İHD bildirimiz …


İnsan Hakları Derneği ve
“karşılıksız çek ve yasal çözümler” blogu
tanışma toplantısı

https://karsiliksizcek.wordpress.com

15.Temmuz.2009
Destek veren Av. Gönül MATUR ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

İktidar ile yargının arasına sıkışmış çek yasası mağdurlarıyız.

iktidar adil çek yasasının piyasada daralma yaratacağı öngörüsüyle, hukuk dışı davranmakta ve çekte hapis cezalarının sürmesini istemektedir.

Bunu akademisyenlerin, hukukcuların, meclis adalet komisyonu başkanının muhalefet partilerinin “çek yasası yok hükmündedir” açıklamalarına rağmen istiyor

Bunu Anayasa’nın “borcundan dolayı kimse özgürlüğünden alıkonulamaz”ilkesine rağmen istiyor
Uyum yasası çıkarılmamış olmasına rağmen, ortada bir yasa yokken istiyor.

Cezaevlerinde yatan binlerce mağdur, yasasız çek yasasından kaçak duruma düşmüş onbinlerce çaresiz insanının en doğal hakları olan özgürlükleri pahasına istiyor.
özgürlüklerimiz ekonomiye kurban ediliyor . iç hukukta tüm yollar tükenmiştir. Meclis tatile girmiştir.
biz özgür bir blog olan “karşılıksız çek ve yasal işlemler” ‘de ,  internet üzerinden bir araya gelmiş mağdurlarız.
özgür bir tartışma süreci sonunda,toplu olarak AİHM’ e bireysel başvuru kararı aldık
birkaç hukukçu dostumuz İNSAN HAKLARI İHLALLERİ’ ne karşı bizlerin yanında yer alıyor
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ nden yanımızda yer almalarını ve mağdurlara AİHM başvurularında yardımcı olmalarını istiyoruz

AİHM başvurularının sonuçlanmasının uzun süre aldığını biliyoruz

Şu anda mağduriyetler konusunda bir suçüstü durumu söz konusudur. Anayasal bir kurum haline geldiğini bildiğimiz AİHM’ den, incelemesini, suç üstü koşullarını göz önünde bulundurarak yapmasını talep ediyoruz
geciken adalet adalet değildir
insan hakları hemen şimdi …

“İNSAN HAKLARI”savunucularına açık mektup

Çağdışı bir çek yasasıyla karşı karşıyayız. Çek yasasının çağdışılığı konusunda uzun uzun tartıştık

Artık eylem zamanıdır

Çek yasasından kaynaklanan HAK İHLALLERİ karşısında iç hukuk yolları tükenmiştir
AİHM davaları, ihlallerin tazmini konusunda, tek alternatif olarak duruyor
insan hakları savunucusu hukukçu dostlarımız, önemli ve tarihi görevlerle karşı karşıyadır
AİHM davasını gerekçelendirmek ve mağdurlara davanın başvurusu konusunda kanallar açmak zorundayız

bu çalışmalar gönüllü olmak zorundadır.
AİHM, mağdurlara başvurular konusunda ek yük getirmemektedir. Özelikle Anadolu’ daki mağdurların başvuru yollarını açmak konusunda, Anadolu’ daki insan hakları savunucusu hukukçularımıza önemli görevler düşmektedir
İNSAN HAKLARI  HEMEN ŞİMDİ

Gelinen Nokta ve Gelişmeler : “Açık Mektup”

Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.  Anayasa’ nın bana verdiği  hak ve ödevlere göre aşağıdaki açıklamayı kendi hür irademle yapıyorum .

Söylediklerimin Yargıtay başkanı Hasan GERÇEKER, TBMM Adalet komisyonu başkanı Ahmet İYİMAYA,  Prof. Dr. Ahmet SÖZÜER ‘in resmi açıklamaları ve 3167 numaralı çek yasası için Adalet komisyonu raporları ve meclis tutanaklarına dayanmaktadır.

Görüşlerimi TC Anayasası, Türk Ceza Kanunu,  Çek Yasası,  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını kullanarak  ispatlayabileceğime inanıyorum.

Çek yasasının uygulanması sırasında bazı yanlışlıklar olmuş ve bu yanlışlar nedeniyle insan hakları ihlalleri gerçekleşmiştir.  İhlaller sonucunda alacaklı ve borçlu tarafda çek mağdurları oluşmuştur. Bölge milletvekillerime mektup yazarak çözüm için ısrar etmelerini rica ettim. Bu yanlışların yeni çek yasası ile düzelmesini bekliyordum.

TBMM ‘nin tatile girmesi ile birlikte makul sürede çözüm olasılığı ortadan kalkmıştır.  AIHM ‘e bireysel başvuru hakkımı kullanarak uğradığım zararın tazminini istiyorum.

AIHM Başvurum kabul edilirse,  koşullarımı kabul eden bir avukata davamı takip etmesi için vekalet vereceğim.  Alacağım tazminatın %1 ‘ini  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağım.

Bana bu süreçte yardımcı olan hukukculara emeklerinin karşılığı ödeme yapabilecek durumum yoktur.  Gelişen koşullara göre emeklerinin karşılığını ödemeye çalışacağım.

Benim gibi düşünen  yol arkadaşlarımın, bu blog üzerinden emekte ve eylemde işbirliği esasına göre katılmasını öneriyorum.

Birlikte başarabiliriz.

Zamanıdır. İnsan Hakları Savunucularının Desteği Gerekmektedir …
Türkiye ‘de bir hukuk depremi ve insanlık dramı yaşanmaktadır.  İşin öncüsü artcısı kalmamış ve yıllardır sürmektedir.  Bu ortamda hayati önem taşıyan çek yasası Meclis tatili ile bankaların hacım tartışmaları arasında geçiştirilmektedir.


Bir ticari ilişkiden kaynaklı borcun yerine getirilmemesi ve suç olarak tanımlanması mümkün görülmemektedir. Suç genel teorisindeki sorumluluk esaslarına aykırı bir şekilde suç tipi tarif edilmektedir. Karşılıksız çıkan çek nedeniyle milyonlarca şikayet ve soruşturma sonucu kamu davası açılmaktadır. Bu durum Cumhuriyet savcılarının ve mahkemelerin ağır iş yükü altında kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle çekin karşılıksız çıkması ile ilgili sorumluluk, suç olmaktan çıkarılarak idari para cezasını ve/veya idari tedbiri gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmelidir”

7.haziran.2009 AA, Yargıtay başkanı Hasan GERÇEKER

Unutulmamalıdır ki yanlışı yanlışla düzeltmek hiçbir koşulda olanaklı değildir.
Mahkemelerin artan yükü dava sürelerini azaltmak için yapılan düzenlemeler adil yargılanma ve savunma hakkını zedelemiştir.

Haksız ve gereğinden ağır olan bu cezanın, kolayca verilebilir olması  ticari yöntemleri, Borçlar Hukuku’na göre işleyen mekanizmaları hantal bırakmıştır.  Karşılıksız çek durumunda başvurulan ilk yer ceza mahkemesi olmaktadır.


31 Aralık 2009 tarihinden sonra üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edilen çeklerin çek hukukundan kaynaklanan bir hak bahşetmeyeceği ve bu tür çeklerin düzenleme tarihinin gerçeği yansıtmadığının üzerine işaretleneceği, çek vasfını yitireceği; düzenlemesi getirilerek bunların tedavülünün önlenmesi sağlanmalıdır. Böylece ileri tarihli çekler kabul görmeyecek ve zamanla bu sorun ortadan kalkacaktır. İleri tarihli çek alanlarsa bu müeyyideyi bilerek zamanı gelmeden ibrazı yoluna gitmeyecek, düzenleme tarihine göre ibraz süresi içinde ibraz ederek yasanın getirdiği olanaklardan yararlanacaktır. Bu yaklaşım benimsenmezse, çek, gerçek anlamını yitiren ve çek garantilerini taşıyan bono vasıflı bir belgeye dönüşen, hukuki dolanma yollarının açık hale getirildiği kambiyo hukukunun mantık ve amacıyla da çelişen kendine özgü bir belge niteliğine bürünür. Durum bu olunca, hukuken düzenlenen gerçek anlamdaki çekle ilgili düzenlemelerin bir caydırıcılığı ve garantörlüğü kalmaz..”

7.haziran.2009 AA, Yargıtay başkanı Hasan GERÇEKER

Unutulmamalıdır ki yanlışı yanlışla düzeltmek hiçbir koşulda olanaklı değildir.
Bankalar kanuna ve finansal dengelere aykırı olarak  vadeli çek ile piyasaya olmayan kredi-para pompalanmaktadır. Ekonomik kriz ile birlikte bu kredi-para yaygınlaşmış ve nakit-paranın yerini almıştır. Bu kolay kullanımlı kredinin teminatı özgürlüktür.

TCK ‘a uyumu yapılmayan 3167 sayılı çek yasası  geçersizdir.  Mahkemelerin farklı kararlar vermesi eşitlik ilkesini zedelemiştir.

Vadeli çekler ile oluşan yüksek kredi riski, ölçüsüz ağır cezalar konmasına yol açmıştır.  Özel kanun olan çek yasasındaki cezalar bir kredi kullanımı için çok ağırdır. Bir ticari ilişkiden kaynaklanan borcun  tahsilatı mahkemelere yüklenemez.  Esasen bir ticari ilişkiyi ve vadeli ödemeyi belirleyen Türk usülü çek kullanımı, açıkca bono tanımına girmektedir.

Biz bunca yanlışa rağmen, doğruda ısrar ediyoruz. Hukukun gereklerinin yerine gelmesini istiyoruz.  Meclis kendine düşen görevi yapmalıdır diyoruz. Türkiye Cumhuriyet’i bir hukuk devletidir. Çözüm bağımsız yargıdan ve yüce meclisden geçmektedir.  TC Anayasası, TCK, CMUK ve AIHS ‘e aykırı olduğu açık olan bu uygulamaların normal çözüm yolu yeni bir çek yasasıdır.

Yeni yasanın alelacele  çıkmasıda, gecikmeside zarar verecektir. Herkes oturup bir düşünmelidir.   Bu işde bir yanlışlık vardır.  Yüksek yargı, akademisyenler ve yerel mahkemeler tersini söylerken yanlışda ısrar edilmektedir.

Beş yılını dolduran bir yasanın tamamen değişmek zorunda olması cezacı yaklaşımların çözüm olmadığını göstermektedir.  Ekonomik krizin derinleştirdiği yara ve tüm adaletsizlikler dengesiz bir af giderilmek istenmektedir.
Unutulmamalıdır ki yanlışı yanlışla düzeltmek hiçbir koşulda olanaklı değildir.

“nulla poena sine lege” , “adaletin kuvvetli, kuvvetlilerinde adil olması gerekir. PASCAL . “

Yapacaklarımız demokratik direnme hakkımızı, hukuk yoluyla kullanmak ile sınırlıdır.
.
Internet üzerinde özgür paylaşım ve demokratik katılım esasına bir karar aldık.  İnsan Hakları İhlalleri sonucunda oluşan AIHM başvuru hakkımızı toplu olarak kullanmak istiyoruz.

Başvurular 4.ağustos.2009 tarihindeki TBMM ara açılış tarihinde toplu olarak yapılacak, basın duyurusu ile açıklanacak ve aynı gün TBMM ziyareti desteklenecektir.

Biz anlamayız
tek ağzın türküsünü.
Her matem gecesi
her bayram günü,
şarkılarımız
bir gaz sandığını yere yıkarak
sandığın üstüne çıkarak
kocaman elleriyle tempo tutmalıdır.
Şarkılarımız
çam ormanlarında rüzgar gibi bize kendini
hep bir ağızdan okutmalıdır!!.

Nazım HİKMET
Adalet Bakanlığı verilerine göre 150.000 kişi hapis tehdidi altındadır.  Cezaevlerinde onbinlerce mahkum vardır. Yargıtay’da 70.000 dosya beklemektedir.

Para cezalarını ödeyemedikleri için hapis cezası alan mağdurların, hukuki yardım alabilecek güçleri yoktur.  Başlı başına bir ihlal olan sürekli asayiş uygulamaları  nedeniyle adliyelere gidilememekte, noterlerden vekalet verilememekte ve zaten sınırlı olan yasal haklar bile kullanılamamaktadır.

Mağdurlara hukuki destek sağlanması için yaptığımız çağrıya Av. Gönül MATUR ve iki arkadaşı dışında olumlu yanıt gelmemiştir.

