaklar, devlet kurumlarının bir çoğunun hizmetlerinden mahrum olacaklardır. Mesela düzenli gelir sağlayan bir işe sahipseler, cebri icra ile gelirlerine haciz konulacağı için; bu durumdan kaçanlar düzenli gelire sahip iş sahibi olamayacaklar.
  Pozitif sicil uygulaması ile birlikte de,;eskiden hiçbir anlam ifade etmeyen şüpheli alacaklar, artık bir katma değer olarak görülecektir. İcralardaki ödemelerin artık bankalar üzerinden yapılması bu durumu doğuracaktır.

  Bunlar gibi sonuçların doğuracağı güzelliği fark edemeyenler, hala ezberlerde takıntılı olarak hezeyanlar içindeler.
  “Alacaklı ne olacak?” mış. Bunu soruncaya kadar, alacaklı için bunlardan daha güzel daha gerçekci fikirleriniz varsa ortaya onu ortaya koyup önerin.

  “Borcunu ödemeyen hapse girsin” ezberinden başka bir şey yok ki dağarcıklarında.

  Evet ben; yolsuzluk ekonomisi politikaları uygulayıcısı AKP Hükümetini sevmiyorum. Ve de aynı zihniyetteki parlamentomuz partilerini de sevmiyorum.

  Bunları sevmemem yapılan akılcı düzenlemeler muhalefet edeceğim anlamına gelmez.. Aksine bu düzenlemelere katkı sağlamam için uğraşmamı mecbur eder.

  Aklın yolu birdir. Zor oyun bozar.

  Küresel ekonomik krizin doğurduğu zorluklar, “ekonomi batarsa hepimiz batarız” demagojisi ile adaletin üzerine şal örtenleri harekete geçirmiştir. Zor oyun bozmuş, “adaletin mülkün temeli olduğu” hatra gelmiştir.

  Demir tavında dövülür. Zaman şimdiki zaman.

  Bu yüzden maksadın çok iyi algılanması şart. Bununla birlikte oluşacak sonucu, ve sonuca etki edebilecek sebepleri de iyi düşünmek, bunlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak lazım.

  İnsanın tabiatı gereği iki türlü karar mekanizması ve buna bağlı iki tane hareket şekli vardır.

  Birincisi duyumlara ve gördüklerine göre kararla hareket tarzı. Bu hayvansı şekildir. Önyargılı olmaktan doğan peşin hükümle davranışın, sabit fikir ekseninde ezbere dönüşmesidir. Ezberciliktir.
  Diğer karar mekanizması; bilgiyi düşünce süzgeçli akılla değerlendirerek, sonucu ve sonuca etki edecek sebepleri tasavvur ederek hareketi sağlar.

  Akılcılığın ezbercilikle işi yoktur yani.
  Ezberleri bırakmak lazım, ezberlerle yol alınmaz.

  Adalet mülkün temelidir. Bu temel yıkılırsa ekonomi-mülk biter.

  Bu yüzden adalet herkese lazım…..

 10. burhan bey benım eşim şimdi tutuklanabilir mi yurt dışından gelınce ayın 3 kesın mı sevınmeyelımyazılarınızı sureklı okuyorum ama yınede sızden duymak ıstıyorum şimdiden tşk.

 11. madem borcumuzdan dolayı hapis yatıcaz sadece çekten olmasın ,senet , k.kart ve diğer ödeme araçlarıda bu kapsama alınsın hep beraber yatalım sokaklarda insan kalmasın.biz çek mağdurları af istemiyoruz,sadece insanlık hakkımızı istiyoruz.

  • BURHAN İŞCAN

   KİMSE BORCUNDAN DOLAYI HAPİS YATMAYACAK..
   “KARŞILIKSIZ ÇEKE HAPİSLİK YOK”
   DOLANDIRICILIK İDDİASI VARSA BU DA AĞIR CEZADA, TCK YA UYGUN OLARAK YARGILANACAK.
   KİMSEDE AF EDİLMEDİ.
   SADECE ADALET TAHSİS EDİLİYOR
   ADALET YORUMLARIMIZ FARKLI OLABİLİR, AMA AKLIN YOLU BİRDİR.
   BU DA OLDU..

 12. SIKAYET SURESININ 6 AYDAN 3 YILA CIKMASI BASIMIZI AGRITABILIR.

  TAMAM CEZA KANUNLARI GERIYE YURUMUYOR, ORASINI ANLADIK.

  AMA KANUNLARDA DOLANDIRICILIK SUCU GECEN SENE DE VARDI, 1985 TE DE VARDI.

  DOLAYISIYLA SIKAYET SURESI 3 YILA UZATILIRSA VE GECMISE YURUYECEK SEKILDE UZATILIRSA, 2009 BASINDAN ITIBAREN CEKI KARSILIKSIZ CIKMIS HERKESE DOLANDIRICILIK DAVASI ACILABILIR. BUNA KIMSE ENGEL OLAMAZ.

  3 YIL ISI BIR TUZAKTIR …………………………….!!!!!!!!!!!!!!

 13. BURHAN İŞCAN

  Tek yapacakları şey, şu?
  FON OLUŞTURMAK..
  Hukukcu nickli bankaların borazancısı yazmıştı bu sitede…
  Hasip Kaplan’ın da ağzından düşen aynı görüş….
  FON….
  Çek garanti Fonu….
  Bununla ilgili bazı önergeler gelecek.
  BU ÖNERGELERLE ÇEK YASASI ÖNÜMÜZDEKİ SALI VEYA ÇARŞAMBA GÜNÜ YASALAŞACAK.
  YASANIN CUMHURBAŞKANINCA ONAYLANMASI SONUCU CUMA AKŞAMINDAN İTİBAREN HAPİSLİKLER SON…
  GEÇMİŞ OLSUN

  • FON NERDEN ÇIKTI BURHAN BEY YAĞ

   • SAYIN HUKUKÇU DOLANDIRCILIK TALEBİNDE BULAN KİŞİLER HAKKINDA ONLARIN HEPSİ ALACAKLIDIR GERÇEKTE MAĞDUR ROLÜ OYNAMAKTADIR BEN ONLARIN KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUM DİYOR YAĞĞ ORTALIKTA BİLMEĞİDİMİZ NELER DÖNÜYOR YAĞĞ

   • BURHAN İŞCAN

    DİLE GELECEK DE, KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ MEÇHUL YAĞĞĞĞ

 14. ş dünyasından gelen itirazlar üzerine, verilecek bir önerge ile, dolandırıcılığa atıfta bulunan bir hükümle alacaklılar korunacak.

  İŞ DÜNYASINDAN İTİRAZ GELMİŞTİ

  TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün yaptığı açıklamada, “Çekte hapis cezasının kaldırılmasını istemiyoruz” demişti.

  Büyükekşi, “Ödeyemeyenlerin mağduriyetinden söz ediliyor. Asıl mağdur olanlar alacaklı olanlar. Bundan kimse bahsetmiyor. Bunun altını çiziyoruz. Mağdur olanlar alacaklı olanlar, onun dikkate alındığı bir çalışma var. Onu destekliyoruz” ifadesini kullanmıştı.

  hürriyet

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s