Author Archives: acildemokrasi

Yeni “bir” çek kanunu için AIHM başvurularının önemi

Çek mağdurları ve AİHM başvurularının önemi

Çek yasasının tekrar güncel hale gelmesi AİHM başvurularının gündeme girmesiyle başladı.
Gündemi biraz takip eden, neden sonuç ilişkilerine biraz kafa yoran herkes bu bağlantıyı kavrayabilir.
“Borca hapis” mağdurları açısından sorun sadece AİHM başvurularında doğru gerekçeler ileri sürebilmektir.
Kabul edilebilir bulunan tek başvuru bile bütün “borca hapis” mağdurları açısından emsal teşkil edecektir. Okumaya devam et

Reklamlar

Küçükler çek, büyükler ceza diyor …

İŞ DÜNYASINDA ÇEK ÇATLAĞI
Para dergisinin bu haftaki sayısı karşılıksız çeke geniş yer ayırdı. Para dergisinin konuştuğu İş adamlarından küçük ölçekli işletme sahipleri çek cezasının kalkmasını isterken büyük ölçekli işletme yetkilileri daha çok cezadan yana…
19 Aralık 2011 Pazartesi 11:19
Çek borcunu ödemeyenlere hapis cezasının kaldırılacak olması iş dünyasında farklı tepkilere yol açtı.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ile esnaf hapis cezasına karşı. Büyüklerse cezanın kaldırılmaması için lobi yapıyor.
Prof.Dr. Oğuz ATALAY “ BANKALAR GARANTİYİ YÜKSELTMELİ”
Para Dergisinin konuştuğu ATALAY, Bankaların garanti yükseltmelerinin gerektiğine dikkat çekiyor. ATALAY para dergisine “ Çek ülkemizde amacı dışında kullanıyor. Senet gibi vadeli ödeme aracı olarak kabul görüyor. Yeni düzenleme “ekonomik suça ekonomik ceza” prensibinden yola çıkarak yapılıyor. Bu AB mevzuatının bir gereği. Ancak çekle dolandırıcılık yapıldığı tespit edilirse ceza veriliyor. Ancak çekte hapis cezası kalktığında bir güven boşluğu oluşacak. Çekin piyasadaki itibarı azalabilir. Halen piyasalarda gayri nakdi işlem hacminin nakdi işlemin 100 katı sevisinde olduğu hesaplanıyor. Piyasa kilitlenebilir. Bu noktada bankaların rolü önemli. Halen çek karşılıksız çıkarsa yaprak başına 600 TL garanti veriyorlar. Bunun yaprak başına 100 bin TL’ye çıkarılması lazım. Bankalar da bu çekleri verirken teminat almalı” şeklinde konuşuyor. Okumaya devam et

Çek mağdurlarının Bakanlar Kurulundan beklentileri ve hayal kırıklığı

Çek mağdurlarının Bakanlar Kurulundan beklentileri ve hayal kırıklığı
16/12/2011 tarihli son Bakanlar Kurulu toplantısı çek yasasına ilişkin beklentilerin en üst seviyeye çıkmasına neden oldu.
Böylesi bir beklentiye girilmesinin nedeni toplantıda çek yasasının kesinlikle ele alınacağına ilişkin söylemlerdi.
Çek mağdurları yine gerçekler yerine olmasını istediklerini geçirerek, kendi yarattıkları umuda inanmayı seçtiler. Okumaya devam et

Çek yasası Bakanlar Kurulu gündemine gelecek mi?

Çek yasası Bakanlar Kurulu gündemine gelecek mi?

Yine yeniden “suçlu değil borçluyuz”

Çek mağdurları Bakanlar Kurulu gündemine geleceği umulan çek yasasından ne bekliyor?
Kişisel olarak çek yasasındaki hapis cezalarının koşulsuz olarak kalkması gerektiğini savunuyorum.
Gerekçem “borca hapsin” Anayasa ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğudur.
Sayın Ahmet İyimaya nın açıklamaları da 2001 den beri Anayasaya aykırı olduğu yönündedir. Hatta Anayasa Mahkemesinin “uygundur” kararının da yanlış olduğunu Sayın İyimaya nın açıklamalarında görüyoruz.
Sayın İyimaya nın açıklamalarındaki gerçekler bizim yıllardır savunduğumuz gerekçelerdir. Okumaya devam et