Cezaevlerinden vekalet vermek isteyenlerin dilekçeleri yavaşlatılmakta ve hak aramanın önü tıkanmaktadır. Ümraniye cezaevinde açlık grevi kararı alınmıştır.

İnsan, haklarıyla insandır.

Magna Carta’dan beri tanınan “adil yargılanma”  hakkı dahi ihlal edilmektedir.  Adil yargılanma, mahkemeler önünde eşitlik, Özgürlük ve güvenlik, makul sürede yargılanma ve insanca davranış haklarımızın korunmasını istiyoruz.
İnsan Hakları Derneği yönetiminden aşağıdaki konularda destek bekliyoruz.
1. Avukatlarımızın mağdurlar ile görüşmesi için salon sağlanması.
2. Basın duyurusuna destek verilmesi.
3. İHD ofislerinde AIHM başvurularımızın gönderilmek üzere teslim alınması ve başvuruların şekil hatalarına karşı kontrolü.
4. AIHM başvuruları ile ilgili duyurunun İHD tarafından desteklenmesi.
5. Cezaevlerinden AIHM başvuruları için duyuru yapılmasına destek sağlanması.

Hukuki Dayanaklarımız
1. Tüzel kişiler adına çek imzalayan kişilerin şahsen hukuki sorumlulukları yoktur. Kimse o tüzel kişinin bu borcu için o kişiler hakkında icra takibi yapamaz, dava açamaz. Ama 3167 s.y. ya göre bu kişilere adli para cezası verilebilmekte, ödenmemesi halinde hapis edilebilmektedirler. Hapis tehdidi ile şahsen borcu olmayan para ödettirilmektedir.

2. 1215 yılında MAGNA KARTA ile , daha sonra İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ve ANAYASALARLA konulan <kimse hakim kararı olmadan hapsedilemez > kuralına aykırı olarak İnfaz Kanununun 106. maddesi uyarınca SAVCI kararıyla insanlar hapsedimektedir.

3. Devlet, zorbalıkla (hapis tehdidi ile) haksız kazanç sağlamaktadır. (Bunu kişiler yapsa adına gasp derler. En ağır cezayı verirler.)

4. Ceza yargılamasındaki köklü uygulamaya göre sanığa tebligat yapılmalı ve hakim önüne çağırılıp ifadesi ve savunması alınmalıdır. ÇEK yargılamasında sanığın eskiden Bankaya bildirdiği adrese Tebligat Yasasının 35. maddesine göre tebligat yaparak karar verilmektedir. Sanığın ne davadan ne karardan haberi olmadan hakkındaki karar kesinleşmekte ve Savcı kararı ile hapse dönüştürülmektedir.
5. Cezaevleri adam almıyacak kadar doludur. Bunların çoğu çek mahkumlarıdır. Buralardaki koşullar başlıbaşına bir ihlaldir..

6.  Dava dosyaları  Yargıtay C: Başsavcılığı 10. kısımda birikmekte orada 2 – 3 sene beklemaktedir.

7. Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davaların çok büyük çoğunluğu çek davalarıdır.

8. Devlet İcra Daireleri dışında alacaklının tahsildarlığını yapmaktadır.

9. Asliye ceza mahkemeleri, iş yükü nedeniyle Çek Yasası’nın tanıdığı bütün kolaylıklara dayanarak dosya aç-kapa şeklinde karar vermektedir.

10. Yeterince inceleme yapılmakdan alınan Pek çok hapis kararı yanlış kişilere verilmektedir. Yakalanma korkusu içinde itiraz edilememektedir.

11. 2003 yılında kabul edilen 3167 sayılı Çek Kanunu, 2005 yılında kabul edilen TCK ile uyumu yapılmayınca geçerliğini 1.ocak.2009 itibariyle yitirmiştir. Tüm cezalar düşmelidir.

12. Madde.11 ‘ e göre yapılan itirazlara farklı kararlar verilmektedir.  Mahkemeler önündeki eşitlik ilkesi çiğnenmektedir.

13. Resmi gazetede 28.şubat.2009 tarihinde  yayınlanan 5838 numaralı kanuna göre  “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.”    Başlangıç tarihi olmayan bu düzenlemeye göre vadesinden önce  karşılıksız damgası vurulan tüm çekler ve ilgili davalar ve neticeleri geçersizdir.

14. Madde.13 ‘ e göre yapılan itirazlara farklı kararlar verilmektedir.  Mahkemeler önündeki eşitlik ilkesi çiğnenmektedir.

15. 3167 sayılı kanuna göre sanıklara ifade alınmadan, duruşmalara girmeden, savunma alınmadan karar verilebilmektedir.

16. Tüzel kişilere ceza verilememesi nedeniyle şirket çeklerinden oluşan para cezalarını ödemeyen şirketlere ceza veriememektedir. Doğrudan imzayı atan muhasebe sorumlusu cezaevine girmektedir. Karşılıksız çekler eğer şirket çeki ise, yani kişisel çek değilse şirket ortakları ve şirket temsilcileri, müdürler borçtan sorumlu değillerdir.Şirket ortakları şirkete sermaye borçları varsa o zaman sermaye borçları kadar sorumludurlar. Şirket ortakları sadece kamu alacaklılarına karşı sermaye oranları kadar sınırsız sorumludurlar. Limitet ve anonim şirketlerdeki bu sınırlı sorumluluk çağdaş bir hukuk kuralıdır ve bütün dünyada geçerli bir kuraldır.

17. Madde.13 ‘e göre  çek vadelidir. Bir bono olarak işlem görmelidir. Karşılıksız çeke hapis cezası verilmesi “borca hapis yasağı” nı ihlal etmektedir.

18. Madde.11 ‘ e göre  cezaların geçersiz olacağı  TCK  gerekçelerinde ve 10.dairenin 2008 yılı kararlarında açıkca belirtilmiştir.  Buna rağmen 10.daire onama kararlarında ısrar etmektedir.

19. Madde.11 ‘e göre 7.daire görev alanındaki cezaları bozmuş, 10.daire kararlarında ısrar etmektedir.

20. Madde.11 ‘e göre bir  bozma kararı CGK ‘dan beklenmektedir.  Çelişkili durumun sürmesi nedeniyle yargılamanın makul sürede yapılmadığı aşikardır.

21. Değişmesi gerektiği, kanun gerekçelerinde açıkca belirtilmesine rağmen yeni çek yasası yasalaşmamıştır.

Çek Mağdurları Eylem Günlüğü

Çek Mağdurlarının alenen örgütlenmesinin önünde hukuksal ve toplumsal engeller vardır. Buna rağmen bir kaç blog üzerinde toplanan mağdurlar eylemler yapmıştır.

Eylemlerin tek çatı altında toplanamaması ve internet örgütlenmesi ile kısıtlı kalması istenen etkiyi sağlamasını engellemektedir.
Telefon yağmuru
Tüm milletvekilleri telefon ile aranarak mağduriyetler anlatılmıştır.
Dilekçeler
Cezaevi koşulların ve insan hakları ihlali yapılıp yapılmadığı sürekli olarak dilekçe ile sorulmaktadır.
Ucu yanık mektup gönderilmesi
Milletvekillerine ve basın liderlerine  ucu yanık mektuplar gönderilerek durum anlatılmıştır.
I.Meclis ziyareti
Adalet komisyonu ve muhalefet liderleri ziyaret edilmiştir. İlk ziyaretde katılım üç yetişkin ve bir çocukdur.
II.Meclis ziyareti
Muhalefet liderleri ziyaret edilmiş. Grup toplantılarına katılım sağlanmıştır.  17 kişilik katılım sağlanmıştır.
III.Meclis ziyareti
85 kişilik bir grup ile katılım sağlanmıştır. Grubun tamamı Güvenpark’da tutulmuş ve ulusal televizyon kanallarının haber yapması sağlanmıştır.
AIHM bireysel başvuruların hazırlanması
Insan hakları ihlalleri ile AIHM ‘e bireysel başvuru kararı alınmıştır.  Internet üzerinde kişisel durumalr incelenerek, gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.
Hukukcular ile dayanışma ve tanışma toplantısı
Mağdurlara AIHM başvurularında destek olmayı kabul eden avukatlar ile tanışma toplantısı yapılmıştır. Taksim meydanında toplanan yedi kişi, Beyoğlu’nda avukatlar ile görüşmüştür.
Metris cezaevi ziyareti
Metris cezaevi önünde toplanan otuz katılımcı basın açıklaması yapmıştır.
Ümraniye cezaevi açlık grevi
Dilekçelerinin işleme konmaması ve itirazların red ile yanıtlanması nedeniyel açlık grevi kararı alınmıştır.
Özgürlüğü elinden alınmış insanların, sağlıkları pahasına eylem yapmasını desteklemiyoruz. Dışarıdakilerin, onlar için eylem yapması daha onurlu bir davranışdır. Bu eylemin bitirilmesi için istekde bulunduk.

Planlanmış olan eylemler
1. Ümraniye cezaevi ziyareti
2. IV. Meclis ziyareti . 4-ağustos ara açılışında meclis ziyareti
3. Meclis açılışında 4-ağustos AIHM başvurularının toplu olarak gönderilmesi ve basın açıklaması yapılması

Çek Mağdurları Nasıl Örgütleniyor ?

Gizli olan toplanmalar tamamen internet üzerinden sürmektedir.  Şu anda faaliyet gösteren yönlendirici güçte  üç ana blog  vardır.
Karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler  (karsiliksizcek.wordpress.com)
Yöneticisi ADMIN   rumuzlu kullanıcıdır.  Geniş bir hukuki başvuru kütüphanesi, katılımcıların haberleşme ve AIHM başvuru bölümleri vardır.

Özgür ve sansürsüz katılım esasına göre büyümektedir. Sadece çek yasası değil, insan haklarının ihlal edildiği her konuda görüş bildirme ktedir.  Sincan katliamı ve internet sansürüne karşı bildirileri ses getirmiştir.

Kendimizi “küçük harflerle yazı yazan, sıradan insanların özgür blogu” olarak anlatmaktayız. Yeni çek yasasını “emekli albay hilmi ertunç olaya el koydu” diyerek eleştirmiştir.  Dört yıldır yayındadır.

Av. Rahmi OFLUOĞLU  (rahmiofluoglu.wordpress.com)
Av. Rahmi OFLUOĞLU ‘nun kişisel blogudur. Çek yasasının yanlışları üzerine yoğunlaşan içeriği vardır.  İki yıldır yayındadır.

Sn. OFLUOĞLU bazı basın duyurularında sözcü olmuştur.
Çek Mağdurları  (cek-magdurlari.blogspot.com)
Yöneticisi CÜNEYT  rumuzlu kişidir.  Telefon ve e-posta yağmurları ile meclisde ses gelmesini sağlamıştır.

Denetime dayalı forum esaslı içeriği vardır.  Bir yıldır yayındadır.

Çek Mağdurları Birleşimi
Burhan İŞCAN ‘ın liderlik ettiği oluşumdur. Yasal bir dernek kurarak, eylemlere finansal destek sağlanmasını istemektedirler.  Bir  aylık geçmişe sahip bir oluşumdur.

Kişi liderliğinde örgütlenmeyi sevmemekle birlikte “yalnız kalpler derneğinden istifa ediyoruz. Çek Mağdurları Derneği’ne üye oluyoruz” sloganı ile destek olduk.

“karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler”  blogu https://karsiliksizcek.wordpress.com üzerinde yayınlanan içerikden  derlenmiştir. 15.Temmuz.2009 tarihli İHD tanışma toplantısında basılı olarak verilebilmesi ve okunması için editoryal değişiklikler yapılmıştır.

Derin hukuk bilgilerinden yararlandığımız  Av. Aykut ERGİL,  Av. Müge TEKİL ve Av. Şamil DEMİR ‘e teşekkür ederiz.

“Direniş bir demokratik haktır” diyerek yol gösteren Av. Rahmi OFLUOĞLU ‘na teşekkür ederiz.

En umutsuz anımızda, ufkumuzu açan Av. Gönül MATUR’a minnettarız.

