Çek Kanunu son dakika “kutlamalar başlıyor”


BU GÜN BİR ZAFERİN KUTLANMASI İÇİNDEYİZ
TBMM GENEL KURULUNDAN YENİ ÇEK YASASI DÜZENLEMESİ ÇIKTI. MUHTEMELEN 3.ŞUBAT CUMA GÜNÜ CUMHURBAŞKANLIĞINCA ONAYLANIP RESMİ GAZETEDE ÇIKAR.
İCRA İFLAS YASASINDA DÜZENLEMELERİ KAPSAYAN 3. YARGI PAKETİ MECLİSE SUNULDU. TASARININ BU AY YASALAŞMASI BEKLENİYOR
ZOR OYUN BOZDU. MALUMUN İLANI, HUKUK SAVAŞI ZAFERİ DESTANI OLUŞTURDU.

Bu ülkede , bu toplumun kanını emen, asalak geçinmek için tüm ahlaki değerleri ters yüz eden iki tane büyük terör örgütü var. Ben ÇEK MAĞDURLUĞU nun ve başka SİSTEM MAĞDURLUKLARININ bu iki terör örgütünün faaliyetleri yüzünden oluştuğunu, 2009 dan bu yana defalarca belirtip yazdım. Sistem Mağdurluklarının bu iki terör örgütünü deşifre edip, toplumun gözünde küçültme ile çözüleceğini de belirttim. Bu terör örgütü birliklerinin önüne siyah çelenk koyup bunları lanetleyelim çağrısında bulundum.

Onlar insanlığın en rezil hırsızlığını, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK yaparak yaptılar. Onlar toplumları ayakta tutan birlikteliği oluşturan GÜVEN i çaldılar.

Onlar PKK dan da, eli kanlı teröristlerin hepsinden de zalimce, zulmü yaydılar.

ÇEK MAĞDURLARI BU GÜN BUNLARA KARŞI HUKUK SAVAŞINI KAZANMIŞ DURUMUNDA.

Çoğunlukların azınlıklara tahakkümü normaldir. Anormallik, azınlıkların çoğunluğu ile başlar. Anormallerin normal karşılanması felaketlerin gelmesine yol açar. Ta ki zorun oyunu bozup bozmamasına kadar. Oyunu zor da bozamıyorsa felaket kaçınılmazdır.

Türkiyenin başındaki en büyük bela, iki terör örgütü BANKALAR ve BAROLAR; azınlıkların, çoğunluklara tahakkümünü gerçekleştirmek için BUTLAN HUKUKU oluşturup, BUTLANSAL HAKKI MEŞRU ilan edip bu toplumun kanını emmişlerdir. Bunu yaparken GÜVEN i yok edişleri, zorun oyun bozması ile kendilerine olan güveni de yok etmiştir.

Çek Mağdurlarının destanı malumun ilanı ile gerçekleşmiştir. Yeni Çek Yasa Tasarısındaki gerekceler malumun ilanıdır. Bir kabulleniş, bir günah çıkarmadan öte; zordan kurtulmanın, kamburu atmanın da gerekceleridir.

Bu günlerde bu iki törör örgütü birlikte hareket ederek zoru sergilemek istemektedir. Toplum Bilincinin yükselmesi sistem mağdurlarıyla ölüm kalım savaşı yapmayı zaruri kılmıştır. Ayakta kalmaları butlan hukukunun sürmesine bağlıdır. Bu yüzden bunun için kıyameti koparıyorlar.

Bankalar devletin çıkardığı başta 5834 ve 6111 sayılı yasalar olarak yasalara uymazken, devletin başbakan yardımcısı bakanına ; “bizi polisiye tedbirler almaya zorlamayın” ihtarı yaptırmaya kadar işi götürdüler. Hala 6111 sayılı yasanın amir hükmü gereği KREDİ RİSK MERKEZİ ni oluşturmadılar.

Ya Barolar: onlar 2009 yılında dilsiz şeytanlığı seçip, sessiz kaldılar. Şimdi de BUTLAN HUKUKU meşrudur hezeyanlarına tutuldular.

Alacakli Mağdurlari Com., Genç Baro.Com., Hukuki Haber Net gibi avukatların malum sitelerinde şu gerekcelerini her yazı içeriğinde görmek mümkün.

“Mevcut teamüllerimize, içtihatlarımıza bakacak olursanız da.. Anayasa Mahkeme’miz, çeklerde hapis cezasını anayasaya aykırı bulmuyor, yasa koyucuya takdir yetkisi veriyor. Bu konuda verdiği bir kararın gerekçesinde aynen şöyle deniyor:

“Çek, temel ilişkide bir sözleşmenin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak, kambiyo hukukuna özgü borç doğuran özel bir havaledir. O halde, çek ilişkisi bizzat sözleşme olmadığı gibi, çekin temelinde her zaman bir sözleşme bulunması da zorunlu değildir.””
Bu hezeyan durumu şimdiye özgü bir şey değil.