Hapis korkusu ile taahhüt veren çek mağdurunun durumu …

çok doğru hapis tehdidi altında taahhüt vermek insan haklarına aykırı
biz ahim başvurularında birden çok aihs maddesini başvuruya koyuyoruz
ancak ahis7. maddesi çek yasasının özel konumuna cuk oturuyor : “kanunsuz suç ve ceza olmaz”
elimizde bu konuda ahim in Türkiye ile ilgili verilmiş olduğu karar da var
ayrıca buradaki şikayetimiz, yok hükmündeki yasa, yani olmayan bir yasadan dolayı yargılanmak bile iç hukuk yollarının tüketilmesi anlamına geliyor
iç hukuk yollarının tükenmiş olabilmesi için önce ihlal edilecek bir yasa ve sonrasında yasaya göre verilecek cezaya ilişkin yasa yolları -temyiz,itiraz-olması gerekiyor
ahim itirazımız ağırlıkla “kanunsuz suç ve ceza olmaz” üzerine kurulu, bu yüzden yargılaması süren davalar dahi 30/12/2008 tarihinden sonra düşmemişse, iç hukuk yollarını tüketmiştir, çünkü hukuk yolunu oluşturacak bir yasa söz konusu değildir. Okumaya devam et

Yeni Çek Kanunu “en temel insan hakkı, onurlu bir yaşamdır”

çek mağdurlarını “balık hafızalı” sananlar yanılıyorlar
“Adalet Bakanlığının hazırladığı metinde yer alan şu ifade, yapılan çalışmanın temel sebebidir : “Uygulamada karşılıksız çek keşide etme suçunun şekli suç olarak görülmesi ve bu suçun esasen kasten işlenebilecek bir suç olmasına rağmen kişinin kastının aranmamasından kaynaklanan olumsuzluklar giderilecektir”. Bu ifade esasen bir “itiraf”tır. “Olumsuzluklar” diye geçiştirilen mesele esasen “ağır hukuk ihlali”nin kibarcasıdır.”şeklindeki değerlendirme AİHM başvuralırındaki en önemli gerekçemizdir. Okumaya devam et

Çek yasası ne zaman görüşülecek?

Cenk OFLUOĞLU bildiriyor.

16.aralık ‘da gündeme gelip, 22.aralık ‘da meclise gelecekmiş.

 

Çek yasasında değişiklik yapan ve adli para cezasını kaldıran değişiklik önerisi 16 Aralık Cuma günü başbakanın da katılacağı Bakanlar Kurulunda görüşülecek..Tasarı 22 Aralık’ta TBMM de olacak ve aynı hafta meclisten geçmesi bekleniyor… Okumaya devam et

Çek mağdurluğundan kurtuluş borç-alacak dengesinde değildir.

Çek mağdurları “cezaevinde borç ödenmez” söyleminden acilen vazgeçmelidir.

Kanunar Genel Müdürlüğünün 07/12/2011 tarihli yazıyla TESK’e gönderdiği ve 14/12/2011 tarihine kadar görüş bildirilmesini istediği çek
yasası taslağı TESKgovtr de yayınlandı.Gerekçede sözü edilen:

Şeklindeki bölüm,bazı arkadaşlarımızın ısrarla ileri sürdüğü “cezaevinde borç ödenmez” tezinden açıkça daha ileri bir tezdir. Gelinen noktada borcumuzu ödemek için bize fırsat verin yakarışları yerine “suçlu değil borçluyuz” söylemine yönelmek zorunluluktur. Aksi halde çek mağdurları cezayı savunan taraf durumuna düşmektedir

Yeni çek kanunu tasarısını aramak …

Meclis ve adalet bakanlığında çek tasarısını aradık
Son çıkan haberler ve çekte hapis cezasının kaldırılacağına ilişkin yorumlardan sonra, çek yasasının gerçek durumunu öğrenmek için Ankara kosiad olarak meclis ziyareti yapmayı kararlaştırdık.
Sabah saatlerinde Yurdanur hanımın eşinin çek davası olduğu için ziyaretimizi öğlen sonrasına bıraktık
Sabah haberleri olumluydu, Yurdanur hanımın eşi ibraz edenle şikayet eden farklı kişiler olduğu için beraat etti, bizde bu mutlulukla meclise gittik, diğer mağdurlara da müjdeli haberi kaynağından öğrenmeyi umuyorduk.
Mecliste ilk ziyaretimizi her zaman olduğu gibi Sayın Ahmet İyimaya’ya yaptık, Ahmet bey yine çok meşguldü, Yurdanur hanım doğrudan konuya girdi, basında çıkan haberlere göre yılsonuna kadar çekte hapis cezalarının kalkacağını, bu konuda kendilerinin bir bilgisi olup olmadığını sordu. Okumaya devam et

Çek mağdurluğu ve devekuşu sendromu “mücadelede söylem sorunu”

Çek mağdurluğu ve devekuşu sendromu

Son tartışmalar “ÇEK MAĞDURLARINA YÖNELİK SERKAN AĞAR’IN MAKALESİ” ile başladı.
Birde baktık Serkan Ağar’ın makalesi kısa sürede Kanunlar Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla birleşerek Başbakanın imzasını bekleyen kanun tasarısı haline geldi.
Biz Meclis ve Adalet bakanlığında “yasanın” akıbetini araştırdık, araştırmaya devam ediyoruz.
Bizim dışımızda başka arkadaşlarda Mecliste ayni araştırmayı yaptı, iyi niyet temennileri dışında elle tutulur bir gelişme yok. Okumaya devam et