Önerdiğim yazılar

Reklamlar

91 responses to “İHD bildirimiz …

 1. Çek kanunu Ak Partinin değişmediğinin kanıtıdır
  İşte ortada, ilkel bir yaklaşımla çek hamilleri alacaklarına kavuşsun diye insanları zindanlarda tutuyor, aileleri parçalıyorlar, böyle sosyal devlet olmaz, bu hocanın deyimi ile çağ öncesi, “avcılık çağı”dır. Batı rejimlerinde, bizim Anayasamızda insanlar yasalar önünde eşittir, hiç kimseye, hiç bir zümreye ayrıcalık tanınamaz.Çek Hamilleri diye ayrıcalıklı bir züre yaratılamz, devlet vatandaşlarına eşit muamele yapmak zorundadır.
  Hala umut ediyoruz. Ak Parti yetkilileri hiçbir açıklamalarında çekte ceza kalkacak demediler, biz hep öyle anlamak istediğimiz için öyle anladık ve umutla bekledik. Zararı yok daha bir süre umutla yaşarız, ama sonra söylenecek çok sözümüz, yapılacak çok iş olacak.
  KOSİAD

 2. ücretsiz video izle

  Gerçekten çok faydalı bir site ve çok faydalı bir iş.

 3. “GURUR EŞEKLİK, KİBİR EŞOLU EŞEKLİKTİR”(SAKIP SABANCI)
  ONUR BÜTÜN HAZİNELERE BEDEL BİR DEĞERDİR.

  DOSTLARIM;
  BAŞKANINIZ KİMDİR?
  Başkanınız bir misyonerdir. Dava adamıdır. Çek mağduriyetleri ile ilgilenmesi ne ilk davasıdır ne son davasıdır. Bundan bir evvelki davam sağlıkta yolsuzluklarla ilgilidir ve şimdi iki davayı beraber yürütüyorum.
  Dava adamlığı komplike olmak gerektiriyor. Yani; savunduğunuz davayı, en küçük detayına kadar bilmeniz gerektiği gibi ilgili mevzuatı ve alakalı olabilecek her şeyi bilmeniz gerekmektedir.
  ÖNEMLİ OLAN BİLGİ DEĞİL İLGİDİR
  İlgi duyduğunuz her konuyu öğrenmeniz basittir. Bu gün internet bu kolaylığı sağlamaktadır.
  BENİM DAVALARIMIN ASIL KAYNAĞI NEDİR?
  CİA-MOSSAD-KGB ÜÇGENİ İÇİNDEKİ TÜRKİYE DÜŞMANLARINA YARDIM VE YATAKLIK YAPAN İÇ DÜŞMANLAR.
  İMTİYAZLI SINIF YARATMA SAVAŞLARI VE BU SAVAŞLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ YOLSUZLUK EKONOMİSİ POLİTİKALARI VE DE ALİ DİBOLAR.

  İşte bizler bu politikaların kurbanlarıyız, mağdurlarıyız.
  17.7.2009 Presstürk bir yazı ve bir yorum. Karşılıksız çeke af yok.
  AF SUÇLUYA VERİLİR DOSTLARIM. Günlerdir yazıyoruz hep beraber. Fakat hala AF kelimesi kullanılıyor. Ve hala Sayın Hakkı Köylü Taslağı konuşuluyor.
  EZBERLER NE ZAMAN BOZULACAK?
  Hala bozuk plak gibi takıntılarda kalanlar var. Neden?. Zamana karşı yarışmaktan.
  Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz mesajı ne zaman verilecek?
  Genç arkadaşlar itiraz ediyorlar bankalara sataşmama. Ve işin garip tarafı benimle birlikte meclis koridorlarında yetkililerden duymalarına rağmen. Ve yazılıyor sitelerde şunu yapalım bunu yapalım diye. Strateji birliği varmı? Yok görüntüsü var. Aslında BİR STRATEJİM VAR
  9 haziran 2009 da Sayın Muharrem Sarıkaya’yı okuduğumda karar verdim meclise gitmeyi. Ve gidip olanı biteni ilk yerinden öğrenmeyi. Ve sonra gelişmelere göre stratejiler hazırlandı.
  BAŞKAN KONUYA TAM ANLAMIYLA VAKIF OLMALIDIR.

  Bu konu yeni bir gelişmedir …!
  ___Bu konuda detaylı açıklama yapılması gerekir : Sayın Burhan işcandan bu konuda açıklama beklemekteyiz : yani bir hükümet yetkilisi yasanın bir an önce çıkacağını ,konun çok önemli olduğunu belirtmişken
  TBMM Tatile girmisken;
  Sayın Burhan İşcan bu konuya bankaların müdahalesi olduğunu açıkça belirtti ;şimdi ortada anlaşılmayan konu şudur : … Sayın Burhan İşcan bu bilgiyi, kim? Yada Kimlerden almıştır?

  Sayın Burhan İşcan bu bilgiyi, kim? Yada Kimlerden almıştır?
  Bu bir..
  __İkincisi, TBMM tatile girmekle beraber tekrar açılışına , ekim ayına kadar 3 aylık bir süre daha kazanmış 4 Ağustos’da TBMM başkanı seçmenin dışında başka bir programı yokken,
  Yani 90 gün daha hapislikleri devam edecek ve insanlar bu tasarının yasalaşmasını bekleyeceklerdir ;ayrıca kanunun yasasının daha neler içerdiği , yasanın cezai yaptırımının ne olduğu belli değilken , Sayın Burhan İşcanın Yaptığı bu açıklama ne manaya gelmektedir .?.
  Şimdi durup bir Dakka düşünelim..
  Nedir bunların anlamı ?
  Bunların anlamı çok açıktır :
  __Biz kandırılmak istemiyoruz… çünkü yasanın yapılması kime yarardır ? belli olamayan, kafa karıştıran bir konu ..
  __Oysaki ; Bankalar piyasada finans işi adı ile iş yapan ve Tefecilik Suçu ( T.C.K. M. 241 ) – ilgili . maddesinde suçu olan; fakat ispatı zor olan TEFECİLİĞİN, örneğin bir banka müşterisi Tefecinin bankaya gidip BCH(borçlu cariye alacak ) hesabı açtırarak ,örnek: % 4 ile aldığı çek karşılığı bir krediyi yine müşterisine %8 ile fahiş rakamla satarak bankaya havale edilmiş çek ile de, ödeme tahütü almış bir alacaklı , sıkıntılarımı ki banka müdürlerine yansımış yada Banka çalışanın çek koçanı işlemleri arasında yapılacak işlemlerin arasında sorumluluk almamasının asıl amacı koçanın verilecek müşteriye , Banka personelini hapis cezasına ilişkin bir hukuki duruma mı, götürecek başka bir durum mu?
  Sayın İşcan böyle bir açıklama yapma gereği neden duymuştur ?
  Bunu şu anda net olarak anlayamadık..!
  Yada farklı iyi niyet adına mı? tasarı yetişmedi; yani tasarı baştan sona değişerek çek mağdurunun lehine mi yeniden düzenlenecek?
  o zaman bu insanlar baştan beri içeriden neden tahliye edilmediler ? demek ki bu işte başka bir bit yeniği var !
  Öyle görülüyor ki, çek kanununda gelecek günler sıkıntılı gibi ..
  Çek kanunda :
  Görünen köy odur AV .BURAK ERİM

  EVET SAYIN DOSTUM. 1.SORUNUZA CEVAP GÖRÜNEN KÖY KLAVUZ İSTEMEZ
  2.SORUNUZA CEVABIM DA ŞUDUR. UYGUN OLAN TASLAK ÇOKTAAN HAZIR.
  A-ÇEK KEŞİDECİSİNİN TTK m. 711/3’E GÖRE VERDİĞİ ÖDEMEDEN MEN TALİMATI İLE İLGİLİ MADDESİNİN İPTALİ
  B- Karşılıksız çek bedelini faiziyle ödeyen kişiler hakkındaki soruşturma, dava ve mahkumiyet kararlarının ortadan kalkması ile ticari hayatta karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla bu yıl sonuna kadar çeklerin, üzerindeki yazılı tarihten önce bozdurulamayacağını öngören Çek Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.(sonuç ne oldu)
  C- Bankacıya ceza düştü, hapistekilere yol gözüktü 70 bin kişinin sabırsızlıkla beklediği Çek Kanunu Tasarısı, alt komisyondan geçti! İşte yasanın son hali.(sonuç ne oldu)
  AYRICA MAYIS AYI İÇİNDE BİR YAZIMDA DEDİMKİ “ÇEK MAĞDURU İKTİDARLA YÜKSEK YARGI ARASINDAKİ ÇEKİŞMENİN DE MAĞDURU OLMAMALI” Şimdi soruyorum. Oldu mu, olmadı mı?

  İŞTE BEN BUYUM DOSTLAR. BAŞKANINIZ BU. Soruna ve çözümüne en ince noktasına kadar vakıf bir başkan. Peki neden başarısız?
  Sakalları yok.
  23 Haziranda iş biter dostlar gelin hep birlikte meclis basalım. Kaç kişi geldi.
  2 temmuz son gün dedim.MECLİS TATİLE GİRDİ DEDİLER. 1GECE İÇİNDE TCK DEPREMİ YAŞANDI. Meclis tatil olmamış meğer. Yargıtaya yorumladılar. Yargıtay Başkanı ile Bakan Cemil Çiçek öpücük muhabbeti mi yapıyor. Yargıtay başkanı ile niçin görüşmek istedim? Ne cevap aldım?
  BAŞKANLIK ZOR ZANAAT SAYIN ERİM. KOMPLİKELİK İSTİYOR. YANİ BAZAN AVUKAT, BAZEN SİYASETCİ, BAZEN DİN ADAMI, BAZEN SOKAKTAKİ ÇOCUK OLMAK GEREKİYOR. BUNU YAPARSANIZ KAZANIRSINIZ.
  BÖYLE OLMAK MÜMKÜNMÜ EVET. MİSYONERSENİZ EVET. AMACINIZ VARSA EVET.
  KAYGI DUYMAYIN VE UYUN DOSTLARIM. BAŞKANINIZ BU ADAM.
  STRATEJİLERİ OLAN, PLAN VE PROGRAMLARI OLAN BİRİSİ. TEK EKSİĞİ SİZLERSİNİZ. ORGANİZE BİR BÜTÜNLÜK. BUNU OLUŞTURUN.
  SAYIN DOSTUM ACİL DEMOKRASİNİN DE BİR YAZISINDA BELİRTTİĞİ GİBİ TARAFLAR BELLİ AMAÇLAR BELLİ. İYİ OYNAYAN KAZANIR.
  AMACIMIZ AF DEĞİL. AF SUÇLUYA VERİLİR. ONUR MÜCADELESİ YAPIYORUZ.200 GÜNDÜR HİÇE SAYILAN ONURUMUZUN MÜCADELESİNİ. HESAP İÇİN MUHATTAP ARIYORUZ. BİRİLERİ BİZLE MUHATTAP OLMAK ZORUNDA KALACAK. VE VERECEK HESABI. O ZAMAN GÖRECEĞİZ BAHANELERİ. SAYIN ERİM SİZDE ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ Kİ VERİLEBİLECEK CEVAP YOK. ONDANDIR UTANÇLARI. TOPU BOYNA PASLAŞIYORLAR. TACA ATIN BARİ DE KURTULUN. EKİMDE O DA OLACAK İNŞALLAH. TOPLAR TACA TÜMDEN ATILACAK. SAHADA BİZDE VARIZ. TOPU GOLE ÇEVİRECEĞİZ. 4 AĞUSTOSTA. GENÇ ARKADAŞLAR BAŞKANINIZA İHANET ETMEYİN, SAYGI DA DUYMAYIN İSTERSENİZ AMA SABIRSIZLIKLA HER ŞEYİ İÇ ETMEYİN. BANA GÜVENİN. BENİMLE OLUN. DANIŞIN. İSTİŞARE YAPALIM. BAŞI BUYRUK OLMAYIN. DAĞINIKLIK GÖRÜNTÜSÜ VEREREK MUHATTAP OLACAK KİŞİLERİ CAYDIRMAYIN. SABREDİN. MUHATTAP OLACAKLAR VE İŞ BİTECEK.
  SAYGILARIMLA

 4. teblıgatlar gectı elıme ve 1 cı duruşmaya gırmıstım 2 cide karar vermısler zaten ona gırmedim …şimdi infaza verdiler…gerci daha yazısı gelmedi yazı geldikten ne kadar zaman sonra aranmam cıkar ..yanı gbt ye diser bilgi verebilecek varmı….

 5. Sn Admin öncelikle teşekkür ederiz desteğiniz için. Başvurumu hemen hazırlayıp gönderiyorum

  • Merhaba Admin,

   Çok güzel olmuş, sizin ve tüm emeği geçenlerin ellerine sağlık. Bu yazıyı nereye göndereceğiz?

   Umut dolu Selamlar arkadaşlar…

   • merhaba,

    bu İHD toplantısında okuduğumuz ve dağıttığımız bildiridir.

    bir yere göndermek isterseniz, daha iyi ve basılabilir kopyasını verebilirim.

    esen kalınız.