Onlar GEÇİŞ DÖNEMLERİ HUKUKU nu BUTLAN HUKU na çevirmeyi her zaman şiar edindiler.
1983 yılında Serbest Piyasa Ekonomisi ne geçilirken, bu düzene uygun hukuk düzenine geçmek de zaruri olmuştu. Zamanın iktidarı bunu ÖZEL YASALAR içinde oluşturdu. 1985 yılında çıkarılan 3167 sayılı çek yasası içinde; sözüm ona, “ekonomik suça ekonomik ceza” prensibi gözetilerek karşılıksız çek ten dolayı dolandırıcılık suçunun cezası yumuşatıldı. Bunda amaç, kuruyu yakmamak için kurunun yanında yaşı yakmaya çalışmaktır. Yani, kurunun yanında yaşın yanmaması için ya kuruyuda yakmayacaksın, ya da birlikte yakacaksın. Ki sonunda bu olmaz denilip kuru da yakılmasın. Oysa ayrıştırmak mümkündür.

3167 sayılı yasa bir geçiş dönemi hukuku yasasıdır. Bu yasa içinde bağlayıcı hukuk intikal maddeleriyle yerini aldı. Neydi bu intikal maddeleri ? Ticaret Yasası içindeki çekle ilgili olmazsa olmaz hükümler.

2001 Yılında Avrupa Birliği ile temaslar sonucunda bağlayıcı hukuk, uluslar arası hukuk sözleşmeleri gerekceleri ile genişledi. Anayasamızın 38. Maddesi ne meşhur madde ilave edildi.

Bu durum tekrar geçiş dönemi hukukunun oluşmasını mecbur kıldı. Çek yasası içindeki hapislik, 4814 nolu yasa ile adli para cezasına dönüştürüldü.

2004 Yılında Avrupa Birliği’ne Uyum Yasaları Çıkmaya mecbur olunca, Tekrar bir geçiş dönemi hukuku oluşması kaçınılmaz oldu.

5237 Sayılı Yasa, Avrupa Birliği Hukuk Normlarında düzenlenmiş; Modern Ceza Hukuk Anlayışı oluşturan bir yasadır. Bu yasa ile oluşan geçiş dönemi hukuku yasanın 5. maddesi ile emredilmiştir.

Yasa Koyucu ve öncülü iktidar bu emri savsaklamış, geçiş dönemi hukuku tabiatıyla yasal boşluk oluşturarak butlan hukukuna dönmüştür. 5 sene boyunca sistem butlan hukuku mağdurları oluşturmuştur.

Bu oluşumun müsebbibi tabiî ki yukarda belirttiğim iki terör örgütüdür.

Yargıdaki temel sorunların başını, SAVUNMANIN OLMAYIŞI oluşturur. Eğer etkin savunma olmuş olsaydı, butlan hukuku oluşur muydu?

Butlan hukuku oluşturmakta maksat aşalakların, sorunların sürmesinden nemalanma azmi değil mi?

Neticede, biz davamızı sürdürdük.
AMA ARTIK BİTTİ.
ZOR OYUN BOZMAKTA.
SIRA BAŞTA İCRA İFLAS YASASI, BANKACILIK YASASI VE AVUKATLIK YASASI MAĞDURLUKLARI OLMAK ÜZERE DİĞER MAĞDURLUKLARIN BİTİRİLMESİNDE.
TÜM SİSTEM MAĞDURLARINDAN DESTEK BEKLİYORUZ
SAYGILARIMIZLA..
SİSTEM MAĞDURLARI MÜCAHİTLERİ MİSYONER GURUBU ADINA.
BURHAN İŞCAN

Reklamlar

5 responses to “Çek Kanunu son dakika “kutlamalar başlıyor”

 1. mustafa hatipoglu

  Başbakan ve cumhur başkanı kime destek vermiş hırsız dolandırıcıya soyguncuya ne demişler büyük kabahat yapar’da kulağını çeken olmaz.70 bin TL yi başbakan başkasına bağışladı yani sizin alacagınizi bağışladı.alamiyoruz oy verdım ALLAH hakkından gelsın

 2. APC/Çek Mağduru Arkadaşlar,
  Eve Yapılan Haciz Mağduru Arkadaşlar,
  Taaahüdü İhlal Cezası Mağduru Arkadaşlar,

  Hepimizin bildiği ve farkında olduğu gibi T.C. Hükümeti ve T.B.M.M. karşılıksız çekte uygulanan hukuksuz, haksız, adaletsiz ve çağdışı hapis cezasını vatandaşları düşündüğü ve bizler kendilerine e-posta gönderdik, faks çektik, mektup yolladık, çok azımız da telefon açtık diye kaldırmadı !

  Bu hapis cezasının kaldırılmasının tali sebebi mahkemelerin tıkanması ve cezaevlerinin dolması ama ana sebebi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’nden alınacak cezaların sayıca çokluğu ve paraca devasa büyüklüğüydü !

  Ayni haksız, hukuksuz, adaletsiz, ve çağdışı uygulama taahhüdü ihlale karşılık verilen hapis cezalarında ve evlere taciz maksadıyla yapılan hacizlerde de yaşanmaktadır.

  Özellikle taahhüdü ihlale verilen hapis cezaları (aynen karşılkısz çeke verilen hapis cezalarında olduğu gibi)

  “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz”

  hükmünü apaçık içeren T.C. Anayasası 38.Maddesini ve A.İ.H.S. (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 4 No.lu Ek Protokolünün 1.Maddesini

  alenen ihlal etmektedir !

  BU HAKSIZLIK, HUKUKSUZLUK, ADALETSİZLİK VE ÇAĞDIŞI ZİHNİYET KARŞISINDA ELİMİZDE YİNE BİR TEK SİLAH VARDIR : HUKUK SİLAHI !!!

  Bu hukuk silahı gerek T.C. mahkemelerinde, gerekse A.İ.H.M. (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) hakkımızı aramakla ses getirir.

  Yapmamız gerekenler bellidir :

  1 – Gerek T.C. Anayasası ve gerekse T.C. Devletinin imzalayarak kabul ettiği uluslararası bir metin olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerinin ihlal edildiğini kamuoyuna (gazeteler, dergiler, televizyonlar, internet haber siteleri gibi kanallar aracılığıyla) duyurmamız,

  2 – Bu uygulamalara bir an önce son verilmezse HAKKIMIZI AİHM-AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nezdinde arayacağımızı yukarıda belirtilen vasıtalar ile ve bunlara ilave olarak e-posta, telefaks, mektup, telefon ile kamuoyuna, TBMM’ndeki milletvekillerine, TC Hükümeti bakanlarına ve ayrıca ulaşabildiğimiz tüm sivil toplum kuruluşlarına bildirmemiz, ve

  3 – Taahhüdü ihlalden ceza alıp bu yüzden

  (a) hapis yatıp çıkmış,
  (b) halen hapiste olan,
  (c) hapse girmemek için yurtiçinde kaçak olan, ve
  (d) hapse girmemek için yurtdışına çıkmış olan

  arkadaşlarımızın biranönce AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’ne şikayetçi olarak dava açmaları.

  TBMM’ndeki milletvekilleri ve özellikle TC Hükümeti bakanları bizim durumumuza (daha önce karşılıksız çeke hapis cezası uygulamasında olduğu gibi) lakayd kalabilirler ama AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ silahımızı iyi kullanabilirsek, istemeden de olsa (ÖZELLİKLE BAROLARIN VE AVUKATLARIN, TEFECİLERİN KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN) gereken düzenlemeyi yapmaya mecbur kalacaklardır.

  Çare ve çözüm maalesef bir kere daha AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’ndedir …!!!

  Bilgi ve değerlendirmenize saygılarımla sunarım.

 3. Yapılan haksızlıklara karşı tüm gücünüzle mücadelemizi sürdürdünüz,buna müteakip söylenecek tek söz var;HELAL OLSUN!..
  Bizleri her konuda bizleri bilgilendirdiniz ve gerçekleri
  içerikleriyle birlikte görmemizi sağladınız.Çabalarınızdan dolayı
  sizlere minnettarız.TEŞEKKÜR EDERİZ

 4. HAKSIZLIĞA SON

  Sizler ki baştan sona yapılan haksızlıklara karşı tüm gücünüzle mücadelemizi sürdürdünüz,buna müteakip söylenecek tek söz
  var;HELAL OLSUN!..Bizleri her konuda bilgilendirdiniz ve gerçekleri
  içerikleriyle birlikte görmemizi sağladınız.Çabalarınızdan dolayı
  sizlere minnettarız.Sayenizde birçok kişi ve bu kişilerle aynı zorlukları,dertleri paylaşan insanlar ve yakınları yeniden doğmuş gibi oldular.Şimdi de İcra İflas Yasası,Bankacılık Yasası ve Avukatlık Yasası
  ile ilgili hedefe ulaşacağınızdan,yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır
  sözüne uygun olarak hiç şüphemiz yok.Bizler de artık mağdur olalım
  ya da olmayalım,haksızlığa karşı savaşını verdiğiniz,her konuda desteğe hazırız.Saygılarımla…

  • BURHAN İŞCAN

   SAĞ OLUN. GÜÇ BULDUK, ŞEVK KAZANDIK. KARARLIYIZ. ŞUBAT AYI(BU AY) İCRA HUKUKU İÇİNDEKİ BUTLANLARI YOK EDECEĞİZ.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s