    • Admin ben basın bildirisinden basıp Ümraniyede dağıtmak için gönderebilirim annemle. Hangi metnin basılması gerektiğini buraya ekleyebilirmisiniz, mail atmazsanız iyi olur, çünkü özel mailimden basacak düzeneğim yok. Buradan kopyalayıp, işyerimde basarım.Kaç kopya olsun?
     Bir de yemek konusunda annem poğaça/börek yapacak bol miktarda.

     Saygılar,

 6. SAYGIDEĞER DOSTUMUZ AV.BURAK ERİM;
  (16.7.2009 09.44PM. PRESSTÜRK YAZISINA İTHAFEN)
  BİZ GELMEDİK KAVGA İÇİN, UĞRAŞIMIZ DAVA İÇİN SEVELİM SEVİLELİM.
  DÜNYA KİMSEYE KALMAZ
  ONE MİNUT PLEASE.
  SAYIN MUHARREM SARIKAYA
  Gazetenizde 9.6.2009 tarihli çekle ilgili köşe yazınızı sevinçle okudum. Çünkü 31.12.2009tarihinden sonra cezai yaptırımları uygulanamaz hale gelen yasanın, 165 gündür hala cezai yaptırımlarının uygulanmasına devam edilmesi hukuksuzluğunun mağdurlarından birinin babasıyım. Bu vatan evlatlarının sesini; siz değerli basınımıza, yetkililere=hükümete+yargıya+meclise anca duyurabildiğimizi zannettim. Ancak ;
  ‘Peki senet gibi kullanılan bu sistem çöktüğünde yerine ne konulacak?
  Yarın bankacılık sisteminde yaratacağı erozyon nasıl giderilecek?’ yazınızın sonundaki bu sorularda da hüsrana uğradım. Demek ki 165 günlük mücadelede asıl meseleyi anlatamamıştık. Bu mücadelenin haksız bir af beklentisi için olduğu izlenimi verilmişti.
  ÇEK TUZAĞI OLGUSUNU, bankaların tehdidi altında düzenlenen AYAK OYUNLARI nı anlatamamıştık.
  Bilindiği gibi GLOBAL KRİZ’in mimarları bankalardır. Bu yüzdendir ki; sayın başbakanımız bankacılık sisteminin oturtulduğu son yapıya güvenerek ‘kriz bizi teğet geçecek’ peşin hüküm ve ön yargısında bulunmuştu. Sistemin başında BBDK vardı. Fakat evdeki Pazar çarşıya uymadı. Şapka düştü ve kel görüldü.

  Sayın Sarıkaya şimdi sizin kaleminizden soruyorum? 1-Yarın bankacılık sisteminde yaratacağı erozyon nasıl giderilecek? 2-Erozyon nerede?
  Sayın Baykal soruyor;’Hangi banka ne kadar zarar etti?’ diye.
  Koca koca bankaların kurumlar vergisi ile bütçe gelirlerine katkıları devede kulak. Kuyumcu, müteahhit, kapitalistleşmiş mimar, doktor, avukat, mimarın (serbest meslek sahibi adı altında) ödediği vergi, ortalama ücretli vergisi kadar değil. İstenirse buralardan o kadar vergi çıkar ki…Kârdan zarar ettiler. 10 alacaklarına 1 aldılar. Hoşnutsuzlukları ondan.
  Öte yandan yıkılan yuvalar, kaybolan ekmek kapıları, boşa giden emekler, işsizler ordusu, hapishanelerde sayıları ürkütücü boyutta mağdurlar, gözü yaşlı insanlar. BUNUN ADI EROZYON DEĞİL DE NEDİR?
  Bankalar interaktif yapılarıyla pekala devlete hizmet edebilirlerdi. Fakat hangi devletin bankaları? (AYAK OYUNU 5) . Hakiki teminatları olan unsurlar çek yerine konulabilirdi. Ama niye konulsun ki? ÇEK TUZAĞI vizyondayken niçin indirilsin. ÇEK TUZAĞI diyorum çünkü yasada hapislik yok. Ne var çek miktarı kadar adli para cezası ve bir aylık ödeme süresi. Adamın bir ayda ödeyecek parası olsa zaten borcunu öder. Ama bunu ikiye, faiz ve masraflarla üçe katlayarak ödetmek var. Ödemedin haydi gir hapse. Günlüğü yüz lira. Yeni taslakta 20 lira. Yani beşe katlanmış hapislik. Buyurun cenaze namazına. Hakkınızı helal ediniz. Alacaklı alacağını alabiliyor mu? hayır . Bankalar amaçlarına erişiyor. Yıkım.
  TÜRKİYE EKONOMİSİ KORKUNÇ RAKAMLARLA KÜÇÜLÜYOR BANKALAR DA O DERECE BÜYÜYOR .(AYAK OYUNU 6)
  Çağdaşlığa şeklen yaklaşmanın sonucu. Kuru ile yaşı ayırt edememek. Yaşlar yanarken çıkan dumandan boğulmak, kör olmak. E-DEVLET olgusundan yararlanmamanın zararları pek çok. Yolsuzluklarla açık veren SGK. Ve patlayan reform çalışmaları. Vergi kaçakları, rüşvet ve yolsuzluklar.
  İşin içine birde hükümet partisinin ,yüksek yargıyla kapatma davasından başlayan çekişmesi de girince durum tamamen açmaza giriyor.
  ORTADA AF FALAN YOK. Hatalardan ve bu çekişmeden kaynaklanan yasa boşluğu var. O boşluktan doğan bir hak var. 165 gündür hiçe sayılan çiğnenen bir hak.
  Bir gerçeği de sizden öğrendik, sayın Sarıkaya; ‘bazı mahkemeler,ceza ortadan kalktığı için karşılıksız çekten hapis yatanları tahliyeye başladı. Hükümet önüne geçilmesi için yargıdan yardım istedi. Bazı mahkemeler uymadı ve Yargıtaydan görüş bekledi. YARGITAYDA MAHKEMELERE YAZI GÖNDEREREK TAHLİYELERİ DURDURMALARINI İSTEDİ. Ve yargıtayın meşhur önerisi. Sükuttan gelen ikrar. Sorumluluğu tekrar hükümete atmak.
  Aslında hükümetin başından beri oynamak istediği bir oyun var o da şu; topu yargıya atmak. Yargı yanlış yaparsa bunun açıklaması kolay hükümet için ,şöyle:
  – Ne yapalım yargı yaptı.
  Zaten hükümetin yüksek yargıyı yıpratma politikası yok mu? Hükümet yargıyı kontrol altına almak istiyor.
  Hükümet uyum yasasını çıkarmayarak 3167 yi geçersiz bıraktı. Bence beklentisi Yargıtay’ın 3167 artık yürürlükte değildir gerekçesi ile karar vererek esas mahkemelerine yol göstermesi ve eski davaların böylece ortadan kalkması idi. Böylece büyük patronların şimşeklerini üzerine çekmeden, suçu yargıya atarak hem sosyal olarak büyük bir problemi geçici olarak çözecekti, hem de hukukla olan açmazını aşacaktı. HÜKÜMET BİZ 3167 Yİ GEÇERSİZ HALE SOKTUK AMA BU HAKİMLER ANLAMIYOR DİYORDUR.
  BEN DE BUNU MERAK EDİYORUM; HÂKİMLER, 10.CEZA DAİRESİ ÜYELERİ, ASLİYE CEZA HAKİMLERİ NEDEN ANLAMIYORLAR?
  Burası tam Aziz Nesin’lik. Tarih bu olayı tartışacaktır.
  Şimdi ne olacak? Olacak çok nettir. Hükümet’in önünde iki yol vardır.
  Hukuku hiçe sayarak tasarıya lehe kanun uygulamasını ortadan kaldıracak hükümler koymak, ikincisi gereğini yapmak, yani mevcut davaları düşürecek, hapistekileri serbest bırakacak bir düzenleme yapmak ve tasarıyı TCK ve anayasa ile uyumlu hale getirmek. Hükümetin önünde bir başka yol yoktur (Av. Rahmi OFLUOĞLU)
  İŞTE BİR EROZYON DAHA. SORUMSUZ DEVLET ADAMLARININ DOĞURDUĞU SONUÇ. DEVLETİN AYIBI. Yıkılan devlet baba imajı, devlet adamlarının güvenirliliği,,anayasanın çiğnenmesi, adalete olan güvenin yitirilmesi, harcanan hukuk ve hukukcular.
  İYİ DE KİM VERECEK BUNLARIN HESABINI?. Yargıtay bu günah çıkartmayla vicdanını mutmain etti mi? Her şey gün gibi açıkken neden infazlar durdurulmuyor. Neden hala yasa bekleniyor?(10.6.2009 BURHAN İŞCAN)

  KIYMETLİ DOSTUMUZ VE DE DOSTUM;
  Yukarıda da göreceğiniz gibi bankaları sorumlu tutmam yeni değildir. 10.6.2009 tarihi itibari ile başlamıştır. O tarihte yazdığım yazıdan alıntılar yukardadır.
  17.6.2009 tarihinde oturup yazı yazmayı bırakarak meclise gittim. Sayın Hakkı KÖYLÜ milletvekilimizin ağzından duyduklarımla, Sayın İYİMAYA’nın tavsiyelerini birleştirdim. 23.6.2009 tarihli meclis çıkartması yaptık. Dernek ismi ile girdim guruplara. Gurup başkan vekilleri bu oluşumu buyur etti ve sözler verdi.
  Tarafları koydum masaya ve düşündüm. Kimler ne zarar ediyor, kimler ne menfaatler elde ediyor diye. 23.6.2009 tarihinde 500 kişilik bir topluluk oluşmuş olsaydı, o gün bitmişti iş.
  Gördüğüm gerçeklere inandıramadım kimseyi. Hala da öyle. Çünkü yazılarım sabırsızlıkla okunmuyor. Her kes müjde ihtiva eden birkaç sözcük peşinde.
  Zaman çok kötü harcanıyor. Birleşim yok. Adını artık çok zikrettiğim için kendisinden utandığım Sayın İYİMAYA DAN ÖZÜR DİLİYORUM.
  BAŞARAMADIM. GEREKLİ LOBİYİ OLUŞTURAMADIM.
  BU İŞTEN ZARAR GÖRECEKLER KİMLER SAYIN DOSTUM?
  BANKALAR, SONRA BAZI AVUKATLAR VE TEDBİRİ HAPİSLİK YAPTIRIMINDA GÖREN ALACAKLILAR.
  Söz konusu olan, tarafların hepsinin memnun edilmesi olacaktı. Hedef buydu. Türk ceza yasasında çekle ilgili değişiklik ne zaman yapıldı, ya çek vadelidir diye yasa ne zaman yapıldı.
  Başbakan “meclis iradesinin üstünde bir kuvvet yoktur” diyor. Gerçekten öyle mi?
  Başımıza sardığı bankalar ne olacak. SİCİL AFFI YASASINI, KREDİ KARTLARI YASASINI bu meclis çıkarmadımı?
  Bankalar alay ediyor. Yasalarla ve meclisle. Vekillerle ve asıllarla. Çek kanunu çıkar mı bu ortamda?
  ORTADA YOLSUZLUK EKONOMİSİ POLİTİKALARI VE ALİ DİBOLAR VARKEN KİM TAKAR BURHAN İŞCAN’I YAZSIN DURSUN ORDA.
  BURHAN İŞCAN SAVAŞ MEYDANLARINA İNDİ ARTIK. DOSTLARIYLA SARMAŞ DOLAŞ. SEVGİ SELLERİYLE.
  LOBİ LOBİ LOBİ—-PARA PARA PARA— YÜREK YÜREK YÜREK
  SAYGILARIMLA ARZ EDERİM. BURHAN İŞCAN

 7. tarihten anlaşılan sizin dosyanızın temyiz itirazı şansı kalmamış
  duruşmalara katıldınızmı
  şahsi çekmiydi
  çekte imza tarih gibi konularda bir eksik varmıydı
  imza itirazınız oldumu
  tebligatlar adresinizemi yapıldı 35 e göremi yapıldı

 8. mahkeme 13-03-2009 da sonuclandı…temyıze basvurdum ama 2 gun gec vermişim yanı gerekcelı karar elıme gectıkten sonra 9 cu gunde

 9. KIYMETLİ DOSTLARIM, ONUR KARDEŞİM;
  MÜDDET BİZİM ELİMİZDE. BİRİLERİ BİZİ MUHATTAP ALMAYA BAŞLADIĞININ ERTESİ BİRKAÇ GÜN. BEN BUNU AĞUSTOS 8 OLARAK YORUMLUYORUM. TEKRAR EDİYORUM. BU TARİH BİZİM ELİMİZDE OLUŞTURACAĞIMIZ GÜCÜ KABUL ETTİRMEYE BAĞLI.
  BU BAKIMDAN METRİS, ÜMRANİYEYE KATILIMLARI AFFEDEBİLİRİM. AMA AĞUSTOS 4 TE MECLİS KATILIMINA MAZERETLERİ İHANET OLARAK KABUL EDİYORUM. KİM Kİ O GÜN MAZERET BEYAN EDER DAVAYA İHANET ETMİŞTİR KABUL EDEMEM. O GÜN. MECLİS VARLIĞINI YA KABUL EDECEK YADA BANKALAR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ İLAN EDECEK. O GÜN YA MECLİS VARLIĞINI TESCİL EDECEK. YA DA BİZ VARLIĞIMIZI. O GÜN HESAPLAR SORULACAK. AMA SÜKLÜM PÜKLÜM OLUŞMUŞ BİR KAÇ KİŞİ İLE DEĞİL.
  ONURLA, GURURLA OLUŞMUŞ BİRLİKTELİKLE.
  BİZİM ACILARIMIZA ORTAKOLMUŞ DOSTLARIMIZIN DESTEĞİ İLE GÜÇLERİN BİRLEŞMESİ İLE.
  ALLAH’IN İZNİ İLE BU OLACAKTIR.
  AZ BİR BİRLİKLE NELER YAPTIĞIMIZ ORTADA. YA ŞİMDİ.
  ŞİMDİ DAVAYI NOKTALAMA ZAMANI.
  HEP BİRLİKTE.
  OMUZ OMUZA,
  KOL KOLA
  YÜREK YÜREĞE MECLİS BAHÇESİNDE.
  HAKKIDIR HAKKA TAPANLARIN İSTİKLAL.
  BURHAN İŞCAN

  • burhan bey .sizin yazılarınızı okuyorum ,çalışmalarınızı uzun zamandır takip ediyorum.ama kusura bakmayın size yardımcı olamadığım için .nedeni yakalama olması ve buna rağmen yine de size katılabirdim ama maddi olarak çok kötü durum içinde olmam sizlerden uzak kalmamı gerektirdi.benim bulunduğum bölgeye ,ilçemize yarın milletvekili dostumuz gelecek.ben ilçemizin parti başkanı arkadaşıma durumu anlattım .zaten benim mağdur olduğumu biliyor.yattığım cezalardan beraat aldığımı (5 tane beraat) hepsini biliyor. ben milletvekili ile beni görüştür ona dosya vereceğim.bu durumun ne kadar kötü olduğunu ,insanların ne kadar kötü durumda olduklarını anlatayım diye rica ettim.memnuniyetle diyerek bana yardımcı olacağını beyan etti. bana şöyle durumu en iyi anlatacak bir yazı örneğini mail olarak gönderme imkanınız varmı… gönderirseniz iyi bir çalışma olacağı düşüncesindeyim.. maestro_3435@hotmail.com . gece sabaha kadar 24 saat açık……….selamlar saygılar..iyi çalışmalar..

 10. peki infaza sure isteme gibi bir hakkım var mı acaba…yada adlı para cezasını taksıtlendırtme gibi gerci gerekceli kararda taksıt yapılmaması diyor ama bilemıyorum

 11. sayın erkan
  temyiz red kararınıda temyiz edebilirsiniz
  ancak bu infazı durdurmaz

 12. Ben de artık yargıtayın bu dakıkadan sonra olumlu bir içtahat yayınlayacağını sanmıyorum..ben bir dosyamda temyıze 2 gun gec basvurdum ve şimdi uyaptan sms geldi infaza verildi diye …yapabileceğim baska bir sey varmı acaba benı bilgilendirebilirseniz sevinirim

 13. Merhaba Değerli Arkadaşlarım
  Öncelikle fikir olsun,çalışma olsun herkese emekleri için teşekkür ederim.

  TBBM, Taksim, Metris ziyaretlerinde gerekli katılımın olmamasından yakınıyoruz, ama unutmamamız gereken bir gerçek var. Bu mağdurlar, düzgün, dürüst, ahlaki değerlere, hak ve hukuk kurallarına sadık, iş hayatını bu duyguyla sürdürüken, krizler ve ülke ekonomisinin iyi yonetilememesinden kaynaklanan etkiler sonucu, yasalar önünde bir anda mahkum durumuna düşen insanlar ve ailelerdir..
  Dava Mücadele insanları kesinlikle değildirler,
  Mahcubiyet duyguları had safhadadır,
  ve ekonomik durum açısından çok zor durumdadırlar, süregelen davalar, icralar vs vs.

  Ve etkili olacak sayısal çoğunluklu bir eylem ve katılım zordur ama imkansızda değildir,

  Bu olumsuzluklar ve mağdur sayısının çokluğu bir arada değerlendirildiğinde, STK ların desteğinin ve yönlendirmesinin bizler için şart olduğu ortadadır.
  İyi bir organizasyon ve sağlıklı bir sonuç alınması STK ların desteğiyle sağlanır diye düşünüyorum.

  Bağımsız yargı (AİHM) başvuruları ise mutlaka yapılmalıdır.
  Yargıtay süreci ve içtihat süreci belirsizdir, şahsi fikrim Yargıtay’dan olumlu bir içtihat çıkmayacağı yönündedir, Yargıtay 10. C.D. si onama kararı ve enson beraat kararı ile görüşünü göstermiştir ve aksi bir kararı bundan sonra alması imkansızdır. CGK ise kapalı bir kutu, Yasada her hangi bir değişiklik yapılmadığı sürece onlarında olumlu bir içtihat vereceğini sanmıyorum..

  TBMM den ise Yasanın bu haliyle çıkması çok zordur, iktidarın, muhalefet partileriyle anlaşmadan yasayı bu şekilde meclisten geçirmesinin imkansızdır çünkü bu yeni yasayı muhalefet partilerinin Anayasa Mahkemesine taşıması durumunda çek yassının iptali ve çeklerde bir yasasızlık döneminin başlaması tehlikesi vardır.
  İktidar ya muhalefet partileriyle anlaşıp yasada hapis cezası ön görmeyen bir düzenleme yapacak, yada bu yasayı bekletme yolunu seçecektir.

  Burada yapmamız gereken, olabildiğince sayısal çoğunluğa ulaşmak, yasadaki boşluk nedeniyle bir an önce yeni yasanın meclisten geçmesini sağlayacak baskıları yapmaktır. Bu baskılar ise ancak İHD, TAYAD gibi STK ların destekleriyle sağlanabilir diye düşünüyorum..
  Herkezin bir dünya görüşü bir siyasi düşüncesi olabilir saygı duyarım fakat Karşılıksız Çek nedeniyle mağdur duruma düşmüş cezaevlerinde ve kaçak durumda yaşamak zorunda kalmış 250 bin kişi ve bunlarında aileleride birlikte düşünüldüğünde bu kadar çok mağdurun olduğu bir ortamda, aramızdaki siyasi farklılıklar ikinci planda kalır diye düşünürüm…

  Çalışmaları ve emekleri için Sayın Av. Gönül MATUR ‘ a ve Sn. Admine teşekkür ederiz..

  cek-magdurlari.blogspot.com

  • Cüneyt bey,

   söylediklerinize tamamen katılıyorum. zaman birlik zamanıdır. Bu işin öncüsü konumunda olanlar, örgütler bellidir.

   -çek mağdurları blog, cüneyt
   -av. rahmi ofluoğlu
   -çek mağdurları derneği, burhan abi
   -karşılıksız çek ve yasal çözümler blog , admin

   her bildiri, her duyuru, her mailin altına birlik olduğumuzu yazmalıyız. ortak imza atmalıyız.

   içimizde legaliteyi seçen sayısı bellidir. “Rahmi bey, Burhan abi, Gönül hanım.” Yüzümüz, sözcümüz, herneyse bunlardan ibaretdir.

   her türlü dernek, oluşum, birlik ile görüşmeler desteklenmelidir.

   katkınız ve ilginiz için teşekkür ederim.

   “birlikte başarırız. “

   • bizler sanal ortamda bir araya gelmiş çek mağdurları ve insan hakları savunucularıyız
    ihlaller yaşanmaktadır
    haklıyız
    birlikte başaracağız

   • Yüzümüz, sözcümüz, herneyse bunlardan ibaretdir.
    şimdi böyle bir açıklamaya gerek varmıydı sayın admin
    mücadele veren diğer isimlere,
    isimsiz olarak kendi çapında mücadele edenlerin emeğine haksızlık olmadımı sayın admin

    • öyle bir şey anlaşılıyorsa, değiştireyim. özür dilerim.

     demek istediğim şudur.

     kimse ortaya çıkamıyor. Bir duyuru yapılacak ise bunu yapabilecek insanlarda bellidir. Kimsenin bir liderlik kavgası vs de yoktur.

     gerçek eylemi yapanlar , mağdurlardır.

     yanlış anlaşılıyorsa hala, değiştireyim.

 14. Bütün arkadaşlara selam.Yaklaşık yirmi gündür gerek yazılarınızı gerek yorumlarınızı takip ediyorum.Benim durumumda burada mağdur olmuş diğer arkadaşlardan farklı diil.Yaklaşık yedi aydır aranmam var ve henüz yakalanma şerefine nail olamadım.İnsanın başına haksız yere bişeyler gelince allahta yardım ediyo heralde.Sevgili admin nereye ne yazıcam nasıl başlıycam, çalışmalarınıza bende katılmak istiyorum.Yol gösterirsen sevinirim.Esen kalın.

  • merhaba,

   öncelikle AIHM başvuru sayfasına durumunuzu yazınız. Oradaki sorulara göre yanıtlayınız.

   diğer arkadaşların verdiği örneklere dikkat ediniz.

   Durumunuz AIHM ‘e başvurmaya uyuyorsa, vakit geçirmeden AIHM ‘de hak aramaya başlayalım.

   diğer eylemler için zaten duyuru yapılıyor.

   durumunuza uyanlara katılmanızdan, gurur duyarız.

   sevgiler.

 15. a.b.
  Temmuz 16, 2009, 8:36 am üzerinde
  Medya önünde ki organizasyonların bize kattığı iki şey var.
  KIYMETLİ DOSTUM a.b;
  Sizin bir an için bile karşı taraftan olduğunuzu sanmaktan utanıyorum. Sizden bu utançla özür diliyorum.
  DESTEĞİNİZDEN DOLAYI ÇOK DUYGULANDIM. SAĞ OLUN.
  “Kaybettirdiği ve en önemli olan kısım ise konunun tarafları karşısında bir avuç azınlık görüntüsü vermemiz.
  İşte burası çok mühim” BU TÜR KAYGILAR
  İŞTE UMUTSUZLUĞUN KAYNAĞI. LÜTFEN KAYGILANMAYINIZ. İNANÇ OLUNCA KÜÇÜK BİR GÖRÜNTÜ BİLE ÇOK İŞLER YAPIYOR.
  BUNU BİZE İHADER DEKİ DOSTLARIMIZ 14 KİŞİ İLE GÖSTERDİ.
  ÖNEMLİ OLAN YÜREK DOSTUM. ÖNEMLİ OLAN YÜREK.
  ŞİMDİLİK BENİM YANIMDA DA 30 YÜREKLİ İNSAN HER ZAMAN VAR. DAHALARI DA VAR. İMKANSIZLIKLARI AŞTIKÇA GELİYORLAR. HİÇ TANIMADIĞIM YÜZLER KATILIYOR. BİRER BİRER. DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR MİSALİ.
  MEDYAYA GEÇME ZAFERİ BANA ONLARI KAZANDIRDI.
  BIKMADAN USANMADAN GEÇTİK BU HAMLEYE.
  YILDIRMAK İÇİN YILMADAN.
  HAKKINIZDA OLUMSUZ DÜŞÜNMEME SEBEP OLAN HUSUS DA BURASI. KAYGILARINIZ.
  KAYGI DUYULACAK ZAMAN SON ZAMANDIR. OZAMAN NİÇİN BU KADAR AZ ŞEY YAPTIK DİYE SORGULAYACAĞIZ KENDİMİZİ. PİŞMANLIKLA KAYGILANACAĞIZ. O .ZAMAN.
  İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA.
  ŞİMDİ BİRLİK ZAMANIDIR. BİRLİKTE HAREKET ZAMANIDIR.
  TEK YÜREKLE HAREKET ZAMANIDIR.
  KAYGILARDAN UZAK.
  UMDUN ZAFERE DÖNÜŞTÜĞÜ ANA KOŞMA ZAMANIDIR.
  HAYAL KURMAK VEYA RÜYA GÖRMEK ÖLÜ BEDENLERİN İŞİDİR.
  BİZ ÖLMEDİK HEM ÇIKMAYAN CANDA DAİMA HAYAT VARDIR.
  4 AĞUSTOSA KADAR MİLLETVEKİLLERİNİ BIRAKIN.
  ÇALIŞMALAR MEDYAYA VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OLSUN.
  BAROLARI BAŞTA TUTUN.
  OADALARA VE DERNEKLERE TOP ATIŞLARI SALVO OLSUN.
  BU SAYDIKLARIMI 4 AĞUSTOSA HAZIRLAYIN.
  ZAFER BİZİMDİR. EMİN OLUN.
  ÇOOOKK YOL ALDIK ÇOOOOK.
  NOT:ŞİİRLERE DEVAM
  SAYGILARIMLA
  BURHAN İŞCAN

  • Burhan abi kızmayacağını beyan etti. şiirlere devam arkadaşlar .)


   Gülümse

   Hadi gülümse bulutlar gitsin
   İşçiler iyi çalışsın, gülümse
   Yoksa ben nasıl yenilenirim
   Belki şehre bir film gelir
   Bir güzel orman olur yazılarda
   İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse.

   Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı çok
   Çakıltaşlarım vardı benim
   Ama sen başkasın anlıyor musun
   Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm
   Tüm şehir bana küskün
   Bir kedim bile yok anlıyor musun

   İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse

   Kemal BURKAY

   • bunu yayınlamıştın admin pişti oldun 🙂

    • ya şöyle köşeme çekilip, blog yöneticiliğinin keyfini çıkartamıyorum.

     aman bir hata yapmayayım.

     a.b. yapıştıracak lafı, can atak kimbilir ne der ?

     iyiki varsınız.

     ya şiir güzel. Burhan abininde tarzı değişiyor. Yakında Che sakalı ile görürsek şaşmayın 🙂

     ben inanamazdım. bir ay önce, cezaevi peygamber ocağıdır. Borç yiğidin kamçısıdır. deniyordu.

     şimdi “kahrolsun emperyalizm”

     bakın söylemedi demeyin. Burhan abi sakal bırakacak 🙂

     • yakışır,
      ben de bere hediye ederim…:)

     • tamam o zaman benden de pipo

     • che’ye puro yakışır bence:)

     • mehtap hanım temel reisle karıştırdı herhalde 🙂

     • acil demokrasi

      sayın a.b
      hiç centilmen değilsiniz
      sizi kınıyorum

     • karşımdaki insanın che,yi tanımamasının ayıp bişey olucağı aklımın ucundan geçmedi ki bence herkez herkezi tanıyacak diye bir kuralda yok.
      sadece espiriydi
      bere,pipo denince aklıma temel reis geldi.
      mehtap hanımı incitmek gibi bir niyetim yoktu.
      burda hepimiz arkadaşız yanlış anlıyacağını zannetmiyorum.

     • kırılmadım meraklanmayınız CHE yi tanırım bilirim onlara daha neler yakışırdı ama biz çok geç kalmışız…

     • mehtap hanım centilmenliğe davet edildim diye size iğneli espiriler yapmıyacağımı zannedip sevinmeyin
      dikkatli olun 🙂

     • acil demokrasi

      belkide sen haklısın a.b
      seni eleştirerek belkide ben mağduriyete neden oldum
      özür dilerim

     • gönüller bir olsun demokrasi
      hoşgörüye sığınmamız samimiyetimize bağlıdır.
      yoksa dostları kırmak aklımızın ucundan geçebilirmi ?

     • :)) sn. a.b sn. ben sizin esprilerinizden keyif alıyorum ruh halim değişiveriyor iyi geliyor devam..

      sn. acil demokrasi centilmenlik ve kibarlık konusunda sizin elinze kimse su dökemez sanırım teşekkürler…

     • insan hakları derneğine desteği için teşekkür ediyoruz.

      —————————
      bir umudumuz sizdeydi sayın Kılıçdaroğlu.
      oysa son dönemde medyadaki demokrasi tartışmaları içinde hep sizi görmüştük,
      size bu tavrınızdan dolayı “gandi kemal” bile dedik
      umutlarımızı karartmayınız
      çek mağdurları ilginizi bekliyor

      insan haklarıyla insandır.

      insan hakları hemen şimdi

      Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU ; küresel ve yerel çıkar odaklarının baskısı ile ezilen çek mağdurları yardım istiyor. Çek Mağdurları sizi bekliyor.

      Çek Mağdurları, Burhan İŞCAN ve Av. Rahmi OFLUOĞLU sizi ziyaret ettiklerinde konu ile ilgilenme sözü vermiştiniz.

      Sözünüzü tutmanızı bekliyoruz.

      —————————————-
      Sayın Adalet Komisyonu üyeleri,

      Çağdaş bir çek yasası gerekmektedir.

      Durumu bilgilerinize sunarız.

      Ahmet İyimaya Başkan , Adalet ve Kalkınma Partisi, Ankara
      Hakkı Köylü Başkanvekili , Adalet ve Kalkınma Partisi, Kastamonu
      Mehmet Emin Ekmen Sözcü , Adalet ve Kalkınma Partisi, Batman
      İlknur İnceöz Katip , Adalet ve Kalkınma Partisi, Aksaray
      Ahmet Aydın , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Adıyaman
      Zekeriya Aslan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Afyonkarahisar
      Yılmaz Tunç , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bartın
      Mehmet Tunçak , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bursa
      Mehmet Salih Erdoğan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Denizli
      Celal Erbay , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Düzce
      Veysi Kaynak , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kahramanmaraş
      Ali Öztürk , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Konya
      İhsan Koca , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Malatya
      Mustafa Hamarat , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Ordu
      Yahya Akman , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Şanlıurfa
      Halil Ünlütepe , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar
      Turgut Dibek , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli
      Ali Rıza Öztürk , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin
      Rahmi Güner , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Ordu
      Ali İhsan Köktürk , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak
      Hamit Geylani , Üye, Demokratik Toplum Partisi, Hakkari
      Osman Ertuğrul , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Aksaray
      Metin Çobanoğlu , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Kırşehir
      Rıdvan Yalçın , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Ordu

      ———————————————–
      Sayın Anayasa Komisyonu üyeleri, sizlerden çağdaş bir çek yasası için çalışmalarınıza devam etmenizi rica ediyoruz.,

      Burhan Kuzu Başkan , Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Güldal Akşit Başkanvekili , Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Ayşe Nur Bahçekapılı Sözcü , Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Ayhan Sefer Üstün Katip , Adalet ve Kalkınma Partisi, Sakarya
      Mehmet Daniş , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Çanakkale
      Mahmut Durdu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Gaziantep
      Hacı Hasan Sönmez , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Giresun
      Haydar Kemal Kurt , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Isparta
      Mevlüt Akgün , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Karaman
      Hasan Kara , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kilis
      Hüsnü Tuna , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Konya
      İsmail Bilen , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Manisa
      Enver Yılmaz , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Ordu
      Suat Kılıç , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Samsun
      Mustafa Çetin , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Uşak
      Atila Emek , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya
      Mehmet Ali Özpolat , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul
      Atilla Kart , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Konya
      Şahin Mengü , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa
      İsa Gök , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin
      Aysel Tuğluk , Üye, Demokratik Toplum Partisi, Diyarbakır
      Süleyman Nevzat Korkmaz , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Isparta
      Faruk Bal , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Konya
      Behiç Çelik , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Mersin

      ————————————————

      Sayın İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri,

      çek yasası nedeniyle insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Çek yasasına katkılarınızı bekliyoruz.

      Mehmet Zafer Üskül Başkan , Adalet ve Kalkınma Partisi, Mersin
      Halide İncekara Başkanvekili , Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Mehmet Ekici Başkanvekili , Milliyetci Hareket Partisi, Yozgat
      Abdurrahman Kurt Sözcü , Adalet ve Kalkınma Partisi, Diyarbakır
      Ayşe Jale Ağırbaş Katip DSP İstanbul
      Ahmet Koca , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Afyonkarahisar
      Kazim Ataoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bingöl
      Mehmet Ocakden , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bursa
      Murat Yıldırım , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Çorum
      Mithat Ekici , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Denizli
      Mustafa Ataş , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Erdal Kalkan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, İzmir
      Fatih Arıkan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kahramanmaraş
      Ahmet Gökhan Sarıçam , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kırklareli
      Kerim Özkul , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Konya
      Cemal Yılmaz Demir , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Samsun
      Ali Rıza Ertemür , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli
      Çetin Soysal , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul
      Ahmet Ersin , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir
      Malik Ecder Özdemir , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Sivas
      Akın Birdal , Üye, Demokratik Toplum Partisi, Diyarbakır
      Şenol Bal , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, İzmir
      Gürcan Dağdaş , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Kars

      ————————————————-

      Sayın Sanayi ve Ticaret komisyonu üyeleri,

      Türk Ticaret hayatı çek yasası aksaması nedeniyle darbe almaktadır. Bir hukuk depremi yaşanmaktadır.

      Soner Aksoy Başkan , Adalet ve Kalkınma Partisi, Kütahya
      Hasan Angı Başkanvekili , Adalet ve Kalkınma Partisi, Konya
      Mahmut Mücahit Fındıklı Sözcü , Adalet ve Kalkınma Partisi, Malatya
      Osman Coşkun Katip , Adalet ve Kalkınma Partisi, Yozgat
      Ahmet Edip Uğur , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Balıkesir
      Kutbettin Arzu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Diyarbakır
      Metin Kaşıkoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Düzce
      İbrahim Halil Mazıcıoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Gaziantep
      İsmail Katmerci , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, İzmir
      Eyüp Ayar , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kocaeli
      Bayram Ali Bayramoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Rize
      Hasan Ali Çelik , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Sakarya
      Afif Demirkıran , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Siirt
      Mustafa Cumur , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Trabzon
      Kayhan Türkmenoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Van
      Fazlı Erdoğan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Zonguldak
      Tacidar Seyhan , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Adana
      Hüsnü Çöllü , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya
      Ergün Aydoğan , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir
      Mehmet Ali Susam , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir
      Mehmet Şevki Kulkuloğlu , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri
      Mehmet Nezir Karabaş , Üye, Demokratik Toplum Partisi, Bitlis
      Yılmaz Tankut , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Adana
      Cemaleddin Uslu , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Edirne
      Alim Işık , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Kütahya

      ********

      Kemal KILIÇDAROĞLU, Sadullah ERGİN, Zafer ÇAĞLAYAN ve Ayşe ARMAN için açık mektup kampanyamıza destek veriniz. Çek yasası nedeniyle yaşanan insan hakları ihlallerinin durdurulmasını talep ediyoruz.

      ****

      Yaşasın tam bağımsız ve adil Türk Yargısı !
      Yaşasın tam bağımsız Türkiye !
      Yaşasın demokrasinin bekçisi, bağımsız Türkiye Büyük Millet Meclisi !

      insan haklarıyla insandır. İnsan hakları hemen şimdi !

      ***

      Bu bir “sivil direniş” dir. TC Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden doğan haklarımızın, örgütlü olarak kullanılmasından ibaretdir.
      Bu bir “yurttaş hareketi” dir. Benzerleri Türk tarihinde yaşanmıştır : Tramvaycılar grevi, İpek işcileri grevi, Paşabahçe grevi, Askeri mahkemelere direnen anneler, Bergama köylüleri direnişi

  • farklı çiçeklerin bol olduğu yaylalarda beslenen arılardan elde edilen bal en güzel en lezzetli baldır.
   demokrasininde en güzeli farklı sesleri içinde en çok barındırabilenidir.
   hayat büyük bir sahne biz bu sahnede kimi zaman seyirci kimi zaman aktör olduk
   aktörken seyirciye hiç kızmadık
   seyirciykende her söylenene alkış tutmadık.
   ama hangi tarafta olursak olalım birbirimizi hiç satmadık.
   size küsmedim ama kırılmadım dersem yalan olur burhan bey
   ben burda sizlerin samimiyetine güvenerek seçmeden tartıp biçmeden ardını düşünmeden geldiği gibi yazıyorum o yüzden hata yapabilirim.
   adminde bazen bana kızıyor yanında değilim ama yazılarından sezebiliyorum o havayı
   kızmasıda gayet doğal kavgada edebiliriz sonra birbirimizin gönlünü alırız bunlar ilişkileri sağlamlaştırır.
   ama admin de bende birbirimizin samimiyetinden şüphe duymayız duyduğumuz anda bir daha muhattap olmayız diye düşünüyorum.
   kendisine ayrıca bu özgürlüğe olan hoşgörüsünden dolayı teşekkür ediyorum.
   toplum olarak buna çok ihtiyacımız var.

 16. Sn. admin, yerel bir yayında arkadaşlarıma destek olmak için redaktörlük yapıyorum. Redakte konusunda yardımcı olabileceğim noktalar varsa elimden geleni yaparım.

 17. nakit para ile yapılan ticaretin çok daha fazla üstünde vergi geliri hedefleyen zihniyetin, gücünü kullanarak yaptığı kalpazanlığın adı çektir.
  Olmayan parayla ekonomik hedefler tutturan ahlaksızların direnci, 2002 yılında inşaa etmeye başladıkları hapishaneler ve adliye binalarının kapasitelerini aşmış durumdayken dahi, durumdan vazife fayda çıkar sağlayan, barolar, tefeciler ve bankaların desteğiyle artarak sürmektedir.
  sizlerin yokolurken çıkardığınız sesleri hırıltı düzeyine indirmelerine izin vermeyin…

 18. evet tüm calışmaların tek merkezden olması gerekir..ve sesimizi daha fazla cıkartmamız gerekecek artık..cünkü toplumda sankı ceklerını tahsıl edemeyenler mağdur goruluyor gibi hala toplumda bir cok kişi bizlerin durumunu kavrayamıyor..ben şahsen her yerde dile grtiriyorum esnaflık yapıp hayatın zor şartlarından dolayı dunyadakı krızlerden dolayı ve bazı fırmaların kastii yapmalarından dolayı ceklerimizi odeyemediğimizi isteğimizin sadece borclarımızı odeyebilmek için özgürlük olduğunu ve tek amacımızın bir şekilde uzun vadedede olsa borclarımızı ödemek olduğunu anlatıyorum..ama toplumda insanların beynınde maalesef karsılıksız cek kesenlerı sankı bunu dolandırmak maksadıyla yapıyorlar diye bir izlenim yaratılmış ..biz bunu başta yok etmek zorundayız..sonucta herkes tıcarette yukselır vede batabilir bugun bızım başımıza gelenler yarın herkesin basına gelebilir…bunun için bizim cevremizle bence örgütlenmemiz lazım..

 19. İHD toplantımızın amacı bir tanışma ve talepleri iletme toplantısıdır
  tanışılmış,taleplerimiz değerlendirilmiş ve destek sözü alınmıştır
  bu noktada bize düşen İHD li dostlara teşekkür etmek,sayın Gönül MATUR ve katılımcı dostlarımıza saygılar sunmaktır
  İHD li dostlarımızın mücadelemize olan desteğini ve katkısını biliyoruz.bu katkı bu gün tarafların huzurunda birkez daha deklare edilmiştir
  mücadele bir program işidir
  programımızda aksama yoktur
  katkısı olan herkese teşekkür ediyorum

 20. Dostlarım;
  ellerinize, yüreklerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Şimdi sıra bu bildiriyi tüm basına aktarmak. Hemen maillere başlıyalım. tüm medyaya, derneklere, sivil toplum örgütlerine yollayalım.
  YALNIZ BU ÇALIŞMALARIN TEK MERKEZDEN VE BİR BAŞKANLIKTAN ONAYLI YAPILMASI ŞART. DAĞINIK GÖRÜNTÜ VERMEK HER ZAMAN ZARARLIDIR.
  BU GÜNE KADAR YETERLİ SAYIYA ULAŞMANIN ÖNÜNDE ENGEL BUDUR.
  MÜSADE EDERSENİZ. BU BİLDİRİMİN ALTINA İMZA ATARAK DAĞITMAK İSTİYORUM. GÖRÜŞLERİNİZ NEDİR.
  BURHAN İŞCAN

  • burhan abi, teşekkür ederim.

   akşam bir kendi aramızda konuşalım. size yazacağım.

   bu dağınıklık ve ilgisizlik moralimi bozuyor.

   biraz düşünmem gerekiyor.

   • sevgili admin,
    burhan beye katılıyorum.
    kısaltma ve redaksiyondan sonra
    “çek mağdurları birleşemi”
    imzalı olarak herkes mail atar faks çekerse etkili olur diye düşünüyorum.
    hem de organize bir görüntü verilir.

    • günaydın bsa,

     işte tam bu konularda ayrı düşüyoruz. O yazı İHD ‘e bir bildiri şeklinde sunuldu. O iş için toparlandı.

     (1)
     bu yazıyı tutup mail ile dağıtırsanız, hiç bir değeri kalmaz.

     (2)
     yazının imzası belli. “karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler blogu”

     (3)
     eylemlerde elinizde olsun, basılı olarak basın mensuplarına verirsiniz, okursunuz. bu tip bildirilerin değeri budur.

     (4)
     ben çek mağduru değilim. bir insan hakları ihlali var, bir hukuksuzluk var. bu işi kovalıyorum.

     (5)
     metris eyleminde gördük. eylemcilik bir kültür işidir. Çek mağdurları genelde ticaret erbabı ve eylem kültürleri yok. 10 tane İHD li yardıma geliyor, iki pankart açıyor, slogan atıyor. EYLEM oluyor.

     Gelen İHD lilerinde, hayatlarında çek kullanmadığını biliyorum.

     (6)
     EVET ÖNEMLİ OLAN BİRLİKTİR.

     (7)
     BİRLİK OLMAK TEK ÇATI ALTINDA OLMAK DEĞİLDİR.

     (8)
     Bu işde gücü olan gruplar bellidir.
     -ÇEK MAĞDURLARI DERNEĞİ (bence adı bu olmalıdır, dernek olmasa dahi, gayet romantikdir)
     -“karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler” blogu
     -“çek mağdurları” blogu

     Her grubun ayrı bir kültürü vardır. OLMALIDIRDA.

     Her grubun ayrı bir dünya görüşü vardır. OLMALIDIRDA.

     fakat eylem olunca, KENDİ KİMLİKLERİ İLE BİRLİK OLMALIDIR.

     (9)
     Ben BSA ‘a kızdım. bir gün. bu samimiyetimiz var. Eylem çağrısı yapıyor. Altında “çek mağdurları” blogu adı vardı.
     Dedim biz neyiz, “başçvuşun eşeği blogu” değiliz.

     (10)
     Önemli olan nedir. Bakın şöyle bir eylemimiz var. Bu bildiri, xxxx tarafından hazırlanmıştır. Biz tttttt grubu bunu destekliyor ve altına imza atıyoruz. Bunu söylemek önemlidir.

     (11)
     Türban eylemlerini hatırlayın. O eylemlerin dünya çapında duyulmasını, AIHM ‘e gitmesini kim sağladı. İlerici ve sol görüşe sahip destekciler. Ne dediler ? Biz türban takmayız. Ama türban takabilme özgürlüğünü destekleriz.

     (12)
     Evet. Eylem kültürümüz zayıf. Bir sürü zorluklar var. BİLİYORUM.

     (13)
     Ben sıradan bir insanım. sıradan olmayan insanlar sizlersiniz. Ticaret yaptınız, risk aldınız, battınız, dolandırıldınız. Ses getirecek olan sizsiniz.

     (14)
     Tek çatı olunmasına GEREK YOKTUR. Eylem yapıldığı zaman, bildiri okunduğu zaman BİRLİKTE DURMAK önemlidir.

     (15)
     Haksızlığa karşı her oluşumu DESTEKLERİM.

     “kahrolsun yoz müzik”

     • yaşasın yoz müzik yaşasın demokrasi 🙂

     • sevgili admin,
      görüşlerine genel olarak katılıyorum.
      farklı bloglar, farklı yapılar ancak ortak hedefler..
      ancak düzeltmek istediğim bir kaç husus var;

      -bir haber talebi için yazdığım yazının altında “çek mağdurları” blogu ismini zikretmem tamamen bir tereddütten kaynaklıdır.
      “karşılıksız çek” blog ismi, yapılması muhtemel haberde insanlarda yanlış bir izlenim uyandırır mı acaba?
      kaygım vardı. tamamen o yüzdendir.
      ben tüm yazışmalarımda başta “bizim” blog adresini ve ek olarak da çek mağdurları ile rahmi beyin blog adresini bilgi olarak ekliyorum.

      yoksa senin de dediğin gibi
      “ben bu blogda doğdum”…:)))

      -ihd bildirisini aynen alıp kullanmaktan ve tek çatıdan söz etmek istememiştim. kastettiğim, toparlayıcı güzel bir bildiri bu.
      redakte edilerek ortak paltform bildirisi olabilir demek istedim.
      farklı oluşumlar, bizim blog+kardeş blog+çmd

      -eylem kültürü ve diğer konulardaki fikirlerine katılıyorum ve bu bağlamda ihd’den destek alma fikrin çok akıllıca bir hamledir diyorum…

      önemli olan yoz müziğe karşı mücadelemizdir…:)

     • samimiyetimiz olmasa bu örneği vermezdim.

      teşekkür ederim.

      ben aslına bakarsan “çek mağduru” adının yalnızca borçlu için kullanılmasınada karşıyım.

      şu kesindirki, pek çok tüccar çeklerini tahsil edemediği için çeklerini ödeyemiyor.

      Çift taraflı bir mağduriyet vardır.

      her karşılıksız çıkan çek iki mağdur yaratır. alacaklı ve borçlu.

      bu işten fayda saylayan tek merciide devletdir. para cezası tahsil eder.

      keşke bir kaç tane alacaklıda bana başvursa ve AIHM ‘e gitmek istese.

      onlar içinde gayet güzel, hukuki dayanaklarım var.

      bu nedenledirki ben, tamamen çek yasasına karşıyım.

 21. Biraz evvel bende IHD de yapılan toplantıda idim.Yakın bir zamanda bizim tayın edeceğimiz bir tarihtte bize basın acıklaması için salonlarını acacaklar ve basınla ırtibat için gerekli tüm imkanları sağlayacaklar. Maalesef orada bugun Gönül hanım dahil sadece 3 kişi idik.Eğer sesimiz duyurmak istıyorsak bu eylemler 2-3 kişi ile olamaz.Tamam aranan arkadaslarımız var aramızda ama en azından yakınlarınızı yollayın ses kalabalıkla cıkar yoksa sonumuz için basbakanın ne soyleyeceğini tahmin ediyorum hani bir zamanlar kredi kartımağduru yok diye basbakanımız bu seferde 2-3 kişi var der bunlar da mağdur degıl ticarette beceriksiz ve art niyetli kişiler diyecektir..bunun için teşkiltlanacaksak lütfen herkes elini taşın altına koysun ve bir şekilde bir araya gelelim…yoksa 3 kişi ile yapılacak bir basın bildirisi ne ses getirir düşünün…

  • haklısın kusura bakma.bir dahaki sefere kendi adıma bir kişi mutlaka sizin yanınızda olacaktır

  • Toplam 3 kişinin katılmasına komik mi desem, yazıkmı desem.. ne desem bilemedim…

   İstanbul’da araması olmayan 2 kişimi var toplamda ey ahali? Herkes yattığı yerden kurtarmak istiyor kendini…

   • büyük mücadeleler böyle başlar ve anlatırken şöyle anlatılır;

    “inanılması zor ama, biz bu mücadeleye başladığımızda sadece 3 kişi vardı. sonra..”
    diye devam eder..

    moral bozmaya gerek yok, aynen olması gerektiği gibi oluyor….

    • deniz gezmiş,hüseyin inan,yusuf aslan
     onlarda üç kişi idiler.

     • Medya önünde ki organizasyonların bize kattığı iki şey var.
      Birincisi toplumu konu hakkında bilinçlendirme
      İkincisi birlik ve beraberliğin sanal ortamdan sonut ortama geçirlmesi sürecini başlatması
      Kaybettirdiği ve en önemli olan kısım ise konunun tarafları karşısında bir avuç azınlık görüntüsü vermemiz.
      İşte burası çok mühim
      Yinede ben iyi niyetle çabalıyan ve medya karşısına utanılacak bir şey yapmadık biz diye korkmadan dikilen bu insanların amaçlarına ulaşacaklarına inanıyorum.
      Sonuçta yinede neticeye tesir ederken dikkate alınacak en önemli faktör rakamlar olacaktır.
      Onlar şu ana kadar sadece ekonomik rakamlara göre hareket ettiler
      Karşı tarafa baktıklarında kaç kişiyi feda etmeleri gerektiğini görecekleri yada gösterebileceğimiz sayısal rakam çok önemli
      Gücümüz ve etkimiz direk sayımızla orantılı olacağı için birlik ve beraberliğimizi sağlıyacak tüm oluşumları koşulsuz desteklemeliyiz.

     • bir avuç azınlık olmalıyız zaten. doğrusuda budur.

      Türkiye ‘de bahsedilen rakam en bol haliyle 250.000 kişidir.

      bunların annesi, babası , oğlu, koğuş arkadaşı, işçisi, muhasebecisi 1.000.00 kişi olsun.

      a.b. bak bir karar yayınlayacağım şimdi.

      diğer arkadaşlar sizde yanıtlayınız.

      sana öncesinde bir soru sorayım.
      -bankaya çek karnesini iade etmediğin için verilen PARA CEZASI NE KADAR ?
      -Bunun için ne kadar HAPİS CEZASI olur ?
      -Sence AIHM bu konuda kaç EURO tazminat verir ?

      samimi olarak yanıtla. bir karar yayınlayacağım. yayınlamıştım daha önce.

      tekrar üzerinden bir tartışma açacağım.

     • sn. a.b çabuk yanıtlayın lütfen zira bu kez de ben merak ettim sn. admin in yayınlayacağı kararı

     • sizde yanıtlayın. soru basit.

      bankaya çek karnesini iade etmediğiniz için “savunmanızı almadan” 450 ytl para cezası veriliyor. 4.5 gün hapis cezası alıyorsunuz.

      bu iş için AIHM sizce kaç euro tazminat verir. avukata kaç euro verir ?

      aranızda aylarca cezaevinde kalanlar var. mahkeme açıldığını bir yol kontrolünde öğreniyor ve cezaevine giriyor.

      önemlidir arkadaşlar.

      niye aihm dediğimi anlatamadım çünkü.

      buradan hesap yaparız sonra. 1.000 kişi buluruz herhalde, 450 tl para cezası almış mağdur.

      sizce biz bulsak, ne olur ?

     • uazaktaki su acil susuzluğu gidermez.
      çin atasözü

     • ekonomik krize çare olarak istihdam yaratan insanları hapse gönderme formülünü benimseyenler işsizlik ve azalan vergilerden doğan bütçe açığı altında boğulacaklardır.
      yine söylüyorum bizim gemimiz batarken bir delikte biz açalım diyenler aynı gemide olduğumuzun farkına vardıklarında çok geç olucak.
      bu yılın sonuna doğru krizde rekor kar açıklayan sahte sıcak para dostlarıda işlerini (yani işimizi) bitirip çekip gidince kralın çıplak olduğunu herkez anlayacak

     • anlatılsa inanmaz kimse


      ekonomik kriz var. yasa olmadan, cezaevinde kalacaksınız

     • Ergin: Çöken Tavanla İlgili İnceleme Yapılıyor

      Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Marmara ve Trakya’da Yaşanan Selin ‘Çok Büyük Bir Afet Olduğunu Belirterek, ‘Bu Kadar Büyük Bir Afet Karşısında Silivri’deki Duruşma Salonunun Fuaye Bölümünde Asma Tavandan 2.5 -3 Metrekarelik Bölüm Düşmüştür. Anlaşılıyor Ki Teknik Eksiklik Var. Konuyla İlgili İncelemeler Yapılıyor’ Dedi.

      Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Marmara ve Trakya’da yaşanan selin ”çok büyük bir afet olduğunu belirterek, ”Bu kadar büyük bir afet karşısında Silivri’deki duruşma salonunun fuaye bölümünde asma tavandan 2.5-3 metrekarelik bölüm düşmüştür. Anlaşılıyor ki teknik eksiklik var. Konuyla ilgili incelemeler yapılıyor” dedi.

      Ergin, ”Adalet Bakanlığı ile Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Veri Erişim Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol”ün imza töreninin ardından gazetecilerin, Silivri’deki sağanak yağışın ardından ”Ergenekon” davasının ertelenmesine ilişkin soruları yanıtladı.

      Silivri Cezaevi kampüsü içinde spor salonu amaçlı yapılan tesisin, davayla ilgili duruşma salonuna dönüştürüldüğünü anımsatan Ergin, ”Bu kadar büyük bir afet karşısında duruşma salonunun fuaye bölümünde asma tavandan 2.5-3 metrekarelik bölüm düşmüştür. Bunlar 60-60 tavan kaplaması plakalar şeklinde yapılmış bir döşeme. Anlaşılıyor ki yağmurdan etkilenen tabii ki bir teknik eksiklik var.” dedi.

      Binanın, ”geçici kabulünün yapıldığını, henüz kesin kabulünün yapılmadığını” bildiren Ergin, binanın yüklenici firmanın sorumluluğu altında olduğunu kaydetti. Ergin, şöyle konuştu:

      ”Ufak tefek su sızıntıları var ama asma tavanda çökmeden dolayı ve bina komple elektronik sistemlerle döşendiği için elektronik sistemlerin zarar görmemesi ve herhangi bir kazaya meydan vermemek üzere duruşmayı yöneten mahkeme başkanımız tarafından, elektrik kesintisi yapılması ihtiyacından dolayı duruşmalar ertelenmiştir. Bununla ilgili incemeler devam etmektedir.” (Anadolu Ajansı) 09.09.2009 14:02

     • Hak arama konusunda o kadar sindirilmiş bir nesilizki inanının bu konuda hiç bir yorum yapamıyorum ve fikir beyan edemiyorum. AİHM nin İnsan’ın 450,00-TL. 4,5 gün hapis yatmasına bakacağı açıyı göremiyorum. Görme yöntemini bilmiyorum. Benim gözümde ise değil 4,5 gün 1 gün için bile paha biçilmez!

     • belki detay gelecek ama;
      hesapta hata yok mu 4 gün olması lazım. buçuklar sayılmıyor..
      bildiğim kadarıyla.

     • hak aramaya çıkan o bir avuç insan biraz çogalıp dikkat çekmeye başlayınca bak nasıl arasına pravakatörleri sokup jopları kafasına indiriyorlar

     • bildiğim kadarıyla beyan ettiğiniz aylık gelir üzerinden tazminat ödeniyor.

     • doğrudur ama şuda bir gerçektir. 450 tl ‘i ödeyemeyecek bir mağduriyet var.

      Bu nedenle AIHM hazırlık sorularımızda ne kadar tazminat ve niçin diye soruyum.

      düşünmenizi istiyorum.

      bu düşünce şekline hazır olmalısınız.

     • hayatında birisini öldürmediği halde ,asılan insanlar.

      duruşmaya çıkmadığı halde, hapis kararı alınan insanlar.

      hakkını aramak için AIHM ‘e mektup atmayı bile istemeyen insanlar.

      hakkını aramak için işkenceye razı olan insanlar.

      benzerlik var, benzerlik yok.

      bu tartışılır.

      ama kesin olan şudur. Cunta yönetimi, bu milletin direniş geleneğini yoketti.

      Türkiye Cumhuriyeti başlıbaşına bir efsanedir. Bir devrimdir.

      Bunu yapabilen halk, eylemde birliği sağlamaktan çekiniyor.

      Evet. Tek diyebildiğim “kahrolsun yoz müzik” . Hukukdan daha iyi bildiğim bir konudur, müzik. Darbe oldu, bu ülkenin müziği değişti.

      Bu ülkede deprem oldu, 50.000 kişi öldü. Bir hafta sonra, insanlar masaüstünde göbek atıyordu.

      Bu ülkede insanlar, savunması alınmadan hapis ediliyor. Birileri ses çıkartıyor. Ellerinden öperim.

      Çek mağdurları derneğine girmem. Hele hele emir hiç almam. Ama burhan abinin elinide öperim. Delikanlıymış derim.

      evet haklısın. a.b.

      direniş damardan gelir. içtiğin sudan gelir. soluduğun havadan.

      bizim yaptıklarımız DENİZ ‘in eylemleri yanında nedir ki ? onlar sıkıyönetim mahkemesine direndiler.

      Biz, Anayasanın tandığı AIHM ‘e başvuru hakkınu kullanmak için ateşli tartışmalar yapıyoruz.

      Onlar “kahrolsun emperyalizm” dediler.
      bizim diyebildiğimiz “kahrolsun yoz müzik”

  • erkan bey katılımınız için teşekkür ederim. Diğer katılımcılar Güray ve Tülay hanımlarada teşekkür ederim. İkiside benim ricam ile katıldılar.

   Ben daha önce, yönetim ile resmi olmayan görüşme yapmıştım.

   Güray hanım İHD yönetiminden yeni ayrıldı. O nedenle ayrıca toplantıya girmedi. Sonuçta bina içindeydi.

   Tülay hanım iki çocuğunu, dernek içinde emanet bırakarak katıldı.

   Acil demokrasi sana ayrıca teşekkür ediyorum. yoldaşlığın ne olduğunu hatırlattın bana.

   Gönül hanımın vekalet bilgilerini bu akşam yayınlarım. O zaten müstesna bir insan olarak hayatıma yerleşti.

   aklıma başka diyecek bir şeyde gelmiyor. Bildiriden umarım hoşlandınız. Bir iki gazeteci arkadaşım ile paylaştım. uzun buldular. belki biraz kısaltırız.

   mikrofon olsaydı, kapanış cümlem şu olurdu “kahrolsun yoz müzik”

   cem baba’yıda anmış olalım.

   hepinize sevgiler.

  • arkadaşım ya aranan bıtmış insandır KARDEŞIN ABIN BILE ARAYINCA TELEFONUNU BILE ACMAZ NERDE OYLE AKRABA KOŞTURACAK PARAn varsa kardeşınde var dostunda var

 22. Gerçekten kısıtlı imkanlarla yapılanları yada yapılmaya çalışılanları okuduktan sonra takdir etmemek elde değil. Helal olsun sizlere, buluşma noktalarına gelmeyerek size yeterli desteği vermeyen bizlerede YUH olsun.
  Dün gece umutsuzluktan ceza infaz kanununda alacağım 5 senenin nekadırını yatarım diye hesap yapmaya başladım. Henüz vaktim var, yargıtaya dosyalarımı yeni yeni gönderiyorum.Ama umudum yok. Önümde tahmini 2 senem var. Çalışıp 2 çocuğum ve eşim için para biriktireceğim. Sonra içeri girip bunca yıldır ödediğim vergilerin, çalıştırdığım insanların, ticaret yapıp para kazandırdığım bankaların,faktoringlerin, tefecilerin hatta ve hatta icaradan satışa sunulan 3 adet dairemi ipotek etmenin bedelini ödeyeceğim. Dün eşim sordu ne derdin vardı diye; dile kolay 9 yıl sabah akşam çalışıp durdum şirket idare edeceğim diye sonra bu haldeyim. Komik olanda kaybettiğim herşeye (daireler, arabalar..vs) daha önceden zaten sahip olmamdı. Verseydim kiraya ohbe derdim şimdi ama iş yaptık bu hale geldik. Neyse bizleri içeri atsınlar, bulurlar gine yeni kerizleri 8-10 sene çalıştırıp herşeylerini kaybettirip içeri atarlar nasılsa.
  Lütfen 4 ağustos ankara buluşmasını saat ve mekan olarak netleştirip geniş şekilde duyurun. Bu işle alakalı alakasız herkezin katılması vatandaşlık görevidir.

  • serdar kardeşim kendine fazla haksızlık etmene gerek yok.herkesin gerçekten yapması gerekenleri yapması yeterli olacaktır.yani brlik ve çoğunluğu oluşturmamız gerekli bunun için gayret göstermelisin.bana kalırsa hapis yatmayı hiç düşünme derim.yaşanacak bir yer kesinlikle değil

  • serdar bey, AIHM ‘e başvurunuz. tek kuruş alamasanız bile AIHM ‘ e başvurunuz. Hatta eksik başvuru yapınız, başvurunuz red edilsin. ama başvurunuz.

   bu işin tek çözümü yargıdır.

   Bağımsız yargıdır.

   AIHM kararları ANAYASA MAHKEMESİ ile aynı muameleyi görür. Hükümetle pazarlık edebilecek tek yer AIHM ‘dir .

   haydi destek verin, siz ve tüm arkadaşlar. AIHM ‘e başvurun.

   Bir eylemdir arkadaşlar.

   tek çaredir.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s